SZOMBAT- a Szaturnusz erő

A Szaturnusz-erő lehűtő, összehúzó és merevítő hatása az oka annak, hogy egyáltalán létezik anyag. De ugyanez az erő teszi lehetővé az anyagból való megváltást is, hiszen átszellemülés csak összehúzódás - koncentráció - által lehetsége. Ezért a Szaturnusz-erő jelképezi a Bibliában a kulcsot, amivel Péter - a "kőszikla" megnyítja és bezárja a mennyország kapuját. A Szaturnusz-erő mind a földi, mind a lelki és a szellemi szinten megnyilvánul. A keménység és a szilárdság az anyag jellemzői, de emberi tulajdonságot is jelentenek: az ember is lehet lelkében kemény vagy szilárd. A Szaturnusz-erő tehát anyagi szinten összehúzódásként nyilvánul meg, az anyaggá válás és a kristályosodás folyamatában. A lélek szintjén pedig takarékosságként, kapzsiságként, illetve fukarságként, végül szellemi szinten a gondolatok koncentrációjában jelenik meg. A Szaturnusz-erő további megnyilvánulásai az állhatatosság, a kitartás, a hűség, a lemondás és az aszkézis, de úgyszintén a mulandóság és a halál.
(Haich Erzsébet: A jóga királyi útja)

Címkék:

HozzászólásokEzek gyönyörű gondolatok Öbike, köszönjük!:)))))

"Élj a Szíved Erejével!"
Szeretettel: EryLégy állhatatos és határozott!

A jellem a legjobb tulajdonságaink kikristályosodását jelenti. Igaz természeted - isteniséged - úgy nyilvánul meg, ha legjobb erőidet összevonod, és azoknak urává válsz.
(Turyananda)

A szeretet mindent áthat.....
Mosolyogj Drága Magyarország :)Drága Boldogságom!

Olvasmányaim közben csodálatos felismerésre jutottam. A Jantra csakra meditáció gyakorlásába kezdtem a napokban. Mint második megnyitandó csakra-a szív, jantrája kék hatszög...Tudnod kell hogy mindig idegenkedtem a kéktől, mert csak a HIDEGséget láttam benne.Soha nem volt egy kék ruhadarabom, még farmer sem...
Mikor a bemutatkozó versed olvastam, a kék szín új értelmet nyert számomra, és ezt neked köszönöm. A kék színű hatszögre nézni mereven azt jelenti , hogy Rád kell figyeljek, Örökös Boldogságom.
Szerencsére nem én vagyok az egyetlen, aki ezt észrevette, egyre többen lesznek, akik megfogják a kezedet, mert áldott vagy Te és hazavezeted a népedet, és otthont teremtesz a hazában.
Köszönöm hogy vagy!