Visszatérés az Édenkertbe?

A vízöntő korszakába léptünk.
Próbáljuk kielemezni ezt a szót, mit is jelenthet valójában.
VISZ ÖN TŐ – vagyis visszavezet a kezdetekhez, a kör beérkezett kezdőpontjába. Visszatérünk az eredeti állapotokhoz, a kezdethez. 2160 évenként történik efféle váltás, vagyis – amennyiben igazunk van – az emberiségnek, s a Világnak a 23-26.000 évvel ezelőtti állapotába kell visszatérnie. Hogy ez mennyi időt vesz igénybe, senki sem tudná megmondani.
A magyar nyelvben a V az esetek jelentős többségében nem valódi hangzó, igazából semmi jelentősége, azon kívül, hogy óvja, nem engedi „elkopni” a szóban utána következő magánhangzót, melyeknek amúgy szokásuk eltűnni a szóból bizonyos idő múltán. V nélkül a szó:
ISZ ÖN TŐ – vagyis nem csak visszatérés a kezdetekhez, de annál valami sokkal több. Egy afféle állapot, amikor a gyökereihez visszatérő tulajdon gyökereiből, forrásából táplálkozik, s nyer új életet. De amennyiben a V marad, azzal együtt is tökéletesen érthető ez a kifejezés, sőt! V az anyaméh, a fizikai test, a fizikai V-ilág szimbóluma, vagyis a világ visszatér saját gyökereihez, azokból táplálkozik.

A Vízöntő általános jelölési formája megdőlt amfora, melyből folyik kifelé a víz. Nekem valamiért az a mondás jut róla most eszembe, hogy „kiborul a bili” (elnézést). Biztos vagyok benne, hogy ebben az új korszakban rengeteg mindent, teljesen más megvilágításban fogunk látni, régi, megdönthetetlennek hitt tanok, „igazságok” hullhatnak, szempillantás alatt porba, hogy helyükre valami sokkal igazabb kerüljön. Január a vízöntő hava, s kis módosítással e szavunk máris „jön új ár” alakot ölt, valami merőben új „hullám” érkezését adja hírül. A népi kalendáriumban Nagyboldogasszony hava, s ha valaki nem tudná, Magyarország Maria Regnum, azaz Mária Országa. A Világnak a szerető, békés, harmóniára és kiegyezésre törekvő női energiákra van most leginkább szüksége, és meg is kaphatja e jegy égisze alatt.

V - mint fentebb mondtam - az anyaméh szimbóluma, tehát aligha nem Mária Országa, népe is visszatér saját gyökereihez az elkövetkezendő 2160 évben, rátalál önmagára, felébred végre:)

Miért említem meg mindezt?
Nos, ennek megértéséhez egy idézetet szeretnék bemutatni.
"Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!" (Pio atya)
Nekünk magyaroknak, mint e föld ősi népének, egyetlen feladatunk van most. Amennyire csak lehet, felerősíteni a szeretetenergiát a Kárpád-medence egész területén, hogy innen szétáradhasson az egész világra, az egész Univerzumra, és békével, szeretettel, egymás iránti tisztelettel, a Föld, az Élővilág iránti tisztelettel, az ÉLET tiszteletével és önzetlen szeretetével töltsön meg minden egyes embert a Földön.

Hogy ez nekünk magyaroknak mennyire sajátunk, mennyire a lényünk része, arra álomszép bizonyságul szolgálnak nyelvünk egyes szavai.
SZERETET = SZER ETET (táplál), SZER = SZ ÉR, vagyis egy ÉR, ami egyenest SZ-ből ered, s táplálja azt, aki csordultig van szeretettel. Igen ám, de mi ez az SZ? Ha jobban megnézzük, az SZ két darab, egymással szembe fordított S betű, az OMEGA egyik megjelenési formája, de ami ennél is fontosabb, nézzük csak meg jobban a két betű alkotta KÉPET, azaz RAJZOLATOT. Azt látjuk, hogy egy SZÍV formálódik közöttük, s maga SZÍV szavunk is ugyanezt a képet idézi, hisz SZ ÍV, vagyis az ÍV a két betű között.
A magyaroknak szokásuk volt úgy elnevezni szállásaikat, hogy az ott szállásoló vezér neve volt maga a településnév. Így keletkezett pl. Szabolcs neve.
SZER a hazatérő Árpád vezér területeihez tartozott. S ha megnézzük, e szó annyit közöl: SZ ÉR, vagyis valaki, aki a SZÍVTŐL SZÁRMAZÓ, és maga is TÁPLÁL. Árpád nevének jelentése a nemzetközi szakirodalom szerint "termékeny föld", vagyis nem tévedtünk. De nyelvünk sosem téved, úgyhogy nem kell ezen különösebben csodálkozni. Másik neve KEB, Egyiptomban gyakran előfordul mindkettő néven, s KEB/GEB a FÖLD ISTENE.
Nem véletlenül nevezték hát el éppen így az első helyet, ahová betelepültek, s ahol hosszas tanácskozást tartottak.
SZER szavunk szinonim megfelelői:
1. ESZKÖZ = eSZ-KÖZ - vagyis megint a SZÍV, hiszen bármiféle eszközt, bármiféle célra egyes-egyedül a szeretet hozhat létre, csakis a szeretet vezérelhet annak megalkotásakor.
2. KELLÉK - KELL ÉK, ÉK pedig = DÍSZ, ÉKESSÉG, EGYEZSÉG. Dísz (DIS) a Napisten egyik neve volt, A FIÚ neve. Egyezség szavunk eszmeisége pedig szépen kiragyog a két, egymással szembe forduló, egymást "szerető" S betű rajzolatából.
3. SZERSZÁM - SZ ÉR SZÁM, hisz minden betűnek megvolt, megvan a maga számértéke, tehát létezett egy a számok sorában, ami a szívtől eredő ér száma.

Kérlek, így gondoljatok ezentúl gyönyörű nyelvünkre. Játszadozzatok el vele, ízlelgessétek a szavakat, és lássátok meg a mögöttes jelentést, hisz ott rejtőznek a titkok, az információk, melyeket bölcs eleink rejtettek el számunkra, s melyekre nekünk most nagy szükségünk van.:)

Hozzászólások:))))))

Aranyos vagy:))))

Szeretettel:
L.A.Kedves Keisla,

ez... köszönöm:)Kedves Sándor!

Örömmel olvastam soraid, és nagyon egyetértek. Mindössze az futott át közben a fejemen, hogy bár Ők kőtáblákba vésték - nekünk sokkal gyorsabb a technikánk -, a mi jegyzeteink nem maradnának fenn egy sok ezer évvel utánunk következő világ számára - ezzel a módszerrel. :) És tudásunk sem ér fel az Övékével, sajnos, hisz sok minden elveszett, amit talán, valami csodának tűnő dolog folytán, valahonnan még előszedhetünk - amikor alkalmas lesz rá az idő.

Szétnézek Nálad, és köszönöm. :)

Szeretettel:
L.A.Kedves Katis!

Nagy sóhajod idáig szállt, lágyan megsimogatta a hajam.:))
Köszönöm.:)

Szeretettel:
L.A..

."szeretetével töltsön meg"...

Úgy legyen.
vagy ha úgytetszik,
amen

nagy sóhaj és nagyon jó:)