Gyöngy

A sötét űrben roppant szikla robog.
Messziről jött. Rég tart már az utazás.
Csillagok, holdak, planéták, és napok
milliószám suhantak.. De ez most más!

A távolban egy ragyogó kék bolygó,
egyet-kettőt, ha látott eddig ilyet,
Ó Teremtőm! Milyen szép! S mily vonzó!
Rohan, száll. Egyenest feléje siet.

Kápráztató kéksége megigézi,
s napja, holdja, amint fénykévéket szór.
Egyre gyorsul, gyorsul, és közben érzi,
ahogy minden sejtje szerelemre gyúl.

Szenvedélye, mint eleven tűz, perzsel,
lángcsóvaként öleli körös-körül…
Mit sem törődik zöldellő hegyekkel,
a lenti, kerek ragyogásnak örül.

Fölé érvén megszűnik lobogni,
megkönnyebbül, boldogan felsóhajt,
párás szellő szalad hátára venni,
s viszi messze. A semmibe vész a part.

Aztán zuhan. Libegve hullik alá,
melegen ringó ölelésbe merül,
aprócska bohóchal csodálkozik rá,
mennyei színkavalkád veszi körül.

Végül csönd. Sötét csönd, akár a kezdet,
ó, repülne, szállna most is, mint akkor.
Csapdába került. S csak futnak a percek.
A végtelen semmi lágyan tiktakol…

Valami moccan. Minden ráng és remeg.
Nagy levegőt vesz, párást, vízillatút.
S valami reccsen. Fényözön lepi meg.
Elmosolyodik. Tovább tart hát az út?

Kiemelem őt, féltőn, vigyázva,
s tenyerem puha öblébe helyezem,
gyönyörködöm benne, ahogy szikrázva
ide-oda gurul, s fénylik selymesen.

Tenger fenekéről hoztam, csak Neked,
féltve őrizd, óvd, s hallgasd az énekét!
Ha jól figyelsz, ő megérteti Veled,
örökléted igazi üzenetét.

Felidézi lelkedben a dallamot,
mi elhalkult, de el nem halt örökre,
lásd az útját, a kezdettől, s megtudod,
hogy ragyogni érkeztél, le a Földre.

Míg ő szunnyadt, s csak őrizte a HANGOT,
pici szívében most is csak az rezeg,
Te elfáradtál. Törődött lett arcod.
Ő adjon erőt. Ím, elküldöm Neked.

Szenvedélye most is égetve perzsel,
szikrázik, s fennen hirdeti a FÉNYT,
ébredj hát Te is, mély álmodból EMBER,
szeress, örülj, s tápláld az örök reményt.

HozzászólásokKöszönöm, kedves Gyöngyök, és

Köszönöm, kedves Gyöngyök, és nagyon örülök, ha örömet szerezett Neked:))))