Egy új irány alapjai

Bár azt ígértem előző írásomban, hogy még fogok idézni az Új Föld c. könyvből, most mégis úgy döntöttem, hogy egy másik könyvből veszek ki idézetet. Ez pedig a Beszélgetések Istennel! Tulajdonképpen, mivel minden ugyanarról szól, hiszen Minden Ugyanaz, ezért ez is az Új Földhöz tartozik. Azt is írhatnám, hogy egy régi-új Föld.:) A beszélgetések Istennel bizonyos részben a következő körettel tálal: "Hogyan játszák az élet játékat a nálunk magasabb intelligenciával, és élettapasztalattal rendelkező lények?" Természetesen ez sokakat akadályozhat a megértésben, hiszen megütközhetnek páran ama kiindulóalapban: léteznek rajtunk kívül is értelmes lények. Az én írásom tárgyát sem ez képezi, hogy erről nyissak itt "gondolati-helyet", hanem az, hogy ezeket az új irányelveket átadjam, közvetítsem. Így a fogalmazás lényegtelen, mégis mivel idézek, szóról szóra írom, ami a könyvben van. Az MFL azt jelenti: Magasan Fejlett Lények.
"- Melyek az MFL társadalom alapvető irányelvei?
- ELSŐ IRÁNYELVÜK: MINDNYÁJAN EGY VAGYUNK.
Minden döntés, minden választás, minden amit "erkölcsnek", és "etikának" neveznétek, ezen az elven nyugszik.
MÁSODIK IRÁNYELV: AZ EGYBEN MINDEN ÖSSZEFÜGG
Ennek az elvnek megfelelően valamely faj egyetlen tagja sem vonhat meg valamit egy másiktól csak azért, mert "ő szerezte meg hamarabb", vagy mert az ő "tulajdona", vagy mert "alig maradt". A fajszisztémán bellül az élőlények kölcsönös függősége elismert és megbecsült. Mindíg egyensúlyban tartják a rendszeren belüli minden faj viszonylagos igényét - mert erről soha nem feletkeznek meg....
A "birtokolni" szó és a mögötte rejlő tartalom nem része az MFL kultúrának. Nincs olyasmi, hogy "tulajdon", abban az értelemben, hogy bizonyos javak egy-egy személyhez tartoznak. Az MFL-ek nem birtokolnak, az MFL-ek megóvnak. Azaz fenntartanak, felkarolnak, szeretnek, óvnak dolgokat, de nem birtokolják őket. Az emberek birtokolnak, az MLF-ek gondoskodnak. A különbséget talán így lehetne a legérzékletesebben megjeleníteni a ti nyelveteken.
Korábban az emberi történelem folyamán az emberek úgy érezték, hogy joguk van személyes tulajdonukba venni, mindazt amire csak rátették a kezüket. Ebbe beletartoztak a nők és a gyerekek, a föld, és a föld javai. Ez az elképzelés jórészt még mindíg tartja magát az emberi társadalomban.
Az emberek rögeszméjévé vált ez a "tulajdonlási" elv."
Eddig az idézet, és itt belekapaszkodnék a könyv gondolataiba:
Vegyük sorra, hogy mennyi mindent vissza lehet vezetni a birtoklás jelenségére:
1. Élet élése, ellátás, létezés: a nagy birtoklási láz és a hatalmaskodás együtt jár, hiszen a hatalomban létező emberek azon gondolkodnak, hogy hogyan is lehetne megtartaniuk a bőséget, amit birtokukban gondolnak. Hogyan lehetne birtokolni mások munkaerejét, gyakorlatilag életerejét, földjét, bármilyét. A birtoklás kiterjed a természeten túli emberi fogalmakra is, úgy mint állam, pénz, miegymás.
Nézzük egyszerűbben: ha két ember nem tud megegyezni a birtoklásban, tulajdonlásban, megkezdődik egy küzdelem, melynek győztese fog tovább birtokolni.
Itt nem arról van szó, hogy akkor nincs velünk semmilyen eszköz, hanem arról van szó, hogy az egyén csak kezelésre kap dolgokat, a közösség és önmaga érdekében. Ha nem tudja jól (hatékonyan és a természettel harmóniában) működtetni azt, amit csinál, az rossz neki is és a közösségnek. Ha tudja, az jó neki is és a közösségnek. (Itt jegyezném meg, hogy a Szent Korona Alkotmány amelynek egyik fejlődési pontja a híres 1222-es Aranybulla, pont ilyen szellemiségben kezeli az ide vonatkozó jogi kérdéseket, legfőbb példának okáért a magyar föld kérdését.)
2. Szerelem, család: Megérkeztünk kedvenc secret-es topikunkhoz, vagy gyakorlatilag az összes szerelemmel foglalkozó topikhoz: a legtöbb "szenvedést", "nehézséget" az okozza, hogy birtokolni akarjuk a másikat, és ez megakadályoz minket a szeretet, szerelem szabad élvezetében.
És mindez a két pont miért? Azért, mert abba az illúzióba ringatódott az emberiség közösségként, és egyénenként, hogy mi mind csak és kizárólag különállóak vagyunk, és külön vagyunk egymástól, és Istentől! Ez vezet ahoz, hogy megkezdődik egy félelem, az életért, a létezésért, a birtoklás megjelenésével a birtoklás lehetőségéért. Ezért jelenik meg maga a Hatalom jelensége is. Hiszen az egyik résznek birtokolnia, hatalmat gyakorolnia kell egy másik rész felett. Miért kell? Pont ezért!
Elméletben két lépés van hátra: ha alapgondolatként, életérzésként sajátítanánk/sajátítjuk el azt, hogy mi mind Egy vagyunk, és mégis különbözőek, akkor ebből a jelenségből és életérzésből fog fakadni a másik lépés, azaz minden félelem alapú birtoklási vágyat el tudnánk hagyni, túl tudnánk lépni rajta, és egy olyan élet veheti kezdetét, amely Eckhart Tolle szerint sem utópia! S ez az, ami MÁR ELKEZDŐDÖTT!

HozzászólásokKöszi Zsul! Igen,

Köszi Zsul!
Igen, elkezdődött!!!!
Hála a Mindenhatónak, és persze nekünk, akik egyek vagyunk Vele!
:-)))))))))))))