Angyalokkal gyógyítás c. könyvből részlet (+ még egy kis Angyali számok)

Dr. Doreen Virtue Angyalokkal gyógyítás című könyvéből:

Az angyalok azt mondják:
"Nem tudjuk a nektek szánt üzeneteket felírni az égre. Figyelnetek és hinnetek kell, amikor életetekben megformálódó mintázatokkal találkoztok-különösen, ha azok válaszok lehetnek kérdéseitekre, vagy imáitokra. Mit gondoltok, ki van amögött, amikor többször egymás után
ugyanazt a számot halljátok? Vagy ugyanazt a számsort látjátok valahol? Az Angyalok természetesen!"

Számsorok
Az Angyalok gyakran számsorok útján küldik el nekünk üzeneteiket. A számsorokat bárhol észrevehetjük, leggyakrabban az óránk számlapján, vagy egy autó rendszámtábláján, vagy egy telefonszámban, vagy hallhatjuk többször valahol ugyanazt a számot, számsort, tehát rengeteg úton észrevehetjük a nekünk küldött számüzeneteket.

Az Angyalok remélik, hogy tudatosodik bennünk, ha ugyanazt a számsort egymás után többször is látjuk, pl. az óra számlapjára tekintve látjuk az 111 számsort, valahányszor az órára nézünk, mindig 1.11-et vagy 11.11-et mutat.

Következzenek a számsorok jelentései. Mindenkinek a saját Angyala fogja megmondani, ha az adott helyzet más jelentéssel bír. Kérdezzük meg őket bátran. "Mit szeretnétek közölni velem?" és boldogan fognak további információkkal szolgálni, hogy könnyebben megfejtsük számokba rejtett üzeneteiket.

000
-Emlékeztető arra, hogy egyek vagyunk Istennel, és hogy érezzük Teremtőnk szeretetét önmagunkban. Azt is jelzi, hogy valamilyen helyzetben leírtunk egy teljes kört.

111
-Figyeljük meg jól gondolatainkat, és vigyázzunk, hogy csakis arra gondoljunk, amit szeretnénk, és ne arra, amit nem szeretnénk. Ez a számsor azt mutatja, hogy megnyílik előttünk a lehetőségek kapuja, és gondolataink rekord sebességgel manifesztálódnak a formák világában.
Az 111 olyan, mint a vaku felvillanó fénye. Azt jelenti, hogy az Univerzum lefényképezte gondolatainkat és most formában megjeleníti őket. Elégedettek vagyunk azzal, amilyen gondolatokat az Univerzum lefényképezett bennünk? Ha nem, javítsuk ki gondolatainkat (kérjünk ebben segítséget az Angyalainktól, ha nehezen tudjuk kontrollálni, vagy megfigyelni gondolatainkat).

222
-Újonnan elvetett ötlet-magjaink növekedésnek indultak a valóságban. Folyamatosan öntöznünk és táplálnunk kell őket, és akkor hamarosan áttörik a föld felszínét, és megláthatjuk manifesztációnk bizonyítékait. Más szavakkal: ne adjuk fel öt perccel a csoda előtt. Manifesztációnk hamarosan nyilvánvalóvá válik, tartsunk ki, dolgozzunk tovább! Tartsuk fenn a pozitív gondolatokat, megerősítéseket, és folytassuk a vizualizálást.

333
-A felemelkedett mesterek itt vannak a közelünkben, szeretnék, ha tudnánk, hogy segítséget, szeretetet és társaságot nyújtanak nekünk. Gyakran szólítsuk meg a felemelkedett mestereket, különösen,amikor a hármas számot ismételten magunk körül látjuk.

444
-Az Angyalok most körülvesznek, és biztosítanak szeretetükről és segítő szándékukról. Nem kell aggódnunk, közel az angyali segítség.

555
-Csatoljuk be a biztonsági övünket - nagyszabású változás előtt állunk! Ne ítéljük meg a változást negatívnak vagy pozitívnak, mert minden változás egyszerűen az élet áramlásának természetes része. Lehet, hogy ez a változás egy imánkra érkező válasz, továbbra is tartsuk fenn önmagunkban a béke érzését.

666
-Gondolataink kibillentek az egyensúlyból, túlságosan is az anyagi világra koncentrálunk. Ez a számsor arra kér bennünket, hogy egyensúlyozzuk ki gondolatainkat a föld és ég között. Mint a híres hegyi beszédben, az Angyalok arra kérnek, hogy a lélekre és a szolgálatra koncentráljunk, és legyünk tudatában annak, hogy anyagi és érzelmi szükségleteink ennek eredményeképpen automatikusan kielégülnek majd.

777
-Az Angyalok tapsolnak nekünk - gratulálnak, sínen vagyunk! Folytassuk tovább ugyanígy, és ne feledjük, hogy vágyaink valóra válnak. Ez egy különösen pozitív jel, és azt is jelenti, hogy további csodákra is számíthatunk.

888
-Életünk egy szakasza a végéhez közelít, ez a számsor azt jelzi, hogy itt az ideje, hogy figyelmeztetést kapjunk, hogy fel tudjunk készülni. Ez a számsor azt is jelentheti, hogy egy érzelmi, munkahelyi, vagy kapcsolati szakasz végéhez értünk. Azt is jelenti, hogy fény vár az alagút végén. Üzeni még ezt is: "Megérett a vetés, ne késlekedjünk a szedéssel és az evéssel." Más szóval, ne halogassuk a következő lépést, vagy munkánk gyümölcsének élvezetét.

999
-Beteljesülés. Személyes vagy tágabb életterünkben egy nagy szakasz végéhez értünk. A Föld gyógyításán munkálkodó fénymunkások számára ez az üzenet annyit jelent: "Munkára! Föld Anyának most szügsége van rátok!"
Számkombinációk

Az Angyalok gyakran két vagy több szám kombinációjával küldenek üzeneteket. Következzék néhány három számjegyű, két szám kombinációjából álló üzenet alapjelentése. Ha az üzenet három, vagy több számból áll, akkor a különböző kombinációkból kiolvashatjuk a jelentést. Ha például visszatérően mindig megpillantjuk valahol a 312 számsort, akkor használjuk fel a 3 és az 1 számok, valamint az 1 és a 2 számok kombinációit. Vagy ha úgy érezzük, vezetnek bennünket, adjuk össze a számjegyeket.

Az 0 és 1 kombinációi (001, 010, 100, 011, 101, 110)
A hatalmas isteni vezettetés és az Angyalok kérik, hogy változtassuk meg gondolkodásunkat. Lehet, hogy azért imádkoztunk, hogy egézségesebbek és boldogabbak legyünk. Ha igen, akkor ez a válasz az imáinkra. Isten tudja, hogy a megoldás, amit keresünk, a gondolatainkban rejlik. Kérjük Istent, hogy vezesse gondolataink irányát és támogasson az átalakulás idején.

A 0 és 2 kombinációi (002, 020, 200, 022, 202, 220)
Isten tudatja velünk, hogy nem hagyott el minket, nem feledkezett meg rólunk, - nagyon nagyon szeret bennünket. Most éppen életünk egy csodálatosan új szakaszát komponálja meg. Ha kapcsolatot tartunk vele, megérezhetjük a közelgő csodát. Isten emlékeztet bennünket az
égi időzítés fontosságára. Néha bizonyos dolgoknak még azelőtt helyükre kell illeszkedniük, mielőtt elérnénk kívánt célunkat. Ha erősek vagyunk gondolatainkban és hitünkben, akkor semmi sem állíthat meg abban, hogy elérjük a kitűzött célt.

A 0 és 3 kombinációi (003, 030, 300, 033, 303, 330)
Isten és az Angyalok próbálják felhívni a figyelmünket valamire, valószínűleg valami életcélunkkal kapcsolatos ügyre. Nézzünk utána, nem hagytunk-e figyelmen kívül mostanában valamilyen vezettetést? Ha igen, lehet, hogy úgy érezzük, megrekedtünk. Az ég e számsor útján hívja fel figyelmünket arra, hogy meg kell tennünk saját részünket a közös teremtésben. Ez azt jelenti, hogy hallgatnunk kell a vezettetésre és követnünk kell az útmutatást, meg kell tennünk bizonyos lépéseket.

A 0 és 4 kombinációi (004, 040, 400, 044, 404, 440)
Isten és az Angyalok tudomásunkra akarják hozni, hogy nagyon-nagyon szeretnek bennünket. Azt kérik, adjunk egy percet e szeretet átérzésének, mely választ fog adni sok kérdésünkre, és megoldást hoz sok kihívásra.

A 0 és 5 kombinációi (005, 050, 500, 055, 505, 550)
Fontos üzenet, mely tudatja velünk, hogy az életünkben bekövetkező változások tökéletes, isteni rend szerint mennek végbe. A változások Istentől, Isten akaratából érkező ajándékok, felsőbb énünk számára.

A 0 és 6 kombinációi (006, 060, 600, 066, 606, 660)
Üzenet a Termtőnktől materiális életünkkel kapcsolatban. Az isteni vezettetés arra kér bennünket, hogy kevésbé fókuszáljunk földi vágyainkra. Nem arról van szó, hogy azt várnánk tőlünk, hogy szegényes életet éljünk, hanem arról, hogy szellemibb megközelítésből próbáljuk meg igényeinket kielégíteni. Legyünk tudatában annak, hogy Isten bennünk él, és ő a forrása mindannak, amire szügségünk lehet. Legyünk erős hitűek és hálásak,nyitottak a jelekre, vagy új lehetőségekre, melyek elhozzák nekünk mindazt, amire az anyagivilágban szügségünk van. "Keresd mindenekelőtt az Istennek országát és minden más megadatik neked" Ez ennek az üzenetnek a lényege. Megvilágosító erejű lehet a Hegyi beszéd elolvasása Máté evangéliumában.

A 0 és 7 kombinációi (007, 070, 700, 077, 707, 770)
Elismerés Istentől a spirituális, mentális és fizikai munkáért, amit elvégeztünk. Jelenlegi utunkkal sokat segítünk önmagunknak és sok más embernek. Isten azt kéri tőlünk, hogy haladjunk tovább ezen az úton.

A 0 és 8 kombinációi (008, 080, 800, 088, 808, 880)
Üzenet a Teremtőtől, hogy a folyamatok közelgő befejezése része az isteni tervnek. E lezárulások az imáinkra érkező válaszok, és egybeesnek Isten akaratával. Kérjük Isten segítségét ahhoz, hogy felülkerekedjünk a közelgő változásokkal kapcsolatos félelmeinken és aggodalmainkon.

A 0 és 9 kombinációi (009, 090, 900, 099, 909, 990)
Üzenet a Teremtőnktől, hogy életünknek az a szakasza, ami most véget ért, isteni vezettetés alatt áll. Soha semmi sem vész el igazából. Nincs halál és nincsenek véletlenek. A mostani változás életünkben, melyben életünk egy jelentős része állt le vagy terelődött más pályára, válasz az imáinkra. Isten tudatja velünk, hogy semmit sem vesz el tőlünk és nem okoz nekünk semmilyen veszteséget. Élettervünk és imáink hozták el ezt a változást, saját, Isten adta hatalmunk által. Találjuk meg a szándékot önmagunkban a megbocsátásra, hogy könnyűek és szabadok lehessünk, amikor átlépünk életünk gyönyörű, új szakaszába.

Az 1 és 2 kombinációi (112, 121, 211, 122, 212, 221)
Gondolataink, mint a magok, csírázni kezdenek. Már meg is tapasztalhattuk vágyaink megvalósulását. E jelek szerint a dolgok abba az irányba haladnak, és fognak haladni, ahogy azt szeretnénk. Kitartás a hitben!

Az 1 és 3 kombinációi (113, 131, 311, 133, 313, 331)
A felemelkedett mesterek velünk dolgoznak gondolataink kontrollálásán. A manifesztáció ősi bölcsességére tanítanak bennünket. Energiát küldenek nekünk, hogy ne veszítsük el a bátorságunkat, és bátorítanak, hogy lelkünk valódi céljaira koncentráljunk. Ezenkívül tanácsot adhatnak, vezettetést, javaslatokat ajánlhatnak fel életcélunk eléréséhez. Örök tanításuk, hogy a teremtés mindig a gondolat, az idea szintjén veszi kezdetét. Kérjük meg őket, hogy segítsenek nekünk bölcsen dönteni abban, hogy mire irányítsuk akaratunkat.

Az 1 és 4 kombinációi (114, 141, 411, 144, 414, 441)
Az Angyalok hangsúlyozottan figyelmeztetnek arra,hogy ellenőrizzük gondolatainkat. Azt ajánlják, fogalmazzunk meg egy vágyat, mert olyan kapuban állunk, ahol gondolataink azonnal megvalósulhatnak.
(Megjegyzés: a 411 azt jelenti: most kérhetsz az Angyaloktól valamilyen életfontosságú információt, amire szügséged van!)

Az 1 és 5 kombinációi (115, 151, 511, 155, 515, 551)
Gondolataink teremtik meg a változásokat életünkben. Továbbra is tartsuk megfelelő irányban gondoltainkat. Ha a változások, melyek közelednek, nem kellemesek, megállíthatjuk, vagy elterelhetjük őket gondolataink megváltoztatásával.

Az 1 és 6 kombinációi (116, 161, 611, 166, 616, 661)
Gondolatainkkal forduljunk az ég felé és engedjük el anyagi kérdésekkel kapcsolatos aggodalmainkat.
(Megjegyzés: a 611 azt jelenti: "Kérj segítséget valami anyagi világhoz tartozó, számodra most zavaró vagy irritáló dolog megjavításában")

Az 1 és 7 kombinációi (117, 171, 711, 177, 717, 771)
Visszajelzés arra nézve, hogy jól haladunk. Jó úton vagyunk, csak így tovább! Ez a jel azt mutatja, hogy jól választottuk meg gondolatainkat, és hogy még stabilabban kell céljainkra koncentrálnunk. Gondolatainkat megfelelő érzelmekkel társítsuk, például legyünk hálásak az ajándékokért, amiket az élettől kapunk. A hála felgyorsítja a manifesztáció folyamatát.

Az 1 és 8 kombinációi (118, 181, 811, 188, 818, 881)
Életünk egy meghatározó szakaszának végéhez közeledünk. Ha belefáradtunk valamibe, akkor örülhetünk, mert nemsokára megváltozik, vagy felcserélődik valami jobbra. Ajánljuk fel, és engedjük el életünk nem jól működő elemeit, mert gondolataink hamarosan megteremtik a jobbat.

Az 1 és 9 kombinációi (119, 191, 911, 199, 919, 991)
Gondolataink eredményeképpen egy új ajtó nyílt meg előttünk. Most eljött az alkalom, hogy szemtől szembe álljunk gondolatainkkal és szembenézzünk saját teretményünkkel. Engedjük, hogy eltávozzon a régi, és vágyainkkal összhangban felváltsa az új.

A 2 és 3 kombinációi (223, 232, 322, 233, 323, 332)
A felemelkedett mesterek velünk együtt dolgoznak új tervünkön. Azt üzenik hogy osztoznak izgalmunkban és tudják, hogy minden jól fog alakulni. A mestere már most látják, hogy a jövő garantáltan elhozza a boldogságot, amit keresünk. Élvezzük életünknek ezt az új szakaszát!

A 2 és 4 kombinációi (224, 242, 422, 244, 424, 442)
Az Angyalok gondoskodnak újdonsült célunkról. Ez a jel azt mutatja, hogy az ég segít nekünk a vágyott átalakulásban. Ebben az időszakban különösen fontos tudnunk, hogy nem vagyunk egyedül. A 2 és 4 szám kombinációjával az Angyalok azt üzenik, hogy itt és most szoros közelségben vannak velünk.

A 2 és 5 kombinációi (225, 252, 522, 255, 525, 552)
Imáink és szándékaink tiszták, erősek és fenntartás nélküliek voltak, ezért gyorsabb változásra számíthatunk, mintsem gondoltuk volna. Ne engedjük, hogy kicsússzon a lábunk alól a talaj, mikor valóra válnak vágyaink. Váratlan lehet a megvalósulás módja, úgyhogy támaszkodjunk erősen a hitünkre. Gyakran vegyük fel a kapcsolatot Istennel és kérjünk megerősítést.

A 2 és 6 kombinációi (226, 262, 622, 266, 626, 662)
Egy új vásárlás vagy beszerzés vár ránk.

A 2 és 7 kombinációi (227, 272, 722, 277, 727, 772)
Ha mostanában jelentkeztünk új állásba, új iskolába felvételiztünk, vagy hitelkérelmet adtunk be, akkor jó hír érkezik. Az Angyalok azt kérik, tartsunk ki, és ne engedjük, hogy meginogjon a hitünk.

A 2 és 8 kombinációi (228, 282, 822, 288, 828, 882)
Az egyik ajtó megnyílik, a másik bezárul. Figyeljünk oda erősen intuíciónkra, mert olyan lépések megtételére vezet bennünket, melyek biztosítják állandó bőségünket az átalakulás ideje alatt.

A 2 és 9 kombinációi (229, 292, 922, 299, 929, 992)
Ha nemrégiben veszteség ért (a munka, a szerelmi élet, vagy más területen) számíthatunk rá, hogy a közeljövőben újat kapunk a régi helyett. Minden a megfelelő irányban halad, de annyi minden történik láthatatlanul a "színfalak mögött", hogy már az jár a fejünkben, vajon Isten megfeledkezett rólunk? Aggodalomra semmi ok! Érezzük az élet energiáját, amint előrefelé halad. A veszteség nem büntetésként volt ránk mérve. Az Univerzum valami újra készít fel bennünket.

A 3 és 4 kombinációi (334. 343, 433, 344, 434, 443)
Rengeteg segítség vesz körül ebben a pillanatban! A felemelkedett mesterek és az Angyalok egyaránt itt vannak, hogy segítsenek, vezessenek és szeressenek bennünket. Nyújtsuk a kezünket feléjük, ahogyan ők is felénk nyújtják a kezüket.

A 3 és 5 kombinációi (335, 353, 533, 355, 535, 553)
A felemelkedett mesterek egy közelálló, nagyszabású változásra akarnak felkészíteni bennünket. Tudatni akarják velünk, hogy fogják a kezünket a változás ideje alatt, és hogy minden rendben lesz.Öleljük magunkhoz a változást és keressük meg benne az áldást.

A 3 és 6 kombinációi (336, 363, 633, 366, 636, 663)
A felemelkedett mesterek segítenek nekünk azoknak az anyagi tárgyaknak a manifesztálásában, melyekre életcélunk betöltéséhez szükségünk van. Jelenthet ez tanuláshoz szükséges pénzt, vagy különféle kellékeket tanítói vagy gyógyítói munkánkhoz. A mesterek azon dolgoznak, hogy meglegyen mindaz, amire szükségünk van. Azt akarják, hogy tudjuk, megérdemeljük a segítséget, mivel ezáltal többet leszünk képesek másoknak adni.

A 3 és 7 kombinációi (337, 373, 733, 377, 737, 773)
A felemelkedett mesterek örvendeznek. Nemcsak igaz belső isteni lényegünket látják, hanem az úttal is egyetértenek, amit választottunk. Azt akarják, hogy tudjuk, megérdemeljük a boldogságot. Engedjük áramolni a szent áldást, ami együtt jár isteni örökségünkkel és választott utunkkal.

A 3 és 8 kombinációi (338, 383, 833, 388, 838, 883)
"Csak így tovább!" - üzenik a mesterek. Lendítsük fel az energiát és fókuszáljuk érzelmeinket és gondolatainkat. Hozzuk összhangba szemléletmódunkat azzal a tudással, hogy egyek vagyunk Istennel, mindenkivel, az élet minden formájával.

A 3 és 9 kombinációi (339, 393, 933, 399, 939, 993)
Erős figyelmeztetés arra, hogy engedjünk el minden olyan helyzetet életünkből, ami nincs integritásban, vagy már megszolgálta a célját. Ne ragaszkodjunk mesterségesen semmilyen szituációhoz félelmeink miatt. Legyünk tudatában annak, hogy minden egyes pillanatban vigyáznak ránk. Életfontosságú, hogy pozitívan gondolkodjunk önmagunkról, és jövőnkről. Szemléletmódunk szó szerint megteremti jövendő tapasztalatainkat, ezért kérjük a mestereket, segítsenek, hogy a szeretet legmagasabb nézőpontjából válasszuk meg gondolatainkat.

A 4 és 5 kombinációi (445, 454, 544, 455, 545, 554)
Az Angyalok egy életünkben bekövetkező nagyszabású változáson dolgoznak éppen.

A 4 és 6 kombinációi (446, 464, 644, 466, 646, 664)
Az Angyalok figyelmeztetnek bennünket, hogy túlságosan az anyagi világra koncentrálunk. Arra kérnek, hogy ajánljuk fel nekik aggodalmainkat, hogy közbeléphessenek. Egyensúlyozzuk ki gondolatainkat a Föld és Ég között, és legyünk annak tudatában, hogy a forrásaink végtelenek, különösen,amikor kéz a kézben dolgozunk az Éggel.

A 4 és 7 kombinációi (447, 474, 744, 477, 747, 774)
Az Angyalok gratulálnak nekünk és ezt üzenik: "Csak így tovább! Sínen vagy! Tartsd a gondolataidat koncentráltan, mert nagyon erős pozitív hatással bírnak!"

A 4 és 8 kombinációi (448, 484, 844, 488, 848, 884)
Az Angyalok azt üzenik, hogy életünk egy szakasza lezárul. Azt akarják, hogy tudjuk, velünk vannak a dolgok lelassulása idején, és hozzásegítenek olyan új helyzetekhez, melyek jobban illenek szükségleteinkhez, vágyainkhoz és céljainkhoz.

A 4 és 9 kombinációi (449, 494, 944, 499, 949, 994)
Eljött az ideje annak, hogy elengedjünk egy helyzetet, ami véget ért. Arra emlékeztetnek az Angyalok, hogy amikor egy ajtó bezárul, valahol megnyílik egy új. Ők természetesen készek segíteni nekünk új ajtók megnyitásában és abban, hogy kigyógyuljunk a fájdalomból, ami a jelen változásokkal együtt jár. Kérjük az Angyalokat, hogy erősítsék meg hitünket abban, hogy ezek a lezárulások és új kezdetek az imáinkra érkező válaszok.

Az 5 és 6 kombinációi (556, 565, 655, 566, 656, 665)
Materiális életünk jelentős változáson megy keresztül, új otthonunk, új autónk lesz, vagy valamilyen más új tulajdon birtokába jutunk.

Az 5 és 7 kombinációi (557, 575, 755, 577, 757, 775)
Visszaigazolás arra, hogy egy közelgő változással célhoz érünk, ami vagy fizikailag, vagy érzelmileg, vagy intellektuálisan, vagy mindhárom területen gazdagítani fog bennünket. Nemsokára látni fogjuk annak bizonyítékat, hogy az Angyalok jelen vannak életünkben és a körülöttünk élőkében.

Az 5 és 8 kombinációi (558, 585, 855, 588, 858, 885)
Ez a számsor azt mutatja, hogy a 24. órában vagyunk, éppen a változás előtt. Semmitől sem kell félnünk, mert támaszban és szeretetben lesz részünk a változás ideje alatt, mely most már a küszöbön áll.

Az 5 és 9 kombinációi (559, 595, 955, 599, 959, 995)
Ahhoz, hogy az új megmutatkozhasson, fontos, hogy elengedjük a múltat. Ez a számsor azt kéri tőlünk, hogy engedjük el a régit, azzal a tudattal, hogy létfontosságú szerepet játszott idáig. Az élet azonban egy folyamat, és a változás elkerülhetetlen. Legyünk tudatában annak, hogy az új itt áll az ajtónk előtt, és arra vár, hogy beengedjük. Ha szeretettel elválunk a régitől, azzal meghívjuk életünkbe az újat.

A 6 és 7 kombinációi (667, 676, 766, 677, 767, 776)
Megerősítés arra nézve, hogy gondolataink és az anyagivilágban végzett munkánk pontosan úgy haladnak, ahogy kell. Sikeresen kiegyensúlyoztuk gondolatainkat és tevékenységeinket, egyformán gondoskodunk tudatunkról, testünkről és szellemünkről. Csak így tovább!

A 6 és 8 kombinációi (668, 686, 866, 688, 868, 886)
Valamitől meg fogunk válni anyagi világunkban, lehet, hogy eladjuk valamilyen tulajdonunkat. Ha nem áll szándékunkban semmit eladni, vagy netán elveszíteni, akkor gondolataink átalakításával megváltoztathatjuk ezt az irányt. Ha azonban szeretnénk eladni valamit, vagy egyszerűen megszabadulni valamitől anyagi világunkban, akkor ez a számsor azt jelzi, hogy ez a vágyunk teljesülni fog.

A 6 és 9 kombinációi (669, 696, 966, 699, 969, 996)
Engedjük el fizikai tárgyainkhoz való kötődésünket, különösen, ha van olyan tulajdonunk, amihez rögeszmésen ragaszkodunk. Ez a számsor azt kéri tőlünk, hogy szakadjunk el, engedjük el a dolgokat. Azt is jelenti viszont, hogy újat, jobbat kapunk valami helyett, amit eladtunk, vagy elveszítettünk. Legyünk nyitottak az új dolgok elfogadására, melyek túl fogják szárnyalni elképzeléseinket. Megérlelődtünk egy lépcsőfokkal való feljebb jutásra, a legjobbat érdemeljük!

A 7 és 8 kombinációi (778, 787, 877, 788, 878, 887)
Ha volt mostanában olyan érzésünk, hogy életünk egy részében valami a végéhez közeledik, mondjuk egy kapcsolat, vagy egy munka, akkor ez az üzenet azt mutatja, hogy megérzésünk helyes volt. Ez a lezárulás jelenthet pozitív fordulatot az adott területen, vagy azt, hogy életünknek ez a területe a kiteljesedéshez közelít. Ez a számsor mindenképpen egy közelgő változás jó hírét hozza, egy erőteljes helyzet kiteljesedését jelzi. Tartsunk ki, az élet nemsokára a könnyebbik arcát muatatja majd.

A 7 és 9 kombinációi (779, 797, 977, 799, 979, 997)
Bravó! Életünk olyan elöregedett részeitől szabadulunk meg, melyek többé nem illenek hozzánk. Hitelesebb életet élünk, mely egységben van az önmagunkról alkotott legmagasabb nézőponttal. Ez a számsor gratulál ahhoz az
elhatározásunkhoz, hogy őszintén akarunk élni.

A 8 és 9 kombinációi (889, 898, 988, 899, 989, 998)
Életünk egy jelentős szakasza a végéhez érkezett, és ezzel együtt, mint egy dominó effektus hatására, több minden más is véget ér. Mint amikor a vonat az állomásra érkezik: az első kocsi megáll, a következő kocsik sorban egy-egy kicsivel később lassítanak, majd leállnak. Ez a számsor azt üzeni nekünk, hogy egy eseménysorozaton megyünk keresztül, és életünk több területén lelassulást, megállást érzékelünk. Nem kell aggódnunk azonban, mert ezek a változások szükségesek az új kezdetekhez.

Hozzászólások26-os szám

Kedves Erika!

Pár hónapja a 26os számba ütközök mindenhol, leginkább az óránál. És azt szeretném kérdezni, h ez milyen üzenet akar lenni?

Köszönöm válaszát!

Üdvözlettel:

edusokaSzebb jövőt mindenkinek!

Jó tudni , hogy vannak emberek kik hasonló életfelfogással rendelkeznek és ismerik az élet kulcsát , a hitet. Remek hogy hozott a sors egy olyan nőt az életembe , aki felnyitotta erre a szemem.
És néha eléggé megdöbbenek Virtue könyve felett , hogy mien pontos leirást ad válasznak, ha felteszek egy kérdést,vagy ha csak problémámvan..Csodás csak azt tudom mondani!Kedves Erricca!

Nagyon szépen köszönöm a segitségedet! :)

-Aysha-
Mindig az a jó döntés, amitől jobban érzed magad!Kedves Aysha!

741 jelentése - Az angyalok melletted állnak. Pozitív energiáid lehetővé teszik, hogy különféle csodás módokon segítsenek.

Remélem tudtam segíteni! Mosollyal teli szép napokat kívánok!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaKedves Erika!!

Esetleg ha olvasod a hozzászólásomat, meg tudnád nézni nekem, hogy a 741 mit jelent? Állandóan ezzel a számsorral találkozom..
Előre is nagyon köszönöm!Kedves Felebarát!

Nagyon szívesen segítettem! Véletlenek ugyan nincsenek, mindennek megvan a maga oka, rám is rám találtál, mert szükséged volt tőlem egy információra. :-)
Az elvetett magot ápold, öntözd, hogy mihamarabb át tudja törni a felszínt.
Mosollyal teli szép napot kívánok Neked!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaErricca!

Koszonom a linket! Emlekeztem ra,hogy van egy ilyen is,csak a cime...ahhoz te ismet kellettel!:)
Koszonom!:)))
Ja! Es igen,vetettem uj magot,most volt az ideje,biztos ez is veletlen!:)

Szeretettel,
felebaratKedves Felebarát!

Épp ezen vagyok! :-))
Tágul az ismeretem, de tudod az volt az első mihez nyúltam, és mindent tudni akartam, persze sok mindent megtanultam mára, de nem mindent, de elindultam más irányba is. Nem akarok sehol sem lehorgonyozni. Tudom feladatom van, majd minden kifinomodik és kialakul. :-)
Sok mosolyt a mai napodra is!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaKedves Erricca

"hogyan" indulj neki?
Szerintem folytatni kene!Mit? Az utat.Ne horgonyozz le az angyaloknal
Szeretettel,
felebaratKedves Felebarát!

Elnézést?! Ó azt tényleg nincs miért kérned, hisz semmi rosszat nem tettél. Csupán azt tetted mit mások is tesznek velem, ha kicsit leülök pihenni, - kelljek fel és haladjak tovább. Már tudom rám feladatok várnak, csak még nem dolgoztam ki a "hogyant", hogyan induljak neki. Nem zavartál meg. :-)) Téli álom, jajj arra szinte időm sincs. Labda feldobva!
Legyen mosollyal teli a napod!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaElnezest Erricca

Nem allt szandekomban megzavarni "teli almod".
Megszoktam varni a lepattanot.Kiveve,ha vki egyedul jatszik.
Szeretettel,
felebaratOké, Felebarát!

Gondoltam, hogy így értetted, de majd feldobok elöbb-utóbb egy labdát, aztán majd elkaphatod.
LEgyen mosolygós napod!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaNem kedves...

...a blogjaid tele vannak!
Te nem irsz mostansag,igy ertettem,pedig vartam.
Varom,turelmesen.Mas tema is lehet.Pl. Karacsony.
Szeretettel,
felebaratKedves Felebarát!

Jajj ez nagyon aranyos! :-) Csend?! Á nem, csak most az alkotás szelébed sodródok és ilyenkor csendben kell maradni. Persze ezt az alkotásom itt sajnos nem tudom közölni, mert nem ilyen jellegű, de elhiheted nagy örömet fogok vele okozni az érintetteknek. Tudod már készülök a karácsonyra is, és én szeretem kifejezni szeretetem saját magam alkotta dolgokkal. Mindemelett az olvasás örömét is éreznem kell, ill egy kis meditáció és yoga is bele kell, hogy férjen. Viszont ha saját írást nem is közöltem, de néha-néha hozzászólok 1-1 bloghoz, vagy fórumhoz. Ugye nem is vagyok annyira csendes?! Vagy esetleg arra gondoltál, hogy ide nem nagyon írnak? Az nem baj, elég ha elovassák akiket érdekel.
Legyen nagyon szép és mosollyal teli a napod! :-)

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaKoszonom

Koszonom Erricca.
Nagyon nagy a csend feled.
Szeretettel,
felebaratDrága felebarát!

Az igazat megvallvalva én a numerológiával mélyebben nem foglalkoztam mindeddig, csupán felületesen.
Dr Doreen Virtue ezeket a számsorokat ill. számokat az angyalok közreműködésével állította össze, mivel ő tisztánlátó és angyalokkal kommunikáló, de segítségére volt még Lynette Brown, aki szintén azokkal az adottságokkal rendelkezik mint Doren.
Doren Virturól már írtam neked, de kiegészítem azzal mit éredemes tudni Lynette Brownról.
Lynette Brown nemzetközileg elismert pszichológus, angyalterapeuta, médium és reiki mester. Állandóan kapcsolatban áll a spirituális valósággal. Lynette tanár, szónok, misztikus és spirituális alkimista. Szemináriumain angyali számokkal, csakrákkal, önfejlesztéssel foglalkozik. Web oldala:
Legyen nagyon szép a napod!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaSzia Erricca

Epp kerdezni akartam egy 3jegyu szamrol,aztan itt megtalaltam.
Koszonom a kiegeszitest, mondd amit itt leirtal jelentesek,ezt hasznalja a numerologia is?Ezeket az angyali szamokat es jelentesuket?
Szeretettel,
felebaratKedves Lilly01!

Nagyon szívesen. Remélem tudod miért szólt az üzenet.
Egyébként megfigyelted? mindkét számsor a 2, 4 és 7-es számok kombinációja. A 2-es arra utal hogy imádkozz, kérj és légy bátor, a 4-es az angyalokhoz fűződik, a 7-es pedig egyenlő az elismeréssel. :-)) Ezt csak érdekesség képp jegyeztem meg.
Legyen nagyon szép és mosollyal teli napod!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaKedves erricca!Köszönöm a

Kedves erricca!Köszönöm a segítségedet!További szép napot neked:)Kedves lilly01!

Természetesen szívesen és örömmel segítek az üzenetek megfejtésében.
A számokat mindig hármassával kell vizsgálni. Tehát a 427247-nél először a 427-et majd a 247-et kell nézni, a következő számsorod a 427427, ez azt bizonyítja, hogy a 427-re vonatkozó üzeneted erősen üzen feléd valamit, mivel az első számsorban is szerepelt.

427= Az angyalok szerint jó úton jársz, és minden okod megvan a bizakodásra. Sikered legfőbb oka az angyaloktól kapott isteni útmutatásban való hited.
247= Az angyalok azt üzenik, hogy a lelked céljai felé vezető úton jársz. Erősebb, mint bármikor, az angyalok arra biztatnak, hogy higgy önmagadban és választott utadban.

Gondolom miután elolvastad az üzenetet, már belül magadban tudod is mire vonatkozik az üzenet.
Remélem tudtam segíteni. Nagyon szép napot kívánok Neked!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaKedves erricca!

Nekem nincs meg a könyv,én a neten szoktam nézegetni a számokat,rendszeresen kapok az angyalkáktól üzenetet,és igencsak meglepődtem sokszor.Na és voltak megtapasztalásaim is-nem egy-,a lényeg hogy pár napja felfigyeltem egy számsorra.Ez a 427247,majd nem sokkal utána a következőt kaptam:427427.Az lenne a kérésem hogyha megvan neked a könyv,megnéznéd nekem az üzenetet?Tuti hogy ez sem véletlen,mivel véletlenek nincsenek:)Köszönöm!Puszi!Pán!

Pán!

Látod már megérte, hogy felraktam, mert egy szkeptikus ember jót szórakozott rajta. :-) Hisz Te írtad azért vagy itt köztünk, mert szórakozol! További jó mulatást!

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

Erika:DDD

:D erricca! te tényleg nem látod be azt, hogy amit feltettél írást az egy nagy blabla?Pán!

Válasz!

Nem feltétlen szükséges, hogy minden egyes mondatomat leírd mégegyszer, tudom mit írtam.
A hitelességemről annyit, hogy igen osztom Doreen nézetét, mert az életemben történtek olyan dolgok, mik számomra bizonyítottak. Nem fogom megosztani veled mert magánügy, de az biztos aki közeláll hozzám az tudja a hitelességem és nem kell bizonygatnom. Épp ezért írtam, maradj meg a világodban, nem kell bizonyítani senkinek sem, nekem az élet bizonyított. Lehetsz szkeptikus, de attól még léteznek a dolgok, nem kell mindenkinek ugyanabban hinnie, hisz akkor nagyon egyhangú lenne az élet, teljesen beszürkülne, minden ember ugyanazt gondolná, érezni, ugyanolyan izlése lenne, hát épp ezért színes a világ, mert Te is más vagy meg én is, a harmadik ember szintén más, és a sokadik is más és más. :-) Az írást azért tettem fel mert vannak emberek akiket érdekel és szívesen olvassák. Nem kell elolvasni azt amivel nem értesz egyet, vagy nem érdekel, ennyi.
Attól én még kívánok Neked is szép napot! :-)

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaXXXXX

:)Kötekedés? Komolyan keresek itt olyanokat akikkel lehet értelmesen beszélni... már találtam is egyet, aki nyitott.

Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy az édesvizi hazugságok = édesvíz kiadóval. Bocs de sugárzik belőled a negatívitás, én viszont nem akarok negatív emberekkel társalogni, nincs szükségem energia vámpírokra.
--- nem vagyok energiavámpír. Számomra nem az ember a forrás.

Ha figyelmesen olvasnál, akkor észre vetted volna a blogom így kezdődött "Dr Doreen Virtue Angyalokkal gyógyítás című könyvéből.", nem én találtam ki, hogy Te hazugságnak veszed vagy sem az a Te dolgod.
--- nem te találtad ki, de osztod a véleményed vele, ez pont elég. Az hogy valaki adott ki könyvet és még van weblapja is az egy dolog. Pl.: lui padre esete stb. Koránt sem biztos az, hogy aki "angyalozik", az valójában azt is teszi...

Elárulom neked Doreen Virtue elérhetőségét, kérdéseket itt tehetsz fel,
---te megélt dolgaidra voltam kíváncsi, tehát nincs?, ezért forduljak a könyv írójához? tehát ennyit a hitelességről.

Még annyit, hogy elfogadni tudni kell ez a nézetekről szólt, hisz arról beszéltünk nem a negatív tettekről.
--- ezt hogy hogy is szedted szét? negatív dolog számomra pl.: a butaság is. A butaságból is születnek negatív tettek, nem is kevés, akármilyen cukormázas is a vége.

Maradj meg a világodban én meg az enyémben. Az hogy vannak emberek akik szórakozásból kötekednek, bocs ez nem az én világom.
--- nem kötekedem. Nem feltétlen az a pozitív dolog, hogy hallgatni kell, hogy bárki bármilyen baromságokat ír össze-vissza, következmények nélkül. Ez nem kötekedés. Ez természetes reakció. Akkor kötekednék, ha ok-talanul irkálnék. És nem ezt tettem, hanem az az angyalos zöldség váltotta ki ezt a reakcióm. Ez a fentihez is kapcsolódhat: lásd: "negatív nézetek".Kedves Pán!

Kedves Pán!

Nagyon is tisztában vagyok azzal, hogy az édesvizi hazugságok = édesvíz kiadóval. Bocs de sugárzik belőled a negatívitás, én viszont nem akarok negatív emberekkel társalogni, nincs szükségem energia vámpírokra.
Ha figyelmesen olvasnál, akkor észre vetted volna a blogom így kezdődött "Dr Doreen Virtue Angyalokkal gyógyítás című könyvéből.", nem én találtam ki, hogy Te hazugságnak veszed vagy sem az a Te dolgod. Elárulom neked Doreen Virtue elérhetőségét, kérdéseket itt tehetsz fel,
Még annyit, hogy elfogadni tudni kell ez a nézetekről szólt, hisz arról beszéltünk nem a negatív tettekről. Maradj meg a világodban én meg az enyémben. Az hogy vannak emberek akik szórakozásból kötekednek, bocs ez nem az én világom.

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

Erika+

Édesvizi hazugságok?! Hmmm? Már írtam Neked mindenki abban hisz ami közel áll hozzá, lehet, hogy Te "édesvizi hazugságoknak" nevezed, de van aki nem. Minden ember más és más, de ezt tudni kell elfogadni. Én továbbra sem akarlak meggyőzni. :-)
A manifesztrációt már leírtam hogy mi, olvasd csak el mégegyszer talán megérted.
További jó szórakozást az írások között.

---"Édesvizi hazugságok" Az édesvíz kiadóra utaltam. Bocsesz a rossz fogalmazásért.

"Minden ember más és más, de ezt tudni kell elfogadni. Én továbbra sem akarlak meggyőzni."
--- De ez nem zárja ki az emberi jellegű hülyeséget, bármennyire fogadod el a másikat annak ami, attól még nem lesz minden rendben.Ja: élveboncol egy gyerek egy békát: fogadd el? na nem.

---Jó pár kérdésemre nem válaszoltál...Kedves Pán!

Kedves Pán!

Édesvizi hazugságok?! Hmmm? Már írtam Neked mindenki abban hisz ami közel áll hozzá, lehet, hogy Te "édesvizi hazugságoknak" nevezed, de van aki nem. Minden ember más és más, de ezt tudni kell elfogadni. Én továbbra sem akarlak meggyőzni. :-)
A manifesztrációt már leírtam hogy mi, olvasd csak el mégegyszer talán megérted.
További jó szórakozást az írások között.

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

ErikaSzóval...

Nem vettem sértegetésnek, ez a Te sajátos véleményed. Mindenki abban hisz ami a szívéhez legközelebb áll. Én senkit nem szeretnék meggyőzni.
---Már írtam a villásbéla írás kapcsán, hogy tulajdonképpen nekem tökmindegy ki kibe teszi bele. De, azt érdemes iktatnia minden idézőnek, beírónak stb. hogy elképzelhető, hogy reakciót váltanak ki a weblapon leírt dolgai. Ok, látom hogy kerülöd a vitát, meg ezen az oldalon mindenki mindenkit szeret, meg rezeg mint a kocsonya,és rózsaszín itt minden, és cukros. Ezt én tudomásul vettem. Bár erősen kétlem az ilyet, erőltetett ez nekem, :)olyan mintha sok-sok báránybőrbebebújt farkas között járnék. Pfffffff!
Komolyan nagyon jókat derülök az oldalon levő sooook pozitívkodó írás kapcsán. Némelyik egész kivételes!:) Dehát én ezért vagyok itt. Szórakozásból.

Először is kezdjük ott kik is az angyalok. Az "angyal" szó "üzenetvivőt" jelent. Az angyalok üzeneteket hoznak a Teremtőtől. Ezek Isten ajándékai számunkra, hogy emlékezzünk isteni természetünkre, hogy szeressünk és kedvesek legyünk, hogy felfedjük és polírozzuk a képességeinket a világ jobbítása érdekében, és időnk lejárta elött ne távozzunk el az élők sorából. Segítenek bennünket továbbá kapcsolatainkban, egészségünkben, karrierünkben és még anyagi vonatkozásban is.
--- Na igen Ez ilyen kereszténységtől átitatott nézet, amit ide leírtál. A Szent Védangyal kifejezés, egészen mást takar mint az általános édesvizes stb. kiadós hazugságok.
:)Ajánlom számodra gondolat ébresztőnek ezt az írást:

A "felemelkedett mesterek" olyan lények, akik nagy vezetőként, tanárokként és gyógyítóként éltek a Földön, és akik a spirituális világból továbbra is segítenek minket. A felemelkedett mesterek pl: Jézus, Mózes, Buddha, Quan Yin, Mária, Yoganda, Astár és a szentek. Hatalmas szeretetükkel a szívükben és az irántunk való elkötelezettségnek köszönhetően a felemelkedett mesterek bárkinek segítenek, aki hívja őket.
--- Ez csak félig igaz. Voltak olyanok is, akik kőkeményen próbára tették a tanítványaikat, és lehet hogy sok kihullott a rostán. Volt olyan mester is, aki a temetőben lakott, és fára kötözött hullán hintázott.Téves az a nézet, hogy a mester=cukrosbácsi. Vagy csak arra figyelnek, hogy a fogfájásunkat elmulasszák.

Milyen energiát küldenek? - pl szeretet energiát, vagy gyógyító energiát stb. az helyzetfüggő.
---Ennek a folyamatát leírnád bővebben?

Mi is az a "manifesztráció"? A MANIFESZTRÁCIÓ (kinyilvánítás, megnyilvánulás) az is jelenti "időt, energiát, munkát fektetni valamilyen hasznosnak, jónak vélt dologba", vagy "valaminek nagy jelentőséget tulajdonítani; felhalmozni". A manifesztráció abban gyökerezik, mire fókuszálsz és mi a szándékod. Amire tiszta szándékkal figyelsz arra tartasz. Ez az mit bevonzol az életedbe. Ez az alapelv nem erőltethető, mivel a nyomás aláássa a vágyainkat.
Talán így világosabb számodra ez a Vonzás Törvénye.
---Bocsesz, de a kinyilatkoztatás,kijelentés latinosan a manifesztáció. :)"A MANIFESZTRÁCIÓ"-idézlek, az mi?

Amit az angyali üzeneteknél szem elött kell tartani az az, hogy mindig hagyatkozzunk az intuicióinkra. A sorok között is tudni kell olvasni. Aki akarja az tudja miről szól az üzenet a saját életére levetítve.
---Nem hinném hogy mindig tudja az ember, akár hogy erőlködik. Tudom azt is, hogy pl. van egy olyan réteg, amelyik a számára nem megmagyarázható, bekövetkezett/be nem következett eseményekre általánosítva azt mondja hogy "felülről jött" vagy "fentről így rendezték". Sok esetben azt vettem észre, hogy ezzel sokan a tévedéseiket, téves döntéseiket,butaságaikat legalizálják így.

Mindenesetre, ha Neked így sem nyeri el tetszésed, nem volt kielégítő a válaszom, akkor jobb ha nem foglalkozol vele.
Mindenesetre kívánom, hogy szeretetteljes boldog napod legyen! :-)
--- :)Neeem! hidd el nem olyan egyszerű ez nekem, vannak olyan beírások itt tömegével, hogy nincs egyszerűen ingerenciám kommentálni, meg nem is lehet. Ha nem kielégítők a válaszok, nem biztos hogy ez azért van, mert valaki nem "rezeg" (!) egyformán mint a kocsonya úgy mint a másik, vagy mi. Lehet a válaszadó rossz választ adott, hiába van jó vevő. Nem lehet mindent a rezegésre ráfogni. Egyébként ezt a "rezegős" dolgot elmagyarázhatá valaki nekem. Láttam ezen az oldalon pár helyen beírva...
"nem volt kielégítő a válaszom, akkor jobb ha nem foglalkozol vele."-írod.
---Attól meg erősen eltekintenék, hogy itt olyan magas szintű mesterek publikálnak, hogy az itt leírt (egyes) soroknak minimum háromszoros értelme van, és éveinkbe kerülne mire megfejtenénk az értelmét.Kedves Pán!

Kedves Pán!

Nem vettem sértegetésnek, ez a Te sajátos véleményed. Mindenki abban hisz ami a szívéhez legközelebb áll. Én senkit nem szeretnék meggyőzni.

Először is kezdjük ott kik is az angyalok. Az "angyal" szó "üzenetvivőt" jelent. Az angyalok üzeneteket hoznak a Teremtőtől. Ezek Isten ajándékai számunkra, hogy emlékezzünk isteni természetünkre, hogy szeressünk és kedvesek legyünk, hogy felfedjük és polírozzuk a képességeinket a világ jobbítása érdekében, és időnk lejárta elött ne távozzunk el az élők sorából. Segítenek bennünket továbbá kapcsolatainkban, egészségünkben, karrierünkben és még anyagi vonatkozásban is.

A "felemelkedett mesterek" olyan lények, akik nagy vezetőként, tanárokként és gyógyítóként éltek a Földön, és akik a spirituális világból továbbra is segítenek minket. A felemelkedett mesterek pl: Jézus, Mózes, Buddha, Quan Yin, Mária, Yoganda, Astár és a szentek. Hatalmas szeretetükkel a szívükben és az irántunk való elkötelezettségnek köszönhetően a felemelkedett mesterek bárkinek segítenek, aki hívja őket.

Milyen energiát küldenek? - pl szeretet energiát, vagy gyógyító energiát stb. az helyzetfüggő.

Mi is az a "manifesztráció"? A MANIFESZTRÁCIÓ (kinyilvánítás, megnyilvánulás) az is jelenti "időt, energiát, munkát fektetni valamilyen hasznosnak, jónak vélt dologba", vagy "valaminek nagy jelentőséget tulajdonítani; felhalmozni". A manifesztráció abban gyökerezik, mire fókuszálsz és mi a szándékod. Amire tiszta szándékkal figyelsz arra tartasz. Ez az mit bevonzol az életedbe. Ez az alapelv nem erőltethető, mivel a nyomás aláássa a vágyainkat.
Talán így világosabb számodra ez a Vonzás Törvénye.

Amit az angyali üzeneteknél szem elött kell tartani az az, hogy mindig hagyatkozzunk az intuicióinkra. A sorok között is tudni kell olvasni. Aki akarja az tudja miről szól az üzenet a saját életére levetítve.

Mindenesetre, ha Neked így sem nyeri el tetszésed, nem volt kielégítő a válaszom, akkor jobb ha nem foglalkozol vele.
Mindenesetre kívánom, hogy szeretetteljes boldog napod legyen! :-)

„Azért szeretni, hogy szeressenek, emberi dolog,
de, aki magáért a szeretetért szeret, angyallal ér fel.”

Erika