Eckhart Tolle: Új Föld - E könyv megírásának célja

Abban a szerencsében részesültem, hogy megtaláltam kedvenc, sokat emlegetett Eckhart Tolle: Új Föld c. könyvemet. Arra gondoltam néhány dolgot, de csak tényleg néhány dolgot kiírok belőle.
Az első ilyen szemrevételezés maga a könyv megírásának célja.
Később idézek más fontos részeket is, de azért azt hozzáteszem: a teljesség igénye nélkül. Persze igyekeztem a gondolati kohézió megtartására, mely eleve elindított azon, hogy elkezdjek én is itt naplót vezetni.:)
Az első idézet tehát a könyv megírásának célja, a"könyv eképpen ír magáról":
"Készen áll-e az emberiség a tudat átalakulására, az olyan radikális és mély belső "kivirágzásra", hogy ahoz viszonyítva a növények virágzása - bármilyen gyönyörű is az - annak csupán halovány visszfénye? Képesek-e az emberi lények elveszíteni kondicionált (beidegződött, beprogramozott) elmestruktúráik "sűrűségét", és úgymond olyanokká válni, mint a kristályok és drágakövek: áttetszővé a tudat fénye számára?... A hirnökök - Buddha, Jézus, és mások, akik közül nem mindenki vált ismertté - voltak az emberiség korai "virágai". ... Vajon nagyobb mértékben áll e készen az emberiség most, mint azon korai tanítók korában?... Mi jellemzi a régi ego-s tudatállapotot, és milyen jelekből ismerhető fel az új tudatosság? Ezekről és más alapvető kérdésekről lesz szó ebben a könyvben. ... E könyv megírásának nem az a célja, hogy elméd tartalmához új információkat, vagy hitet adjon, vagy hogy bármiről is megpróbáljon meggyőzni, hanem hogy tudatállapot-váltást idézzen elő, vagyis: fölébredést. ... A felébredés nélkülözhetetlen része: felismerni a föl nem ébredt énedet, az egódat, amint az gondolkozik, beszél és cselekszik; valamint felismerni a kollektívan kondicionált elmefolyamatokat, amelyek a föl nem ébredt állapotot fenntartják. Ezért mutatja be e könyv az ego fontosabb aspektusait, s hogy azok miként működnek individuálisan és kollektívan, tehát az egyedben és a közösségben. ... Amikor felismered magadban a tudattalant, akkor ami lehetővé teszi a felismerést: az a megjelenő tudat, az a fölébredés. Nem harcolhatsz az egóval, és nem győzheted le, ahogy a sötétséggel sem harcolhatsz. Mindössze a tudat fényére van szükség. Te az a fény vagy."

HozzászólásokEckhart Tolle Tanításai

Szeretettel Minden Eckhart Tolle Kedvelőnek!:Zsul

En is orulok,hogy nyitottad ezt a blogot, jo otlet volt. Kicsit csalodott vagyok,mert elzarkoztal a segitsenyujtastol a keresemre-kerdesemre,de mindig van felmento sereg! Hipp-hipp=HURRA!!!:):):)

Szeretettel,
felebarat:)

Én is nagyon örülök h jöttek ide új idézetek!:) Talán érthető miért szerettem bele annyira ebbe a könyvbe!:) Az igazság felszabadít és egyszerű!:) Az más kérdés, hogy aztán a "beszélgetések Istennel" könyv is hatalmas felszabadító boldogságélményekhez juttat olvasás közben. Hasonló, ugyanarról szól, mégis máshogyan, tehát ugyanúgy és máshogy szeretem mindkettő könyvet.Kedves Szelene

Koszonom szives figyelmedet es onzetlen segitokeszsegedet,hozzaallasodat.Es a cimet is.

Szeretettel,
felebaratKedves Felebarát!

Ezekből az itt feltett idézetekből a válasz igen.
Ha elolvasod , akkor szerintem mint egy folyamat ,úgy fogod látni. A régiből hogyan lesz új tudatosság.

„E könyv megírásának nem az a célja, hogy elméd tartalmához új információt vagy hitet adjon, vagy hogy bármiről is megpróbáljon meggyőzni, hanem hogy tudatállapot-váltást idézzen elő, vagyis: fölébredést. Ebben az értelemben ez a könyv nem „érdekes". Az érdekes azt jelenti, hogy távolságot tarthatsz az olvasottaktól, hogy elmédben eljátszhatsz az elvekkel és fogalmakkal, egyetértve vagy egyet nem értve velük. Ez a könyv rólad szól. Vagy megváltoztatja a tudati állapotodat, vagy semmitmondónak találod. Csak azokat képes fölébreszteni, akik készen állnak rá.”

Ha felkeltette érdeklődésedet az alábbi oldalon találhatsz több fejezetett a könyvből.

Szeretettel SzelénéHa jol ertem...

...akkor az, hogy UJ, azt jelenti, hogy "ujonnan megtalalt kepesseg a gondolat fole valo emelkedesre" ?

Szeretettel,
felebaratTOLLE

AZ ÁTALAKULÁS SÜRGÖSSÉGE......................................

Ami most megjelenőben van, az nem valami új hitrendszer, új vallás, spirituális ideológia vagy mitológia. Nemcsak a mitológiák, hanem az ideológiák és a hitrendszerek végórái felé is tartunk. A változás mélyebbre hatol, mint elméd tartalma, mélyebbre, mint a gondolataid. Az új tudatosság középpontjában történetesen a gondolat transzcendálása (átlépése) áll, az újonnan megtalált képesség a gondolat fölé való emelkedésre, egy olyan dimenzió felismerése önmagadban, ami végtelenszer hatalmasabb, mint a gondolat. Azt követően már nem eredezteted identitásodat - annak tudatát, hogy te ki vagy - a gondolkodás szüntelen áramából, amit a régi tudatosságban élve önmagadnak hittél. Micsoda felszabadulás, hogy a „hang a fejemben" nem én vagyok! De akkor ki vagyok? Az, aki azt hallja. A gondolkodást megelőző tudat vagyok; a tér vagyok, amelyben a gondolat - vagy érzés, vagy érzékszervi érzékelés - megjelenik, illetve megtörténik.

Az ego nem több ennél: azonosulás a formával, ami főként gondolatformát jelent. Ha a gonosznak van egyáltalán bármilyen realitása (valóságtartalma) - és relatív s nem abszolút realitása van -, akkor ez is a definíciója: teljes azonosulás a formával. Fizikai formákkal, gondolatformákkal, érzelmi formákkal. E teljes azonosulás eredménye: sejtelmem sincs az egésszel való összekapcsolódottságomról, a minden „mással" és a Forrással való belső egységben levésemről. Ez a feledékenység az eredendő bűn, a szenvedés, a káprázat. Ha a totális elkülönültség e káprázata irányítja minden gondolatomat, szavamat és tettemet, akkor vajon milyen világot teremtek? Hogy választ kapj erre a kérdésre, figyeld meg az emberek közti kapcsolatokat, olvass el egy történelemkönyvet, vagy nézd meg este a tévéhíradót!
Ha az emberi elme struktúrái változatlanok maradnak, akkor végül újra és újra alapvetően ugyanazt a világot, ugyanazokat a gonoszságokat, ugyanazt a működészavart teremtjük újra.

ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD
E könyv címét egy bibliai prófécia ihlette, amely aktuálisabbnak tűnik, mint az emberi történelemben eddig bármikor. Az Ó- és Újszövetségben is megjelenik, és a létező világrend összeomlásáról beszél, valamint az „új ég és új föld" megjelenéséről.1 Tudnunk kell, hogy az ég* nem valami hely, hanem a tudat belső birodalmára vonatkozik. Ez a szó ezoterikus jelentése, és Jézus tanításában is ezt jelenti. A föld a formában megjelenő külső megnyilvánulás, ami mindig a belsőt tükrözi. A kollektív emberi tudat belülről szorosan összekapcsolódik az e bolygón zajló élettel. Az „új ég" az átalakult emberi tudatállapot megjelenése, az „új föld" pedig annak tükröződése a fizikai világban. Mivel az emberi élet és az emberi tudat belsőleg egy a bolygó életével, ezért szükségszerű, hogy a bolygó számos vidékén földrajzi és időjárási jellegű fölfordulás történjen, amely folyamat néhány megnyilvánulását már tapasztaljuk.

Szeretettel SzelénéKedves Enti! egyetértek a bejegyzéseiddel, pusztán egy valami

csenge333
szúrt szemet./Jézus azért több volt, mint egy hírnök, már megbocsáss!/Ettől már csak egy dolog szúr szemet jobban, még pedig az Arvisurákban, ahol azt olvastam:Jézus 25 karátos beavatott volt......Jaj! ne már!!Enti

Koszonom a valaszt.
Csak azt nem ertem,hogy mitol UJ tudatossag,UJ lelkiseg?

Szeretettel,
felebaratKöszönöm Enti!

Szeretettel SzelénéEgo

Évezredeken át az emberiség egyre nagyobb mértékben vált az elme megszállottjává, nem ismerve fel a megszálló entitás "nem-én-ségét". Az elmével történt teljes azonosulás eredményeként megszületett az én téves tudata: az ego. A ego sûrûsége attól függ, hogy te - tudat - milyen mértékben azonosultál elméddel, a gondlkodásoddal. A gondolkodás csupán parányi aspektusa a tudat teljességének, a valódi lényed teljességének.

Ha a bolygónkon a férfi - és női energiák egyensúlyát nem borították volna föl igen durván, akkor az ego növekedése jelentõs mértékben korlátozódott volna. Nem üzentünk volna mára hábotút a természetnek, és nem idegenedtünk volna el ily totálisan a Léttől.

Senki sem tudja a pontos számokat, mert nyilvántarást nem vezettek, annyi azonban bizonyosnak tûnik, hogy a "szent inkvizició", a Római Katolikus Egyház alapította intézmény, három és ötmillió közötti számú nõt kínzott és ölt meg, hogy elfojtsa az eretnekséget.
Ez a szám - az emberi történelem egyik legsötétebb fejezetének - az inkvizíciót a holokausztal emeli egy szintre.
Ha egy hölgy valamilyen apró jelét adta annak, hogy szereti az állatokat; ha egyedül sétált a réten vagy az erdõben; ha gyógynövényeket szedett; az már elegendõ ok volt ahhoz, hogy boszorkánynak kiáltsák ki, majd megkínozzák, és máglyán elégessék.
A szent feminint (nõit) démoninak nyilvánították.
Így aztán a férfiak irányították a világot, az egyensúlyából totálisan kibillent világot.
A többi már történelem, vagyis inkább: az õrûltség kórtörténete.

AZ ÉRZELEM

A gondolatáramlás mellett - bár attól nem teljesen elkülönülve - létezik az ego egy másik dimenziója is: az érzelem.
Az érzelem a testnek az elmére adott reakciója.
Az ösztönös reakció és az érzelem közötti alapvetõ különbség a következõ:
Az ösztönös reakció a test közvetlen válasza valamilyen külsõ helyzetre.
Az érzelem viszont a test reakciója egy gondolatra.
Bár a test rendkívûl értelmes, mégsem tud különbséget tenni a valós helyzet és egy gondolat között.
Minden gondolatra úgy reagál, mintha az valóság lenne.

Az ego nem csupán a megfigyeletlen elme - a fejedben szóló hang, amely úgy tesz, mindha te lennél - hanem a megfigyeletlen érzelmek is, amelyek a test reakciói arra, amit a fejedben lévõ hang mond.

Az ego hangja folyamatosan megszakítja a test természetes jóléti-állapotát.
Minden emberi testre hatalmas feszültség és nyomás nehezedik, és nem azért, mert valami kûlsõ tényezõ fenyegetné.
Az belülrõl, az elmébõl érkezik.
A test nem tud mást tenni, mint hogy a hozzá kötõdõ egót alkotó valamennyi diszfunkciónális gondolatra reagál.
Ily módon a szakadatlan és kényszeres gondolkozást negatív érzelmek sokasága kíséri.

Mi a negatív érzelem?
Olyan emóció, ami mérgezõ a test számára, s felborítja a test egyensúlyi állapotát és harmonikus mûködését.
Félelem, szorongás, harag, neheztelés, szomorúság, gyûlölet vagy intenzív ellenszenv, féltékenység és irigység.
Ezek mind megszakítják a testben zajló energiaáramlását, befolyásolják a szív és az immunrendszer mûködését, az emésztést, a hormontermelést stb.

Még a hivatalos, akadémikus medicina is, amelyik pedig igen keveset tud az ego mûködésérõl, kezd felismerni a negatív érzeimi állapotok és a testi betegségek közötti kapcsolatot.
A testre káros érzelmek azokat az embereket is megfertõzi, akikkel kapcsolatba kerülsz, és - közvetett módon, láncreakció révén - számtalan más, olyan embert is, akikkel sohasem találkoztál.

FÁJDALOMTEST

A fájdalomtest a legtöbb emberben benne élõ, félig önrendelkezõ energiaforma; érzelmekbõl álló entitás.
A fájdalomtest esetében a szokásos menetrend (a gondolat érzelmet teremt) megfordul, legalábbis kezdetben.
A fájdalomtestbõl származó érzelem gyorsan megszerzi a gondolkodásod feletti uralmat, és amint a fájdalomtest vette át elméd irányítását, gondolkodásod negatívvá válik.
A fejedben szóló hang szomorú, szorongó vagy mérges történeteket fog mesélni: rólad, az életedrõl, más emberekrõl, a múltról, a jövõrõl vagy elképzelt eseményrõl.
A hang hibáztatni, vádolni, panaszkodni, képzelõdni fog.
Te pedig teljesen azonosulsz azzal, amit a hang mond, valamennyi eltorzított gondolatát elhiszed.

Ha mindez úgy hangzik, mintha holmi pszichés élõsködõrõl beszélnék, jól hallod.
A fájdalomtest ugyanis pontosan ez: lelki parazita.

FIGYELEM

A szabadság és boldogság kezdete a Figyelem.
Figyeljük meg gondolatainkat és azt követõ érzelmeinket.
Rájövünk, hogy boldogtalan történet nélkül képtelenség boldogtalannak lenni.
Az érzelem önmagában még nem boldogtalanság.
Csak az érzelem plusz egy boldogtalan történet "felújítása" a boldogtalanság.

Részlet: Eckhart Tolle ÚJ FÖLD címû könyvébõlTolle

A FÖLD VIRÁGZÁSÁNAK KEZDETE

Készen áll-e az emberiség a tudat átalakulására, az olyan radkális és mély, belső "kivirágzásra", hogy ahhoz viszonyítva a növények virágzása - bármilyen gyönyörű is az - annak csupán halovány viszfénye?
Képesek-e az emberi lények elveszíteni kondicionált (beidegződött, beprogramozott) elmestruktúráik "sűrűségét", és úgymond olyanokká válni mint a kristályok vagy a drágakövek: áttetszővé a tudat fénye számára?
Letudjuk-e győzni az anyagelvűség és anyagiasság lehúzó nehézségi erejét, és fölül tudunk-e emelkedni a formával való azonosuláson, ami az egót a helyén tarja, és arra kárhoztatja őket, hogy saját személyiségük rabságában sínylődjenek?

Az ilyen átalakulás lehetősége képezte az emberiség hatalmas, bölcs tanításainak közponi üzenetét.
A hírnökök - Buddha, Jézus és mások, akik közül nem mindenki vált ismerté - voltak az emberiség korai "viágai".
Õk elõfutárként, ritka és értékes lényekként jártak itt.
A széleskörû "virágzás" az õ korukban még nem volt lehetséges, s üzenetüket nagymértékben félreértették, és gyakran durván eltorzították.
Bizosan állíthatjuk, hogy - a kissebséget leszámítva - tanításuk nem alakította át az emberi viselkedés.

Vajon nagyobb mértékben áll-e készen az emberiség most, mint azon korai tanítok korában?
Miért lenne így?

A MEGJELENÕBEN LÉVÕ ÚJ TUDATOSSÁG

A legtöbb õsi vallás és spirituális tradició egyaránt tartalmazza a felismerést, hogy a "normális" (szokványos) elmeállapotunkat valamilyen alapvetõ redellenesség "szennyezi".
Ebbõl az emberi állapot természetével kapcsolatos meglátásból - amit nevezhetünk rossz hírnek - fölbukkan egy második meglátás:
az emberi tudat gyökeres átalakulási lehetõségének a jó híre.

A hindu tanokban (és néha a buddizmusban is) ezt az átalakulást megvilágosodásnak nevezik.
Jézus tanításában ez a megváltás, a buddhizmusban pedig a szenvedés vége.
Ezen átalakulás leírására a megszabadulás és a fölébredés szavak is használatosak.

Az emberiség legnagyobb vívmánya nem a számos mûvészeti, tudományos és mûszaki alkotás, hanem saját mûködészavarának, saját õrûltségének felismerése.
Csupán a híradót kell megnézni a televizióban, hogy megérsük, az õrület nem enyhül.
Az emberi elme kollektív mûködészavarát mutatja a példátlan erõszak, ahogyan az emberek más életformákkal és magával a bolygóval bánnak: az oxigéntermelõ erdõk és egyéb növények, illetve állatok elpusztítása; valamint a folyók, az óceánok és a levegõ megmérgezése.
Kapzsiságtól hajtva, nem tudva az egésszel való összekapcsolódottságunkról, ha az emberek továbbra is így viselkednek - saját pusztulásunkhoz vezet.

Persze, a saját õrûltségünk felismerése már az épelméjûség megjelenése, a gyógyulás és a transzcendálás kezdete.
Manapság a tudatosság új dimenziója kezd megjelenni a Földön, megindult az elsõ "puhatolózó" virágzás.

SPIRITUALITÁS (LELKISÉG) ÉS VALLÁS

Az új lelkiség, a tudat átalakulása nagyrész a létezõ, intéznyményesített vallások keretein kívül jelentkezik.
Még az elme uralta vallásokban is mindig akadtak a lelkiség szigetei, bár az intézményesített hirarchiák fenyegetve érezték magukat tõlük, és gyakran igyekeztek õket elnyomni.

A vallási struktúrákon kívüli spiritualitás széles megjelenése teljesen új fejlemény.
A múltban ez elképzelhetetlen lett volna, különösen nyugaton, ahol a keresztény egyháznak tulajdonképpen kizárólagos jogosítványa volt a lelkiségre.
Nem állhattál egyszerûn fel és tarthattál spirituális jellegû beszédet, illetve nem publikálhattál spirituális jellegû könyvet, ha az egyház nem hagyta azt jóvá.
S ha mégis megtetted elhalgattattak.

Most azonban még néhány egyázon és valláson belül is változások jelei mutatkoznak.

AZ ÁTALAKULÁS SÜRGÖSSÉGE

Ha mély válsággal kell szembenézni; ha a viágban való létezés, a többi emberrel és a természettel való kapcsolat régi módja többé már nem mûködik; ha az életben maradást leküzdhetetlennek látszó problémák fenyegetik, akkor az egyedi életforma - vagy a faj - elpusztul, illetve kihal; vagy pedig egy evolúciós ugrással állapotának korlátai fölé emelkedik.

A Föld lakóinak jelentõs része hamarossan rájön, ha már rá nem jött, hogy az emberiség manapság kemény válaszás elé került: fejlõdj vagy pusztulj!
Az emberiség ma még mindig viszonylag kicsi, de gyorsan növekvõ hányada már tapasztalja magában a régi minták széttöredezését, és a tudat új dimenziójának a felbukkanását.Dehogy Zsul!

Ez az ERDEKLODES.
Nem cukrot arulsz!

Szeretettel,
felebaratEzt rendelésnek veszem!:)

Ezt rendelésnek veszem!:)Koszonom Zsul

Azert,ahogy igerted itt fent,idezgetsz is innen-onnan,ugye?
Pl.: "Mi jellemzi a regi ego-s tudatallapotot,es milyen jelekbol ismerheto fel az uj tudatossag?"-mondjuk ez a resz gondolom,sokakat erdekelne,velem egyutt!
Elore is koszonom,
szeretettel,
felebaratKedves felebarát!

Szívessen!
Ha két könyvbe szeretném sűríteni a világról a lényeget, s ekkor a hangsúly a lényegen van nem a sűrítenin, akkor elintézném az egészet két könyvvel! Nem azért, mert a többi nem jó, hanem ez summázza a legjobban és a legfontosabb pontokban a dolgokat. Meg valahogy egymásra is épülnek, pedig látszólag különböző témák:
Eckhart Tolle: Új Föld
Drábik János: A pénz diktatúrája
(Természetesen Önmagunk fejlődése szempontjából az Ekchart Tolle féle könyv az igazi, ez nyilvánvaló.)Kedves Lolli!

Ha mást nem, akkor a következő Harmónián lesz rá alkalmad!:)
Ja, és egyébként Te már akkor beindítottad ezt a szeretetkeringetési rendszert, amikor még így ebben a Zsűlös megfogalmazásban nem is vettél tudomást róla.:) Én is csináltam, pedig nem volt így az agyamban.:) Hiszen amikor szerelmesen száldostál jobbra-balra, hogy ugyanazokat a tevékenységeket végezd egyedül, akkor már teljesen más állapotban tetted... emelted minden rezgésszintjét, amire csak figyeltél....:) Aztán ha kaptál pozitív visszajelzést, függetlenül attól, hogy ennek könyvelted e el, vagy sem, az növelte a Te rezgésedet. Aztán amikor újra találkoztál a pároddal ezek összeadódtak, hiszen ő is, az ő "külön útján" ugyanezt csinálta.:) Ezek szavakbaöntés, és a mi elménk figyelése nélkül történnek. Az más kérdés, hogy élvezetes dolog erre rájönni.:)Zsul

Minden megjeleno konyvet nem lehet elolvasni,ido,penz stb. hianyaban.Ezert a rovid kis bemutatok,izelitok nagyon hasznosak,mert segitenek kivalasztani,mit is olvassunk.
Koszonom,varom a folytatast.

Szeretettel,
felebaratMz/x mz/x...hol vagy barátom?!

Be fogom indítani ezt a szeretetkeringési rendszert...
Elképesztő ötletem támadt...
Valakitől kaptam valamit, és vissza szeretném adni neki... :))), majd később, egyszer.
Sok pusmogni valónk van ám!!!

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!

lollipop