Vélemény... Vélem én...

ÉLETEM ÜGYEIT INTÉZVÉN ÚGY VÉLEM ÉN,
EZ A VILÁG, EGY ÉLETTELEN VÉLEMÉNY INTÉZMÉNY...

VÉLEMÉNY

SÜTEMÉNY

OLVASMÁNY

KÜLDEMÉNY

ALKOTMÁNY

TÁKOLMÁNY

. . .

Nyelvtanilag...

Azt minden nyelvészkedés nélkül is, ösztönösen érezhetjük, hogy ezek a kifejezések bár hangzatosak és némi befejezettséget sugallanak, mégis ott motoszkál bennük valami bizonytalanság.
Nyitott végűek, elmozdíthatóak és megingathatóak.
Van bennük valami érintőlegesség, valami nem mélyrehatolóság. Hiányzik belőlük a teljesség.

A tákolmányt ugye magyarázni sem kell...

Az alkotmány, mint alaptörvény, rendszeres kiigazításokra és módosításokra szorul, mivel természeténél fogva-tudniillik elméleti- sűrűn elakad az élet buktatóiban.
A küldemény, az olvasmány és a sütemény végső sorsa mindig a címzett, az olvasó és a fogyasztó ítéletétől azaz véleményétől függ.
Így vissza is érkeztünk a kör elejére.

A vélemény, mint olyan talán a legjobban függ az őt befogadó közeg állásfoglalásától. Létjogosultsága függ attól, hogyan azonosul vele alkotója és azok kik meghallgatják, elolvassák...

Tudom vannak szemléletek és világlátások, melyek nem függenek a külső világ értékelésétől- magam is bírok effélékkel-, ám ezek már túl vannak a vélemény kategóriáján. Itt már meglátásokról és megértésekről beszélünk, melyek tapasztalóiknak szólnak s nem igénylik mások bírálatát, tehát véleményét.
Ha úgy tetszik ez már egy másik dimenzió.

A véleménynek alap természete, hogy kihívó.
Ellenvéleményekre vár, ütközni akar, meg akarja mérettetni önmagát mások álláspontjával szemben és persze győzedelmeskedni akar. Pártállást hangoztat. Alkotója s gyakran sokan mások is, azonosulnak vele, evvel önálló életre keltik. Azonban, olyan mint a tamagocsi... Folyamatos törődést igényel. Ha csak kis időre is magára hagyjuk, azaz nem támogatjuk figyelemmel és mentális energiákkal, hamarosan elenyészik, nyomtalanul eltűnik. Spirituális ismereteinkből jól tudjuk, hogy az előzőekből következően, ez is csak virtuális, nem rendelkezik saját életenergiákkal... Fura mód, némelyikük mégis képes évszázadokon keresztül fennmaradni. Ez is elgondolkodtató...

Természetesen a véleményről alkotott ítélet is keresi a viszont ütközés lehetőségét. És hát, aki keres az talál is...

Végtelenül abszurd, akárcsak az antisovinizmus, azaz a kirekesztők kirekesztése. De ez is egy másik történet...

Mégis minden abszurditása ellenére vagy éppen az mellett hordoz magával egy sugallatot, miszerint érdemes róla írni, illetve olvasni.

-Mi másról lehetne olyan jól értekezni, mint a véleményről?

( Hallom a válaszokat, hogy például a szexről, de most ez nem az fórum...)

Mint minden, a józan ész számára ellentmondásos gondolat-folyam, biztat a vele való foglalatosságra.
Fölöslegességének látszata ellenére tartalmaz valamely előre nem látható és feltárásra váró minőségeket.
Talán eme minőségeknek semmi köze sem lesz a kiindulóponthoz, mégis ez az út vezet hozzájuk.
Elmélkedéseim és írásaim kezdetén gyakran fog el az érzés, hogy nem tudom biztosan mi kerekedik ki a végére.
Mégis tennem kell amit teszek. Meglehet magát írja az áradat, s engem csak mint eszközt használ ilyen irányú manifesztációjához.
A végeredmény sokszor engem döbbent meg a legjobban. Olyan hozadékai és eredményei keletkeznek az induló gondolatnak, melyek messze túlmutatnak kezdeti törekvéseimen. Egy magasabb dimenzióba emelkednek pusztán az írásba foglalás által.

Nem is próbálom tagadni, hogy leggyakrabban eme misztikus láz késztet az írásra. Egyfajta meditációvá alakítva merőben egoista magamutogatásomat.
Ez már-már mennyei. Imádom.

Most sem sejtettem, hogy önanalízis lesz belőle és tessék...

Van DEJA VU ?

Meghajlok A Bennetek Élő Tudatosság Előtt!!!

Baráti Szeretettel.

zorba

http://www.lyoness.ws/

http://www.lyoness.ag/hu/

-Ez a jövő, az egymásért tevékenykedők közössége...!!!

HozzászólásokDrága Barátom!

Megtisztelsz elismeréseddel!!!

Köszönöm!!!

Meghajlok a Bennetek Élő Tudatosság Előtt!!!

Baráti Szeretettel.

zorba

http://www.lyoness.ws/

http://www.lyoness.ag/hu/

-Ez a jövő, az egymásért tevékenykedők közössége...!!!Drága Zotyám! :)

Van... :)
És most ismét a földig hajlok... :)

Szeretettel,
Álomkereső
Ingyenes e-mail kurzus és e-könyv a Vonzás Törvényéről