A hang varázsa

hangVannak emberek - mindenki tapasztalhatta már életében -, akiknek hangjában különös varázs cseng, mely mindenkit egy csapásra meghódít. Kétségtelen, hogy a hang kellemes csengése bizonyos fokig születési adottság. A jóga azonban azt tartja, hogy kellõ gyakorlottal még a természettõl fogva szintelen hangot is kellemes csengésûvé lehet tenni. Erre Nyugaton is elég példa akadt; gondoljunk csak Demosthenes közmondássá vált esetére. Mindenkinek szép és szuggesztív hangja lehet, ha világosan és értelmesen beszél, s - ami a legfontosabb - csak ritkán csap át magas hangba! Sohase beszéljünk magas hangon, torok- vagy orrhangon. Keleti megfigyelések szerint három hangon beszélnek általában az emberek. Torok-, fej- és mellhangon: nagyon sok hadaró, kapkodó ember beszél így; különösen a nõk. A "legantiszuggesztívebb" hang, ezek közül a torokhang. Az ilyenek sohasem tarthatnak sikerre számot az életben. Fejhangon beszél az emberek hetven százaléka. Ezalatt nem az általános nyugati értelemben vett, énekléssel kapcsolatos "fejhangot" kell értenünk, hanem minden olyan elsõ hallásra természetesnek nevezhetõ hangmodulációt, amelyet majdnem minden ember használ, aki nem törõdik a hangjával. A beszéd ilyenkor a szájból, a fejbõl jön csak, nincs semmi mélyebb rezonanciája.

A szuggesztív hang a mell-hang, mely mély színezetû, kellemes csengéssel rezonál beszéd közben a mellkasunkban. A mély határozott csengésû hang természetesen nem azt jelenti, hogy kiabáljunk; a kiabáló, rikácsoló, hol fel-, hol lecsapó beszédmodor nemcsak ellenszenves, hanem kifejezetten "deszuggeráló" hatású is. A szuggesztív hang tehát a normálisnál egy fokkal mélyebb. Aki ilyen hangon beszél, az megragadja figyelmünket, érdeklõdést kelt. A mély, dallamos hang az erõs jellem, bátor lelkület és határozottság jele, mely önkéntelen tiszteletet, bizalmat és áhítatot ébreszt. Hangunknak, ha magas, középmagas vagy közép színezetû, mélyebb modulációjú hangra való átképzése a jóga misztika szerint jellemünkre is hatással van. A hang mélyebb modulációjú átképzése, elmélyítése egyáltalán nem nehéz feladat. Abból áll csupán, hogy naponta szándékosan mélyebb hangon beszéljünk, mint ahogy megszoktuk. Akinek színtelen és merev a hangja, az olvasson fennhangon - mélyebb színezettel - költeményeket, drámai színmûveket, s igyekezzék a szavakban kifejezett érzést hangszínezetével is kifejezni.

Ha eleinte kissé nehezünkre esik is a mélyebb tónusú beszéd, ne törõdjünk vele, ez hamar elmúlik; csak attól óvakodjunk, hogy megerõltessük hangszalagjainkat. Mihelyt tehát elfáradunk vagy nem cseng tisztán a hangunk, azonnal hagyjuk abba a gyakorlást. A "rábeszélés, meggyõzés mély hangján" beszéljünk ezentúl mindig az emberekkel. Az átmenetet, nehogy környezetünknek feltûnjék, könnyen "meg lehet játszani". Mondjuk azt, hogy meghûltünk és azért ilyen mély a hangunk. Mindig tisztán ejtsük ki a szavakat, határozottan beszéljünk, és sohase remegjen a hangunk, mert ez az idegesség jele, és minden szuggesztiót egy csapásra megszüntet.

Ha emeletet kell járnunk, mielõtt valamilyen fontos tárgyalásra érkezünk, pihenjünk, mielõtt belépünk, és vegyünk mély lélegzetet, nehogy kifulladva érkezzünk meg, és így nagy gyakorlattal megszerzett nyugodt, szuggesztív hanghordozásunk szenvedjen csorbát. A beszéd mindig idegenenergiánk fogyasztását jelenti. Ezt szem elõtt tartva, ne beszéljünk soha haszontalanul, fontoljuk meg minden szavunkat, és rövid, határozott mondatokban, nyugodt, egyformán mély tónusú meggyõzõ hangon szóljunk. Ha hangunk és szemünk kifejezése harmonikus, nyugodt, átható és határozott, ha mindkettõ meggyõzõdésünk erejét sugározza, egyéniségünk szuggesztív ereje megsokszorozódik. Az õsi közmondások õrzik meg leginkább egy nép származását. A Keletrõl jött magyarság nyelvében van egy mondás, mely bámulatos pontossággal fejezi ki a keleti jógi-tekintet egész titkát. "Jól a szeme közé nézett..." mondja a magyar, s ezzel öntudatlanul is egy õsi indiai igazságot fejez ki. A szem és a hang a szuggesztió leghatásosabb eszköze. Hogy is mondta a kapernaumi százados a Mesternek, amikor az átható tekintetét ráemelte? "Csak egy szóval mondjad és meggyógyul az én szolgám!"

Forrás: Balog Gyula Bogumil, A természetgyógyítás mágiája, Szuggesztiós gyógyítás

Hozzászólások"Ismertem"

egy női hangot. Telefonos munka-kapcsolat volt. Ha Vele beszéltem, mindig megmozdult bennem valami, úgy éreztem, ha férfi lennék, szerelmes lennék belé.
Aztán egyszer el kellett mennem a hang tulajdonosához, sor került a személyes találkozásra: A hangja alapján 30 körüli gyönyörű érett nő, akinek a hangjában ott volt a jóság, az érettség, de a bujaság, a pajkosság, és a szenvedély meg a nyugalom is, mindezek együtt) - tolókocsiban ült, el volt hízva, és nagyon mást mutatott mint a hangja. Megdöbbentő volt, sajnos nem is tudtam leplezni ezt egy pillanatig, de akkor értettem meg - hogy Ő - inkább a hangja. Az Ő lelke, a belső valódi lénye olyan mint amit a hangja kifejez, amit a hangja megrezgetett bennem, és minden férfiban, aki hallotta.
A hangunk - a lelkünk kifejeződése."Szólj, s megmondom ki vagy" .Ismerős szavak és nagy igazságot

csenge333
rejtenek." A szem a lélek tükre" szintén.A kettő együtt valóban sok mindent elárul az emberről...Gyógyító hang

Bár nem beszél, hanem énekel, de ez a hang megváltás annak, aki hallgatja....