Test , lélek, értelem

" Az emberek alig tudják, mit jelentenek ezek a szavak:test, lélek, értelem.
A test érez, a lélek lát, az értelem gondolkodik.
De a jó embereknek van még néhány roppant tulajdona: a szelíd nyugalom, az illendő alázat, a derű és az igazságos cselekedet.
Érez, ha érezni, és lát , ha látni kell, gondolkodik, ha értelmét teszi próbára az élet, de bölcs megnyugvással fogadja, ami a sors rendeléséből neki jutott.
Semmi nem nyugtalanítja, beszédében igazmondó, cselekedeteiben igazságos mikor a világ félreérti, ő akkor is derűsen él, nem neheztel senkire, és nem tér le arról az ösvényről, amely az élet céljához, az igazi boldogsághoz vezet...
Mint ahogy az orvosok kéznél tarják a műtéthez szükséges eszközöket, úgy te is mindig tarsd kezed ügyében isteni és emberi tulajdonságaidat.
Mindenben-még a legcsekélyebb dologban is-úgy járj el, hogy ne feledd:a kettő kapcsolatban áll egymással. Mert semmi emberi dolgot nem intézhetsz el jól, hogy ne hivatkoznál az Istenre..Ugyanez áll megfordítva is....
Szeretnéd megtalálni a boldogságot?
Ha követed a józan ész szabályait, ha buzgón, határozottan,békés lélekkel azt teszed, amit a pillanat kíván, ha sem nem jobbra, sem nem balra nem téved el tekinteted, ha nem nézel maszkok után, és cselekedeteid összhangban állnak a természettel, ha minden szavad a hősi időket felidéző igazság jegyében születik, ha semmit sem vársz, és semmitől sem remegsz, ha megőrzöd lelked és szellemed tisztaságát-akkor biztos lehetesz benne, megtalálod, amire annyira áhítottál : a Boldogságot.
Ebben semmi meg nem akadályozhat." (Marcus Aurelius)

Szeretettel : Ágica