Házassági fogadalom

13 éves koromban eldöntöttem magamban, hogy BOLDOG akarok lenni és nem feleség. Ez akkor történt, mikor anyukám éppen harmadszor ment férjhez, és mikor kérdezték tőle hogy miért, akkor büszkén válaszolta, hogy őt két gyerekkel is feleségül veszik. Aztán figyeltem az érzelmi életét, és azt vettem észre, hogy már harmadszor is feleség, de még soha sem láttam igazán boldognak.
Azt vettem észre, hogy a házassági eskü nem egyenlő a boldogsággal. Esküdnek egymásnak minden jót, aztán a hétköznapi életben nem sok minden valósul meg belőle.

Azon gondolkoztam, hogy hogyan tudnám megfogalmazni igazán magamnak miről is szól. Azt tudtam hogy anyukám a biztonság miatt ment mindháromszor férjhez, és ezt a biztonságot egyik házasságában sem kapta meg.
Már gyerekkoromban tudtam, hogy a biztonságot csak saját magamban találhatom meg.
Azt is tudom, hogy egy kapcsolat alapja a FELTÉTEL NÉLKÜLI SZERETET. Hogy szeressem a páromat akkor is, ha éppen rossz napja van, vagy ha egészsége nem teljes. Tehát mindig.

Tudom azt is, hogy nem lehetnek elvárásaim, hiszen nem köthetem magamhoz egy életre.

Aztán egy könyvben elkezdtem olvasni a házasság intézményéről, és újra odáig jutottam hogy ez felesleges az életemben. Ahogy itt most a Földön legtöbben hogyan élik meg a házasságot… én másra vágyok… akkor inkább maradok a BOLDOGSÁGnál.
Aztán folytattam a könyv olvasását, és a „BESZÉLGETÉSEK”ben odáig jutottak, hogy nem az állam és nem az egyház dönti el, hogy aki a házasság szent „kötelékébe” akar lépni – na már itt is egy olyan szó, amivel rosszul fejezzük ki azt a csodálatos szertartást, mely két szerelmes lélek összekapcsolását jelképezi – szóval nem ők döntik el, hogy igazán mit is választunk mi magunk a házasságban. Mi saját magunk döntünk arról, és egymásnak adunk HITET, hogy egymással szabadságban, szeretetben, boldogságban, szerelemben élünk.
Aztán folytatva a könyvet, találtam egy csodaszép házastársi kinyilvánulást, melyet szeretnék Veletek is megosztani, mert ettől még nekem is kedvem lett házasodni :))

Ez a kinyilvánulás segíti a most házasságra lépőket abban, hogy a saját fogadalmukat megfogalmazhassák, valamint minden már házasságban élőt is, gondolják át a jelenlegi életüket, hogy az elvárások gátakat szabhatnak az igazi boldogságnak.

„Lelkipásztor:

Neale és Nancy nem azért jöttek ide ma este, hogy fennkölt ígéretet tegyenek egymásnak, vagy hogy szent esküvel kössék össze az életüket.
Nancy és Neale azért jöttek ide ma este, hogy közzétegyék egymás iránt érzett szerelmüket, hogy felhívják a figyelmet az igazságukra, hogy kinyilvánítsák azt a döntésüket, miszerint együtt kívánnak élni, gyarapodni és a társai kívánnak lenni egymásnak - mindezt hangosan akarják kimondani előttünk, és őszintén szeretnék, hogy valamennyien átérezzük eme döntésük legmélyebb rezdüléseit.
Azzal a reménnyel jöttek ide ma este, hogy egybekelésük szertartása valamennyiünket közelebb hoz egymáshoz. Ha házastársukkal vagy partnerükkel jöttek el ma este, legyen ez a szertartás emlékeztető – újbóli megerősítése szeretetteljes köteléküknek.
Mindenekelőtt, tegyük fel a kérdést, mi értelme a házasságnak? Neale és Nancy megválaszolták már ezt a kérdést maguknak és elmondták nekem a válaszukat. Most újfent megkérdezem tőlük, hogy biztosak lehessenek a válaszukban, bizonyosak a megértésben és szilárdak az elkötelezettségben közös igazságuk iránt.

(A lelkipásztor két rózsát vesz fel az asztalról)
Legyen ez a Rózsák Szertartása, melyben Nancy és Neale megosztják egymás gondolatait és emléket állítanak az egyetértésüknek.
Nancy és Neale elmondtátok nekem, szilárdan a tudatában vagytok, hogy nem a biztonság miatt léptek ebbe a házasságba…
…hogy a biztonságnak nem az az egyetlen módja, hogy birtokoltok vagy birtokoltatok…
…sem az, hogy elvárásokat és követelményeket támasztotok egymással szemben, sem az, hogy a másiktól remélitek megkapni mindazt, amire szükségetek támad az életben…
…az igaz biztonság abban áll, hogy tudjátok, minden, amire szükségetek támad az életben… minden szeretet, minden bölcsesség, minden meglátás, minden hatalom, minden megértés, minden gondolat, minden együttérzés, minden erő… BENNETEK rejlik…
…hogy tudjátok azt is, nem azért keltek egybe, mert remélitek, hogy megkapjátok mindezeket a dolgokat, hanem mert azt remélitek, hogy megadhatjátok a másiknak ezen adományokat, hogy még több jusson a másiknak mindezekből.
Ma este is ez a szilárd meggyőződéstek?
(Válasz: „Igen, az.”)
Neale és Nancy, elmondtátok nekem, hogy szilárd meggyőződésetek szerint nem azért léptek ebbe a házasságba, hogy bármi módon korlátozzátok, irányítsátok, hátráltassátok vagy megakadályozzátok egymást abban, hogy igazán kifejezzétek és őszintén ünnepeljétek azt, ami a legjobb és legmagasztosabb bennetek – az Isten iránti szereteteteket, az élet iránti szeretetet, az emberek iránti szereteteteket, a teremtőerő iránti szereteteteket, a munka iránti szereteteteket, illetve lényetek bármely másik megnyilvánulását, amiben valóban titeket jelenít meg és örömötökre szolgál. Most is ez a szilárd meggyőződésetek?
(Válasz: „Igen, az.”)
Végezetül Nancy és Neale, azt mondtátok nekem, hogy nem úgy látjátok a házasságot, mint ami kötelezettségeket hoz létre, hanem ami lehetőségeket kínál…
…lehetőséget a gyarapodásra, a teljes önkifejezésre, arra, hogy a képességeitek legmagasabb fokára emeljétek az életeteket, arra, hogy kilábaljatok minden önmagatokról alkotott hamis és kicsinyes gondolatból, és lehetőség ez arra is, hogy kettőtök lelkének egyesülésén keresztül eljussatok a végső egyesülésig Istenben…
…hogy ez valóban Szent Egyesülés legyen… utazás az életen keresztül a szeretet lénnyel, mint minden tekintetben egyenlő társsal, osztozva minden kapcsolattal együtt járó felhatalmazáson és felelőségen, vállalva a terheket és egyként sütkérezve a dicsőségben.
Ez az az a jövő, amit elképzeltetek magatoknak, és amibe ezennel szeretnétek belépni?
(Válasz: „Igen, az.”)
Átadom most nektek ezeket a vörös rózsákat, legyenek jelképei annak a megértésnek és egyetértésnek, amit ezen Földi dolgokban tanúsítotok; annak, hogy mindketten tudjátok és egyetértetek abban, hogy milyen lesz az életetek ezen emberi testben és ebben a házasságnak nevezett evilági létesítményben. Adjátok át egymásnak eme rózsákat szeretettel, jelképezzék megállapodásotokat ebben az egyezségben és egyetértésben.
És most, vegyétek magatokhoz ezt a két fehér rózsát, melyek lelki természetetek és spirituális igazságotok nagyobb szabású összhangját, Valódi és Magasztosabb Énetek tisztaságát és Isten szeretetének tisztaságát jelképezik, ami bennetek ragyog mos és mindörökké.
(Átadja Nancynek a rózsát, melynek szárán Neale gyűrűje van, majd Nealenek gyújtja a másik rózsát, rajta Nancy gyűrűjével.)
Milyen jelképeket adtok egymásnak, hogy a ma elhangzott ígéretetekre?(Mindketten lehúzzák a rózsákról a gyűrűket, átadják a lelkipásztornak, aki tenyerére veszi őket miközben folytatja a beszédet)

A kör a Nap szimbóluma és a Földé, és a Világegyetemé. A szentség jelképe, a tökéletességé, és a békéé. A spirituális igazság, a szeretet és az élet örökkévalóságának jelképe… mivel nincs sem kezdete sem vége. E pillanatban Neale és Nancy is ezt a jelképet választották egyesülésükhöz, de nem birtokló egyesülésre; összetartozásukra, mely nem ismer korlátozásokat; a körülövezettségre, mely mentes minden csapdától. Mert a szerelmet nem lehet birtokolni és nem lehet korlátozni. A lelket pedig nem lehet csapdába ejteni.
Neale és Nancy, vegyétek ezeket a gyűrűket, melyeket egymásnak adtok.
(Elveszik egymás gyűrűjét.)
Neale, mondd utánam.
Én, Neale…. Arra kérlek téged, Nancy … hogy légy társam, szeretőm, barátom és feleségem… kinyilvánítom azon szándékomat, hogy legmélyebb barátságomat és szerelmemet adjam neked… nemcsak amikor jókedved van,… hanem akkor is, amikor emészt a bánat… nem csupán akkor, amikor világosan emlékszel, hogy KI VAGY… hanem akkor is, amikor megfeledkezel róla… nemcsak akkor amikor szerelem vezérel… hanem akkor is, amikor nem… Kijelentem továbbá… Isten és az egybegyűltek színe előtt… hogy minden az Isteni Világosságot fogom keresni benned… és mindig azon leszek, hogy megosszam veled… az énbennem lakozó Isteni Világosságot… akkor is, sőt különösen akkor, ha a legsötétebb idők köszöntenek ránk.

Szándékom, hogy veled legyek mindörökké… a Lélek Szent Kapcsolatában… hogy együtt végezhessük Isten munkáját… megosztva minden bennünk rejlő jót… mindazokkal, akiknek megérintjük az életét.
(A lelkipásztornő Nancyhez fordul.)
Nancy, úgy döntesz, hogy teljesíted Neale kérését és a felesége leszel?
(Válasz: „Igen, úgy döntök.”)

Nancy, mondd utánam:
Én, Nancy… arra kérlek téged, Neale… (elmondja ugyanazt a fogadalmat)

(A lelkipásztor Neale-hoz fordul: Neale, úgy döntesz, hogy teljesíted Nancy kérését és a férje leszel?
(Válasz: „Igen, úgy döntök”)

Kérlek tehát mindkettőtöket, hogy vegyétek e gyűrűket és mondjátok utánam: Neked adom ezt a gyűrűt… és elfogadom a gyűrűt, mit nékem adsz… (gyűrűt váltanak) … és hordani fogom az ujjamon… (egymás ujjára húzzuk a gyűrűket) … hogy e gyűrűről mindenki lássa és tudja… az irántad érzett szerelmemet.

(A lelkipásztor befejezi a szertartást.)
Teljes mértékben a tudatában vagyunk annak, hogy senki sem részesítheti jobban a házasulandó párt a házasság szentségében, mint maga a házasulandó pár, és csak ők szentesíthetik azt. Sem az egyház, melyet képviselek, sem az állam által rám ruházott hatalom nem ad nékem akkora hatalmat, hogy kinyilvánítsam azt, amit csak e két szív nyilváníthat ki, amit csak két lélek válthat valóra.
Igy hát, Nancy és Neale, amennyiben a barátaitok és az EGY Élő SZENTLÉLEK színe előtt kinyilvánítottátok az igazságot, ami már meg vagyon írva a szívetekben – ezennel örömmel jelentjük be, hogy házastársakká nyilvánítottátok Magatokat.
Imádkozzunk együtt.
Hozzád szólunk, Szerelem és Élet Istene: a Földön a mai napon egymásra talált két lélek. Sorsuk mostantól kezdve egybefonódik, bánatuk és örömük nem lesz többé szétválasztható.
Neale és Nancy, legyen otthonotok a boldogság hona mindazok számára, akik betérnek hozzátok; legyen olyan hely, ahol idősek és fiatalok felüdülnek egymás társaságában; legyen ez a gyarapodás és az osztozás helye, hol zene szól és nevetés csendül; hely, hol öröm és imádság, hol sugárzik a szeretet.
Adja az Isten, hogy mindazok, akik közel állnak hozzátok, folyamatosan gazdagodjanak egymás iránti szerelmetek szépségétől és bőségétől, hogy a világot szolgáló életöröm legyen munkátok, és legyen szép és hosszú életetek ezen a Földön.
Ámen.
Úgy legyen.”

Forrás: Neale Donald Walsch: Beszélgetések Istennel – a párbeszéd folytatódik – harmadik könyv.

CsatolmányMéret
esküvő.jpg31.96 KB


leilei123

2018522 leilei3915
polo ralph lauren
adidas shoes for men
ray ban sunglasses
michael kors outlet
oakley sunglasses
valentino shoes
pandora outlet
asics outlet
pandora outlet
prada outlet online
pandora charms
pandora outlet
fitflops sandals
polo ralph lauren
uggs outlet
kate spade sale
ralph lauren shirts
coach outlet store
christian louboutin outlet
fitflops sale clearance
pandora charms
cheap nfl jerseys
nike outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet online
coach outlet
cheap oakley sunglasses
yeezy boost
giuseppe zanotti outlet
coach outlet store online
coach factory outlet
ralph lauren outlet
fitflop sandals
canada goose outlet store
pandora outlet
coach factory outlet
louis vuitton handbags
canada goose jackets
canada goose outlet store
mulberry bags
adidas yeezy boost
pandora jewelry
michael kors outlet
canada goose outlet store
pandora charms
polo ralph lauren
coach outlet
kate spade handbags
michael kors outlet
pandora outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet
canada goose jackets
supreme t shirts
michael kors outlet online
michael kors outlet online
louboutin shoes
pandora jewelry
ralph lauren outlet
fred perry clothing
ralph lauren
nfl jerseys wholesale
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
cheap jordan shoes
coach outlet
pandora outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online
coach outlet
mlb jerseys
cheap jerseys wholesale
nike outlet
michael kors outlet online
cheap jordans
christian louboutin
pandora outlet
kate spade outlet store
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet online
michael kors outlet
moncler coats
michael kors outlet
mbt shoes
kate spade handbags
cheap nfl jerseys
coach factory outlet
true religion
canada goose jackets
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
adidas outlet store
fitflops outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin
louis vuitton outlet
uggs outlet
coach outlet store online
pandora jewelry
coach factory outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose
adidas nmd
coach outlet
michael kors uk
true religion outlet online
polo ralph lauren sale
christian louboutin shoes
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
oakley sunglasses
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store online
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
coach factory outlet
pandora charms
pandora charms outlet
uggs canada
adidas superstar
moncler outlet
michael kors outlet
ed hardy jeans
polo outlet
michael kors outlet clearance
adidas outlet online
michael kors outlet
ugg boots
ugg boots on sale
uggs canada
nike shoes
louboutin shoes
fred perry polo
pandora charms sale clearance
coach outlet online
ralph lauren uk
jordan retro shoes
off white
polo outlet
ugg boots
puma outlet
coach factory outlet
ferragamo outlet store
uggs outlet
red bottom shoes
mlb jerseys wholesale
coach factory outlet
canada goose outlet
coach outlet online
coach factory outlet
michael kors outlet online
canada goose outlet
kate spade outlet online
canada goose outlet online
lacoste shirts
pandora charms
ray ban outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet clearance
kate spade bags
ugg boots
true religion outlet store
yeezy boost 350 v2
oakley sunglasses wholesale
cheap ugg boots
gucci outlet store
vibram fivefingers
polo ralph lauren
coach outlet
pandora
michael kors outlet clearance
oakley sunglasses
christian louboutin
kate spade bags
canada goose jackets
ralph lauren polo
michael kors handbags
coach outlet
mulberry handbags
oakley sunglasses
michael kors outlet clearance
nike outlet
pandora outlet
lebron shoes
ugg boots
mont blanc
cheap oakley sunglasses
coach outlet online
michael kors outlet online
coach outlet online
polo outlet
coach factory outlet
polo outlet
canada goose jackets
air max shoes
air jordan shoes
lunette ray ban
true religion
pandora jewelry
air jordan shoes
coach outlet online
nfl jerseys
canada goose
ralph lauren polo shirts
ray ban sunglasses
coach outlet
mulberry bags
coach factory outlet
polo outlet
tory burch shoes
coach outlet online
rolex replica
canada goose jackets canada
kate spade bags
fitflops sale clearance
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
michael kors handbags outlet
coach factory outlet
louis vuitton outlet
nfl jerseys
michael kors
ralph lauren outlet
pandora rings
oakley sunglasses wholesale
coach outlet online
mbt outlet
giuseppe zanotti outlet
michael kors outlet online
adidas superstar shoes
polo outlet
michael kors outlet
pandora jewelry
cheap oakley sunglasses
canada goose jackets
coach factory outlet
mulberry bags
adidas shoes
true religion jeans
mulberry handbags
canada goose
hermes outlet
pandora jewelry
michael kors outlet
coach outlet
nike outlet
michael kors outlet online
pandora
uggs outlet
coach outlet
polo ralph lauren shirts
pandora charms
pandora outlet
nike shoes outlet
mont blanc outlet
pandora outlet
longchamp outlet
ralph lauren uk
ralph lauren polo shirts
jordan retro
valentino outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
kate spade
nfl jerseys
canada goose outlet store
adidas nmd
canada goose
ray ban sunglasses
polo outlet
adidas yeezy boost
mont blanc
prada outlet store
polo outlet
christian louboutin sale
true religion jeans sale
nike factory store
true religion
coach outlet online
canada goose outlet
kate spade outlet store
hermes belts
cheap nfl jerseys wholesale
adidas nmd r1
kate spade outlet
ugg boots
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
michael kors outlet online
polo outlet
louboutin outlet
coach outlet
coach outlet
michael kors outlet clearance
mlb jerseys
coach outlet online
moncler outlet
ray ban sunglasse
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren
oakley sunglasses
christian louboutin
mont blanc outlet
pandora
tory burch outlet
polo ralph lauren
coach outlet store online
nfl jerseys wholesale
cheap oakley sunglasses
pandora jewelry
ugg outlet
moncler outlet
canada goose jackets
fred perry shirts
coach outlet online
michael kors outlet online
ugg boots clearance
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet
kate spade outlet online
oakley sunglasses
oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
pandora outlet
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
ed hardy clothing
canada goose outlet store
michael kors outlet
ralph lauren
coach outlet online
nba jerseys wholesale
michael kors outlet online
fred perry polo
polo ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
fitflops shoes
nike air max
true religion
canada goose outlet store
true religion
supreme hoodie
ed hardy outlet
fitflops sale
tory burch outlet online
kate spade outlet online
lacoste polo
cheap ray bans sunglasses
ray bans
canada goose uk
canada goose
coach factory outlet
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
clarks outlet
canada goose
coach outlet store online
pandora outlet
moncler outlet
coach outlet canada
mcm bags
supreme shirts
cheap ray ban sunglasses
tory burch outlet
kobe bryant shoes
birkenstock outlet
prada outlet
ugg boots
nike outlet
true religion outlet
cheap oakley sunglasses
true religion outlet
coach outlet online
canada goose coats
michael kors outlet clearance
true religion jeans
adidas outlet store
gucci outlet
ray ban wayfarer
fitflops sale
canada goose outlet online
canada goose outlet
nfl jerseys
ralph lauren uk
cheap ugg boots
canada goose outlet
ferragamo shoes
christian louboutin shoes
mcm backpack
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
true religion jeans
cheap jordans
pandora charms
cheap nfl jerseys
prada outlet online
kate spade handbags
polo outlet stores
clarks shoes
coach outlet
uggs outlet
christian louboutin
puma shoes
ugg outlet
pandora bracelet
louboutin shoes
pandora jewelry
adidas nmd
coach outlet online
ugg outlet online
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet
true religion jeans
michael kors outlet
uggs outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren
michael kors outlet online
birkenstock sandals
true religion outlet
tory burch sandals
cheap mlb jerseys
michael kors outlet online
canada goose
coach outlet store online
coach outlet
pandora jewelry
birkenstock outlet
yeezy boost 350
cheap snapbacks
polo ralph lauren
lacoste outlet
louboutin shoes
coach outlet online store
polo ralph lauren
canada goose outlet
coach outlet
coach outlet
rolex watches
nike outlet
canada goose jackets
polo outlet
louboutin outlet
polo ralph lauren
nfl jerseys wholesale
true religion outlet
canada goose jackets canada
pandora charms
ugg,uggs,uggs canada
cheap nba jersey
polo ralph lauren outlet
prada outlet
ugg outlet
nike shoes on sale
pandora jewelry
hermes birkin
pandora charms
ray ban wayfarer
coach outlet
gucci outlet
pandora charms
louis vuitton outlet stores
canada goose outlet
coach outlet online
oakley sunglasses wholesale
nike huarache
ray ban sunglasses outlet
michael kors outlet online
ugg boots clearance
cheap nhl jerseys
pandora outlet
jordan shoes
canada goose
uggs outlet
supreme clothing
polo ralph lauren outlet
cheap jerseys
coach outlet online
longchamp handbags
polo outlet store
christian louboutin sale
louis vuitton outlet store
canada goose outlet
ray ban wayfarer
kate spade handbags
pandora charm
ralph lauren shirts
pandora charms
pandora jewelry
kate spade outlet store
prada outlet
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
ralph lauren uk
ralph lauren shirts
canada goose jackets
coach factory outlet
off white clothing
kate spade outlet
michael kors handbags
polo ralph lauren
nike kyrie 3
michael kors outlet
pandora outlet online
ralph lauren outlet
canada goose
pandora jewelry
supreme
kate spade handbags
michael kors outlet
giuseppe zanotti sneakers
coach outlet
pandora charms
canada goose outlet
nike shoes
michael kors outlet online
pandora jewelry
ralph lauren sale clearance
canada goose outlet store
mulberry outlet
michael kors outlet online
pandora charms
canada goose
michael kors outlet online sale
michael kors handbags
adidas outlet
michael kors outlet clearance
mulberry sale
mcm outlet
coach outlet
pandora charms
coach outlet online
lebron james shoes
canada goose
michael kors outlet online
ed hardy
fred perry clothing
polo ralph lauren outlet
ralph lauren outlet
true religion jeans
michael kors outlet
pandora jewelry outlet
mcm handbags
polo ralph lauren
michael kors outlet
nike outlet online
fitflop sandals
giuseppe zanotti shoes
moncler jackets
canada goose outlet
cheap oakley sunglasses
cheap nfl jerseys
polo ralph lauren
rolex replica watches
michael kors outlet clearance
ed hardy clothing
prada handbags
moncler jackets
michael kors outlet
louboutin
valentino outlet store
pandora charms
coach outlet
pandora charms
michael kors outlet clearance
coach outlet
michael kors outlet online
coach outlet
pandora charms
michael kors outlet online
polo shirts
pandora outlet
ralph lauren
nike outlet store
canada goose outlet
asics running shoes
adidas yeezy shoes
pandora jewelry
cheap ray ban
kate spade sale
ugg outlet store
mlb jerseys wholesale
cheap ugg boots
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
michael kors outlet
adidas yeezy shoes
coach factory outlet
mbt shoes
nfl jerseys
uggs outlet
kate spade outlet
nike outlet store
ugg boots clearance
ugg boots clearance
ralph lauren shirts
canada goose jackets
nike shoes
supreme uk
coach factory outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet online
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
nike air max
ray ban sunglasses outlet
kate spade bags
cheap jerseys wholesale
michael kors outlet
nike shoes outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren polo
coach outlet online
pandora outlet
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
oakley sunglasses
true religion outlet
coach outlet
pandora charms sale clearance
coach outlet
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
ugg boots
canada goose outlet
christian louboutin
ugg boots clearance
prada outlet store
michael kors
ray ban outlet
ferragamo outlet
louis vuitton
pandora outlet
michael kors outlet
ray ban pas cher
christian louboutin shoes
canada goose jackets
polo ralph lauren
polo ralph lauren
adidas outlet online
mont blanc outlet
coach outlet
canada goose jackets
mulberry handbags
kate spade handbags
cheap nfl jerseys
coach outlet
ralph lauren polo
pandora outlet
nike factory outlet
tory burch handbags
cheap nfl jerseys
true religion outlet
pandora outlet
coach outlet
ugg outlet
pandora outlet
cheap nhl jerseys
supreme outlet
true religion outlet
pandora jewelry outlet
adidas outlet store
snapbacks wholesale
canada goose jackets
kate spade outlet
yeezy boost
christian louboutin shoes
coach outlet online
kate spade outlet
christian louboutin shoes
mbt
pandora jewelry outlet
ralph lauren sale
canada goose
pandora charms outlet
ralph lauren
cheap jerseys
michael kors outlet
coach factory outlet
pandora charms outlet
longchamp outlet
polo ralph lauren pas cher
true religion jeans
adidas yeezy
michael kors outlet online
polo ralph lauren
michael kors outlet online
canada goose outlet store
ralph lauren
cheap ugg boots
pandora charms
coach factory outlet
pandora charms
ray ban sunglasse
coach outlet online
mbt shoes outlet
pandora rings
mulberry handbags
coach outlet online
ugg outlet
kate spade outlet online
nike air max
ralph lauren uk
fred perry outlet
nhl jerseys
mbt outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
christian louboutin
pandora outlet
oakley sunglasses
pandora jewelry
coach outlet store online
pandora jewelry
oakley sunglasses
michael kors outlet online
oakley sunglasses
fred perry polo shirts
rolex replica
polo ralph lauren
coach outlet
ugg boots on sale
polo ralph lauren
michael kors outlet
michael kors outlet online
canada goose jackets
ralph lauren outlet
christian louboutin shoes
uggs outlet
cheap jordan shoes
pandora charms
michael kors outlet clearance
coach outlet
ugg outlet
valentino outlet store
pandora charms
coach outlet
cheap jerseys
coach outlet
yeezy boost
pandora outlet
kate spade handbags
ralph lauren
cheap mlb jerseys
polo shirts
adidas nmd r1
uggs outlet
coach factory outlet online
coach outlet
ferragamo shoes sale
ugg boots
kate spade outlet online
canada goose jackets canada
coach factory outlet
canada goose jackets
birkenstock sandals
michael kors outlet clearance
hermes outlet
canada goose outlet store
michael kors outlet
pandora charms
nhl jerseys for sale
ray ban sunglasse
coach outlet
nike outlet online
cheap oakley sunglasses
nike outlet online
pandora charms
christian louboutin outlet
ray ban outlet
kate spade outlet
polo outlet
nfl jerseys
michael kors outlet
pandora outlet
michael kors
pandora outlet
polo ralph lauren
cheap jordans
nhl jerseys
polo ralph lauren outlet
air max 90
fitflops clearance
mont blanc pens
kate spade
true religion
louis vuitton purses
kate spade handbags
mlb jerseys
cheap ray bans
christian louboutin outlet
ralph lauren pas cher
adidas yeezy shoes
uggs canada
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses
kate spade outlet online
michael kors outlet clearance
true religion outlet
nike outlet
pandora jewelry outlet
mulberry sale
polo ralph lauren
christian louboutin shoes
air jordan retro
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
pandora charms outlet
pandora jewelry
pandora
louboutin outlet
coach outlet
kate spade outlet
canada goose outlet store
mulberry outlet
longchamp outlet online
lacoste clothing
ugg,uggs,uggs canada
michael kors outlet online
coach outlet online
manolo blahnik outlet
cheap jerseys wholesale
coach factory outlet
tory burch outlet
adidas yeezy shoes
canada goose outlet
rolex watch
polo pas cher
mbt shoes
fred perry shirts
pandora charms
pandora charms sale clearance
pandora charms sale clearance
michael kors outlet
ralph lauren uk
coach outlet online
ralph lauren polo
polo ralph lauren
pandora jewelry outlet
coach outlet online
polo outlet
nfl jerseys wholesale
louboutin uk
valentino shoes
coach outlet
coach factory outlet online
cheap air jordan
pandora outlet
mbt shoes
yeezy shoes
mont blanc pens
nba jersey
louis vuitton factory outlet
canada goose outlet store
pandora outlet
kate spade outlet store
pandora charms
michael kors official site
nmd adidas
christian louboutin
michael kors outlet clearance
tory burch handbags
gucci outlet online
oakley sunglasses
christian louboutin uk
canada goose jackets
nike air jordan 4
pandora charms
michael kors outlet
michael kors outlet
canada goose outlet online
michael kors outlet online
ray ban sunglasses outlet
michael kors handbags sale
michael kors handbags
cheap oakley sunglasses
kate spade outlet
canada goose jackets
coach factory outlet
true religion jeans
oakley sunglasses wholesale
ralph lauren outlet
pandora charms
valentino outlet
mont blanc pens
cheap nfl jerseys
coach outlet online
cheap air jordan
coach factory outlet
prada outlet store
michael kors outlet online
pandora charms outlet
ray ban outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet
pandora jewelry
michael kors handbags
coach factory outlet
michael kors outlet store
canada goose
polo outlet
michael kors outlet
coach outlet
longchamp handbags
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
coach outlet
ultra boost
oakley sunglasses wholesale
tory burch outlet online
louis vuitton outlet online
canada goose uk
longchamp outlet
michael kors outlet
adidas nmd shoes
coach outlet
ugg boots
cheap nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
pandora charms
nike air ma 90
ugg outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
ed hardy
cheap mlb jerseys
coach outlet online
coach outlet
polo ralph lauren
coach factory outlet
pandora charms outlet
kate spade outlet
coach outlet online
polo outlet
ugg boots clearance
true religion jeans
rolex watches
true religion outlet store
air max 90
pandora
polo shirts
oakley sunglasses wholesale
mcm outlet
true religion
adidas ultra boost
ralph lauren
michael kors outlet clearance
michael kors outlet
louis vuitton handbags
coach outlet online
pandora outlet
ray-ban sunglasses
michael kors outlet
pandora outlet
ugg outlet
canada goose
rolex replica watches for sale
ugg boots
mulberry bags
canada goose outlet store
coach outlet
michael kors outlet
kate spade handbags
pandora charms sale clearance
pandora jewelry
ralph lauren
michael kors outlet clearance
pandora charms
pandora charms
kate spade outlet
pandora jewelry
mulberry uk
gucci outlet online
nfl jerseys wholesale
coach outlet
pandora outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
canada goose jackets
canada goose outlet
coach factory outlet
canada goose jackets
canada goose jackets
pandora bracelet
nike trainers
moncler outlet online
adidas yeezy
michael kors outlet online
canada goose
nfl jerseys
pandora jewelry outlet
cheap jordan shoes
lacoste shoes
canada goose jackets
mcm bag
rolex watches for sale
coach factory outlet
fitflops sale clearance
ugg boots canada
coach outlet
polo shirts
ralph lauren uk
fitflops sale clearance
coach outlet online
pandora jewelry
pandora outlet
nmd adidas
longchamp handbags
michael kors outlet clearance
pandora charms
christian louboutin outlet
pandora jewelry outlet
michael kors handbags
ralph lauren polo
nike outlet store
polo outlet
michael kors handbags
cheap jordans
ray-ban sunglasses
michael kors outlet
canada goose
pandora charms sale clearance
ralph lauren uk
ray ban sunglasses wholesale
asics shoes
coach outlet online
true religion outlet
kate spade outlet
kate spade outlet online
canada goose jackets
pandora jewelry
mont blanc outlet
nhl jerseys wholesale
adidas shoes for women
ray ban sunglasses outlet
pandora charms sale clearance
birkenstock shoes
pandora outlet
adidas outlet
ugg outlet
giuseppe zanotti shoes
mbt shoes clearance outlet
canada goose outlet store
nike shoes
coach outlet
cheap uggs
ugg outlet
michael kors purses
nike shoes
pandora outlet
longchamp outlet online
oakley sunglasses wholesale
true religion jeans
michael kors outlet
coach factory outlet
coach outlet store online
coach outlet
michael kors outlet
fitflop sale
ugg outlet online clearance
converse
christian louboutin outlet
yeezy boost 350
fred perry polo shirts
kate spade outlet online
moncler jackets
ugg boots
adidas outlet
ugg outlet
michael kors outlet
kate spade outlet
pandora jewelry
ray ban sunglasse
canada goose outlet
air jordan 4 retro
cheap jerseys wholesale
nike outlet store
pandora outlet
nike shoes
nike outlet
polo ralph lauren
christian louboutin outlet
coach outlet store online
nike shoes for men
ugg canada
coach outlet online
kate spade outlet
louboutin shoes
ugg boots
cheap jordans for sale
louboutin shoes
canada goose uk
moncler coats
pandora charms
uggs outlet
manolo blahnik outlet
moncler outlet
coach factory outlet
michael kors handbags
fred perry polo
canada goose jackets
nike outlet store
michael kors handbags
canada goose jackets
ralph lauren outlet
michael kors handbags
coach outlet
mbt shoes
uggs outlet
adidas outlet online
mont blanc pens
jordan shoes
pandora jewelry
michael kors outlet clearance
pandora jewelry sale
true religion outlet
longchamp bags
polo ralph lauren
pandora charms sale clearance
ray ban sunglasses
giuseppe zanotti sneakers
michael kors handbags clearance
mont blanc
pandora charms sale clearance
coach outlet
pandora charms outlet
christian louboutin sale
air max 2017
superdry clothing
true religion outlet
michael kors outlet online
ugg boots
coach outlet online coach factory outlet
true religion jeans
cheap ugg boots
fred perry polo shirts
cheap nfl jerseys
christian louboutin outlet
pandora outlet online
michael kors outlet clearance
canada goose uk
nike outlet store
coach outlet online
air jordan 4
tory burch shoes
coach factory outlet
moncler jackets
canada goose outlet
pandora jewelry
mulberry outlet
polo ralph lauren
polo outlet
polo ralph lauren outlet
canada goose jackets
louis vuitton online shop
coach outlet store online
tory burch outlet
christian louboutin shoes
nfl jerseys wholesale
ugg outlet
cheap ray ban sunglasses
pandora charms
nfl jerseys wholesale
true religion
pandora jewelry
fred perry
pandora outlet store
pandora outlet
moncler jackets
christian louboutin
cheap nike shoes
cheap jordan shoes
nfl jerseys
coach outlet
coach canada
polo outlet
moncler coats
adidas nmd r2
ugg boots clearance
ugg boots clearance
yeezy boost 350
michael kors outlet
tory burch outlet stores
ugg boots clearance
canada gooseMegihletett Csillair kérdése

"Ám mi van olyankor, ha valaki önmagában megtalálja a teljességet, és nem vágyik párra?" - Ha valaki tényleg megtalálta magában a teljességet, akkor óhatatlanúl elindúl az adás (nem tévé, nem rádió:D :P). A teljesség - boldogság - szeretet rokonok. Tehát biztos, hogy helyzetbe fog kerülni, és nem azért, mert vágyik rá.:) A döntés az övé. Azonkívül: ha valaki teljes, az tud igazán jó párkapcsolatot átélni! A párkapcsolatoknak NEM az a céljuk, hogy teljes, vagy boldog légy, hanem az, hogy saját boldogságodat, saját teljességedet megoszd valakivel egy szeretetkapcsolatban. (Szándékosan nem szűkítem deffinícióval, hogy milyen féle szeretetkapcsolatban.) Az más kérdés, hogy ennek lehet "mellékhatása", hogy a párkapcsolat révén tényleg közelebb lépsz, vagy eléred saját teljességed, vagy boldogságod. De ez tényleg csak mellékhatás, ami miatt persze nem kell orvoshoz, vagy gyógyszerészhez fordulni.:) Az illető a teljességével, szeretetével, és boldogságával emelheti azt, akit szeret, s a másik is viszont. Ezt sem persze direkt, és főként nem az EGO-jával.:) Ez a legszentebb, és legcsodálatosabb életlehetőség és helyzet, amit el tudok képzelni.:) S ez nem egy külön nehéz programként szokott ám az ember életében az emberre nehezedni, hanem a saját teljessége, boldogsága sodorja könnyen az útjába ezt a bizonyos másik embert, lehetőséget. S a lehetőségben a szeretet megélése a lényeg, nem pedig egy kötött életforma kialakítása.Olvastam, csodálatos, le a

Olvastam, csodálatos, le a kalappal. (Fenébe nincs kalapom!:))Ilyen az igazi fogadalom, mint amilyen Nancy és Neale

csenge333
esetében...Mindig "végigfut" rajtam a hideg, ha olvasom...Drága Boldogság

Köszönöm!
Ez csoda!Tiszta,isteni.
Úgysem tudok rá szavakat.
Eddig sem tervezgettem esküvőt,sőt ennek hatására sem fogok,viszont magam ilyennek és ilyen párral.
Értem most ezalatt azt,ami fentebb van.
Mostpedig nem merek felhőre ülni,az tuti:)
Jajj,tudom,csilla,nincs olyan,hogy nem merek.Ahh,vagyis olyan van,hogy.. :))))

Boldogság,
ölelés:)Édes Boldogságom:-)

Ugyan már tudod,de most értünk haza egyik társunk esküvőjéről.
Gyönyörűségesenfantsztikusanszerelmetesenkedvesenmegható volt:-)))))))))))))))))
Sírtam helyetüük is:-)
És majdnem olyan volt:-)
Szeretlek: ErcsikédJaj, de jó, Öbi baba! Mert akkor én nagyon boldog vagyok!:)

„Semmi sem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, semmi sem túl csodálatos ahhoz, hogy megtörténjen, és semmi sem túl jó ahhoz, hogy örökké tartson, ha a terád váró jóhoz pozitívan állsz hozzá!” Helen Hadsell * www.5rol6ra.hujééé:-)

és csak most néztem meg a képet:-))))))))
Szóval ilyenről ábrándoztam:-))))))))))))))))))))))))))))))))))Édes Boldogságom:-)

Amióta az eszemet tudom,mindig azt mondtam,ha valaha is feleségül megyek valakihez,ilyen esküvőt akarok:-)
És képzeld: néhány éve,volt szerencsém egy olyan katolikus esküvőn részt venni,ahol ehhez nagyon hasonló fogadalom volt,a sok hűhó helyett.
Aztán az utóbbi időben Tőlünk is sokan megkérdezték,mikor lesz az esküvőnk.Erre azt válaszoltam,ha Kedvesem megkéri a kezemet,én igent fogok mondani.Ő egy kicsit hosszabban válaszolt,tehát nem idézem.
Én azt hiszem,és talán ebben egyetértünk Kedvesemmel,hogy a házasságkötés egy szövetség kettőnk között.Szentesítjük ,az amúgy is gyönyörű kapcsolatunkat.Ám ezt megtehetjük a tengerparton is egy pohár pezsgővel a kezünkben,vagy a kanapén egymás mellett ülve.
Azt hiszem az a legfontosabb,hogy egymással,egymásnak fogadjunk szeretetet,boldogságot.
Hogy ezt megtehessük,nem kell semmilyen külsőség,csak mi ketten,és Isten,aki egyébként is bennünk él.
Hát nem ettől egyszerű,és csodaszép?
És ez a fogadalom,amit leírtál,ettől olyan gyönyörűséges.A lelkész csak közreműködött,hogy hangjuk helyett hangjuk volt,az csak egy mellékes epizód.
Nagyon szépen köszönöm Neked.
Szeretlek: ErcsikédDrága Tesóm :)

Hát akkor ő BOLDOG :)
Nekem több ismerősöm és barátom van, akik nincsenek, és nem is voltak párban, saját magukban megtalálták a boldogságot. Először furcsa volt számomra, de a mai eszemmel már teljes mértékben értem őket és elfogadom :)
Pussz :) Öbike :)

A szeretet mindent áthat.....
Mosolyogj Drága Magyarország :)De szép! Öbi baba, ez egyszerűen és nagyszerűen ..

G Y Ö N Y Ö R Ű !!!
Ám mi van olyankor, ha valaki önmagában megtalálja a teljességet, és nem vágyik párra?

„Semmi sem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, semmi sem túl csodálatos ahhoz, hogy megtörténjen, és semmi sem túl jó ahhoz, hogy örökké tartson, ha a terád váró jóhoz pozitívan állsz hozzá!” Helen Hadsell * www.5rol6ra.hu