Vonzáshoz kis segítség

AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ÜZENETE
Lejegyezte: Bee Lake

Ez az üzenet minden léleknek szól. Érvényes volt minden korban, a barlangi embertől napjainkig. Nem tesz különbséget férfi és nő között. A cél nem az anyag sikere, hanem a léleké.

Létezik egy eszmény, amelyet az idők kezdete óta őriz az ausztrál sivatagban az én népem, akik sohasem voltak parasztok, kereskedők vagy pásztorok, hanem gyűjtögetők, zenészek, művészek és költők. Egységben éltek a földdel, minden földi teremtménnyel és egymással.

Ideírom egyik szertartási éneküket:

Egyetlen Örökkévaló,
Aki dalolsz nekünk a csendben,
Aki egymás által tanítasz bennünket,
Vezérelj engem erőre és bölcsességre.
Jártomban-keltemben hadd tanuljam
Tisztelni mindeneknek a célját.
Segíts kezemnek, hogy tisztelettel fogjon,
Nyelvemnek, hogy lélekből szóljon,
Engedd, hogy figyeljek, de ne ítéljek.
Engedd, hogy ne bántsak, és maradjon
Zene, szépség a látogatásom után,
Amikor visszatérek az Örökkévalóságba,
Hadd záruljon be a kör, hadd legyen szélesebb a spirál.

Lélek vagy, aki emberi tapasztalatokért jött a földre. Kiválasztottként kerültél ide. Nem balesetből, nem is véletlenségből születtél attól a két embertől, akik biológiai szüleid. Tudtad, kik ők, ismerted foganásod körülményeit, szüleid genetikai mintáját, és azt mondtad: "Igen!"

Lélek vagy, amely a megvilágosodás irányába fejlődik. A föld egy osztályterem, ahol bőséggel jut neked lecke és szemléltetés. Páratlan bolygó, páratlan létformákkal, az egyetlen hely a világmindenségben, ahol az érzelmeknek nevezett energiamezővel közösen az érzékelés hat formája - a látás, a hallás, az ízlelés, a tapintás, a szaglás és a megérzés - kapcsolja össze a látható testet és a láthatatlan lelket.

Minden fizikai tárgy egyetlen isteni forrásból ered, és azonos energiarészecskékből épül. Egyek vagyunk a Teremtéssel.

Valószínűleg ismered a tízparancsolatot, a "nem szabad" törvényeit. Évezredek óta él velük az emberiség.

Ám ezeknél sokkal előbb léteztek az "ezt szabad" törvényei. Ha betartották volna őket, sohasem lett volna szükség a második tízparancsolatra.

Te, akit régóta vártak, önként, saját elhatározásodból kerültél ide. Örök fejlődésed ezt az emberi utazást fogja tükrözni.

Most leírom az "ezt szabad / ezt kellene" törvényeit minden ember számára.

1. Fejezd ki alkotótehetségedet!
Minden ember a saját körülményei prizmáján át lát, ezért egyedi kifejezésmódot kínálhat a világnak. Az alkotókészség magában foglalja a művészetet, de nem korlátozódik arra, mint ahogy a festés, a zeneszerzés vagy az írás semmilyen értelemben sem magasabb rendű azoknál az alkotó gesztusoknál, amelyekkel megnyugtatjuk a szorongatottat, elsimítjuk az ellentétet, rendet teremtünk a zűrzavarban vagy mesét mondunk a gyereknek.

Az ember nem használja ki a lehetőséget önnön lelkének gazdagítására, ha elhiszi, hogy nincs alkotó tehetsége, vagy meggyőzi magát arról, hogy valamilyen élethelyzet akadályozza a tehetség kibontakoztatását. Épp az ellenkezője az igaz. Megküzdeni a hátrányokkal, harcolni alkotó tudatunk szárnyra bocsátásáért, ez az érdemdús tevékenység!

A társadalomnak olyan a felépítése, hogy nem mindenki lehet vezető. Mivel sokkal többen vannak a követők, ez még fontosabbá teszi alkotóösztöneink kibontakoztatását. Az alkotótehetség pozitív rendeltetésű. Csakhogy mindannyiunknak megadatott a szabad akarat, amit használhatunk úgy is, hogy egyformán ártson magunknak és a világnak. Az alkotás megnyilatkozhat abban, ahogyan fésülködünk, kiválasztjuk a ruhadarabjainkat, berendezzük a lakásunkat, kertet ültetünk, készítünk egy dísztárgyat, akár abban is, ahogy foltozunk. Hagynunk kell, hogy tetteink lényünket fejezzék ki, és arra kell törekednünk, hogy minden tettünkben olyasmi nyilvánuljon meg, amire büszkék vagyunk. Ez a titok.
2. Ébredj tudatára felelősségednek!
Vendégek vagyunk ezen a földön, ezért elvárják tőlünk, hogy olyan - vagy még annál is jobb - állapotban hagyjuk itt, amilyenben találtuk. A mi felelősségünk, hogy gondot viseljünk a lét más formáira, amelyek nem szólhatnak, vagy nem segíthetnek magukon. Felelősek vagyunk azért, amit ígérünk, amit vállalunk és valamennyi cselekedetünk következményeiért.

Fontos, hogy megértsük: a lélek fejlődésének nincs kezdete és vége. Ez nem olyan, mint a vízcsap, amelyet hol megnyitunk, hol elzárunk. Ha valaki meghal, csupán szünet következik be tevékenységében, miközben a fizikai salak lehull. Tulajdonképpen nem is lehet ölni. Az emberek örökkévaló lények, hiába zárja le a testi megnyilvánulást a halál. Felelősek vagyunk a közönyünkért, minden fájdalomért és szenvedésért, amit okozhattunk az áldozatnak, sőt azért is, ahogyan ezek továbbsugároznak a megsértettről. A halott nem haragtartó, a társadalom az.

Hogy a mérleg egyensúlyban legyen, felelőssé kell válnunk mindenért, amit mondunk és teszünk. Meg kell tanulnunk szeretni az élet minden formáját, iparkodnunk kell segíteni őket.

Felelősek vagyunk a testünkért, ezért az elemektől kapott ajándékért, amelyet tudatunk segített formába önteni és életre kelteni. Felelőtlenség elhanyagolni vagy kizsarolni.

Minden ember felelős a nemi viselkedéséért. Felelősek vagyunk a megfogant gyermekek lelkének irányításáért, testük védelmezéséért. Felelősek vagyunk a pozitív érzelmi példaadásért.

Ez a törvény kéz a kézben jár az alkotás törvényével. Felelősek vagyunk azért, amit alkotunk és megosztunk a világgal azért, hogy védelmezzünk másokat és ne bántsuk az életet.
3. Már a születés előtt beleegyeztünk, hogy segítünk másokon!
Az emberi élet nem arra rendeltetett, hogy magános vándorút legyen. Arra lettünk, hogy segítsünk másokon és törődjünk velük. Valamennyi cselekedetünkben az a gondolat vezessen: "Mi szolgálná leginkább a létezők javát?"

A mások szolgálata azt jelenti, hogy segítünk, megosztjuk tudásunkat és építően hozzájárulunk a másik élethez. Minden embernek születésétől joga van a megbecsülésre és a tiszteletre. Aki segít, az kinyújtja a kezét az öregek, a gyermekek, a betegek, a haldoklók felé. A szolgálat ellentéte az önösségnek, amikor a dicsőségért vagy a haszonért cselekszünk. A szolgálat azt jelenti, hogy csapathoz - az emberiség csapatához - tartozunk, márpedig a Föld sorsa ennek a csapatnak a teljesítményén múlik.
4. Legyünk érettek érzelmeinkben!
Valamennyien kifejezésre juttatjuk az indulatokat és az érzelmeket, a haragot, a csalódást, a csüggedést, a reménytelenséget, a bűntudatot, a kapzsiságot, a bánatot, a szorongást, az örömöt, a boldogságot, a reményt, a békességet, a szeretetet és így tovább. Ahogyan felnövekszünk és megismerjük azt, ami emberi, az lesz a célunk, hogy fegyelmezzük és megrostáljuk érzelmeinket. Egy híres ember mondta valamikor: "Annyira vagy boldog, amennyire engeded magadat."

A kapcsolatok és az események kört írnak le. Kezdődnek, folytatódnak, majd egy ponton bezárulnak. Aki érzelmileg érett, annak nem esik nehezére negatív érzelmek, törések nélkül bezárni a köröket.

Mindenki volt már dühös gyerekkorában. Onnan tudhatjuk, mennyire más érzés a düh, mint a megértés, a rugalmasság és a belső béke. A léleknek egyetlen módja van, hogy megtalálja a kapcsolatot a tudattal: az érzés. Például ha fáj a hátunk, föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy miért van ez. Mit jelent? Mit tehetünk a megszüntetésére? Mit tanulhatunk belőle? Azután cselekedjük meg, amit cselekednünk kell a testi bajok elhárítására, de ne hanyagoljuk el a tudati folyamatot és a lelki okulást sem.

Tartsuk becsben érzelmeinket, különösen az örömöt és a bánatot. Ha bármelyiket elfojtjuk, kárt tehetünk egészségünkben.

Az ember és a Föld egészségének szempontjából az egyik legfontosabb érzelem a humor. Emberként megkaptuk a humor tudatát, adományát és a tehetséget, amellyel kifejezésre juttathatjuk. A derű és a nevetés megtarthatja egészségesnek a testet, helyrehozhatja az egészség károsodásait. A humor felszámolja a problémákat: erősíti a kapcsolatokat, örömet szerez másoknak. Jól vizsgáljuk meg a dolgokat, amelyeket humorosnak és nevetni valónak találunk! Minden téren óvakodjunk a rombolástól! A humor olyan fontos a jólétünkhöz, hogy addig ne hunyjuk szemünket álomra, amíg nem találtunk valami örülni- vagy nevetnivalót, és ha nem sikerült, akkor keljünk ki az ágyból, és keressünk valamit, aminek örülhetünk.

A bohócok különleges emberek, akikkel minden kultúrában találkozhatunk. Mindegyikünkben ott rejlik a bohóc és a megfelelő pillanat, amikor ezt az arcunkat mutathatjuk. Sose vénülhetünk meg annyira, hogy ne élvezzük a saját bohóckodásunkat.

Mindennek a titka az őszinteség. Csakis akkor tudhatjuk meg, kik vagyunk, miért jöttünk, hogyan élünk, ha mindig igazat mondunk. Mindig.
5. Mulattassunk!
Igen, földi feladataink közé tartozik, hogy eltereljük a mások és a magunk figyelmét. A mulattatás tudatos tevékenység, és az a célja, hogy felvidítsuk a megfáradtat, megédesítsük az elkeseredettet, vigaszt nyújtsunk a betegnek, alkalmat adjunk az alkotásra. A magunk mulattatása elősegítheti az önfegyelmet és az érzelmi érlelődést. Ebben az a nehéz, hogy mindig meg kell maradnunk a pozitív mulattatásnál. Ne várjuk el, hogy mindig csak bennünket mulattassanak. A mulattatást, amelynek rendkívül erős hatása lehet, nem választhatjuk el a felelősségtől.
6. Gazdálkodjunk az energiánkkal!
Az ember nem teremtheti és nem pusztíthatja el az energiát. Csupán használhatjuk, módosíthatjuk, átrendezhetjük. Minden létező energia az idő ugyanazon pillanatában jött létre. Minden szó, minden tett, minden gondolat energiát hordoz. Ami világunkban látható s láthatatlan, az mind ennek az energia nevű dolognak egy szilánkja. Világunk egyetlen anyaga az energia.

Miért oly fontos a történelemnek ebben a pillanatában arra emlékeztetni minden embert, hogy gazdálkodjanak az energiájukkal? Mert nemcsak abban nyilatkozik meg a kollektív energia, amit látunk, hanem az embereket és helyeket körülvevő, láthatatlan tudati rétegekben is. Minden szó, amelyet kiejtünk, belekerül a levegőbe. Szavainkat nem hívhatjuk és nem vonhatjuk vissza, nem javíthatunk rajtuk, mert beleolvadnak a Földet körülvevő légrétegbe. Az idők során ez a légréteg annyira telítődött az áldozatok sikolyaival, erőszakos cselekményekkel, önző, korlátolt gondolatokkal, hogy mostanra kialakult az áldozati tudat rétege. A földi emberek könnyebbnek találják, hogy ezt a negativizmust csapolják meg, mint hogy átfúrjanak és túlnyúljanak rajta. A lelkeknek, amelyek mostanában járnak látogatóban a földön, több mint a fele szenved áldozati tudattól. Mi hoztuk létre, nekünk kell szétoszlatni. Ez úgy valósítható meg, ha valamennyien tudatosítjuk magunkban, hogy gazdái vagyunk energiánknak, és példát mutatunk. Amire összpontosítunk, növekedésnek indul. Ha áldozatnak érezzük magunkat, másokat hibáztatunk és az önsajnálatban dagonyázunk, azzal csak a negatív rezgéseket erősítjük. Változtatnunk kell viselkedésünkön, megbocsátanunk és felejtenünk kell, hogy derűlátóbbak lehessünk és észrevehessük a jót. Szívvel végezzük minden dolgunkat, és temessünk el minden áldozati kapcsolatot.
7. Élvezzük a zenét!
Az emberi faj egyik legnagyobb ajándéka, hogy képes a lélekre ható hangokat adni és eszközöket is tud alkotni ezeknek a hangsoroknak a megszólaltatásához. A zenének köze van a művészi kifejezéshez és a mulattatáshoz is, de annyira fontos jelenség, hogy önálló feladatot jelent. A zene befolyásolja az egész emberiséget, energiája gyógyítja a testet és a bolygót. Az emberi pulzus ütemére lüktető békés muzsika hallgatása pozitív változásokat idézhet elő az ideg- és elmeállapotban. Minden zene, és a zene mindenre hat. A lelkünk szólal meg a zenében. A zene a világmindenséggel társalgó bolygónk hangja.
8. Törekedjünk a bölcsesség megszerzésére!
A bölcsesség nagyon különbözik a tudástól. A tudás az, ami tanulással szerezhető meg sok forrásból: könyvekből, iskolákban, tömegtájékoztatásból, tapasztalatokból. A tudáson alapszik az IQ. Lehet valaki rendkívül intelligens, még sincs benne egy szemernyi bölcsesség. A bölcsesség az, ahogyan használjuk a tudást. A bölcsesség tudatos elhatározás, amelynek értelmében cselekszünk vagy tartózkodunk a cselekvéstől, attól függően, mi szolgálja az érintettek javát.

Ezen a földön semmi sem írja elő, hogy iskolába járjunk vagy diplomát szerezzünk. Az írás-olvasás hasznos dolog, de nem szükséges az ember sikeres lelki utazásához. Bölcs tettekre kell törekednünk, nem feledve, hogy minden lélek ugyanazzal az emberi élménnyel bír: valamennyien látogatói és vendégei vagyunk az anyaföldnek. Valamennyen egyek vagyunk a Teremtővel. Minden teremtmény ugyanabból az Egyetlen Forrásból fakad. Az a bölcs ember, aki tisztelettel adózik a dolgok értelmének és azt teszi, ami leginkább szolgálja minden létező javát.
9. Tanuljunk önfegyelmet!
Úgy kell cselekednünk, hogy tetteink békés, alkotó, boldog életet teremtsenek ezen a földön. Sajnos, az emberek nem így élnek, ezért lett szükség a törvényekre.

Lehet mértéktelenségbe esni. Lehet szenvedélybetegnek, hanyagnak, kapzsinak lenni. Lehet kegyetlenkedni, pusztítani. Az önfegyelem megfékezi ezeket a hajlamokat, és segít a bölcsesség megszerzésében.

Az önfegyelem segíthet, hogy megőrizzük testünk egészségét. Az emberi egészség barométer, amelyről leolvashatjuk, mennyire egészséges a Föld. Ki kell fejlesztenünk önfegyelmünket, hogy érezhessük a test és a lélek belső kapcsolatát. Ha a szívünkre hallgatunk, tudni fogjuk, mikor elég valamiből. Tanuljuk meg, mi a különbség az ész szava és a szív üzenete között! Az ész szavában a társadalom szól, a szívében az Örökkévalóság.
10. Figyeljünk és ne ítéljünk!
Néha "feltétel nélküli szeretetnek" is nevezik, ha valaki figyel, de nem ítél. Minden ember lélek. Valamennyi ugyanabban a pillanatban született. Egyik sem öregebb, okosabb vagy különb a másiknál. Valamennyi megkapta ugyanazt az ajándékot: a szabad akarat, a szabad választás adományát. A Forrás tökéletes, tehát minden, ami a Forrásból fakad, ugyancsak tökéletes. Lélekben tökéletesnek alkottak, meg is maradhatunk tökéletesnek, ám a szabad akarat adománya miatt mást hiszünk és teszünk.
Az Örökkévalóság szemében nincs vétek. Nem vétkezhetünk, mert ajándékba kaptuk az emberi életet, amelyben felfedezőúton vagyunk. Megfigyelhetjük, mi történik, és anélkül, hogy ítélnénk fölötte, eldönthetjük, hogy rossz az íze, a szaga, vagy az általa keltett benyomás nem felel meg a mi utunknak. Mondjunk rá áldást, és menjünk tovább. Így tehetünk eleget a mindenkit átölelő szeretet parancsának. Ez nem azt jelenti, hogy szeretnünk kell valakinek a tetteit vagy a viselkedését, de ne nevezzük rossznak. Ez nem tartozik az utunkhoz. Ne pazaroljunk rá energiát, se szóban, se tettben, se gondolatban.

Ha ítélünk, akkor meg kell tanulnunk megbocsátani is. Megbocsátani másoknak, megbocsátani a helyzeteknek, megbocsátani önmagunknak.

Ha csak figyelünk és nem ítélünk, nincs is szükség megbocsátásra. A megfigyelés kéz a kézben jár a megértéssel, annak a tudásával, hogy mindenben a tökéletes Isteni Rend uralkodik. Csak a mi halandó elhatározásunkon múlt, ha nem nőttünk fel a tökéletességünkhöz. Naponta közelíthetünk lehetőségeinkhez, és velünk együtt lesz tökéletesebb a világ, amíg a csodaszép, aranykör szemünk láttára vissza nem tér önmagába.

* * *
Jeff a cellája priccsén ült. Tartogatta a kezében Bee levelét, a levéllel küldött feljegyzést, és születése távoli helyére gondolt. Évek óta először jutott eszébe első otthona, merültek föl benne Willették tanyájának emlékei. Eszébe jutottak a rovarok, a legyek, a szöcskék, a pókok és a hangyák. Felidézte kedvenc rejtekhelyeit a csűrben és fönt a fán, ahol órákig el tudott üldögélni néma csöndben úgy, hogy a madarak odaszálltak és leereszkedtek a közeli ágakra, mintha azt hinnék, hogy Jeff is egy madár. Ágak közötti rejtekhelyéről abban a tudatban figyelhette az odalent munkálkodó felnőtteket, hogy ő láthatatlan.

Olyan régen volt, szinte egy másik életben. Elfelejtette, milyen volt egész embernek lenni. Most úgy látta ausztráliai napjait, hogy az volt az egyetlen idő, amikor összhangban élt a környező világgal, életformáival, teremtményeivel, még a parányokkal is. Azon a tanyán kint lehetett a szabadságban, ahová tartozott, ahol gondolkozhatott és érezhetett ahelyett, hogy egy házban senyvedjen vagy csapdába essen egy ilyen börtönben, ahol még a gondolkozást is abbahagyta.

Évek óta nem gondolt a fiatalságára, és már lemondott róla, hogy egyszer még szabad lehet. Sok évvel ezelőtt kíváncsi lett népére, az őslakosokra, de csak a művészetükre, amelyben sohasem talált értelmet. Most ismerte föl, hogy noha egész élete amerikaiak között telt, mindig tátongott benne a fájó űr, amely őseinek szelleme után kiáltott.

Nem tudhatta, hogy amikor belépett a börtön kapuján, ugyanazt tette, amit az anyja ezekkel a szavakkal fogalmazott meg azon a napon, amikor elvették tőle az ikreit: "Bármi legyen is a legfőbb jó, én nyitott vagyok a tapasztalatra. Nem értem, mi történik, de fájó szívvel megnyugszom benne."

Nézte Bee feljegyzését az Örökkévalóság üzenetéről, a tíz legfontosabb dolgot, amelyek szerint az embernek le kell élnie az életét. Ő kibontakoztatta a tehetségét. Segített más foglyokon a művészeti programjával. Legyőzte hirtelen természetét, megérett érzelmileg. Fegyelmezett volt, és el tudta szórakoztatni magát. Szerette a zenét, alkalmanként szívesen énekelgetett. De még mindig hiányzott belőle a kellő felelősség, és nem követett el mindent, hogy jóvátegye a bajokat, amelyeket esetleg okozott. Újdonság volt neki, hogy az energiával gazdálkodni kell, és hogy figyeljen, de ne ítélkezzék. Remélte, hogy idővel majd megjön a bölcsesség. Igen, gondolta, ötven százalékot teljesítettem. De bepótolhatom az elveszett időt, száz százalékkal is elhagyhatom a Földet. Már csak az a kérdés, hogyan tanuljam meg és váltsam valóra ezeket az elveket.

Jeff nem tudta, mire számítson azoktól a törzsi emberektől, ha egyszer visszatér a szülőföldjére. Miközben ült a priccsén kezében a papírokkal, és hallgatta cellatársa hortyogását, tudta, hogy most kell meghoznia élete talán legfontosabb döntését. Eddig majdnem minden sorsfordító elhatározást mások hoztak meg helyette: Willették, Marshallék, a bíró, a fegyőrök. Most neki kellett döntenie a sorsáról, és ő félt.

Megint elolvasta az oldalakat, amelyeket Bee küldött. Azt írta, hogy ő is elveszetten tévelygett a fehér világban, amíg meg nem ismerte az Igazak népének útjait. Jeff recitálni kezdte az éneket, amelyet Bee vetett papírra, de csak halkan, nehogy felébressze a szobatársát: - Egyetlen Örökkévaló, aki dalolsz nekünk a csendben, aki egymás által tanítasz bennünket, vezérelj engem erőre és bölcsességre... - Moccanást érzett magában, mintha most ébredezne valami hosszú álomból.

Benyúlt a priccse alá, kivett egy rajztömböt és egy ceruzát. Ült, bámult a levegőbe, aztán egyszer csak megmozdult a keze. Azt rajzolta, amit lelki szemével látott: a csillagosan fénylő eget, alatta roppant, sivár, poros földet és éneklő embereket egy kis tűz körül.

Most már megértette az őslakosok művészetét. Nem arra lett, hogy falra akasszák. Arra lett, hogy felülről szemléljék. Annak rajzolták, aki az égből nézné, az alkotására alátekintő Egyetlen szemének.

A rajz elkészült. Jeff ült és bámulta, maga sem értette, miért ezen a módon válaszol Bee kérdésére. Borítékot vett elő, megcímezte az asszonynak, belecsúsztatta a rajzot. Aztán eldőlt a priccsén és behunyta a szemét. A reá váró utazásra gondolt, élete legfontosabb utazására, meg arra, milyen bátornak kell majd lennie, ha vissza akar térni a néphez, amelyet nem ismer, hogy vállalja ítéletüket. Nem volt már sem Geoff, sem Jeff. Meg fogja változtatni a nevét, hogy tükrözze ezt az új embert, mint ahogy Bee is más nevet vett föl, amikor megváltozott.

Odalent Ausztráliában, a föld túloldalán Bee folytatta munkáját népe fölemelkedéséért, és azt tervezte, hogy visszatér a sivatagba. Arról álmodott, hogy egy napon talán megnyílik a modern világ és befogadja az ősi bölcsességet, amely máris ott van az emberek szeme előtt, csak arra vár, hogy meglássák. Olyan világ lesz az, amilyen Jeff: elolvassa és az életben is megvalósítja, amit az Örökkévalóság üzent.

HozzászólásokPénzügyi egészség recept

I, A belső munka – Változtasd meg a pénzzel kapcsolatos gondolkodásmódodat és érzelmeidet:

1. Változtasd meg a hiedelmeidet.
2. Legyél hálás.
3. Oszd meg gazdagságodat másokkal.
4. Készülj fel a több pénzre!
5. Tiszteld Önmagadat.

II, A külső munka – Tanuld meg kezelni a pénzt, CSELEKEDJ!!!

6. Kérj segítséget.
7. Hozd egyensúlyba a folyószámládat.
8. Tudd, hogy mire megy el a pénzed.
9. Csökkentsd a kiadásaidat.
10. Időben fizesd ki a számláidat.
11. Javítsd fel a hitelképességedet.
12. Kezdj el pénzt félretenni.
13. Készíts személyes pénzkiadási tervet.
14. Invesztálj a jővődbe, invesztálj önmagad

1. Változtasd meg a hiedelmeidet.
Figyelj oda, hogy milyen gondolataid keletkeznek a pénzről és próbáld felmérni, hogy milyen mögöttes gondolatok rejlenek mögöttük. Néha éppen olyankor bukkanunk rá a tudat alatti hiedelmeinkre amikor a legkevésbé számítunk rá.

Milyen gondolataid és hiedelmeid vannak a pénzzel kapcsolatosan? Rejtett hiedelmeid felszínre hozása és a pénzzel kapcsolatos gondolataid és érzelmeid felderítése érdekében egészítsd ki az itt következő kijelentéseket:
A pénz ...
A bank számlám ...
Akiknek több pénzük van, mint nekem, azok ...
A pénz sohasem ...
A pénz mindig ...
Ami az eladósodást illeti, szerintem ...
Amikor anyagi problémákkal kerülök szembe, ...
A pénzügyekkel kapcsolatban én ...
Ha több pénzem lesz, akkor ...
Nem fogok sok pénzhez jutni, mert ...
Megérdemlem azt, hogy ...

Mit tudtál meg most önmagadról? A pénzel kapcsolatos gondolataidnak hatalmas az erejük és annál jobb, minél felelősségtelibbek és nagyvonalúbbak ezek a gondolataid. Változtasd át a beléd rögződött régi hiedelmeidet pozitívakra, gazdagodást serkentőbbekre, pl.:

régi : Keményen kell dolgoznom, ha sok pénz akarok keresni.
új: Akkor keresek sok pénzt, ha ügyes vagyok.

régi: Mindig annyi pénzem van, hogy éppen kijövök belőle.
új: Mindig több mint elég pénzem van.

régi: Soha nem fogok teljesen megszabadulni az adósságoktól.
új: Élvezem a szabadságot, az adósságoktól mentes életet.

régi: Ha túl sok pénzt keresek, másoknak is jár belőle.
új: A gazdagságom az enyém és én döntöm el, kinek juttatok belőle.

régi: A tisztesség és a sok pénz kizárja egymást.
új: Lehetek egyszerre tisztességes és gazdag.

Új hiedelmeidet írd fel kis kartonlapokra és helyezd ki őket a fürdőszobai tükörre, az ágyad mellé és a kocsik műszerfalára. Így az új hiedelmeid könnyebben beleívódnak a tudatalattidba. A megerősítések és a cselekvések csak együttesen biztosítják a pénzügyi sikerességet!Érdekes irást találtam Bőségszaru – meditáció

Teljesen lazulj el kényelmes testhelyzetben:
Képzeld el magad valamilyen szép természeti kör­nyezetben -lehet ez.tágas, zöld rét kedves kis patak­kalvagy homokos tengerpart. Képzeletben hosszan időzz el az összes gyönyörű részleten, és lásd magad, . amint érzékeled és élvezed mindezt. Most szép las­san indulj el, és hamarosan egy teljesen más környe­zetben, mondjuk, egy aranyló gabonaföldön, amely hullámzik a szélben, vagy egy tóban úszkálva talá­lod magad. Folytasd a vándorlást, és fedezz fel egyre több és több gyönyörű tájat – hegyeket, erdőket, si­vatagokat, bármit, ami szárnyakat ad képzeleted­nek. Mindegyik helyen tölts egy kis időt, hogy érzé­kelhesd és értékelhesd szépségüket...
Lásd magad, amint egy buja trópusi őserdóben csónakázol, ahol a fákon soha nem látott gyümöl­csök csüngnek. Képzelt/el, amint egy hatalmas kas­télyhoz érkezel, ahol egy nagyszabású ünnepséggel fogadnak, zenévtfl és tánccal, aztán bevisznek az óriási kincstárba, ahol megajándékoznak hihetetle­nül szép ékszerekkel, nemesfémekkel, fantasztikus ruhákkal, többel, mint amit valaha is viselhetsz. Engedd el fantáziádat, és vándorold körbe a világot, és megtalálsz vagy megkapsz mindent, amire vala­ha is vágytál, sokkal nagyobb mennyiségben, mint amennyit kívánnál.
A világot egy fönséges Paradícsomként képzeld el, amelyben mindenki: akivel találkozol, ugyanezt a bőséget és teljességet tapasztalja meg, amit te.
Élvezd mindezt. Ha akarsz, menj el más bolygók­ra is; és ott is találj csodálatos dolgokat. A lehetősé­gek lIégtelenek! Végül gyere haza, boldogan és elége­detten, és elmélkedj azon, hogy az univerzum való­ban hihetetlen csodák és a bőség otthona.Édes Tike !

Nekem is jo érzés volt látni Téged Benneteket !
Remélem én is hogy megint hamar látjuk egymást ami a segítséget illeti én is kapok mindig tőled ,,, és Mindenkitől millió köszönet érte
őleléssel
zsKedves Csaba !

Nagyon örülök hogy ide találtál hozzánk ! Kívánom hogy sok örömöd legyen az oldalban és járj mindenben sikerrel bármiben elakadnál mindenki segitőkész itt kérj és megválaszoltatik :-) mármint ha tudjuk rá a választ örülök Neked
őleléssel
zsDrága Zsu !

Nagyon köszönöm a sok segitséget amit Tőled kapok. Jó volt újra látni Téged. Bizok benne , hogy hamarosan újra találkozunk!

Szerető öleléssel : Tike

Elérhető minden álom, ne add fel semmi áron.
Egyszer úgyis valóra válik, ha akarod , hogy valóra váljon !!!köszönet

Kedves Zsuzsa. Nagyon örülök ennek az oldalnak én még csak most ismerkedem a TITOKal de nagyon érdekes s vonzo dolog :) Egy kedves ismerösömtöl kaptam oldalad cimét aminek nagyon örültem. Itt olyan emberekkel találkozhatom akik hasonlóan gondolkódnak mint én. Köszönöm lehetöséget. Sziasztok
Mi hamarabb szeretném munkámba is bevonzani a TITKOT:)Köszönöm

Küldtem e-mailt.
Szerető öleléssel:Zoli
Köszönöm előre is.kedves

szivesen remélem tudtam valamit adni Nektek ,, öleléssel zsKöszönöm.....Zsu

Én mindig tanulok. Köszönöm!!!! Szeretettel ölel : ágicaEgy kedves barátomtól kaptam szeretettel Nektek Jó olvasást

Az agykontroll technikája: THE SECRET
2007. 09. 28. 21:12

Sziasztok!
A The Secret honlapon fel lehet iratkozni egy rövid, 5 napos kurzusra. 5 napon át egy-egy levélkét küldenek, amiben a TITOK DVD-re hivatkozva egy-egy részletet kiemelnek.
Én már mind az öt részt megkaptam, és úgy gondoltam, ide beírom - persze magyarul. Ezt joggal megtehetem, mert a levél alján arra biztatnak, hogy osszam meg másokkal is. A tisztesség kedvéért itt a honlap címe, itt lehet feliratkozni:
Itt az első. (jön a többi is, de időbe telik.)

Első lecke: A pénz titka
– miként vonzzuk magunkhoz
Mit tegyek, ha szeretem a munkámat, de ott vannak a fizetnivaló számláim, és tudomásul kell vennem, hogy a fizetési lehetőségeimnek határa van, mivel a pénz az állásomból jön össze? Hogy tehetek szert többre? Akard. Ez egyike azon dolgoknak, amikről egész idő alatt beszéltünk a „Titok”-ban. Az a feladatod, hogy elhatározd, mit szeretnél az univerzum katalógusából megkapni. Ha a pénz is a listán szerepel, döntsd el, mennyit szeretnél kapni.
Joe Vitale, The Secret

Üdvözöllek.
A mai napon a PÉNZ TITOK-ról fogok neked mesélni.
Már bizonyára hallottál arról, hogy mekkorát robbant a Titok DVD a világon, és arról is hallottál, hogy megváltoztatja az emberek életét. Lehet, hogy valamelyik barátod beszélt is róla, és ragaszkodott hozzá, hogy megvedd. Az is lehet, hogy valakinél láttad a DVD-t, és úgy érezted, neked is szükséged van egy saját példányra.
Ha már ott van a polcodon a TITOK, és többször is megnézted, érzed is a késztetést, és képesnek tartod magad, hogy változtass az életeden, mégis, szeretnél többet tudni …
Akkor most merre és hogyan?
Ez az elektronikus lecke segít abban, hogy könnyebben megtaláld a pénzzel kapcsolatos TITKOT.
Az én életem megváltozott. Úgy megváltozott, ahogy álmodni sem mertem, mindössze hat hónap alatt. Az egész nagyon gyorsan történt.
Elmesélem, hogy történt: Jó idővel ezelőtt egy, a célok kitűzésében segítő tanfolyamon vettem részt. Ott azt tanácsolták, hogy írjam le azt, amit igazán szeretnék, és minden nap hittel olvassam el. Azt is mondták, képzeljem el, hogy mindez már meg is van. Őszintén szólva, a második és a harmadik utasításról meg is feledkeztem. Csak folytattam az életem, dolgoztam, tettem a dolgom. Fogalmam sem volt róla, honnan fog ez a pénz előbukkanni. De megtörtént …
Ez történt velem, valójában évekkel az előtt, hogy a TITOK DVD-t láttam volna – ma már tudom, hogy a „titkot” alkalmaztam. Egy élénk rózsaszín cédulát tűztem a hálószobám falára. Naponta elmentem mellette, de csak néha-néha vettem róla tudomás. Te is tudod, hogy van ez! Aztán egy nap tényleg alaposan szemügyre vettem. Alaposan meglepődtem, mondhatom. Az állt rajta, hogy december 31-ére 478 000 dollárom lesz. Azidőtájt ez rengeteg pénz volt a számomra, és elképzelésem sem volt arról, hogy ennyi pénzem honnan lenne. Valójában, több időt vett igénybe, de 19 hónap múlva ennyi pénzem volt.
Hogy is tanít a TITOK DVD hogy mit tegyek legközelebb?
A TITOK-ban a következőre tanítanak:
1. Nyilvánítsd ki, hogy mit akarsz
2. Higgy benne
3. Tégy úgy, mintha igaz lenne
4. Engedd el
Mit is jelent ez a gyakorlatban? Mit kell tennem?
o Nyilvánítsd ki, hogy mit akarsz – írd le. Ez NAGYON fontos. Írd le pontosan, hogy végül is mennyi pénzt szeretnél, és azt is írd le, mit akarsz vele csinálni. Az egészet jelen időben írd, úgy minta most történne. Ezt aztán nagy hittel, szenvedéllyel olvasd el nap mint nap.
o Higgy benne – hogy kell ezt tenned? Azt hiheted, hogy ez nehezebb megtenni. Csak nyugodtan ülj el,és képzeld el, hogy már megvan a pénzed. Csukd be a szemed, és lásd magad az összes pénzzel. Gyakorold minden nap!
o Tégy úgy, mintha igaz lenne – Ez mit jelent? .Hogy fogsz viselkedni, gondolkodni, ha már gazdag vagy? Azt biztos nem fogod mondani, hogy „adósság”, sem azt hogy „ezt nem engedhetem meg magamnak”. Most már ideje, hogy odafigyelj, mit mondasz és mit gondolsz. Pozitívan gondolkodj a pénz felől. Ha van valami, amit most nem akarsz megvenne, azt mondd magadnak: úgy döntöttem, erre most nem költök, és ne azt, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak.
o Engedd el – Hidd el, hogy a pénz meg fog érkezni. Az nem a te dolgod, hogy a forrásról gondoskodj. A TITOK DVD megtanít arra, hogy ha az első három lépést végrehajtod, a hited megerősödik. A TITOK DVD-n elmondják, hogy már most legyél hálás mindazért, amid van, és arra, hogy minél erősebb hálát érzel, annál közelebb, szorosabb kapcsolatba kerülsz az Univerzumhoz, Istenedhez, és annál közelebb vagy a célodhoz.
Közben minden tekintetben hozd ki magadból a legjobbat; légy jó magaddal, barátaiddal, családoddal, munkatársaiddal, bárkivel, akivel csak találkozol.
Ha valóban kíváncsi vagy arra, hogy TE MAGAD hogy alkalmazhatod a TITKOT az életedben, a következő napokban további részletekbe is beavatlak.
Hamarosan újra találkozunk.
Winsome Coutts
U.i.: Elmondom a barátom, Dion történetét is, aki ezt a négy egyszerű lépést alkalmazta, és saját magát győzte meg, hogy a módszer működik. Egyszer nagyon szeretett volna elmenni egy U2 koncerte Brisbanebe, (Ausztrália), de arra nem volt felkészülve, hogy ennyi pénzt ilyen célra elköltsön. Hogy rövidre fogjam a történetet, igen hamar összejött a pénz! Az igazság az, hogy még mielőtt meg lett volna a pénze a jegyre, azt mondta a barátjának, hogy „igen, megyek”. Akkor még azt sem tudta, honnan lesz meg a pénz. Két nap múlva teljesen váratlanul munkát kapott, segített valakinek a honlapját elkészíteni, és ellenszolgáltatásként 1 000 dollárt kapott – 10-szer többet, mint amennyibe a jegy került. Ugye aranyos?
---------------------------------------
Az agykontroll technikája: THE SECRET
2007. 09. 29. 22:43

Itt a második lecke.
Ne lepődj meg a szerkezetén! Az első rész a levél, amit e-mailben elküldenek, a második maga a lecke.

Üdvözöllek
Remélem, már elkezdted gyakorolni azt amit a TITOK DVD alapján az első leckében elmondtunk. A mai napon az EGÉSZSÉG titkáról fogunk megismerkedni.
Nem régen egy nagyon sikeres fiatalember élete fenekestől felfordult…
Egy délután, miközben leszállni készült a repülőgépével valami baj történt, és lezuhant. A baleset következtében nyaktól lefelé megbénult. Az orvosok úgy gondolták, soha többé nem fog járni, és élete végéig csak vegetálni fog.
De …
Még ugyanabban az évben a TITOK segítségével sikerült felgyógyulnia; most tud járni, utazik a világban és a történetét mesélni az embereknek.
Ki tudod találni, ki ez az ember? És azt ki tudod találni, hogy mi az, ami őt a villámcsapás sebességével a gyógyulás útjára vitte?
Hogy megtudd a választ, olvasd el a második leckét, ott megtudod, hogy mit csinált.
Hamarosan újra találkozunk.

Második lecke: Az egészséghez vezető TITOK

A kérdést gyakran felteszik, ha valaki a teste templomában betegséget észlel, vagy valamilyen nehézség lép fel az életében: „A helyes gondolkodással megfordítható ez a folyamat?” a válasz minden esetben: Igen Michael Beckwith A titok.

Üdvözöllek
Én vagyok az újra, Winsome…
Meglep, hogy a TITOK DVD az egészségeddel is foglalkozik? Igen, így van. Lehet, hogy megkérdezed? Mi a köze ennek a TITOK-hoz?
Nos, a kezdők kedvéért hallgasd meg az alábbi történetet..
Nagyon szkeptikus voltam, amikor annak a fickónak a történetét hallottam, aki lezuhant a repülőjével és emberi roncsként a kórházban végezte. De később, - gondolom már kitaláltad, hogy ki ő (persze csak akkor, ha láttad a TITOK DVD-t) kilenc hónap múlva kisétált a kórházból.
Nem tudott mozogni
Nem tudott enni
Nem tudott beszélni
Még csak lélegezni sem tudott önállóan.
Mindössze pislogni tudott, jelezve, hogy megérti azt amit körülötte beszélnek. Lélegeztetőgépen tartották. Azt mondták, élete végéig így marad, és egész életében vegetálni fog.
De mégis, miként érte el, hogy felépült egy ilyen rettenetes baleset után?
A fiatalember Morris Goodman. Őt ma Csodaembernek hívják. A következőket mondta: Elképzeltem magamról, hogy újra normális ember vagyok, aki kisétál a kórházból…Tudod, nem engedhettem meg magamnak, hogy bármi olyasmire gondoljak, ami eltántoríthatott volna a céljaim elérésétől, az elképzelésem elérésétől.
A TITOK DVD-ben megtanítanak, hogy
1.Nyilvánítsd ki, hogy mit akarsz
2.Higgy benne
3.Tégy úgy, mintha igaz lenne
4.Engedd el
Morris pontosan ezt tette.
A dolog szépsége, hogy ezt a módszert bármire felhasználhatod életed során.
Az is lehet, hogy azt gondolod: Jó, jó, ez Morrisnak jól bevált, de én nem szenvedtem balesetet, nem törtem össze magam. Néha talán megfázok, vagy egy kicsit fáradt vagyok, ez minden. Most várjak egy ilyen szerencsétlenségre…
Én épp azért vagyok itt, hogy elmondjam, hogy ez nem így van!
Magam is kipróbáltam a módszert. ,
Ha belegondolsz, az egész nem nagy ügy, mégis lenyűgöző. Négy héttel ezelőtt úgy ébredtem, hogy mindenem fájt – tudod, a fejem, viszkettem mindenütt, fájt a torkom. A kollégáimtól az irodában begyűjtöttem valami jó kis vírust. Nos, én végiggondoltam a dolgot, és úgy döntöttem, jól fogom magam, érezni, és hinni is fogok benne. Mire kijöttem a zuhany alól, őszintén, már nem is emlékeztem arra, hogy milyen rosszul voltam, amikor megszólalt az ébresztőóra.
Becsaptam magam? Nem tudom, de az biztos, hogy legközelebb újra megpróbálom, ha betegnek érzem magam. Illetve, helyesbítek: többet nem fogom kipróbálni, mert nem is fogom magam rosszul érezni. Mostantól kezdve jól fogom magam érezni. Meglátjuk, mi lesz?
Az egészséged érdekében is használhatod a TITOK szabályait. Mától az egészségeddel és a testeddel kapcsolatban is használd a négy szabályt:
oNyilvánítsd ki, hogy mit akarsz – írd le. Ez NAGYON fontos. Írd le pontosan, hogy hogy akarod magad érezni. Tedd ezt olyan részletességgel, ahogyan csak tudod. Az egészet jelen időben írd, úgy minta most történne. Ezt aztán nagy hittel, szenvedéllyel olvasd el nap mint nap.
o Higgy benne – hogy kell ezt tenned? Azt hiheted, hogy ez nehezebb megtenni. Csak nyugodtan ülj le, és képzeld el, hogy már nagyon jól érzed magad. Gyakorold minden nap! Csukd be a szemed, és lásd magad csodálatosan egészségesnek.
oTégy úgy, mintha igaz lenne –Egész idő alatt pozitív gondolatokkal gondolj a gyönyörű testedre. Összpontosíts a jó egészségre. Légy olyan, mint az a hölgy, aki három hónap után mentes volt a rákos daganattól.
o Engedd el –A TITOK DVD megtanít arra, hogy ha az első három lépést végrehajtod, a hited megerősödik. A TITOK DVD-n elmondják, hogy már most legyél hálás mindazért, amid van, és arra, hogy minél erősebb hálát érzel, annál közelebb, szorosabb kapcsolatba kerülsz az Univerzumhoz, Istenedhez, és annál közelebb vagy a célodhoz.
Ugyazazt kell tenned, mint az előző leckében.
Ha meg akarod tudni, hogy szabadult meg a hölgy teljesen a ráktól, mindössze három hónapra rá, hogy mellrákot állapítottak meg nála – semmi gyógyszer, semmi kemoterápia – akkor nézd a TITOK DVD-t. Én meg a következő napokban újabb részletekkel ismertetlek meg a TITOK DVD-ből.
Hamarosan újra találkozunk.
Winsome Coutts
Ui: Ha tetszett a mai lecke, biztos örülni fogsz, ha megtudod, ott, ahonnan ez jött, sokkal több minden van. Igazából a TITOK DVD leckéi abból a kis könyvből származnak, amelyet Rhonda Byrne (a producer) lányai adtak kezébe.
A könyvet jó régen, 1910-ben írták, a címe: A meggazdagodás tudománya.
-------------------------------------------------
Az agykontroll technikája: THE SECRET
2007. 09. 30. 20:47

És itt a harmadik:
A levél:
Képzeld csak el…
Sétálsz az utcán egy barátoddal. Kénytelen-kelletlen be kell lássad, hogy szinte minden ellenkező nemű, aki csak elmegy mellettetek, hívogató mosollyal néz a barátodra. Tudod, olyan mosollyal, amitől bárkit elfog a sárga irigység.
És akkor azt gondolod …
Miért fordulnak ekkora figyelemmel a barátomhoz? Mi a titka?
Persze, kitalálhatod …
Csak olvasd el a harmadik leckét – TITOK a kapcsolatokról címűt, a TITOK mini DVD tanfolyamban.
Már csak két leckénk van hátra!
Meg szeretnéd osztani a leckét valakivel? Tedd meg nyugodtan.
Hamarosan újra találkozunk.
Winsome Coutts
Global Secrets International

Harmadik lecke - TITOK a kapcsolatokról„
Van valami csodálatos benned. 44 éve tanulmányozom magam. Szeretném magam megcsókolni. Mert szeretned kell magad. Nem beképzeltségről beszélek. Az egészséges önértékelésről beszélek. Ahogy magadat szereted, úgy szeretsz másokat.”
Bob Proctor – A Titok

Üdvözöllek
Tanulhatunk a TITOK-ból a kapcsolataink javítására?
Te hogy állsz a kapcsolataiddal? Vannak problémáid?
Az igazat megvallva, sok embernek van, de ennek nem kellene így lennie. Hidd el, én csak tudom.
Most nem csak a romantikus kapcsolatokról beszélek. MINDENFÉLE kapcsolatról beszélek – a családodról, a barátaidról, munkatársaidról, és igen, még a főnöködről is, aki nem akar fizetésemelést adni. Ebben a helyzetben azt hiheted, hogy nincs másra szükség, csak egy kicsit több időt, figyelmet kell rájuk szánnod. De hadd mondjak el egy kis titkot…
Először magadat kell szeretned, mielőtt másokat is tudsz szeretni. Már hallom is az ellenvetésed: „Nem önző dolog ez:” Nem, a válasz az, hogy nem. Nem így áll a dolog. Hadd magyarázzam meg…
Az, hogy először magadat szereteted, azt jelenti hogy
o Egészségesen értékelni kell magadat.
o Adnod kell magadnak egy keveset az értékes idődből
o Szeretned kell magadat, azt, aki vagy
Talán itt az ideje, hogy értékeld azokat a dolgokat, amiket csinálsz, és értékeld azt a valakit, aki vagy. John Gray (A férfiak a Marsról, a nők a Vénuszról jöttek c. könyv szerzője) valami nagyon érdekeset mond a TITOK DVD-n. Azt mondja: „ Szánj magadra időt. Bizonyos értelemben feltöltekezel, így lehetőséged lesz arra, hogy a túlcsordulj adakozással”. Más szóval, ha nincs benned szeretet magad számára, miként várhatod el, hogy szeretetet adj másnak is. Gondolj csak bele …
Mindig háttérbe szorítod magad? Vagy…?
Legtöbbször elfelejted megkérdezni, hogy mi az, amit IGAZÁN szeretnél? Vagy…?
Előfordul, hogy gyakran teszel szolgálatot másoknak, a saját pihenő idődet vagy nyugalmadat feláldozva? Tudod, igazából jó és egészséges, hogy egy kicsit kényeztesd magadat. Ezzel nem azt mondom, hogy kritika nélkül önmagadat állístd a középpontba, de igenis jutalmazd meg néha magad – menj el moziba, heveréssz egy kicsit, vegyél magadnak egy jó könyvet, ringatózz egy függőágyban, - egyszerűen csak azért, hogy jól érezd magad.
Amint ezt elkezded, egyszer csak mintegy varázsütésre észre fogod venni, hogy sokkal több időd lesz másokkal foglalkozni, sokkal többet tudsz majd másoknak adni, mint korábban. Emlékezz arra, hogy minél többed van, annál többet tudsz adni. De ahhoz, hogy többed legyen, több időt kell saját magadra áldozni. Ez a titok! Adok egy másik tanácsot a TITOK DVD-ből, ami a hasznodra lehet.
Értékelj másokat, és hozz ki belőlük mindent, amit lehet.
A körülötted levő emberek pozitív tulajdonságaira összpontosíts. Elmondom, milyen egyszerű:
1. Vegyél magadnak egy szép noteszt
2. Készíts egy listát a veled kapcsolatban álló személy MINDEN pozitív tulajdonságáról.
3. És végül: mindaddig, amíg egy személlyel kapcsolatban állsz, összpontosíts a pozitív tulajdonságaira.
Nemsokára felfedezed, hogy a kapcsolatod a környezetedben levő személyekkel jobb lesz, mint korábban volt (különösen akkor, ha a kezdet nem volt valami rózsás) Tedd ezt minden személlyel, akivel valamennyi időt eltöltesz, és ezzel megtakarítasz magadnak egy csomó szívfájdalmat, keserűséget. Hidd el .., csoda történik, ha a folyamatot szorgalmasan gyakorolod. Az életedben megjelenő személyek kedvesebbek, szeretetteljesebbek lesznek, és magad is így fogsz irántuk érezni. A folyamat valami miatt ragályos. Egy idő múlva egyre jobban fogod magad szeretni. Az, hogy először megtanuld szeretni magadat, a legnehezebb feladat, de emlékezz arra, hogy nem szerethetsz igazán mást, ha nem szereted magadat. James Arthur Ray azt mondja: „Hogy várhatod el másoktól, hogy élvezze a társaságod, ha te magad nem szereted a sajátodét?”
Ez az egyik legfontosabb lecke, amit a TITOK DVD-ből megtanulhatsz.

A következő levelem az utolsó előtti lecke lesz. Remélem, élvezted az eddigieket. Azt mondják, ha naponta nézed a DVD-t a tudatalattid automatikusan átprogramozza magát, úgy hogy erőlködés nélkül azt az életed éled, amit szeretnél. Mondhatom, hasznos dolog!
Hamarosan újra találkozunk.
Winsome Coutts
Ui: Gondokodtál már azon, hogy miként találkozhatnál álmaid férfiával vagy asszonyával? A TITOK DVD elmeséli egy férfi történetét, aki korábban sosem randevúzott, mégis elérte, hogy heti három találkája is lett az után, hogy egy egyszerű, de nagyon hatásos elvet alkalmazott. ----------------------------------------------------
Az agykontroll technikája: THE SECRET
2007. 10. 23. 21:50

Itt a negyedik levél. Most mással foglalkoztam, de holnap. holnapután lefordítom az ötödik részt is.

Negyedik levél:
Üdvözöllek
Ismét köszönöm, hogy megrendelted az ingyenes 5 napos mini-e-mail tanfolyamot.
A mai lecke lesz valószínűleg a legfontosabb lecke, amit valaha életedben megtanulhattál. Valójában a TITOK-nak az életedre gyakorolt hatásáról lesz benne szó.
Felcsigáztam az érdeklődésed?
Látogass el a négyes leckéhez.
Nem sokára újra találkozunk.
Winsome Coutts
Global Secrets International

Negyedik lecke – Titok az életről
Bármi, ami jó érzést kelt benned, újabb jót vonz maga után. Most épp ez történik veled. Te vagy az, aki ezt itt bevonzottad az életedbe. A Te döntésed, hogy elfogadod-e és használod-e, ha jól esik. Ha nem érzed tőle jól magad, akkor úgyis tudok, hadd menjen. Találj olyasmit, amitől jól érzed magad. Ez összecseng a szíveddel.
John Gray – A titok

Üdvözöllek
A mai lecke nagy falat, a legnagyobb titok, amit eddig megismerhettél…
Ez az élet titka
Van fogalmad arról, hogy ez mit akar jelenteni? Boldog leszel, ha megtudod, nekem már megvan a válaszom, épp itt, épp most. És itt van. Az élet titka:
Légy boldog. MOST!

Ez az igazság: légy boldog, épp ebben a pillanatban, ne törődj mással. Ez az erő szempontja. Ez az élet titka.
„Persze, persze, könnyű ezt mondani” – hallom a hangod. „hogy a csudába lehetek boldog épp most, mikor az életem egy csődtömeg.” – Ahogy mondom, hallak. Tudom, hogy mit mondasz. De nézzük csak, mit is jelent az, hogy „légy boldog, most?"
Ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy a most-nak kell élned, és jó dolgokra kell összpontosítanod az életben, azt jelenti, hogy jogod van erre épp ebben a pillanatban. Nem arra kell gondolnod, amid nincsen, nem azokra a dolgokra, amik sosem voltak a tiéd, és természetesen nem azokra a dolgokra, amikről úgy gondolod, sosem lesznek a tiéd. Az egyelten időpont, ami számodra elérhető az a jelen – ezért hát a múlt is, a jövő is értéktelen a számodra. Ha boldog akarsz lenni, akkor ezt a tényt el kell elfogadnod. Ezért hát ki kellene találnod magadnak, hogy Te hogy tudod magadnak kialakítani a napi boldogság alapjait. Ez itt ma a szerencsenapod, mert a TITOK tanítói a DVD-n elmesélik, hogy miként teheted ezt meg. Egy kis ízelítő abból, amit a TITOK DVD-n a tanítók elmondanak.
1. Kezdj el újra álmodni. Minden reggel, amikor felkelsz, álmodozz egy pár percig arról, hogy egy álomban élsz. Gyerünk, kérlek tedd meg, tényleg tedd meg. Csak ülj ott, csukott szemmel és képzeld el, hogy abban az új autóban ülsz, amit mindig is szerettél volna, abban az álomházban élsz, amit mindig is meg szerettél volna venni, hogy épp azon az öt csillagos luxushajón utazol, amit kinéztél magadnak a katalógusból, képzelj el bármit, és élvezd nagyon ezt az állapotot. Gondolj mindig erre a képre. Csak tartsd a képzeletedben ezeket a dolgokat és egyre több ötlet fog az eszedbe jutni. A gondolatok úgy fognak az elmédbe szállni, mint egy csapat éhes méhecske a méztől csepegő kaptárba.
2. Tégy határozott lépéseket. Határozott lépéseket kell tenned azokért az elképzelésekért, amik az eszedbe jutottak. Kaptál ötleteket, de az alku része, hogy NEKED kell cselekedned, hogy az ötleteket működésbe hozd. Ha nem teszel semmit, sosem fog semmi sem történni. Rajtad a sor, hogy cselekedj. Neked kell mozgásba lendülnöd, gondolkodnod, érezned, cselekedned kell, hiszen tudod, MEG TUDOD CSINÁLNI. Ha egy nagy célt tűzöl ki magad elé, az ötletek egyszer csak elkezdenek a fejedbe áramlani. A te dolgod az, hogy hallgass rájuk és tedd meg, amit tenned kell. Nem, nem holnap, vagy két nap múlva. MOST! Csoda történik, ha azonnal cselekszel.
3. Megfelelő emberekkel tölts együtt időt. Most azt gondolod, hogy ez aztán már durva! De nem így van. Ne töltsd az időd olyan emberekkel, akikhez nem szeretnél hasonlítani. Ők csak visszatartanak és elszívják az energiáidat. Lehet ilyen ember akár családtagod, akár régi barátod. Az érem másik oldala természetesen az, hogy keress olyan embereket, akikre hasonlítani szeretnél, és tölts velük időt. Működik. Csak próbáld ki, és meglátod, mi történik.
4. Sose add fel! Az állhatatosság nagyon fontos az új szokások kialakításában. A céljaidra kell összpontosítanod, az álmaidra és mindezt kitartóan, folyamatosan gyakorolnod kell. Minél többet gyakorolsz, annál jobb eredményeket érsz el. A szokások kialakítását tudományosan is bizonyították. A legújabb agykutatások azt mutatják, hogy legalább 30 napot mentális átprogramozásra van szükség ahhoz, hogy észlelni lehessen a régi és az új éned közötti különbséget. Miközben felnőttél a környezeted és a körülötted élő emberek szokásokat neveltek beléd, és ennek eredményeként sok korlátozó hiedelmet ültettek el benned. De most lehetőséged nyílik ezeket az öreg, romboló hatású korlátokat áttörni. Csak el kell hinned és azt kell gondolnod, hogy meg tudod tenni. Henry Ford azt mondta: „Ha valamiről azt gondolod, hogy meg tudod tenni, vagy ha azt gondolod valamiről, hogy nem tudod megtenni, mindkét esetben igazad van.” Neked is a pozitív gondolatokra kell fókuszálnod. Minden nap figyelj a célodra, függetlenül attól, hogy mi történik veled, és el fogod kezdeni a célodat megteremteni. Ne nekem higgy – csak próbáld ki és bizonyítsd be magadnak.
5. Légy hálás. Azt mondom, legyen ez az egész napos feladatod, de tedd legalább kétszer naponta; reggel amikor felébredsz és este, mielőtt elalszol gondolj legalább öt olyan dologra, amiért hálás lehetsz. Kezdj neki most – hát nem lehetsz hálás azért, hogy még mindig itt vagy? Ez éppen jó lesz indulásként. Ahogy egyszer Michel Beckwith mondta: „A megvilágosodott azért hálás, amit mások nyilvánvalónak gondolnak.” Ahogy elkezdesz olyan dolgokért hálásnak lenni, amit mások természetesnek vesznek, a hálád rezgései érzékenyebbé tesznek az életedben bekövetkező jókra. Így aztán elképesztő dolgokat kezdesz el az életedbe bevonzani.
6. És végül: Nevess! Igen, így van. Nevess naponta legalább háromszor jóízűen. Ha semmiképpen sem tudsz valami vicces dologra gondolni, nevess csak úgy. A nevetés jót tesz a testednek.

Mielőtt elbúcsúzom, van egy kérdésem. Tudtad, hogy a boldogság a létezésed természetes állapota? Gondolkodj el ezen: azért vagyunk itt, hogy a legteljesebb életet éljük, éljünk örömben és mennyei boldogságban; azért vagyunk itt, hogy a nap minden percében kiteljesítsük azt a lehetőséget, amit ajándékként és tehetségként kaptunk. Ezért vagyunk itt, hogy örüljünk, és a lehető legjobbat hozzuk ki az életünkből. Hát tegyük is meg. A következő levelem az utolsó lesz ebben a mini tanfolyamban. Ha hallottál a vonzás törvényéről, és többet szeretnél róla tudni, és arról, hogy hogyan működtetheted álmaid megvalósítására, nagyon fogod élvezni a levelem.
Akárhogy is, hamarosan újra beszélünk.
Windoms
Utóirat: Szeretnéd, ha a TE életed is boldog és vidám lenne? Talán épp itt az ideje, hogy egy keveset költs magadra. Ha meg akarod rendelni a TITOK DVD-t, itt megteheted, (itt van egy link, de ezt nem írtam be – Marianna) és elindulhatsz a mennyei boldogság felé vezető úton.
--------------------------------------------------------
Az agykontroll technikája: THE SECRET
2007. 10. 24. 14:01

Ötödik levél:
Üdvözöllek
A mai az utolsó lecke, melyet a TITOK DVD mini-tanfolyam keretében küldök neked. Én már tudom, hogy ez itt az aduász.
Megosztom veled: A TITOK titka már nem lesz titok a számodra! Ha kíváncsi voltál arra, hogy mi a TITOK valódi jelentése, akkor ezt az utolsó leckét el kell olvasnod, még akkor is, ha csak ezt az egyetlen egyet olvasod el.
Menj az ötödik leckéhez (itt egy link van beillesztve) a honlapunkon, és olvasd el ezt az utolsó, az életedet is megváltoztató leckét a Titokról.

A bőségben veled:
Winsome Coutts
Global Secrets International

Ötödik lecke: Feltárul a Titok

„Hiszem, hogy nagyszerű vagy, hogy van benned valami csodálatos. Függetlenül attól, hogy eddig mi történt veled, függetlenül attól, hogy milyen fiatalnak vagy milyen öregnek gondolod magad. Abban a pillanatban, amikor elkezdesz helyesen gondolkodni, az a valami, ami benned van, az az erő benned, mely a világnál is nagyobb, el kezd nyilvánvalóvá válni. Átveszi az életed irányítását. Táplálni fog, ruházni fog, vezetni fog, védelmezni fog, irányítani fog, gondoskodni fog a létezésedről. Persze, akkor ha hagyod. Ez az, amiben biztos vagyok.”
Michael Beckwith, The Secret

Üdvözöllek

Ez az utolsó leckéd a TITOK DVD ingyenes mini-tanfolyamon, és a legjobbat a végére tartogattam.
Lefogadom, égsz a kíváncsiságtól, hogy megtudd, valójában mi is az a titok. Őszintén be kell valljam, valójában nem is titok ez, de sok ember nem ismerte fel, és nem tudja, hogy milyen csodálatos lehetne az élete, ha megérteni ennek a csodálatos „Titoknak” a fontosságát. Itt áll hát egyszerűen, világosan:

A TITOK …
A vonzás törvénye.

Nahát! Most aztán megkaptad! Meglepődtél? Összezavarodtál? Vagy nem is olyan nagy a meglepetés?
Ez az, amit a Vonzás Törvénye mond: Minden, ami az életedben előfordul, azt te vonzottad be magadnak.
Ha ezt az elvet el tudod fogadni (nekem ez eltartott egy ideig), és ha megérted, miként működik a Vonzás Törvénye, akkor már megtetted az első lépést hogy a létrehozd a bőséget az életedben.
Akár érzékeled, akár nem, épp most vonzol különböző embereket, munkákat, egészséget, gazdagságot, kapcsolatokat az életedbe – és lehet, hogy ezek nem mindegyike jó. Az egész dolog lényege ennyi: azt kapod, amire gondolsz, akár akarod, akár nem. Olyan vagy, mint egy élő mágnes. Más szóval: bármire is összpontosítod a figyelmed, azt automatikusan bevonzod az életedbe.

És most jön az ügy ijesztő része..:

Hiszed vagy sem, de eddigi életed minden rossz dolgát is magad vonzottad magadhoz. Gondolkozz el ezen! Dolgoztál már olyan helyen, ahol utáltad a munkádat, és minél többet gondoltál arra, hogy mennyire rossz itt neked, annál rosszabbá vált? Az is lehet, hogy reggel, amikor felkelsz, belenézel a tükörbe, és megállapítod, mennyire kövér, formátlan, vagy épp pénzügyi csődtömeg vagy? Mit tesznek ezek a gondolatok a hozzáállásoddal és a tetteiddel? Mindig ugyanazt az eredményt kapod, ugye? Úgy tűnik, mintha egy ördögi körben lennél, minden egyes kör megtétele után egyre lejjebb kerülve a kétségbeesésben.

De van kiút…

Csak ennyit kell tenned: Gondolj olyan dolgokra, amiket szeretsz, olyan dolgokra, amik örömet okoznak. Azt fogod tapasztalni, hogy minél többet gondolsz jó dolgokra, annál több jó dolog fog veled történni. Egyszer csak egy másfajta körben találod magad, nevezzük ezt „angyali körnek”.

Így működik a Vonzás Törvénye.

Kérdezd csak meg bármelyik tudóst: El fogják mondani, hogy minden dolog, ami szilárdnak tűnik, a legegyszerűbb formájában energia. A tested energia, az autód energia, a házad, a pénzed, minden ami létezik a legegyszerűbb alakjában nem más, mint természetes energia.
Ha bármit is egy elektron-mikroszkóp alá teszel, azt fogod tapasztalni, hogy mindegy mit nézel, nem áll másból, mint összetett energiamezőből. És ez az energia egy bizonyos frekvencián rezeg.

Most jön az izgalmas csavar…

Az is elismert tény, hogy a hasonló rezgések vonzzák egymást, míg a különböző energiák taszítják egymás. Másként fogalmazva, a Vonzás Törvénye azt mondja:
Ha egy bizonyos rezgési állapotban vagy, akkor ugyanolyan rezgésállapotot fogsz magadhoz vonzani.

Van ennek értelme?
Elmondom másként:
A Vonzás törvénye szerint hasonló a hasonlót vonzza.

Ezért, ha sikeresebb akarsz lenni, a sikerre kell gondolnod, minél többször. Így van: „sikertudatosnak” kell lenned. És ha ezt megteszed, a tudatod - természetesen – a megfelelő frekvenciát fogja sugározni, és hasonló rezgéseket fog magához vonzani, mely a későbbiekben további sikereket hoz az életedbe.
Hasonlóképpen: ha több pénzt szeretnél magadhoz vonzani, a pénzre a bőség tudatával kell gondolnod. Ha csak havi 80 000 forintot keresel, arra kell összpontosítanod, amid már van, és hálásan arra kell gondolnod, hogy több is jut majd. A végén egyre több pénzt fogsz magadhoz vonzani, és egész hátralevő életedben bőségben fogsz élni.

Érted már a működés elvét?

Most bemutatok egy olyan példát, amikor a Vonzás Törvénye ellened dolgozik. Ha észreveszed, hogy olyan valamiről beszélsz, amit nem szeretnél, vagy folyton rossz dolgokról beszélsz, természetesen egyre több hasonló rossz dolgot fogsz az életedbe vonzani. Így aztán kétség kívül megkapod mindazt, amiről beszéltél, vagy gondoltál.
Ha beszállsz ebbe a játékba, remélem, legalább annyira izgatott leszel, mint én voltam, amikor én rájöttem: tudok dolgokat szándékosan az életembe beleteremteni.
A tudattalanul végzett cselekvéseidet is tudatos ellenőrzés alá veheted. Persze, nyugodtan kérdezheted: No jó, de hogy is kell ezt tennem?
Itt van:
Olyan egyszerű, mint három részt összerakni:
1 .A gondolataidat
2. Az érdéseidet és a
3. cselekedeteidet
Ha ezt a három részt egymás mellé rakod, megállíthatatlanná válsz. Mindent megtehetsz, amit csak akarsz.
Útmutatóul néhány gyakorlati lépés:
Első lépés: Vállalj felelősséget
Ha már megértetted a Vonzás Törvényét, és hiszel abban a hatalmas energiában, ami benne rejlik, és elfogadod, hogy az életedben minden azért következik be, mert te teremtetted, AKKOR továbbléphetsz.

Második lépés: Gondolj arra, amit IGAZÁN akarsz
Ne légy szégyenlős. Ne csak olyanokra gondolj, amik a jelenlegi helyzetedből nézve elérhetőnek tűnnek. Arra gondolj, amit VALÓJÁBAN szeretnél – olyasmire gondolj, amitől szívdobogást kapsz, és libabőrös leszel, ha csak rágondolsz. Itt az ideje, hogy listát készíts. És kérlek, ne tedd azt, amit én tettem. El sem tudom mondani, mennyi időbe tellett, amíg rászántam magam, hogy végre leírjam a listámat. És végül, amikor megtettem, az életem drámai fordulatot vett.

Harmadik lépés: Vizualizálj!
Ez annyit jelent számomra, hogy elképzeled magad, amint már úgy élsz, mintha már bekövetkezett volna mindaz, amit szeretnél. Néha segít, ha egy álomképet készítesz magadnak, egy posztert sok olyan képpel amit el szeretnél érni az életben. Tedd ezt a képet olyan helyre, ahol sokat látod. Rendszeres időközönként csukd be a szemed és gondolj a képre, minél többször, ahányszor csak tudsz.

Negyedik lépés: Érezd át az érzést
Ez a Vonzás Törvényének legfontosabb lépése. Néhány ember számára nehéz feladat lehet, de próbálkozz, míg rájössz az ízére. Egy kis gyakorlással bármit megtehetsz.
Bármikor, amikor azokra a dolgokra gondolsz, amiket el szeretnél érni, érezd is át azt az érzést, amit akkor éreznél, ha már megvolna, amire gondolsz. Néha pozitív érzéseid lesznek. Néha lehetnek negatív érzéseid is. De ugye tudod, mik azok az esetek, amikor jó érzésed lesz, vagy még inkább nagyszerű? Ha jó érzéseid támadnak, tudhatod, jó úton haladsz. Egyszerűen csak tovább kell haladnod ugyanezen az úton. Ezek azok a gondolatok, amik a továbbjutásban, álmaid elérésében szélsebesen segítenek.
Azt is tapasztalni fogod, hogy minél többet összpontosítasz a pozitív gondolatokra, érzésekre, annál jobban elkerülnek a negatívak. Ami legközelebb történik annyi, hogy a tudatalattid olyan ötletekkel és gondolatokkal ajándékoz meg, ami korábban eszedbe se jutott volna, úgy, ahogy el sem tudtad volna képzelni. Magadhoz vonzod a legjobb álláslehetőségeket, a jó erőforrásokat, a jó kapcsolatokat és mindazt a pénzt, ami a céljaid eléréséhez szükséges.

És még egy utolsó gondolat:
Előfordult már veled, hogy az éjszaka közepén egy nagyszerű ötlet ébresztett fel?
Velem már így van, mióta a Vonzás Törvényét alkalmazom. Ma már alig várom, hogy reggel felébredjek és elgondolkodjam azon, hogy micsoda nagyszerű ötletekre, lehetőségekre hívta fel éjjel az univerzum a figyelmemet, és izgalommal gondolok arra, hogy aznap mi fog történni, ami a céljaim megvalósítása felé mozgat.
Ha egyszer elkezded a vonzást az életedbe, és amint mozgásba lendíted, és mihelyt mindez elkezd veled is megtörténni, fantasztikus dolgok fognak veled történni, olyanok, amikről még álmodni sem mertél.

Ezzel a kihívással hagylak most magadra: Menj és elkötelezetten kezd el a Vonzás Törvényét alkalmazni, hogy megvalósítsd életed álmát. Emlékezz, élvezettel használd, és naponta gyakorold, hogy a kívánságaidat valóra váltsd.
Veled a bőségben:
Winsome Coutts.
Utóirat: Remélem, élvezted a leveleimet. Mióta 2006. májusában megnéztem a TITOK DVD-t, valami erősen, mélyen el kezdett bennem rezonálni. Tudod, igazából ez semmi újat nem jelentett, de ez a valami úgy beszélt hozzám, ahogy eddig más még soha. Most végtelenül hálás vagyok, hogy ezt az információt megkaptam, méghozzá érthető formában. Azt mondják, ha a DVD minden nap megnézed, a tudatalattid automatikusan újra programozódik, és lehetővé teszi, hogy erőfeszítés nélkül éld álmaid életét. Nagyon hatékony eszköz! Sikeres teremtést MindenkinekDrága Zsu!

Küldtem mailt.
Szerető öleléssel : Tike

Elérhető minden álom, ne add fel semmi áron.
Egyszer úgyis valóra válik, ha akarod , hogy valóra váljon !!!