KUTHUMI előrejelzései 2008-ra (április 14-e, a következő állomás!)

Kicsoda Kuthumi:

Kuthumi felemelkedett mester a nagy fehér testvériség társaságának tagja , a szeretet és a bölcsesség sugarának ura.

KUTHUMI mester a fény testvériségének s azon szűk körű társaságba tartozik amelynek tagja többek között Merlin, St Germain, Maitreya, Orin. A földi spirituális hierarchia vezetője Sanat Kumara.

Médiumi közléseken, tanításokon keresztül segítenek abban , hogy az emberiség felismerje életfeladatát, felvállalja küldetését és megtalálja helyét szerepét az új szerkezetű világban.

Ezen tanítások felkészítik az EgyÉN-t arra, hogy elfogadja Önmagát, segítik kiteljesedését, segítenek összekapcsolódni azokkal az új energiákkal amik most folyamatosan zúdulnak a földre és megteremtik az új világot az új földet .

Meditációkon, beavatásokon keresztül a végtelen és feltétel nélküli szeretet fényenergiája által átalakítják energiarendszereidet, szervezetedet úgy hogy az minél több fényt tudjon tárolni , kisugározni és rajtad keresztül a földnek átadni.

Kuthumi előrejelzései a 2008-as évre.

Kuthumi vagyok, és a Szeretet és Bölcsesség sugarán érkezem hozzátok, hogy üdvözöljelek mindannyiótokat ez alkalommal, és elhozzam nektek az ünneplés, a függetlenség, a beavatás és a boldogság áldásait. Üdvözlet szeretteim.

Szívünkben nagy örömmel és boldogsággal gyűlünk ma össze mindannyótokkal, miközben szilárdan Krisztus szívében, és biztonságban isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteink, ma van az 1:1:1 ünnepe, az új kezdet kezdete. Utatok most egy teljesen új ciklusba vezet, ahol megtapasztaljátok az életen belül létező minden fényét. Ez az aktiválás megnyitja a fény és folyékony szeretet összes portálját. Amint minden portál megnyílik, az emberiségnek lehetősége adódik afelé fordítani figyelmét, ami a portálokon keresztül áramlik, és beszívhatják ezt lényük középponti magjába. Ezen a napon az összes isteni mester, nagyúr, úrnő, isten és istennő, valamint a fény, a szeretet, az igazság és bizalom mintázatainak angyalai és arkangyalai megtisztelnek benneteket jelenlétükkel, létrehozva így [mind]annak isteni áldásait, amit képviselnek.

2008 a felébredés új hullámának kezdete. Ebben az évben teljes egészében manifesztálódik a felébredés második hulláma, és 2008. december 21-re sokan közületek drasztikus változásokon mennek keresztül. Ezektől a változásoktól nem kell félnetek, ezek a változások hozzák el nektek a tudatosság erőteljesebb állapotát, a megértés mélyebb állapotát és az én erőteljesebb jelenlétét, így szabva irányt életeteknek. Ez az az év, amikor új kezdetek tárulnak fel előttetek, valamint a régi elengedésében rejlő erő, és az abban rejlő erő, hogy úgy döntsetek, hogy figyelmeteket az előttetek álló dologra összpontosítjátok, az újdonságra, az örömre, ami azzal jár, hogy megengeditek magatoknak, hogy megragadjátok az újdonság beavatását. Olyan sok ember fél a változástól és az újdonságtól, mégis gyakran kérik azt, hogy jöjjön a változás, kiküldik imáikat és szándékaikat az univerzumba, hogy létrejöhessen az, ami megszabadítja őket fájdalmuk, szomorúságuk, csalódottságuk és félelmeik mélységéből. Ez lesz az az év, amikor mindez hatalmas hullámokban megérkezik hozzátok.

Az előttetek álló év minden hónapja önmagában egy-egy beavatás. Úgy fogjátok találni, hogy a mester vibrációk napjain olyan beavatásokat kaptok énetek mélyebb aspektusaiban, amik energiáidat a mérhetetlen fény, tudás és energia birodalmaiba juttatják. Ezért 2008. január 11-én és 21-én beavatást kaptok az egyediesedés [az individualizálódás] útjának kezdetébe. Ezen a két napon megtapasztaljátok az általatok megtestesített egyéni rezgésbe való belépés mélységeit, más szavakkal, mélyebb kapcsolatot építetek ki saját becses, isteni lenyomatotokkal.

2008. február 2-án és 22-én élvezhetitek annak jótékony hatásait, hogy mélyebb szinten gyökeret vertek a földbe, annyira, amennyire a mennyország tudatosságában gyökeret vertetek. Ez a hónap lesz az, mikor megragadhatjátok az egyensúly megértésének lehetőségét, és hogy milyen fontos megengednetek, hogy a fényetek visszatükröződhessen rátok a világotokban. Ez annak megértésének ideje, hogy az élet folyásának való önátadás sokkal több kegyelmet, gyógyulást, és az áldások [nagyobb] bőségét hozza nektek, mint az életetekkel való küzdelem és harc.

A február elhozza az azon képességetekkel kapcsolatos isteni áldásokat is, hogy kreatív megoldásokat találjatok arra, amivel küzdötök. Ezek a megoldások a önátadás fontosságának mélyebb megértésében öltenek majd formát. Ez azt követeli meg tőletek, hogy legyetek befogadóak, maradjatok [le]földeltek, és bízzatok az intuíciótokban. Annak is legyetek tudatában, hogy a megoldások kreatív adottságaitokon keresztül is testet ölthetnek, igazából általánosságban a kreativitáson keresztül.

2008. március 3-án és 13-án az Egység Tudatosság istennői ölelnek át benneteket, nevezetesen Lady Guinevierre, Mária Magdolna és Jezebel istennő. Márciusban beavatást kaptok tőlük a háromszoros Istennő birodalmaiba, és abban a térben emlékezhettek és felismerhetitek annak erejét, ami a tudatosság összes szintjén a háromszoros Istennővel kapcsolatosan rejlik. Ez azt jelenti, hogy megértitek a gyermekben, más szóval a leányban, a szűzben rejlő erőt, az anyában rejlő erőt, és azt az erőt, ami a vénasszonyban rejlik. Ez akkor is vonatkozik rád, ha férfi vagy. Hogy megtapasztalhassátok a teljes egyensúlyt az énben, meg kell értenetek a háromszoros istennőben rejlő erőt, akárcsak azt, ami a háromszoros Istenben rejlik.

Márciusban megtapasztaljátok a Császárnő energiájában rejlő termékenységet. A Főpapnő esszenciájában rejlő erőt, találékonyságot és bepillantást, és annak örömét, ami a szűz ártatlanságának spontaneitásában rejlik, miközben felfedezi a szabadságához vezető utat.

Április hónapjában [ugyanúgy] átölel benneteket Sir Lancelot, Yeshua mester és ereje és fénye, ahogy Hórusz fénye is. Ez a három lény megmutatja számotokra a háromszoros Istenben rejlő erőt. A márciusban tapasztalt folyamat férfias oldalát élitek meg ebben a hónapban, így biztosítva, hogy a fiatal fiúban rejlő erőt és fényt megtapasztaljátok a fiatal lovagban, létező erőben és kitartásban, aki aztán királlyá lesz, tele bölcsességgel, a magabiztosság mélyebb érzésének, és a stabilitásnak megtestesítésével. Ezek az aspektusok mind alapvető fontosságúak, és rá fogtok jönni, hogy a márciusi és az áprilisi energiák kombinációja új erőnek ad életet, az én újfajta érzékelésének, az akaratotok kifejezésébe vetett bizalmatok szempontjából, a szeretet kifejezésének szempontjából, annak szempontjából, hogy bízzatok, és érezzétek jól magatokat a testetekben, szándékotokat felhasználva, és szeressétek magatokat és a benneteket körülvevő világot.

Májusban Hilarion nagyúrral és Istár [Ishtar] istennővel töltötök majd némi időt. [Hilarion Mester az ötödik sugár ura, vagyis csohánja.] Ez lesz a hónap, mikor rátaláltok hangotok nagyobb mélységeire. Ez lesz a hónap, amikor készen álltok rá, és elég erőt éreztek magatokban, hogy ledobjatok néhányat a régi köpönyegek közül, amik mázsás súllyal nehezedtek a vállatokra, és leveszitek a régi maszkokat, mert ebben a hónapban érzitek, ahogy feltölt benneteket az energia, ahogy előrehajt benneteket a jövőtökbe, magnetikusan bevonz benneteket hatalmatokba, és a szabadság új érzetének formájában ölt testet. Május hónapban úgy érzitek majd, hogy mélyebb értelemben meg kell tapasztalnotok a szabadságot, és ez ugyanolyan prioritást élvez majd, mint az, hogy megtaláljátok hangotokban a kreatív kifejezés formáját.

Hangotok épp olyan kreatív eszköz, mint a képzeletetek. Itt az ideje, hogy az intellektuson túl felfedezzétek, hogy milyen erőteljes valakinek a hangja, hogy a kommunikáció és igazságotok szeretetteljes és bölcs kifejezése automatikusan megnyitja az ajtókat a szabadság kiterjedtebb érzéséhez. Hilarion mester felfedi számotokra a hangotokban rejlő manifesztációs képességeiteket. Istár istennő megmutatja nektek a szabadságban rejlő erőt, a szabadságot, ami azon döntésetek eredményeképpen jön el hozzátok, hogy elszakadtok a régi mintázatú gondolkodás bármely korlátozásától, amihez akkor esetleg még kapcsolódtok.

Április hónapban, április 4-én, 14-én, és 24-én, majd május 5-én, 15-én és 25-én összetett beavatások és aktiválások zajlanak, ennek pedig az az oka, hogy az Istennő márciusban behúzott [női jellegű] energiáit egyesítitek az Isten [férfi aspektusának] áprilisi energiáival, majd májusban megkezditek az utat annak kifejezésére, amit a testekbe szívtatok, ami a meghatalmasodás új szintjét eredményezi.

A férfias energia, más szavakkal az Isten energia, fizikai világotok aktív aspektusa, ami mindannak a manifesztációját eredményezik, amire csak szükségetek van annak biztosításához, hogy szabadságotok megszülessen. Valójában azt mondhatnánk, hogy 2008. március 3. és május 25. között a halál és újjászületés három fázisán mentek keresztül, nem elfeledkezve a március és május közti húsvéti ünnepekről.

A Húsvét most nagyon fontos a kollektív tudatosság szempontjából. Ebben az évben az emberiség, mint kollektív tudatosság mélyebb betekintést nyer a Húsvét céljába, és talán elkezdi elmozdítani tudatát a fizikalitásról arra, amit a történet jelképez. Ezalatt azt értem, hogy az emberek megértik, hogy Krisztus megfeszítése nem annyira a bibliában leírtakon alapszik, hanem inkább azon, hanem sokkal inkább olyan felhívás számotokra, hogy fordítsatok figyelmet az énre, foglalkozzatok azzal, ami keresztre feszít benneteket, azzal, hogy hogyan feszítitek magatokat keresztre, és hogy foglalkozzatok azzal, amit mi megfeszítés tudatosságnak nevezünk. Ez valójában az, amire gyakran kritizálásként, ítélkezésként és pletykálkodásként utalunk. Mindez keresztre feszít másokat és az ént, úgyhogy hagy fordítsunk most egy kicsit a történeten, arra, ami igazából a szentírásban foglaltatik, a történetre, ami végül Jézus mester megfeszítéséhez vezetett. Vajon nem félreértésen, dezinformáción, ítélkezésen, félelmen, elutasításon és pletykálkodáson alapszik? Minden, ami a keresztre feszítést szimbolizálja és jelképezi épp azon alapul, amiket épp most említettem, és ti minden alkalommal, mikor az általam épp most említett bűnökre koncentráltok, megfeszítitek önmagatokat és másokat.

Húsvét tehát bizonyos módon a bűnbánat ideje, és ezt azért mondom, mert itt az ideje, hogy megvizsgáljátok önmagatokat, hogy megbánást tanúsítsatok, hogy elengedjétek a keresztre feszítéshez vezető bűnöket. Ez keresztülvisz benneteket régi testetek, régi módszereitek önmagatok mögött hagyásának beavatásán, [lehetővé teszi] hogy új módon szülessetek meg, és átöleljétek a létezés új állapotát, azt, amelyik az én megújult érzésével tekint a világra, új perspektívákkal, és az élet iránti új szeretettel.

Márciustól május végéig készüljetek ezekre a jelentős eltolódásokra, amik elvezetnek a júniushoz, mikor Jézus mester és Buddha nagyúr tölti majd veletek az idejét. Június 6-a, 16-a, 26-a fontos dátumok lesznek, ezek kimondottan azzal kapcsolatosak, amit Jézus mester és Buddha nagyúr veletek tesz majd. Ezek a beavatások a látomás birodalmaiba visznek benneteket. Igazából a harmadik szemhez kapcsolhatjátok. Ezalatt az idő alatt felfednek számotokra bármely, a tudatos elmétekben megmaradt mintázatot, ami bármely olyan tudatalatti hiedelemrendszert táplál, ami megakadályozza, hogy megtapasztaljátok az örömöt, egyesülést, könnyedséget és az énnel kötött szent házasságot. Ez önmagadnak a régi mintázatokról való leválasztásának kisebb tapasztalatait jelenti, amit képesek lesztek kecsesen és könnyedén végigcsinálni, annak eredményeként, hogy megnyitjátok magatokat annak az iránymutatásnak, fénynek és szeretetnek, ami Jézustól és Buddha nagyúrtól érkezik.

Az ünneplés június 21-én tetőzik, a déli féltekén bekövetkező téli napforduló, és az északi féltekén bekövetkező nyári napforduló eredményeként, az élet új módon történő szemlélését ez idő alatt könnyebbnek találjátok majd. A déli féltekén élőknek ez az önmagukban mélyebbre jutás, a lélek utáni kutatás új szintjét jelenti majd, amire gyakran utalnak a "lélek sötét éjszakájaként", az északi féltekén élők pedig a "mézeshetek" ünneplésének időszakát élik át. Tartsátok észben, hogy azok, akik szoros kötelékekkel rendelkeznek a déli féltekén, bár az északi féltekén laknak, szintén megtapasztalhatják a "lélek sötét éjszakáját", és ez ugyanígy érvényes a másik féltekén élőkre is, ők is hasonló folyamaton mennek át. Alapvető fontosságú, hogy megértsétek, hogy minden hatással van rátok a földön, és az összes évszak is hatással van rátok, függetlenül attól, hogy földrajzilag hol éltek.

Júliusban Merlin nagyúr "zaklat" majd benneteket, és ezt most idézőjelekkel és nagy mosollyal az arcomon mondom. Ebben a hónapban felfedi előttetek [azokat] a kincseket, amelyek belső gyermeketek azon képességében rejlenek, hogy bízzon a mágiában és az élet csodáiban. Ebben az időszakban Merlin nagyúr segít nektek átölelni a forrásból érkező energiát, ami mindig jelen van, és megtanítja nektek, hogy hogyan szerezhetitek meg az energiát ebből a forrásból, hogy tartósan ezzel tápláljátok testeket, elméteket és lelketeket. Ebben a hónapban teljes csakrarendszeretek újrakalibrálását tapasztaljátok meg, és július 7-én, 17-én és 27-én kisebb beavatásokat kaptok, amik a hetedik univerzum mélyebb birodalmaiba vezetnek benneteket. Ez első kézből szerzett tapasztalatot jelent majd a kvantummezővel, és ennek ereje nagyban felerősödik a hónap folyamán. Ez az előkészület az augusztusban sorra kerülő nagyszabású ünnepségekre.

2008. augusztusában a bőség és manifesztáció összes nagyura és úrnője, az alkímia összes istene és istennője, és az isteni szeretet összes angyala és arkangyala átölel benneteket. Ebben az időszakban az egész bolygót mélyebb szinten átöleli a Krisztus tudatosság. A fő ünnepség augusztus 8-án lesz. Ez a 8:8:8 ünnepe, és ezen a napon kimondottan az isteni bőség végtelen hatalma kerül lehorgonyzásra a Föld Anya testének minden főbb és kisebb csakrájában, ahogy minden emberi lény testének főbb és kisebb csakrájában is.

Ez a lehorgonyzás a Bőség tudatosság beáramlásának újabb felgyorsulásához vezet. Ebben az időszakban az emberiség egésze nagy kihívással néz szembe hiedelemrendszerei kapcsán, ha lesznek még olyan aspektusok, amelyek szegénység tudatossághoz kapcsolódnak. Ebben az időszakban kerül igazándiból letesztelésre, hogy hogyan kapcsolódtok a jóléthez, vagy hogy hogyan kapcsolódtok még mindig a szegénységhez. Úgy képzelhetitek el ezt a napot, mint a legnagyobb átkelő pontok egyikét a szegénység tudatosságából a jólét tudatosságába. Ezen a különleges napon Hórusz isten, Rá, Thoth és Ekhnaton nagyurak áldások formájában egy teljesen új rezgést hoznak be, amelyek képessé teszik az élet minden területén élő és dolgozó fénymunkásokat, hogy igazából megtapasztalják az alkímia áldásait, a bőség, a gazdagság és szeretet áldásait. Bizonyos módon ez lesz a jutalom kemény munkátokért, türelmetekért, és azért, hogy sosem adtátok meg magatokat a szegénység tudatosság félelmeinek.

Augusztus 18-án és 28-án a 8:8:8 áldásainak egy újabb szintjét tapasztalhatjátok meg, ami ekkor válik teljessé. Így tehát tartsátok észben, hogy augusztus lesz a jólét tudatossága felé tett nagy lépés hónapja, ezért aztán használjátok ki a most rendelkezésre álló időtöket, és dolgozzatok a bennetek lévő szegénység tudatosság minden olyan aspektusával, ami szabotálja a jólét tudatosságába vezető utatokat. Irányítsátok erre szándékotokat és bízzatok benne, hogy minden, amire szükségetek van, ahhoz hogy ez a részetek a meggyógyulhasson, legyen szó emberekről, helyszínekről, eseményekről, csodálatos, harmonikus és könnyed módon érkezik meg az életetekbe.

Szeptemberben Nada úrnő ölel majd át benneteket. Ezalatt a hónap alatt felfedi számotokra a feltétlen szeretet azon ajándékait, amelyek már benned vannak. Megmutatja számotokra a jutalmakat, amelyek azzal járnak, amikor feltétel nélkül szerettek, és sokan rá fogtok jönni, hogy amikor nem ítélkeztek, és feltétel nélkül szerettek, az kifizetődő a számotokra. Megmutatja hogyan növekszik spirituális erőtök, ahogy a szeretetbe és az életbe vetett hitetek is, a feltétel nélküli szeretet gyakorlásának eredményeképpen.

Szeptember 9-én Mária Magdolna és Jézus mester egy speciális energiaköpenybe burkolnak benneteket, ahhoz hasonlóba, amilyet 2007-ben a 9:9:9 ünnepén tapasztalhattatok. Ekkor új módon aktiválódik mindannyiótok számára a Béke Aranytojása, arra emlékeztetve benneteket, hogy új dolgok jönnek, az én öntudatosságára, ami felszabadít benneteket, hogy megtapasztalhassátok az isteniség örömét, annak örömét, hogy igazak és hitelesek vagytok, és soha nem alacsonyodtok le a mások véleményében tükröződő félelmekhez vagy a feltételekhez kötött szeretethez. Szeptember 19-én és 29-én személyes vezetőid és mester tanítóid felfedik számodra a feltétel nélküli szeretet kulcs aspektusait és ennek jutalmait.

Én, Kuthumi, október és november hónapjaiban ölellek majd át benneteket. Októberben Maitreya nagyúr és Quan Yin úrnő lesznek kísérőim, és a 10. hónap 10-én megtapasztaltok, fogalmazzunk úgy, egy hatalmas lépést az ön-mesterré válás megértésében, az alkimista szemszögéből. Mindazon alap aspektusok, amiket bevittetek az aranytudatosságba, előttetek áll majd számos formában, és megmutatják nektek, hogy az ön-tudat ereje mindig magával hozza az ön-mesterré válás egy szintjét. Ebben a hónapban kisebb beavatásokat kaptok azon pótlólagos lehetőségekkel kapcsolatban, amikkel finomhangolhatjátok ön-tudatotokat és megragadhatjátok az ön-mesterré válást az Alkimista Mester szemszögéből. Ebben az időszakban igazán hasznot húzhattok az általatok elért bölcsességből, amit úgy értetek el, hogy tudatosan elfogadtátok azt, ami az Alkímia Tudatosság lényege, és azt, hogy amikor tudjátok hogyan használható, [akkor] milyen alapvető fontosságú a Tudatosság Alkímiája.

Sokan rájöttök majd, hogy visszaszereztétek önmagatok számos aspektusát, amelyek az én árnyékában szunnyadtak, a korábbi évek visszautasításának eredményeképpen. Ezeknek az aspektusoknak a beintegrálásával megújult erővel érzitek, hogy az életeteknek célja van, és arra is rájöttök, hogy megkülönböztető képességetek rendkívül erős. Október 1-e felkészít benneteket október 10-ére, és ez a két nap lesz igazán fontos, habár tulajdonképpen október minden egyes napja fontos, mert én, Kuthumi ekkor készítelek fel benneteket a novemberi energiákra.

Nos, a november nagyon fontos hónap, mert ez a felkészülés utolsó szakasza, amire szükségetek van, hogy teljes egészében átölelhessétek a felemelkedés második hullámát, ami decemberben tiszteli meg bolygótokat. November minden egyes napját mester energiarezgés tölti majd meg. November 22-e kapu a december 21-i felemelkedési hullám előkészítése mélyebb megértésének alapvető fontosságú birodalmába, mindemellett novemberben az új tudatosság erőteljes hullámainak magatokon és életeteken való átáramlását tapasztaljátok majd, úgy belsőleg, mint külsőleg. A november olyan lesz, mint egy forgószél, és ennek a forgószélnek az energiája szó szerint kiszippant az életetekből mindent, amihez még makacsul ragaszkodtok, így biztosítva, hogy a december az a hónap legyen, mikor szabadon képesek lesztek belépni egy felsőbb tudatosságba, amit a felemelkedés második hulláma hoz majd magával.

Decemberben csatlakozik hozzám, Kuthumihoz, az Univerzum mindazon isteni lénye, aki a bolygótokon tartózkodik. A tanulásotok, az élet fizikájának, és szívetek és lelketek mechanikájának megértésének szempontjából a december lesz az egyik legfontosabb hónap; 2008 decemberében én, Kuthumi, St. Germain és Jézus mester kíséretében saját fejlődésünk felsőbb birodalmaiba lépünk, ez pedig automatikusan magával húzza ebben az új birodalomba minden készséges fénymunkásunkat, akik teljesítették a beavatások utazását, akik velünk együtt mesterévé váltak a szükséges szinteknek. Ez azt jelenti, hogy én, Kuthumi, többé nem fogok oly módon transz-hang channellingeket tartani, mint eddig a napig, [oly módon] nem csatornázom tovább speciális földi edényeken [vagyis médiumokon] keresztül, ahogy ti ezt ismeritek.

2008. december 21-től kizárólag választott csatornáimon keresztül dolgozom majd, tudatos szinten. Ez azt jelenti, hogy többé nem lesznek abban a helyzetben, hogy transz-hangon csatornázzanak engem, egyszerűen azért, mert energiájuk egy magasabb rezgést ér el, és így már nem szükséges semmilyen transzállapot ahhoz, hogy kommunikálni tudjak rajtuk keresztül. Ezért aztán el kell mondjam, hogy bárki, aki 2008. december 21 után azt állítja, hogy transz-hangon engem közvetít, az annak régi mintázatába csatlakozik, ami "Kuthumi" volt, és ezt is fogják megteremteni. Az emberiségnek muszáj fejlődnie. Amint mi, a Fény mesterei saját képességünknek megfelelően folytatjuk növekedésünket, ez minden mást is felránt velünk a növekedés fényébe. Ugyanez érvényes rátok is, mikor ti növekedtek, akkor a környezetetekben lévő emberek vagy úgy döntenek, hogy veletek növekednek, vagy más irányba indulnak. Általánosságban tehát ez egy új áramlás megtalálásának időszaka, és magabiztosan bíznotok kell ebben az áramlásban.

December 21-én kitárjuk az ajtókat ebbe a felsőbb birodalomba, amiről korábban már beszéltem, és amibe én belépek, és ebben a különleges időpontban zajlik majd le a Felemelkedés második hulláma, amikor az összes fénymunkás, aki mesteri szintre jut azokban a dolgokban, amikről beszéltem, és akik elérik a belső tudatosság és éberségnek ezt a szintjét, [mind] belép a felemelkedés tudatosság felsőbb szintjeibe.

December 12-én mindannyian megtapasztaljátok az erre a különleges hullámra való felkészülés első aktiválását. Az élet minden területén hatalmas változások lesznek, szeretteink. Nagyon fontos, mert 2010 egy újabb fontos felemelkedési időszak lesz, és mindannyian fel kell, hogy készüljetek.

A 2008 után következő évek még meghatalmasítóbbak lesznek, és hadd tegyem hozzá ezen a ponton, hogy az, hogy felsőbb szintekre megyünk, az nem azt jelenti, hogy többé nem kommunikálunk veletek. Csupán azt jelenti, hogy az a szint, ahonnan kommunikálunk majd sokkal magasabb rezgésű lesz, ezért csak azok kaphatják meg a tanításokban rejlő igazságokat, akik hajlandóak magukévá tenni ezt a rezgést.

Fontos, hogy mindannyian megértsétek, hogy nem egy elit hierarchiát teremtünk meg, hanem egy olyan rendszert teremtünk, ami lehetővé teszi az egyének számra, hogy hasznot húzzanak a befektetett munkájukból, türelmükből, kitartásukból, hitükből és bizalmukból. Így ez tulajdonképpen az ön-mesterré válás egyfajta jutalma, mivel megmutatja azoknak, akik kissé lamentálósan elmélázó attitűdöt tanúsítanak az önfejlesztés iránt, hogy igenis megéri az erőfeszítést, az utazást, a rövid távú kellemetlenséget, [az] amikor valaki kapcsolatba kerül az igazságával. Azt sem hisszük, hogy igazságos vagy fair lenne negatív hatással lenni azokra, akik olyan sok energiát, időt és szeretetet áldoznak lelkükre, azok miatt, akik jelenleg nem hajlandóak ezt az energiát és időt erre rászánni. Így hát igen, van egy jutalmazási rendszer, vannak határok, és vannak bizonyos követelmények, amik fontosak. Őszintén, hagynátok egy kétéves gyereket játszani a tűzzel? Ugyanez igaz azokra a lelkekre is, akik növekednek, tanulnak, fejlődnek és felemelkednek.

Szeretteink, a 2008. év témája az Alkímia Tudatosság és a Tudatosság Alkímiájának felvállalása. Ez azt jelenti, hogy találjátok meg a hatalmatokat, hatalmatokat arra, hogy énetek alapaspektusait "arannyá" változtassátok azzal, hogy éberek vagytok a tudatosságra, tudatosak vagytok, és úgy döntötök, hogy inkább igazságotokban tekintetek önmagatokra, ahelyett hogy a rövidebb utat választanátok. 2008 a jutalmak legnagyszerűbb éve lesz számotokra, ha hajlandóak vagytok rászánni az időt, energiát, türelmet, kitartást, és a Lélekbe és az énbe vetett szeretetet és hitet. Minden hónapban lehetőségetek nyílik elérni mindezt, ezért azt javasoljuk, hogy készítsétek fel magatokat arra, ami előttetek áll, olvassátok el e szavakat, amelyeket ebben a közvetítésben átadtam, így tudhatjátok mi vár rátok. Amikor felkészültek vagytok, akkor képesek vagytok kezelni azt, ami a tágabb értelemben vett belső magabiztosságból fakad. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek kihívások, vagy olyan dolgok, amik váratlanul érnek benneteket. Ami számít az az, hogy tudni fogjátok, hogy mivel dolgoztok, és kérem emberek, ne a legrosszabbra számítsatok! Sok ezek közül a váratlan meglepetések közül igen csodálatos lehet, olyanok, amiket a legkevésbé sem vártál, olyanok, amik kiráznak benneteket az olyasfajta kötődésekből, amelyek különben megmaradnának. Szeretném ezen a ponton hozzátenni, hogy ha azt választjátok, hogy bármilyen ön-érdemtelenségben, vagy annak hiányában, hogy mindezt megérdemlitek, óhajtotok dagonyázni, akkor nem fogunk gondolkodásmódotok megváltoztatása végett "megvesztegetni" benneteket azzal, hogy jóságot és örömteli meglepetéseket hozunk nektek. Ezeket a dolgokat azok kapják, akik hajlandóak magukon dolgozni, és bízom benne, hogy mindannyian megértitek és pontosan tudjátok, hogy mire gondolok és miért így működik.

Szeretteink, azt javasoljuk, hogy töltsetek ma egy kevés időt azzal, hogy leírjátok azt, amin változtatni szeretnétek - az életetek azon területeit, amiknél tisztában vagytok, hogy szükséges változtatnotok. Szánjatok rá némi időt, hogy megteremtsetek magatoknak egy képet. Azt javasoljuk, hogy készítsetek egy grafikont vagy táblázatot, ha úgy tetszik, ábrázolva rajta az összes hónapot, és akár írjátok oda az egyes hónapokhoz azt, amiről ma beszéltünk, és készítsétek fel magatokat. Írjatok minden hónaphoz kulcsszavakat, amik segítenek benneteket inspirálni. Legyen ez személyes térképetek, ami vezet benneteket az év során. Ne használjátok azt a kifogást, hogy sohasem tartjátok be az újévi fogadalmaitokat, hogy mindig félúton feladjátok, emlékezzetek rá, hogy a kifogások többé nem használhatóak, a kifogások az önelégültség jelei, és többé nincs helyük az új mintázatban.

Tegyétek magatokévá az Alkímia Tudatosságot, és engedjétek meg magatoknak, hogy az új világba való átmenetet könnyedén, nevetve, örömmel tegyétek meg, és úgy, hogy hisztek abban, hogy képesek vagytok erre. Nyissátok meg a szíveteket és az elméteket a befogadásra. Nyissátok ki a szíveteket, az elméteket és a szemeteket, hogy láthassátok annak nagyszerűségét, ami bennetek, mint egyénben rejlik. Engedjétek meg, hogy függetlenség, individualitás és újítás mélyebb szintjeibe való beavatások éve olyan legyen, ami arra ösztönöz benneteket, hogy megújult szenvedéllyel, reménnyel, hittel és mindenek felett szeretettel öleljétek át az életet.

2008 a változások időszaka lesz a bolygón, az élet minden területén, úgyhogy nem bocsátkozom részletekbe a Földdel kapcsolatos változások, a gazdasági változások, a politikai változások, és így tovább terén, mert minden évben történik valami. Én most arra összpontosítok, hogy pályára állítsalak benneteket önmagatokkal, és eljutassalak benneteket az öntudat és az Alkímia Tudatosság felsőbb szintű állapotába, és bízom benne, hogy ez elhozza számotokra annak felismerését, hogy mit is jelent az egy-ség [oneness], és mit jelent egységben lenni az énnel, és érezni ezt.

Ezért szeretteink, mindannyiótok számára elhozom a szükséges áldásokat, minden eszközt, amire csak szükségetek lehet, minden eszközt, ami biztosítja, hogy 2008 életetek egyik legjobb éve lesz, az egyik legmeghatalmasítóbb, leg-lélekfelszabadítóbb, leginkább önmagatokat átölelő éve. Az út minden egyes lépésénél veletek leszek, irányt mutatok, óvlak benneteket, átkarollak és szeretlek benneteket és időnként lökdöslek is benneteket, ha szükséges. Mindössze annyit kell tennetek, hogy bíztok a benneteket tartó számtalan kézben, hogy bíztok a benneteket szerető számtalan szívben, és hisztek abban, hogy képesek vagytok végrehajtani a szükséges változásokat. Legfontosabb pedig, hogy igazságotok szerint cselekedjetek.

Így van ez, és elhozom nektek a beavatás ajándékait, isteni szeretettel és bölcsességgel átölelve benneteket.

Kuthumi vagyok, a Szeretet és Bölcsesség arany sugarának chohanja, és szeretetben üdvözöllek és megáldalak benneteket.

Adonai.

Forrás: espavo.hu

 

áprilisi energiák

Áprilisi energiák – 2008

A fényteli tudatosság gyengéd útján járva válasszátok az életet és a bőséget

Mihály arkangyal Celia Fenn-en keresztül
Szeretett fénymunkások, ezen új ciklus és Új Föld energiái valóban intenzívek és erőteljesek. Az elmúlt hónapban sokan mély változásokat éreztetek a lényetekben, amint a Grál kódok aktiválódtak, és ti befogadtátok fénytestetekbe a kozmikus tudatosság ajándékait. És most, áprilisban lehetőségetek nyílik rá, hogy belső egyensúlyba kerüljetek, és tovább folytassátok az élet és bőség választását ezen az Új Földön.
Április energiái továbbra is hatalmasak és teremtőek lesznek, 6-án a Kos jegybe eső újholddal, mely a befelé fordulás, a belső spirituális harcosotokkal való kapcsolatfelvétel idejét hozza el, ami által rátalálhattok az erőre és hatalomra, amivel az Új Földön teremtő ajándékaitokat és tehetségeiteket kamatoztathatjátok. Az április 20-i telihold a Wesak teliholdja lesz, vagyis Buddha teliholdja, amikor a Föld megérezheti az Isteni Férfiú feltétel nélküli szeretetének jelenlétét, amelyet Buddha testesített meg itt a Földön.
Valóban, erre az energiára szükség lesz, hogy támogasson és kiegyensúlyozza a Tűzistennő intenzív és kreatív energiáit, melyek áprilisban továbbra is érezhetők lesznek. A hónap első felében mind a Nap, mind a Vénusz a Kosban tartózkodik, ami az Istennő – Tűzistennőként való megjelenésében – és az Isteni Férfiú – mint Szoláris Tűz – közötti intenzív együttműködésre ad lehetőséget. A Mars azonban a Rákban lesz, így a Férfiisten gyengéd, szerető és bölcs energiája fényesítő és támogató jelenlétként fog beáradni, amit a Hold és a vízminőség szimbolizál. Mindez 20-a körül fog kulminálódni, amikor a Nap átlép a Bika jegyébe, a Buddha teliholdkor.
A Skorpióba eső Buddha telihold a fizikai formában létező lélek és szellem világát fénnyel tölti fel. A Skorpió a 8. házhoz tartozik, ez vizes jegy, és a pszichikus hatalmat és bölcsességet reprezentálja. Ezt időnként a sas szimbólumával jelenítik meg, ami a lélek és szellem belső férfierejét testesíti meg, amely mindenek fölött száll, mindent lát és mindent a Forrás „szemével” ölel át.
A mostani időkben engedjétek meg magatoknak, hogy a belső, fénnyel telített férfiasság szerető és gyengéd támogatása átöleljen benneteket, és hogy ti is átöleljétek azt. Hiszen Buddha energiája a ti saját magasabb lényetek egyik aspektusa, melyre igényt tarthattok. Szeretteim, ébredjetek rá a fénnyel teli szeretetre, mely megjelent, hogy támogassa Új Földeteket. Ébredjetek rá erre a mély könyörületre és bölcsességre, mely Buddha ajándéka volt a bolygónak. Legyetek nyitottak e szeretet ajándékára, és engedjétek meg, hogy átáramoljon rajtatok, öleljétek magatokhoz ezt a gyönyörű Wesak teliholdat. Azonban emellett emlékezzetek Kwan Yin-re is, aki a bolygón női formában testesíti meg az isteni részvétet. Így most egyensúly jöhet létre, meghívhatjátok Kwan Yin-t és az ő kegyelmét, látva őt a Teremtés Lótuszán trónolni, a Buddhában megtestesülő isteni könyörületből kiáradó Új Földi energiákat pörgetve.
A mindennapjaitokban, szeretteim, továbbra is úgy fogjátok találni, hogy kapcsolataitok a változás tűzpróbáján mennek keresztül. Továbbra is elöl fogtok járni abban, hogy elengedjetek minden köteléket és kölcsönös függőséget, míg el nem értek egy pontra, ahol belső erőtök és hatalmatok teljessé válik. Sokan úgy találjátok, hogy ez a folyamat nehéz, nehéz elengedni a külvilág külső támogató rendszereit, hogy teljes egészében a saját lelketekre és szellemetekre tudjatok hangolódni, és hogy az Én Vagyok lényetek vezethessen benneteket annak teljes megértésére, hogy az elkülönültség tudatossága valamennyi formájának elengedése által gyógyultok meg, ezáltal tértek vissza a Forrással való egységbe, és kapjátok meg ezen a Földön a nektek járó szeretetet és bőséget. Azonban mindez egyedül a Forráshoz és az Én Vagyok-hoz való saját kapcsolatotokból ered. Amikor készen álltok az életetek kontrollálására irányuló egókésztetésnek, illetve annak elengedésére, hogy nektek kell szervezni és meghatározni a saját életeteket, akkor fogjátok megtanulni, hogyan fogadjátok el önnön szellemetek vezettetését, mely az életetekben a szinkronicitáson és a csodákon keresztül nyilvánul meg.
Szeretteim, ti kozmikus létezők vagytok, ti vagytok az isteni forrás, mely emberi formát öltött. Ha képesek vagytok meghallani és megérezni a bennetek lévő isteni szikra teremtését és alkotását, akkor ez elvezet benneteket a bőségbe és a szeretetbe, ugyanis az isteni szikra maga a bőség és a szeretet, és csak a bőségből és szeretetből, a bőségért és szeretetért teremt. Szeretteim, ezek az új kozmikus szeretet- és bőségkódok 2008-ban most aktiválódnak. Amikor megengeditek magatoknak ezeket a változásokat és átalakulásokat, akkor tisztán látjátok majd, hogyan teremti meg most az isteni szeretet a bőséget, rajtatok keresztül. Csak az ellenállás és a félelem azt, amely arra késztet benneteket, hogy azt gondoljátok, azt érezzétek, hogy egy kaotikus ürességben vagytok, mivel a káosz nem más, mint a mozgásban lévő isteni kreativitás. Amikor a bizalom és elfogadás középpontjában vagytok, tudjátok, hogy a ti saját biztonságos, a káoszon átvezető ösvényetek biztosított. Mindig biztonságban vagytok, mindig védve vagytok.
Szeretteim, most teszünk egy javaslatot, mely segít benneteket elnavigálni ezen az új ösvényen – válasszátok az életet! Valahányszor döntenetek vagy választanotok kell, válasszátok az életet! És legdrágábbak, ti minden egyes napon választotok, és újra elmondjuk, válasszátok az életet, válasszátok az örömet. Ne szokásból válasszatok, vagy mert feltételezitek, hogy mások ezt várják tőletek. Amellett döntsetek, amitől a szívetek a szeretet és öröm dalát énekli, és ne alkudjatok meg. Hiszen egyedül az öröm és a szeretet az, melyben megtapasztalhatjátok saját istenségeteket, túl a különválás illúzióján. Tudjatok róla, hogy a „szabályokat” azoknak alkották, akik elfeledték, kik is ők, hiszen, amikor magasabb énetekre vagytok hangolódva, akkor mindig a szeretet és a legmagasabb jó választásait hozzátok meg. Indigó- és kristálygyermekeitek világosan megmutatták nektek, hogy a régi energiás választások szabályokon és elvárásokon nyugszanak, megfojtják a szellemeteket. E gyermekek segédkeznek nektek abban, hogy új választásokat hozzatok, és megengedjétek a léleknek és a szellemnek, hogy harmóniában éljen a fizikai testtel és annak örömeivel. Ez lesz az Új Föld, és ez lesz a mennyország a Földön.
A megnyilvánulás spiráljai az Új Földön
Szeretett fénymunkások, erről a témáról már beszéltünk korábban, de újra elő fogjuk venni, mivel sokan sokkolva és rendellenesen érzitek magatokat attól, ahogy életetekben az események hirtelen jelennek meg, válnak nyilvánvalóvá.
Szeretteim, ez egy Új Föld… a tudatosság magasabb szintje. Ez már nem az a világ, amibe annak idején beleszülettetek. Ez többé már nem az a 3D-s valóság, amit ismertetek. Ez egy 5D-s világ, mely a kvantum- illetve holografikus elveken épül fel. A legfontosabb változás az, hogy a lineáris időt és tapasztalatot felváltották a Megnyilvánulás Spiráljai. Ez azt jelenti, hogy az élet többé nem azon a tiszta és logikus módon nyilvánul meg, melyet racionális elmétek uralni és irányítani tudna. Az Én Vagyok lényetek teremt veletek együtt, a szellem és lélek együtt dolgozik az energia spiráljain.
Tehát, az elme gyakran megrémül és belebetegszik abba, ahogyan a jelenségek megnyilvánulnak, mivel úgy tűnik, ezek túlnőttek a saját kontrollján. Az életetekben hirtelen megnyilvánuló események szó szerint fellökhetnek benneteket. Valóban, úgy tűnik, hogy ezek az események a semmiből jönnek elő, mivel a teremtés, megnyilvánulás spirálján tűnnek elő az életetekben.
Most, ha egy spirált vizualizáltok, látni fogjátok, hogy az körökben terjed ki, mindig magasabb szintekre. Így, úgy tűnik, hogy amit most akartok, az eltávolodik tőletek, mint ahogy a spirál egy körvonalon indul el. Ha elkeseredtek és űzni kezditek ezt a dolgot, el fogjátok veszíteni középpontotokat, kiegyensúlyozatlanná, földeletlenné váltok, és a spirál összeomlik. Emlékezzetek, hogy a teremtés spirálja a magasabb szívetekből indul, ahol a lélek és a szellem egyesül a fizikaival, és itt is kell megtartani. Így, ha szándékotokkal elindítotok egy ilyen teremtési spirált, akkor az elindul, eltávolodik, a hátatok mögé kerül, és ti azt hihetitek, hogy eltűnt. De aztán, egy nap, mintha csak csoda történne, a spirál visszatér, és ha nem vagytok felkészülve, teljességgel meglepetésként fog érni benneteket.
Most, amikor még tanuljátok ezeket az új 5D-s képességeket, kiküldhettetek már több spirált, és aztán egy ideig úgy tűnhet számotokra, mintha életetek teljesen kiüresedett volna, majd hirtelen úgy látszik, hogy minden egyszerre nyilvánul meg, elárasztanak benneteket a lehetőségek és a teremtések, és ti nem tudjátok, merre forduljatok ebben a káoszban. És így kimerültök abban, hogy mindent elrendezzetek.
Szeretett fénymunkások, valóságotok megteremtése művészetének mestereivé fogtok válni. Megtanuljátok majd, hogyan kezeljétek az energiákat, hogyan bízzatok akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nincs semmi, mivel biztosan tudjátok majd, hogy amit megteremtettetek, az meg is fog nyilvánulni. És amikor elérkezik, felkészülten várjátok, mert felismeritek bennük a ti saját teremtéseteket.
És aztán majd kifejezitek mélységes hálátokat, örömötöket, és ez a tapasztalat és szeretet magasabb szintjére energiával tölti fel a teremtő spirálotokat.
Így, szeretteim, arra kérünk, hogy gondolkodjatok el azon, hogy elvárásaitokon, akaratotokon és racionális, mentális lényeteken keresztül hogyan veszthettek energiát. Az ötödik dimenzióban kreatív intelligenciátok központja a szívetek, és csak a szív vágyai hozzák mozgásba a teremtés spiráljait. Amikor az elme képes elfogadni ezt a folyamatot, megtanulja majd, hogy támogassa teremtőerőtöket, ahelyett, hogy a szükségletei és félelmei révén leblokkolná azt. Hiszen ha beleragadtok az elme félelmeibe, nem lesztek elég magas szinten ahhoz, hogy fogadjátok kreatív vágyaitok megnyilvánulásait. Akkor veszed észre és kapod meg a teremtő szeretet áramlását a teremtésen keresztül, amikor felemeled a szívbe és a magasabb tudatosságba.
Áprilisi energiák
Az újhold április 6-án a Kosban lesz. A Kos a tűzjegyek közé tartozik, a Gyermeket és a Harcost reprezentálja. Ez az asztrológiai kerék első háza. Az új kezdeteket, az elvetett magvakat jelképezi, ideális idő arra, hogy a teremtés egy új spiráljának szándékát megfogalmazzátok.
A Tűz-Holdak általában illékonyak, ezért szükséged lesz arra, hogy a szíved egyensúlyának megtartására koncentrálj.
A 20-i telihold a Buddha vagy Wesak telihold. Ez annak ideje, hogy ünnepeljétek a fényteli férfiasság hatalmát, illetve a Föld új istenférfiúi energiáit. Emlékezzetek meg Kwan Yin-ről, a fényes könyörület istennői energiáinak archetípusáról is. A Hold a Skorpióban áll, mely vízjegy, és ez egy ideális időszak vízszertartásokra, melyek segítenek a bolygó vizeiben az isteni bőség kódjait aktiválni.

Fordította: RedázKedves Évi!

Én nem rosszallóan tettem hozzá, hogy bevágod, mert szerintem is jó, ha többször látják, akiket megérint, kifogják nyitni valamelyiket:-)
Örülök neki! Azért is irtam, hogy én az elsőket emailben kaptam a barátnőmtől, nem tudtam az espavo-ról még és kinyomtatva olvasgattam.
Ne viccelj, hát persze, hogy jó amit csinálsz:-))
Szívből örülök neki és szeretettel ölellek!

Ui. Ez az éves előrejelzése, azért szoktam a dátumon módosítani az éppen aktuálisra, és olyankor felbukkan kint újra.

www.aminababa.com
www.flavin7.com
www.gulliver.huKedves Gini!

Igen beteszem, mert tudod arra gondolok, hogy van aki elfelejti vagy éppen először találkozik vele, és ezzel sokat segíthetek neki. Vannak akik megköszönik, mert éppen a megfelelő időben találkozott ezzel az üzenettel. Nem értem a hangnemedet ,mert hiszen az a legfonotabb, hogy minél több emberhez eljusson ez a fontos üzenet. Üdv:ÉviÜdv azoknak, akik

Üdv azoknak, akik érdeklődnek Kuthumi és Kryon üzenetei után.
Ez az egész évre szóló aktiválások és beavatások üzenete.
A rendszeresen letölthető hanganyag formájában is, ami azért is sokkal hatásosabb, mivel majd'mindegyik tartalmaz meditációt is, tehát olvasás közben nem valószínű, hogy le tudtok lazulni hozzá.
Mező Évi rendszeresen bevágja az újabb csatornázásokat. Én azzal kezdtem, hogy kinyomtattam magamnak ezeket az espavo-ról, aztán napközben többször is elolvastam.
Rájöttem ugyanis, hogy nem kell értelmezni és megérteni. A mester mondja is, hogy nem a mi dolgunk az értelmezés, azt a tudatalatti, a belső isten megteszi helyettünk.

Kryonról külön blogban és fórumban is írtam, ha valaki érdeklődik a fénymunkásság iránt, érdemes elolvasnia mert magyarázza a tevékenységet és linkekkel segít eljutni néhány nagyon fontos oldalra.

Szeretettel ölellek benneteket

www.aminababa.com
www.flavin7.com
www.gulliver.huwww.espavo.hu -n

-n folyamatosan jelennek meg a legújabb csatornázások ráadásul hanganyaggal együtt. Ez azért nagyon jó, mert elég nehéz vizualizálni egy-egy elengedéshez szükséges körülményt, miközben olvassa az ember.
Érdemes rendszeresen látogatni az espavot, mert valamennyi angyal csatornázását megtaláljátok rajta, és a fénymunkások képzéséhez fontos anyagokat folyamatosan megtaláljátok rajta.
Kyron, Tóbiás és a többiek üzenetei is fent vannak...

www.aminababa.com
www.flavin7.com/gini99Kedves Oli!Én köszönöm,

Kedves Oli!

Én köszönöm, hogy belinkelted ezt az oldalt!!
Ma van az újabb "kapunyitás!". Ma különösen jónak kell lenni magunkhoz, hogy elérje a célját nálunk is ez a páratlan lehetőség!
A nagy elengedés napjainak egyike...

Jólétet kívánok én is:-)

"Amit most az elmédben látsz, azt hamarosan a kezedben is tartod."
Bob ProctorSzia Gini!

Nagyon érdekesek ezek az anyagok! Köszike, hogy beraktad!
Menéztem a honlapot is! Talán másnak is érdekes lehet:

JÓLÉTET KÍVÁNOK!Képzeljétek mi

Képzeljétek mi történt!
Értelmezés nélkül - ahogy kéri is Kuthumi -, csak végig olvastam a 11-i üzenetet. Megértettem a lényeget, de sokminden homályos maradt persze.
Azt felfogtam, hogy 10 napon keresztül, azaz a 21-i dimenziokapu nyitásáig, nagyon engedékeny legyek magammal szemben, és nyitott minden változás lehetőségére. Szeretgessem magam és figyeljek oda mindenre, mert ez az időszak a harmonizálásra való, hogy összhangba kerüljek a belső énemmel.
Tegnap előtt és előtt, azaz két napon keresztül borzalmas fizikai állapotba kerültem.
Amikor lefeküdtem kértem a szellemi vezetőmet (akivel ezidáig soha nem sikerült kapcsolatba lépnem), segítsen megérteni, mit kell elengednem, mi az amihez ragaszkodok görcsösen holott nem kéne, mert biztosan azért érzem magam ilyen rosszul.
És... mint egy film ... elkezdett peregni a fejemben a szülésem.
Ahogy a szülőkádba belépek, majd ki, mert elég volt, aztán a szenvedés különböző stádiumai, az orvosom, a szülésznőm, mondatok... a párom... a sógornőm (lelkitársam) akik ott voltak, képek mint egy filmben... pörgött és pörgött.
A végén pedig egy szem, csak egy szem és ezt hallottam:
- El kell engedned a csalódottságodat, a haragodat. Emberek, hibáztak, nem hordozhatod, mert karmikus vétket veszel fel vele. Engedd eeeeeeeeeeeeel!
(Gyengéd születésre készültünk, és 7 órás hiábavaló kínzás után megcsászároztak és én ezt 1 évig hiába próbáltam kiűzni a fejemből, legyűrt a fájdalom.)
ELENGEDTEM.
Az első lépést megtettem magam felé.
És beszélt velem tovább... Hosszasan, válaszolgatott...
Hihetetlen élmény...
Próbáljátok végig olvasni Kuthumit... és a -t, ha tehetitek... döbbenetes ereje van!

Szeretettel ölellek Benneteket: Gini

"Amit most az elmédben látsz, azt hamarosan a kezedben is tartod."
Bob ProctorSzia Gini

Na most, hogy elolvastam az "üzenetet" most kerültem képbe a dologgal. Így már elfogadható számomra.

Kösznöm: EniEzt most kaptam e-mailben a

Ezt most kaptam e-mailben a január 11-i - azaz tegnapi előrejelzésről:

2008. január 11-ei aktiválás Michelle Eloff-on keresztül©
[Előzetes megjegyzés: eddig vártam, hogy hozzáférhető legyen az angol nyelvű átirat, de 10-én hajnalig még nem volt fenn Michelle oldalán, így közrebocsátom a „munkapéldányomat”, azzal a megjegyzéssel, hogy bár abban biztos vagyok, hogy fontos jelentésbeli eltérés nincs az eredetitől, volt három olyan szó – nem túl fontos szövegösszefüggésben – amit nem értettem, ezért ha később tanulmányozzátok a szöveget, töltsétek le az átiraton alapuló szövegváltozatot! – Szigeti Antal]

Én vagyok Kuthumi, és a Szeretet és Bölcsesség sugarain jövök el hozzátok, hogy mindnyájatokat üdvözöljelek ez alkalommal, és elhozzam nektek az autenticitás, a bizalom, a könnyedség és a szabadság áldásait.
És nagy örömmel és gyönyörűséggel a szívünkben gyűlünk ma össze veletek, miközben szilárdan Krisztus szívében és biztonságban Isten tenyerén tartunk benneteket.

Szeretteim, Mester Vibráció beavatás a mai nap. A 11 mester szám és a 22 mester szám vibrációit egyaránt tartalmazza a Mennyei Bölcsesség frekvenciája. Ez a Mennyei Bölcsesség lehetővé teszi, hogy mélyebben megértsd azt, ami belülről felkavar, ami az én aspektusainak formájában tárul eléd, [és] aminek szüksége van a megértésedre és az elfogadásodra is. Újévkor beszéltem erről a beavatásról, és ez az év a beavatás fontos éve, a beavatásotoké, a kezdeményező képességetek felhasználásának éve, melyben létrehozzátok a kívánt változásokat. [Az eredetiben minden mondatrészben szerepel az ’initiate’ = ’beavat, kezdeményez’ valamelyik formája.]

Ezen a napon magatokhoz ölelitek erőteljes egyedi fényeteket, melyet megtestesítetek. Ez a fény nemcsak olyan frekvencia, mely megvilágítja előttetek az ösvényeteket, hanem olyan frekvencia is, amelyik megvilágítja a bennetek lévő belső világot. Ez [a belépő,] a kezdete a közös utazásotok egyik legfontosabb szakaszának. Itt az ideje az életben tükröződő én átölelésének.
Hosszasan, sokszor beszéltünk a tükröződéseidről, arról, hogy a kapcsolataid - és általánosságban az élet - hogyan tükrözi a belső ént. Ezen belső én megértése egyedivé válásod utazásának egyik része, egyedi [lény]ként látva önmagadat, egyediként kapcsolódva mindahhoz, ami rajtad kívül van

Abba a helyzetbe hoztad magad, hogy jobban megértsd a mindennel egynek levés fogalmát.
Azért kérem azt, hogy előbb egyéniesítsd magad, és [csak] azután kapcsolódj a külső világhoz, mert kezdetben, a kollektív birodalmaiban megvan annak kockázata, hogy elveszítsd önmagad, és vannak akik ténylegesen elmondhatják, hogy [velük] ez már megtörtént. Ezért hát azt mondom most neked, hogy el fogom kezdeni ellenőrizni a testeden keresztüláramló energiát.
Úgyszintén be fogom állítani a frekvenciákat a csakráidban, melyek [így] támogatni fogják mindazon információ beintegrálódását, amelyeket ma átadok neked, csakúgy mint ezen információk finom[energetikai] aspektusait. [illetve ezek beintegrálódását] Mindössze annyit kell tenned, hogy becsukod a szemed és meghallgatsz.
Ha olvasod ezt az információt, akkor arra kérlek, hogy anélkül olvasd ezt az információt, hogy értelmeznéd, vagy elemeznéd.
Áramló módon olvasd. A szavak meg fogják találni a saját útjukat a lényedbe, és oda érkeznek, ahol majd befogadod azokat, ahol meglesz a belső megértésed, és kezdetben ez nem szükségképpen valamelyik tudatos aspektusod lesz. Ezért hát türelemre lesz szükséged e folyamattal kapcsolatban.
[nyomatékosan] Egyedi [lény] vagy.
A Föld nevű bolygón élő emberi lény vagy. Abban a birodalomban foglalsz el egy térrészt, ami gondolati mechanizmusok rendszerének révén került megteremtésre. E mechanizmusok nem szükségképpen olyanok, melyeknek az a szándéka, hogy a legjobbat hozzák ki belőled. Mindazonáltal megvan a lehetőséged, hogy kihozd magadból a legjobbat, amikor felismered, hogy e mechanizmusnak rejtett ’rendszere’ van.
Gyakran hivatkoznak erre úgy, mint ’a program’, ’az illúzió’, és ’a mátrix’. Néhány évvel ezelőtt hosszasan beszéltem az életről a halastóban, [akváriumban? – nem tudom melyik channellingrő van szó]. Nem túl régen [pedig] dolgoztunk ezen azok nézőpontjából, akik készek kitörni a mátrixból.
Számos szint van az úgynevezett mátrixban, ám minden egyes alkalommal, amikor átlátod a mátrixot, egyre több eszközöd lesz, hogy a befolyásán kívül tudj maradni.
E mechanizmus eddig letiltott állapotban tartott téged. Felgyorsítjuk az e mechanizmus erődítményéből való megszabadulás folyamatát azok számára, akik készek erre. Még azok számára is közületek, akik tudatában vannak ennek az ellenőrző mechanizmusnak, vannak olyan szintjei a mátrixnak, amelyekről le kell kapcsolódniuk. És egyre gyorsul mindennek a bekövetkezte, ahogy egyre közelebb kerülünk 2012-höz.

Sokszor beszéltünk az arany korról, az arany tudatosság világáról, az alkímia utazásáról. És 2008 az Alkímia Tudatosság éve, és átöleljük a Tudatosság Alkímiáját.
Ugyanakkor ez az energia nem korlátozódik 2008-ra, és a rád gyakorolt hatása számos elkövetkező évben [is] folytatódni fog. Az általad most átölelt ajándék az a lehetőség, hogy teljesen átöleled az egyediségedet, hogy teljesen átöleled (lassan) azt, aki vagy.
Éppen mostanában adtam át azt a közvetítést mindannyiótoknak, [melyben] megbecsülöd, átöleled az egódat, lehetővé téve, hogy az egód a szövetségeseddé váljon. Az egó átölelése része a most végbemenő folyamatnak. Ennek célja és ereje létfontosságú része az egód átölelésének, ahogy egyénként elfogadod ember mivoltodat, feltétel nélkül elfogadod önmagadat. Ítélkezés, eltaszítás, kritizálás, és gúnyolódás jön létre az egyén éntől való félelmének eredményeképpen. Abban a percben, amikor ellököd, kritizálod vagy elítéled önmagadat (lassan) [már] nem öleled át az egyediségedet. Olyan üzenetet küldesz a tested sejtjeinek, hogy nem vagy teljes abban, aki vagy, és ami vagy itt és most. Tudd, hogy bár ez igaz lehet, másrészt hamis is, mert a pillanatban [a jelenben] vagy minden, lehetsz minden, mert a holnap még nincs veled, a tegnap pedig [már] elmúlt.

Teljesen átölelve azt az egyediséget, ami vagy, és elutasítva elkülönülésedet az életed összességétől, és teljesen lekapcsolódva [a külvilágról] lehetővé válik számodra érintkezésbe kerülni azzal, aki és ami vagy. Ez nem valami olyasmi, amit folyamatosan fogsz csinálni, (lassan) [hanem] egyszerűen egy pillanat az időben, amikor meg fogod ezt tenni, talán egy időtartam - egyik napon, [vagy] hetente vagy havonta. És ez inkább az elvonulás szándéka. A befelé fordulásról szól ez, a külső világról való lekapcsolódásról, Önmagad elkülönítéséről mindattól, ami eltéríthet téged attól, aki vagy. Így a [világtól való] elkülönülés és a [róla való] lekapcsolódás szintén fontos cél. Ez vezet el [téged] a csendhez.

Hiszen amikor elkülönülsz és lekapcsolódsz, még távolabbra kerülsz [a ’mátrixtól’], [akkor] az énnel való egység terében vagy. Azon a helyen vagy, ahol ott van mindaz, ami vagy. Az éned előtt állsz, olyan térben, ahol nincs semmi, amihez hasonlíthatnád magad, semmi, amihez viszonyulhatnál, [nincs] semmi, ami kihúzna téged az énedből, ami eltérítene és elválasztana téged az énedtől, vagy eltávolítana [tőle]. Az egyediség átölelése lehetővé teszi, hogy átöleld a kollektívet az erő szemszögéből. Képtelen vagy átölelni a kollektívet az erő szemszögéből, amíg el nem érted a saját erődet, és amíg teljesen be nem léptél az igazságodba.
Ez az, amire mi az autentikus énként hivatkozunk. Annak további aspektusa, amiről [korábban] hosszasan beszéltem, hogy addig nem leszel képes teljesen elfogadni az igazi [az autentikus] énedet, amíg megtorpansz, és nem fogadod el az egyediségedet.
És kérlek vedd észre, hogy az egyediség, a függetlenség, sőt a belső [dolgok], a belső én, az ÉN azok, amik elsősorban igénylik a figyelmedet. [Az eredetiben e fogalmak mindegyike ’in’ szótaggal kezdődik, melynek külön nyomatékot adott!] Szükséged van önmagad megfigyelésére, hogy összeszedd mindazt az információt, ami szükséges az igazságod teljes beintegrálásához, abból a célból, hogy az életed részesévé válj, az erő szemszögéből. Szükséged van rá, hogy először önmagad részévé válj, és [aztán] ez teszi lehetővé, hogy túllépj a kontrollmechanizmus azon programjain, melyek ahhoz a hiedelmedhez vezettek, hogy el vagy különülve az éntől. És ez az, amiben a legnagyobb illúziók egyike rejlik: az a hiedelem, hogy el vagy különülve az énedtől, [hogy] nem csak Istentől, vagy az Anyatermészettől vagy elkülönülve, vagy bármi mástól, ami körülvesz. Csak azért érzed magad Istentől elkülönültnek, mert az énedtől elkülönültnek érzed magad.

Önmagad egyediként való elfogadásában [ennek részeként] elfogadod magad emberi lényként, és elfogadod az én és az emberként való létezés összes aspektusát. Olyan birodalomba kerültél, ami kihívás lesz a hiedelemrendszered számára. Ez nyomogatni fogja a gombjaidat, kihívás lesz a gondolatmintáid számára, és ami a legfontosabb az észlelésed, a megértésed számára. Miért? Mert arra kértünk, hogy tekints önmagadba, lépj túl az önmegtagadáson, [hogy lépj be önmagad] teljes elfogadásába.
Ez lehetőség arra, hogy sokkal mélyebb szinten felelősséget vállalj [önmagadért,] az énért, észben tartva, hogy a felelősség egyszerűen az énnek, az életnek való válaszolás képessége. [szójáték: felelősség: ’responsibility’ – válaszol: ’respond’]
És az életed annak külső kifejeződése, ami benned belül történik, sokszor bármi másnál jobban felerősítve a tudatalatti elme segítségével, egyszerűen azért, mert a tudatalatti elme az a részed, amelyik mindig éber, mindig aktív, mindig működik, bevesz és kiad [információkat].
Az a részed ez, amely sosem alszik, az a részed, amelyik sohasem véti el a ritmust. Az én ezen aspektusa értékes eszközöket hordoz, valójában néhányat a legmeghatalmasítóbb, lélekfelszabadító eszközeid közül, más szóval az erősségeidet. Az egyetlen út ezekhez [önmagadon,] az éneden keresztül vezet. Ezen azt értem, hogy annak elfogadásán keresztül [vezet,] hogy ki vagy Te, [azon keresztül] hogy megtudd, ki vagy Te, más szavakkal, hogy meglásd igazi [autentikus] énedet, annak minden részét.

Azt kérdezheted, hogy mit jelent ez, mit jelent teljesen átölelni mindazt, ami vagyok? Mi és ki az igazi [autentikus] énem? Az igazi [autentikus] éned mindaz, ami létezik, mindaz, amit érzel, ugyanúgy, mint mindaz, amit nem érzel, [és ez az egész] az igazi éned mélyén tárolódik. Az igazi, [az autentikus] éned az a részed, amelyik nem érez semmit, az a részed, amelyik igaz az énhez, amelyet nem ellenőriznek a félelmek, az ítélkezések, a kritizálás, a neheztelés vagy a féltékenység.
Ez a teljesen meghatalmasodott részed, az a részed, melyre nem hatnak az élet drámái, [melyre nem hat] az a játék, ami kiváltja az emberekből, hogy irigyen, féltékenyen reagáljanak, hogy gúnyolódjanak, ítélkezzenek, pletykálkodjanak és kritizáljanak. Az [autentikus éned] a részed, amelyet nem befolyásolnak az évek óta közszájon forgó dolgok, melyek oda vezettek, ahol most van a világod, oda [vezettek] ahol Te vagy, a fájdalmad, a szenvedésed, a tudatlanságod értelmében.
Nagyon fontos beavatás ez, nagyon erőteljes, mert megvan a lehetősége, hogy kiszabadítson téged abból a világból, ahová a hiedelmeid juttattak, hogy minden legyél és a minden összessége. Valójában a világ melyben élsz, a világ, melyet minden napodon látsz, csak egy csepp annak hatalmas óceánjában, ami odakinn valójában létezik
.
A Föld, a háromdimenziós élet a bolhánál is kisebb, ahhoz képest, ami benned és körülötted létezik, amit nem látsz, amit nem tudsz felfogni. Ha komolyan veszed a lelked felszabadítását, ha komolyan veszed, hogy ki akarsz törni ebből, és [komolyan veszed] mostani életed megváltoztatását, lehet, hogy nem akarod megváltoztatni a teljes életedet, talán csak életed egyetlen aspektusának van szüksége változtatásra.
Mennyi felesleges a változtatási szükségletből? Melyik a fontos változtatás, és hogyan fogod ezt létrehozni? Annak módja, ahogy ezt megteszed, [maga] az autentikussá válás. Hogyan válik valaki autentikussá? Lehet, hogy kezdetben egyszerűen nagyon nehéznek fogod találni? Biztos vagyok benne, hogy bele akarsz fogni [és hogy egyre] könnyebbé fog válni. Az autentikussá válás legelső lépése annak elfogadása, hogy emberi lény vagy az úgynevezett tökéletlenségekkel, és törekvésekkel.

Olyan ember vagy, akinek érzései, ítéletei, kritikája és ellenszenvei vannak. És mindez egészen rendjén való. Szánj rá elegendő időt, hogy méltányold azokat az érzéseidet, gondolataidat, és azokat a reakcióidat, melyeket elutasítasz. Csak foglalkozz velük egy pillanatra, fogadd el, hogy ez is a Te részed. A következő lépés, hogy megengedd magadnak, hogy igaz[ságos, hű, lojális, őszinte] légy magadhoz ez jelenti a szükséges változások kivitelezését, melyek azt eredményezik, ami el fog jönni hozzád, [vagyis] a békét, a harmóniát, és a teret, melyben autentikusan élheted az életedet. Ez – nagyon helyesen – maga után vonhatja a mérgező kapcsolatok lezárását, hozhat olyan változásokat, melyek kihívásra késztetik a kényelmi zónádat, feltesznek olyan kérdéseket, melyek kihívásra késztetik más emberek kényelmi zónáit, és ugyanúgy feltesznek neked kérdéseket bizonyosan kihívásra fogják késztetni a Te kényelmi zónádat és felkavarnak egy pár érzést benned.
De ez jó dolog, mert abban a helyzetben vagy, hogy teljesen megérted azt, amitől Te, mint egyedi [lény] félsz, [megérted] ahogyan reagálsz, és [megérted] hogyan szabotálod a folyamatodat a félelmeid megtagadásával. Ha félsz, akkor képtelen vagy megváltoztatni a félelmeidet, hiszen amitől félsz, az nem szükségképpen közvetlen fenyegetés a túlélésedre, [és valójában] amitől félsz, éppen az lehet az erőd, egyszerűen azért, mert nem érted, és nem tudod, hogyan használd.

Az éned e részével való kapcsolatod tökéletesítésének az a módja, hogy elfogadod, hogy szívből üdvözlöd, elkezdesz játszani vele, élményeket szerzel vele és így fogod megismerni. Meg kell ismerned [önmagadat,] az énedet, igazán meg kell érezned, hogy hogy érzed magad.
Gondolj az eddig eltelt életedre, és légy magadhoz őszinte. Mennyi van az életedben abból, amit szeretsz?
Mekkora hányadában áll az életed örömből, szabadságból, szenvedélyből, inspirációból és kreativitásból, és mennyi időt töltesz az életedből olyan tevékenységekkel, amelyek örömöt és boldogságot hoznak neked?
Biztos vagyok benne, hogy közületek a legtöbben, ha [csak] nem mindenki - egészen örvendetesen - azt tudja mondani: „Nem sokat.” Azért van ez így, mert életed nagy részét azon golyókkal való zsonglőrködéssel töltöd, amelyek a hiedelmeidet kiváltó programokat hordozzák.
E hiedelmek azzal kapcsolatosak, hogy milyennek kellene lennie az életednek.

Olyan életet élsz, amelyben az arról szóló hiedelmekhez vezettek téged, hogyan kellene élned. Ez nem szükségképpen jelenti azt, hogy ez az élet az, amelyet igazán kiérdemeltél, csak [annyit jelent, hogy] ezt választottad magadnak. Így aztán azt kérdezzük tőled, hogy miből állna az ideális életed? Mit csinálsz benne? Ki van benne? Hogyan fogod élni ezt az életet? Sokan úgy találhatják közületek, hogy nagyon nehéz megfesteni ezt a képet. Sokan közületek észreveszik tán azokat a gondolat-villanásokat, hogy „Ó, Jóságos [Istenem] ki lesz ebben benne? Mit fogok csinálni? Hogyan fogom megtenni?”
És ne lepődj meg, hogy nem tudod. Azért nem tudod, mert az összes energiád elment az arra való fókuszálásra, hogy mit kellene tenned. Az összes álom, az összes remény és kívánság mind a semmibe halványult.
Köddé váltak, csakúgy, mint az igazságod. Ezért az utad során, ettől a naptól kezdve öleld át magad egyedi lényként, hogy felismerd (nyomatékosan) ki vagy, [felismerd] azt az identitást, melyre önmagadként jogot formálhatsz. Mi ez egyáltalán? Ki ő? Mit képvisel? Milyen gondolatai, hiedelmei vannak, és hogyan fogja fel az életet

Emlékezz a szavaimra, mindaddig képtelen vagy teljesen eggyé válni az élettel, amíg nem válsz teljesen eggyé önmagaddal, [az éneddel]. Elkülönültél az igazi énedtől. Eltávolodtál az énedtől, az igazságodtól, az erődtől és hatalmadtól, ami motivál téged, ami valójában a hajtóerőd számos szinten - olyan szinteken, melyek most alszanak. Igazából most újrateremted önmagad, újra feltalálod, újra kitalálod az igazi önmagadat. Ez időt és elszántságot igényel. Rászánod ezt az időt, rászánod magad?
Én úgy gondolom, hogy igen. Hinned kell ebben.

Hívd meg az autentikus énedet, hogy vezessen téged a szabadságod ösvénye mentén. Engedd meg az autentikus énednek, hogy megmutassa neked különböző arcaidat. Nézz a tükörbe. Hol áll az autentikus éned? Sokszor azt utálod másokban, amit nem szeretsz magadban. Ez nem valami olyasmit jelent, amit szükségképpen ki kell löknöd magadból, [hanem] valójában azt a dolgot [jelenti], amit a leginkább el kell fogadnod önmagaddal kapcsolatban. Amikor át tudod ölelni ezt a részedet, ez automatikusan átváltozik fénnyé, és a tükörből ez a fény visszaverődik rád, mert amit hajdan negatívnak vagy sötétnek tartottál, vagy szégyellni valónak, az válik az erősségeddé.
Ez az a részed, melyet visszaszereztél, átöleltél, helyrehoztál, és most szereted.
Ez [a rész] válik leghatalmasabb szövetségeseid egyikévé, és teljesen új módon hatalmasít meg téged. És egyedül Te ért[het]ed meg a szavaimat, és egyedül Te fogod megérteni ennek az erőnek a hatalmas kiterjedését. Egyszer csak megteszed.

Önmagad visszanyerése folyamatának e része van kapcsolatban a 11-es mester szám vibrációjával, az egyedi [az 1] tükrözi az egyedit [az 1-et]. A mester önmaga előtt áll, a fény találkozik a sötétséggel, a sötétség a fénybe tekint, eggyé válnak. Fektess időt magadba, hogy előhozd a [külső] világba egyedi [belső] fényedet.
Minél egészebbnek érzed magad, annál erősebb leszel, és ez az erő a fény jelzőtüzévé válik mások számára. Így magadon belül erősebbnek fogod érezni magad, hogy kiadd a fényedet, hogy szabadon áraszd a szeretetedet, hogy feltétel nélkül szolgálj.
Egyedinek lenni az, ami vagy. A kollektív része vagy, de mindaddig képtelen vagy teljes erőd birtokában működni a kollektívben, amíg fel nem ismered, mi az egyedi szereped ebben.
Át kell ölelni az egyet, mielőtt az kollektíve mindennel [egyesül,] eggyé válik. Az egy Te vagy, az egyedi lény, a közös egy egyik kifejeződése. Időnként az elkülönült egy aspektus veti rá fényét a nagyobb egészre.
Bízom benne, hogy látod a nagyobb képet.

Szeretteim, olyan utazás ez, mely fel fogja tárni előttetek az én részeit, kopogni fog az ajtódon, felkelti a figyelmedet, keresi az elismerésedet, a szeretetedet és az elfogadásodat. Add meg magadnak ezt az ajándékot, öleld át önmagadat. Mindaz, amit eltaszítasz magadból, eltaszításra fog kerülni rajtad kívül is, ilyen vagy olyan formában.
Így a fényed erősebbé válik, azáltal, hogy átváltoztatod azt, ami benned van, amitől félsz.
Ez a módja a növekedésednek, ez az, ahogyan visszaszerzed lelked azon aspektusait, melyek a megszabadulást keresik, azáltal, hogy szereted őket, azáltal, hogy azt mondod, hogy minden rendben van veled. [az eredetiben: ’by saying you are OK’ – utalás az egyik modern terápiás irányzatra. A könyv címe magyarul: „Oké vagyok, oké vagy!”]
Nem számít, hogy az emberek a külső világodban hányszor dicsérnek meg, vagy hízelegnek az egódnak, sohasem fogod elhinni, amíg [Te mást] hiszel magadról, amíg nem vagy képes teljesen elfogadni éned összes aspektusát, a fényt és a sötétséget.
A következő tíz napban tehát fordíts komoly időt arra, hogy elismerd [és megismerd] magad egyedi lényként. Tölts időt ezzel, válaszd le magad a külső világról, különülj el, kapcsolódj le mindarról, ami eltéríthet téged magadtól. És döntsd el, hogy e sok „Te” melyike igényel téged, az idődet és figyelmedet, és add oda nekik önmagadat.
Biztosítalak téged, hogy az ennek eredményeként létrejövő gyógyulás automatikusan fog elvezetni téged a megszabadulás irányába, és az általad keresett változás felé.
Ezalatt az idő alatt én, Kuthumi kísérlek téged, személyes segítőiddel, angyalaiddal és őrzőiddel együtt, és biztosítani fogjuk, hogy mindaz, amit be kívánsz hozni, kegyelemben, harmonikusan és csodálatos módon manifesztálódjon.
Bízz abban, hogy az összes válasz könnyen fog jönni, és ez a tisztaság lesz a szívedben [is].

Azt szeretném, hogy ragadd meg az alkalmat, hogy megköszönd magadnak azt, hogy rászántad az idődet, és meghallgattad az üzenetünket. Azt szeretném, ha megköszönnéd magadnak, hogy odafigyelsz arra a részedre, amelyiknek szüksége van rád, hogy befogadja ezt az üzenetet. Akár hallgatod ezeket a szavakat, akár most olvasod ezeket, van olyan részed, amelyik most került kapcsolatba veled, és kopogtat az ajtódon, ami kinyílik. És szeretnék gratulálni neked, a választásodért, hogy megkezdted az alkimista erőteljes utazását, az utazást az autentikus énbe. Nagyon felszabadító ez az utazás.

És így van ez, hogy aztán szerettem, átölelünk téged az autentikus éned erejével, átölelünk téged mindannak az isteniségében, ami vagy. És biztosítunk arról, hogy a jelenlétünk veled van, hogy vezéreljen és támogasson téged. Így a teljes éneddé válhatsz. Bízz a sok láthatatlan karban, melyek megtartanak és vezérelnek téged, és bízz magadban, hogy felismered, mi a legjobb a számodra.
Bízz abban, hogy az erőd növekszik, annak eredményeképp, hogy meghatalmasítod magad, önmagad egyedi lényként való el- és felismerése révén.
A kollektív egyben betöltött szereped növekszik erejében, képességed, hogy másokat vezess, növekszik erejében, és nem azáltal, amit mondani fogsz, hanem egyszerűen azáltal, amit teszel. És az a legfontosabb, amit a saját életedben teszel, ezért lehetséges, hogy mindig minden tökéletesen igazodjon autentikus éned isteni ősmintázatához.
Én vagyok Kuthumi, a Bölcsesség és Szeretet arany sugarának chohanja, és üdvözöllek és szeretetben megáldalak benneteket.
Adonai.De aranyosak vagytok

De aranyosak vagytok csajok!:-))))

Enike: Kuthamiról ha olvasol máshol, vagy Kyronról - Ő is nagyon népszerű, keress rá a Google-ben -, megtudod, hogy médiumokkal közölnek napjainkban jóslatokat, előrejelzéseket.
Ez épp arról szól, hogy 2008-ban nagyon sok dimenziókapu nyílik meg, elkezdődött a nagyon komoly felkészítése a földlakóknak.
Akinek van füle meghallja... azaz pl. amikor az előrejelzés szerint kapu nyílik - legközelebb január 21 -én -, gyújthat egy fehér gyertyát, hogy a szellemi vezetői lássák, kész a befogadásra.
(Sima hosszú fehér gyertya, de forditva tedd a tartóba, vágj le egy kisdarab viaszt, hogy a kanóc kilógjon, és úgy rakd bele...)
Más színű nem alkalmas erre. A füstőlő is jó, ha elviseled az illatát.
Köszönd meg nekik, hogy segítenek neked és melletted vannak születésedtől elköltözésedig.
Kérheted őket személyes dolgokban is. Ezeken a különleges napokon azt ígérik méginkább rajtad-rajtunk a szemük...
Olvasgass róla, nagyon érdekes.
És tudod, mint az egyszeri parasztbácsi...
- Minek imádkozik bátyám, úgysincs Isten!
- Még mindig jobb ha imádkozok oszt nincs Isten, mintha nem imádkozok oszt közbe van...:-))

Nem vesztesz vele semmit, de talán sokat nyerhetsz!:-))

Ragyogásom: Nagyon bölcseket szóltál, tátva maradt a szám!:-))

Ölellek Benneteket: Gini

"Amit most az elmédben látsz, azt hamarosan a kezedben is tartod."
Bob ProctorDrága Eni:)))

Most még "Csak" fogadd el. Nem kell megértened, ha nem értelmezhető számodra.
És erről a VUK filmből a kérdés és a válasz:

Vuk kérdi Karaktól, a nagybácsijától:- Mond Karak, akkor én most buta vagyok, mert nem értem?
Mire Karak válaszol: - Nem, kis Vuk, nem vagy buta. Csak még keveset tudsz.

Richard Bach: Illúziók könyvéből
" Tanulni, annyi, mint felismerni amit régóta tudsz.
Tanítani, annyi, hogy emlékeztetünk másokat arra, hogy
tudják ők is ugyanilyen jól! "

"Merjünk élni, merjünk remélni, szeretni, s könnyeket is hullatni, ha kell.
A dal dalol, az élet virágzik a kegyelem és a végtelen szeretet által, ha engedjük olyan lágyan karol át bennünket, mint édesanyánk karja, piciny korunkban. "Biztos

nagyon, hű most majdnem negatív kijelentést tettem magamról. Szóval a lényeg az, hogy én ezt most nem igazán értem. Valaki aki nem ismer, nem lát nem érint engem, mégvis a fentiekkel feltölt? Hogyan kell ezt értelmezni?

Szeretettel Eni