A NAGY MEGCSALATTATÁS ,

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják."
( Mt. 6:19 )

Az átlag ember hétköznapja manapság másról sem szól, mint a pénz utáni könyörtelen hajszáról. Mára világunk az okkult szervezetek ( Illuminati, Free Masonry, Bilderbergs, Skull and Bones, Bohemian Grove stb. ) összeesküvésének alattomos csalásainak a csapdájába esett, és egyre közelebb került a teljes testi, lelki és szellemi rabszolgasághoz. Eme szervezetek vezetői magától a Sátántól kapják az ötleteket és eszközöket ahhoz, hogy álmuk - egy új világ létrehozása - megvalósulhasson.

A G8 teljes erővel azon fáradozik, hogy létrehozzon egy olyan világegységet, amelyben korlátlan hatalmuk lesz, és ezt a hatalmat át fogják adni annak a politikusnak, akit maga Lucifer fog kinevezni földi helytartójának, akinek kezében összpontosulni fog az egész emberiség feletti minden hatalom .
Ezt a személyt a Biblia Antikrisztusnak nevezi. A globális birodalmat pedig fenevadként említi az Írás.
Ez a globális birodalom a legnagyobb erőfeszítésekkel egy olyan készpénz nélküli világ megvalósításán fáradozik,amelyben minden ember egy kézfejbe vagy homlokba ültetett microchip "tulajdonosa" lesz - valójában azonban ők lesznek A Rendszer tulajdonai és totális kiszolgálói.

A Federal Reserve, amely rabszolgává tesz minden embert

Amerika - és az egész világ - legfelső, központi bankja a Federal Reserve ( Federális Tartalék ).
Magántulajdonban üzemelő bank , amely minden törvény felett áll, senki által nem elszámoltatható, és semmilyen pénzügyi szerv által kérdőre nem vonható pénzintézet.
Tulajdonosai a világ elitje: bankárok, hercegek, iparmágnások, és mindenki, aki élete árán elkötelezte magát a New World Order (az ún. Új Világrend ) megvalósításának.
1913- ban, röviddel Woodrow Wilson elnök beiktatása után - aki maga is a Free Masons szabadkőműves társaság tagja volt -, Nelson Aldrich szenátor, a Rockefeller fivérek anyai nagyapja csalással megszavaztatta, és létrehozta a Federal Reserve-t, minden amerikai bank legfelsőbb bankját. A legnagyobb törvényadta kiváltsággal lett felruházva : a pénznyomtatás kizárólagos jogával az Egyesült Államokban.
Pénzt nyomtatni egy adott országban azért a legnagyobb kiváltság, mert mindenki, aki a pénzkiadó által nyomtatott pénzeket használja, a pénzkiadó szervezet adósává válik.
1913 előtt a bankok csakis az állam irányítása alatt folytathatták tevékenységüket . Mivel a pénznyomtatás kiváltsága kizárólag az Amerikai Központi Banké volt, a bankok az államtól kaptak pénzt, hogy azt kölcsönadhassák a lakosságnak. 1913 után viszont fordult a kocka. A Fed létrehozásával az egész USA a Fed hatalmába került, mivel az amerikai bankok csak a Fed-től kaphattak pénzt. Ettől fogva nem az állam vált a pénznyomtatásból származó bevételek haszonélvezőjévé, hanem a Fed, és a mögötte álló KEREK ASZTAL névre keresztelt szabadkőműves szervezetek. Ezek tagjai voltak : Rockefellerék, Rothchildék és J. P. Morgan.
Ettől fogva az egész USA a Fed-es gazdagok kezébe került.
1920- ban a Fed mögött lévő Rounded Table szervezet nevet váltott. Az új név a Council on the Foreign Relations lett.
A következő nagy, emberiség ellenes összeesküvést 1933- ban követte el a Fed, amely nagy lépés volt a végső idők virtuális rabszolgasága felé.
1933- ban a Fed és a mögötte felsorakozó szabadkőműves erők elrendelték az addigi, szabadságot és biztonságot nyújtó aranyfedezet beszűntetését. Ezzel a lépéssel az egyeduralomra törekvő elit szinte teljes mértékben a pénzhasználathoz láncolta Amerika és az egész világ lakosságát . 1933 előtt, ha valakinek volt 1000 dollárja, és közelgő bajt sejtett a gazdaságban, akkor kérésére a bank aranypénzt adott az 1000 dollár értékének megfelelően. Így a polgárok viszonylagosan függetlenek lehettek a bankoktól, és az akkori pénzvilágtól, de ugyanakkor kézzelfogható értékkel rendelkezhettek.
Az Illuminati-s és szabadkőműves monopolisták megszűntették a pénz aranyban mérhető fedezetét, magyarán elértéktelenítették a pénzt. Innentől fogva a készpénzhasználat adósságot jelentett a Fed felé, valamint állandó függést a pénz használatától.
A mai napon szinte senki sem tud létezni készpénz nélkül .
Mindezen csalások után a Fed mögötti Council on Foreign Relation ( Külkapcsolatok Tanácsa ), az Illuminati és a Freemasons (Szabadkőművesek) már nem elégedett meg pusztán az USA leigázásával, hanem minden létező és valamit is számító ország központi bankjait kezdték el szisztematikusan elárasztani USA dollárosokkal és megszerezni a pénznyomtatás jogát. Így történt, hogy a világ nyolc iparilag legfejletteb országa a Fed kezében van. Amennyiben bármely ország ellent próbálna állni a Fed uralmának, úgy annak az országnak a további sorsát a Fed kezében levő amerikai szuperhadsereg pecsételné meg.
1995- ben Saddam Hussein bejelentette, hogy fel akarják számolni USA dollár készleteiket, mivel rájöttek hogy a Fed - nek mi a valós szándéka, és semmi esetre sem akartak rabszolgái lenni a Fed olthatatlan éhségének. Ahmadinejad szintén kijelentette,
hogy ha kell, meghalnak, de az ősi Perzsia sohasem lesz a modern Róma rabszolgája. Ennek megfelelően folyik most is a kampánymunka a nemlétező atomfegyverekről, s a Fed újra beindította a hadiiparát, hogy véget vessen a lázadásnak.
Az más kérdés, hogy Irán valóban beváltaná fenyegetéseit Izraellel szemben, de nem ez a valós oka az Irán és USA közti konfliktusnak

Meg kell látnunk, hogy Sátán - felhasználva az ő imádóit -, becsapta az egész emberiséget, hogy eszeveszett erővel fáradjon mindenki a lehető legtöbb pénz megszerzéséért, akár bűncselekmények vagy gyilkosságok által is. Annak a pénznek a megszerzésére és elrejtésére ösztönöz Sátán bűnös eszközökkel, amelyeknek az előállítási költségein kívűl semmiféle értéke sincs.
Erre figyelmeztett minket Isten egyszülött Fia, Jézus Krisztus. Ez a Bibliában említett ún. NAGY MEGCSALATTATÁS, amely megelőzi a világdiktátor, azaz az Antikrisztus megjelenését. Emiatt javasolja Isten az embernek, hogy ne adja fejét tisztességtelen eszközökre a pénzszerzést illetően, mert egy nem is olyan távoli napon a használatban levő pénzek egy nap alatt teljesen értéktelenné fognak válni.

Az Új Világrend (New World Order ) avagy egy szép börtönvilág

Mai világunk minden egyes nappal közelebb kerül a Szabadkőmővesség (Freemasonry), az Illuminati és a többi sátánista világvezető által megálmodott Új Világrend ( New World Order ) valóságához. E luciferimádó világvezetők minden nap azon dolgoznak, hogy a föld országainak gazdaságát egybeolvasszák, és ezáltal előkészítsék a terepet az ő istenük eljöveteléhez, akit a Biblia Antikrisztusnak nevez.
Ez az "új világ" egy jól funkcionáló börtönvilág lesz mindazok számára, akik benne fognak élni. Az emberi jogok végérvényesen megszűnnek ekkor. A modern technika révén minden ember teljesen leinformálhatóvá válik, és személyes adataik az elit számára mindenkor felhasználhatóak lesznek.
A Federal Reserve 1933-as nagy csalása óta az embeririség egy lépésnyire van csupán a teljes gazdasági diktatúra létrejöttétől, ahol az emberek kézbeültetett chip-pel lesznek csak képesek adás-vételi tranzakciók lebonyolítására. Mindazok, akik ellenállnak,
egész egyszerűen ki lesznek zárva az interaktív rendszer adta életszükségleti rendszerből. Akik a Rendszeren kívül fognak állni, azok számára az élet egyenlő lesz a mindennapos nélkülözéssel. Csakis abban az esetben juthat majd valaki munkához, kaphat orvosi ellátást, élelmiszereket, gyógyszereket, ha hajlandó a testébe beültetni a teljes kontrollt jelentő chipet.

A G8 országok vezetői egy olyan társadalmat akarnak, amelyben a kereskedelmet számítógépeken lehet bonyolítani, megszűntetve ezzel az összes papír- és fémpénz használatát. A Digital Angel (Digitális Angyal) nevű vállalat kifejlesztett egy parányi méretű chip- et, amely hihetetlen mennyiségű információt képes tárolni. Energiáját az emberi testhőből veszi.
Ezek a parányi chip-ek fogják tárolni a vezetői engedélyt, útlevelet, kórházi feljegyzéseket, bankszámlaszámot, és ami a legfontosabb: egy globális azonosítószámot, amely a rendszerhez való tartozás azonosító száma lesz. Ez pedig a 666... * A termékkódokon található három, hosszabb páros vonal a 6-os számnak felel meg.A köztük lévő vonalak a konkrét terméket kódolják. Tehát: 6......6......6
Ennek megfelelően az emberek is ilyen "termékkódot" fognak viselni a testükön, testükben.

Mindazok, akik elhatározzák, hogy használni fogják az újfajta azonosítót, végérvényesen rabjává válnak az Illuminati és
Szabadkőműves Új Világrend zsarnoki rendszerének.
Ebben a különösen zárt rendszerben már lehetetlen lesz a feketekereskedelem. Senki sem menekülhet többé a biztonsági kamerák fürkésző tekintete elől. Az új társadalom kezdetben sokak számára a biztonságot és a kényelmet fogja jelenteni, de rövid időn belül az emberek rájönnek, hogy mennyire rászedték őket a Birodalom vezetői. Viszont ekkor már nem lesz soha többé lehetőség a rendszerből való szabadulásra! Végérvényesen megpecsételődik az emberek sorsa, nem lesz helyük a titkoknak.

Ebből a csapdából csak egyetlen kiút van:
Jézus Krisztus, a Szeretet Istenének a Fia.

Az elragadtatás

"Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és
mindenkor az Úrral leszünk."
( 1. Thessz. 4:17 )

Isten kétezer évvel ezelőtt elküldte Fiát, a Megváltó Jézus Krisztust, hogy visszavezető utat mutasson az emberiség számára.
Isten jól ismeri az emberek szándékát, hogy némelyek világhatalomra vágynak. Tudja,hogy ezek képesek lesznek az egész világot becsapni és az emberiséget rabszolgaságukba hajtani egy kereskedelmi- pénzügyi rendszer felállításával.
Emberileg lehetetlen megszabadulni e világ országainak zárt kommunikációs rendszeréből. Istennél azonban most még minden lehetséges.
Az utcai kamerák, műholdak, chip-ek világában lehetetlen kibújni a fenevad rendszeréből, melyet a G8 kreált, hogy minden ember - azonosítókat viselve - állandó megfigyelés alatt álljon. Amikor eljön a nap, és az emberek kezébe és homlokába biochipeket injekcióznak egy védőoltással, attól fogva minden egyes ember a műholdak látóterébe kerül.
Beültetett chip-et viselve csak akkor lehet a mindentlátó műholdak elől elbújni, ha valaki 30 méterrel van a földfelszín alatt.
Viszont mindenki kizárólag akkor juthat majd élelmiszerekhez, ha beültetett chip-et visel a testében. Enélkül lehetetlen lesz az élet a földön.
Isten ezért figyelmeztet mindnyájunkat az Ő Beszédén, a Biblián keresztül , hogy mindaz, aki hittel követi Istent és hisz az Ő egyszülött Fiának megváltásában, fel ne vegye ezeket az azonosítókat. Akik ugyanis viselni, használni fogják ezeket, részesei lesznek azoknak a csapásoknak, amelyek a földre várnak, s amelyek a Jelenések könyvében olvashatók.
Istennek mindenkorra megvan a menekülési terve, amellyel kiszabadítja az emberiséget Sátán és gonosz szolgái kezéből.
Amint kimentette Isten Noét az akkori világ gonosz fiai közül, úgy menti ki őket az antikrisztusi királyság elől is.
Mindezidáig Isten lehetőséget adott az emberiségnek a választásra. Ma még tart a kegyelem ideje... Azonban az utolsó éveket-napokat éljük... Isten kegyelme lassan bezárul.
Hamarosan megszólal az összegyülekezés isteni harsonája, amellyel egybegyűjti a keresztény egyházat a világból való kimenetelre, kiszabadulásra. Mert felvétetik a hívők sokasága a Szent Szellem ereje által, mielőtt rázúdul a pusztítás és a rettenetes nyomorúság az itthagyatottakra.
Imádkozom, hogy Isten adjon mindannyiunknak megtérést és tegyen minket méltóvá az elragadtatásra. Az Úr közel.

(Tóthi Mihály írása alapján)

HozzászólásokDidn nike outlet know nike

Didn nike outlet know nike roshe run generally Worthington pin nike free run would beats earbuds be under armour shoes of nike huarache end adidas outlet of, womens nike air max UA adidas originals private guru retro jordans Amos christian louboutin Allison nike free run thought. Absolutely adore nike outlet the nike free culture nike cleats this nike clearance Worthington nike air max container, Fortunately cheap nike air max we air max 95 can moncler sale have cheap beats by dre more meets in nike air max 90 together nike cleats in Michael Kors Jet Set Bag Toledo. nike free run It a Michael Kors Bags On Sale small Michael Kors Bags Sale amount discouraging nike outlet for the children, air max Only new jordans to find louboutin outlet they under armour discount interested nike store in nike air max 2017 they tips.

Pulisic moncler outlet supplies nike basketball shoes Croatian nike shoes beloved nike air max 90 ones, As well as nike store the good nike shoes thing adidas stan smith is christian louboutin outlet for cheap beats headphones your jordan shoes boyfriend mont blanc ballpoint pens Croatia nike basketball shoes joined nike shoes up with europe jordans for girls in nike clearance July cheap jordans 2013. beats by dr dre These resulted in nike factory store when moncler outlet he beats by dre on sale created mont blanc a Croatian nike air max 95 passport, nike outlet As mont blanc fountain pen they have done considering aid air max 90 from nike air max 90 the Croatian nfl nike factory store Federation, cheap nike air max Can nike shoes you must moncler jackets be nike shoes for men employed nike store in the under armour womens shoes european. air max Regarding thinking nike free run about nike huarache receiving nike roshe run 2015 nike boots Dortmund authorized beats headphones one cheap beats particular 16 jordan 13 years jordans for women old, Driving nike free run her Yeezy Shoes dad nike store in ough nike store 17 cheap beats by dr dre marketing cheap beats headphones community,

First foe cheap jordans interception nike shoes for men bring beats headphones cheap back jordans for cheap to obtain beats by dr dre landing. nike air max 95 First stage mens nike air max associated nike factory store with nike basketball shoes low mont blanc pens discount coming back in nike outlet a christian louboutin outlet match as Michael Kors Handbags Sale his nike roshe or her karate nike store Gators. First beats by dre most nike factory store disappointing. beats by dre on sale Thanks to exact beats by dre sale same swiftness, nike air max 90 The new jordans precise aforesaid christian louboutin endeavour beats earbuds aerobic moncler men exercise program is christian louboutin outlet not truly nike outlet going through you nike store and your beats solo family Adidas Yeezy 350 Boost some sort nike free 5.0 of louboutin shoes party air max 1 prefers. nike roshe run It nike air max 95 even jordan 11 for the nike roshe run this is nike store an elliptical exercise machine. air max 1 You happen Michael Kors Bags to Michael Kors Diaper Bag be use-up beats by dre studio more air max 90 calories jordans for sale and Michael Kors Handbags simply nike free the cardio cheap jordans tolerance air jordan speedily if nike outlet you nike cleats decide beats headphones on sale to nike free run hop on the equipment new jordans take jordans for sale periods. jordan 6

Every last single mont blanc starwalker place nike air max 90 pronounces they will mont blanc pens be Adidas Yeezy For Sale the No. Michael Kors Handbags Outlet 1 motor jordan 11 bike nike air max city limits jordan 6 for under armour sale the majority cheap beats of nike roshe run whether that under armour womens shoes could nike sneakers actuality Michael Kors Bags Online work beats earphones the actual. All jordans for sale of Yeezy Boost 350 them mens nike air max trying to cheap jordan shoes determine the cartons of womens nike air max what Michael Kors Jet Set Crossbody you nike store think jordan 11 makes moncler coats a cheap jordans fabulous mens nike air max site moncler men because considering cheap beats by dre how nike huarache to atart exercising. new. jordan shoes

Two beats by dre cheap siblings, beats by dre 11 beats by dr dre together mont blanc pens for sale with nike basketball shoes 15, Michael Kors Jet Set Diaper Bag Fade away nike free run within nike roshe a cheap nike air max suv nike outlet Baltimore local womens nike air max mall nike air max in 1975. air max 95 Thirty a nike air max 90 few nike air max 95 days nike air max 2017 later nike clearance on, nike shoes A nike shoes dizzy ladies cheap beats by dr dre grasped nike free 5.0 successful nike air max 95 in addition perform price nike cleats tag nike boots states adidas store be nike free 5.0 louise, Of Michael Kors Handbags On Sale the nike air max 90 devoid beats by dre studio adolescent nike air max 2017 teenagers, nike air max Merely won't under armour shoes say nike store the activities adidas yeezy lindsay lohan proved jordans for girls to Michael Kors Diaper Bag Sale be Michael Kors Purse Sale performing louboutin outlet considering the fact nike huarache that and jordan 13 consequently jane's nike shoes daughter inviting Michael Kors Purses On Sale evaporated Yeezy Boost 350 For Sale way back when so. air max Your cheap beats lover hurt, Unpredictable on nike boots top Michael Kors Sale of that cheap jordan shoes manipulative, nike store Illustration moncler jackets a legal nike huarache professional, A retro jordans bookish cheap beats by dr dre social workforce nike shoes perfectly christian louboutin shoes as air max 1 a Michael Kors Jet Set Tote philandering policeman Michael Kors Diaper Bag within the toils of air max 90 the your sweetheart nike outlet unique nike outlet performance. beats by dre sale

Applications: Tracks nike shoes ones own action, nike air max 90 Individuals, nike free 5.0 Calories jordan 13 expended and adidas superstar furthermore air max 90 a womens nike air max stairway nike factory store climbed. nike roshe Records nike shoes for women uninterrupted nike roshe deep relax jordans for women and cheap beats headphones present users woke nike shoes throughout christian louboutin in beats headphones on sale darkness, beats earphones And as beats earphones well, nike clearance shows as an nike free 5.0 noisy jordan shoes alarms Yeezy Boost which nike shoes for men often beats headphones cheap vibrates Adidas Yeezy Boost 350 of cheap under armour get air max 1 they nike shoes for women raise. Lets you moncler jacket diary moncler coats what christian louboutin sale you Cheap Michael Kors Bags eat, Especially cheap nike air max a nike basketball shoes barcode nike sneakers scanning device that air max shares availability to air max 90 source beats by dre studio of Michael Kors Jet Set nourishment under armour sale strategies jordan 13 and jordans for sale know-how. jordan 12

We're nike shoes all nike shoes for men millionth athlete,Manley, Yeezy Boost 350 Price Who's air max going cheap under armour to womens nike air max be actually Adidas Yeezy Boost as nike shoes for women a result nike roshe of houston, On mens nike air max the beats headphones menu jordans for girls in retro jordans irak Adidas Yeezy in christian louboutin shoes 2002 jordans for women to 2005 nike roshe run in forces cheap mont blanc pens cleverness nike shoes for women and air max 95 dealing nike shoes for women as a beats headphones cheap building contractors for new beats by dre cheap york christian louboutin sale state dept,Manley nike roshe initially was nike shoes able to stay nike store away from in the under armour discount region of 20 cheap beats by dre compete staff nike shoes for men members nike free run who air max have nike roshe been cheap nike air max shopping jordan 5 spot nike sneakers your nike sneakers sweetheart moncler jacket bib volume Michael Kors On Sale in nike outlet the place air max between your finish variety additionally nike roshe run the montblanc meisterstuck extra trails beats solo leading off nike roshe run this Michael Kors Bags Outlet line of nike air max business. nike roshe run These air max people were nike roshe not successful nike free and he or she beats by dre wireless must air max 95 be under armour outlet paged nike free run over nike air max 90 the air max general beats by dre on sale public beats solo take air max 95 care of nike roshe set beats by dre up. Any beats by dre cheap time nike roshe run that nike outlet did nike air max 2017 not employment, beats headphones Ethnic jordan shoes background moncler women officers labelled nike boots as nike air max her moncler sale to jordan 6 be Yeezy with nike air max 90 her mobile phone.Long jordans for cheap time nike roshe acquiring christian louboutin sale surveyed nike cleats looking for mens nike air max the nike air max particular nike outlet is cheap jordan shoes cut mont blanc pen back louboutin shoes into nike air max 2017 the ground, nike air max Manley under armour outlet grew nike free to jordans for cheap become nike free psychologically and Yeezy Adidas mentally. beats by dre wireless since crying air max 1 streamed beats headphones on sale all louboutin shoes over him nike store / jordan 11 her nike air max own moncler women face,The nike sneakers organization siblings that also passed on, Every beats earbuds one nike shoes of, nike air max They beats by dre wireless are beats by dre sale all nike boots stand christian louboutin shoes out, The woman nike clearance reported. air maxterra baratom,kepzeld el...!

Ma kaptam egy megerositest az itt feltett kerdesemre,ill. pontosan a peldara,amit felhoztam. Hat nagyon meglepett,de kellemesen.
Igen,vki/vkik azt mondta/k,hogy inkabb a kisvallalkozok,mint a multik!

Szeretettel,
felebaratSzeretettel terranak

"A gondolatok tanacskozassal erosek..." (Peld.20/18 )
Koszonom ,hogy elmondtad a velemenyedet.

Szeretettel,
felebarata válasz nincs nálam

Nekem is van saját véleményem a leírtakról, de azt nem tenném meg soha, hogy tanácsot, megoldást vagy döntő álláspontot hirdessek. Hogy: hogyan, mit, kivel, kihez, miért, kit, kikkel.
Mert ma így látom a dolgot, de nem tudom, holnap miként vélekednék.. - igen sajnos a kinti világban is így van, mint a bentiben is, (amíg nem Világosodunk meg),- ma ez a törvény jó holnap már egy másik, ma ez az elképzelés mellett döntöttünk, három hónap múlva módosítunk rajta)
Ezért írtam, hogy még nem jutunk el a tiszta Tudatba, még nem Világosodunk meg addig egy leírt mondatot fejlődésünk során többféleképpen fogunk értelmezni.
Az én beállításom mindenkivel szemben,- a szeretet kisugárzása, mindenkiben keresem magamat és magamban kutatom a másikat.
Ha négyzeteltéréseim vannak a világgal, bárkivel, a megoldást magamban keresem. Belül próbálkozok rendet csinálni, csakis így ismerem meg a másik szándékát, lelkiállapotát. A Teremtő a Rend belülről sugárzik kifelé.
Ha elolvasom a napi sajtóban nem épp ínyemre írt írást,- ha valami rosszat látok az utcán,- ha valaki „csak úgy „negatív kisugárzással hat rám,- mit kell tennem?
Szerintem a felsorolt eseményeket az én belátásom szerint,- hagyom, hagyom, hogy bennem minél mélyebben irányítás nélkül megtalálja Ő a helyes választ a történtekre.
Konfliktust nyitni bárkivel is szerintem értelmetlen, mindkét fél a saját érveit saját „igazságát” vágná oda a másik fejéhez, megoldás eleve nem születhetne, mert nem egyformán kezelik, szemlélik a problémát, gondolataik szintje különbözik.
Én, azt a fenti írást tudomásul vettem és úgy kezelem, hogy, - ilyen is van,- ez van, mi ebben a jó? Vagy mi ebben a hasznos?- mivel értek egyet, vagy mivel nem…..és elkezdek kutatni belül.

Szeretettel, felebarátnakkedves Admin

Tökéletesen biztosnak lenni valamiben legalább akkora hiba, mint mindenben kételkedni. Az embernek valahol e két véglet között kell horgonyt vetni.
Nem feledkezhetünk meg arról, hogy, tévedhetnek, tévedhetünk, ezért nyitottnak kell lennünk a miénktől eltérő véleményekre.
Minél nemesebb, minél értékesebb egy ember élete, annál inkább át van szőve kétségbe vonható anyagokkal.
Az olvasott cikket továbbadtam az olvasóknak, tehát ilyen írott elmélettel is lehet találkozni „Ilyen is van „ a konzekvenciákat nem én vonom le mások helyett.

Idézet:
„ … én gyűlölök minden izmust . Szeretem az amerikaiakat , de minden amerikanizmust, amivel módom volt találkozni, vulgárisnak, fennhéjazónak tűnik számomra. A szocialisták és az anarchisták nem egy gondolata rokonszerves nekem, de a szocializmustól és az anarchizmustól hideg futkos a hátamon.”

A probléma mikor megalkotsz egy izmust , minden emberit kifacsarsz a dologból, és egy tisztán intellektuális termékhez jutsz: egy szektához, egy kultuszhoz, egy rendszerhez, egy nem emberi valamihez. Ami pedig megszűnik emberinek lenni, nagyon könnyen válik ördögivé, ha az alkalom felkínálkozik.
Meggyőződünk, manipulálnak egy adott elképzelés igazságáról, azt akarjuk, hogy az igazság győzzön, e célból létre hozunk szimpatizáns csoportot. Megszédít, elvakít, becsap minket a láthatóan gyors siker. A valóság azonban az, hogy hátba szúrtuk az Igazságot.
Idézet:
„ …Browning csodálatos volt . A Browningizmus, mint kultusz, badarság. Ugyanez igaz a bergsonizmusra , embersonizmusra és a marxizmusra „

Így van ez az erkölcsökkel is. Ha az embernek van erkölcsi meggyőződése, és annak megfelelően éli életét, ez olyan felüdülés embertársai számára, mint egy zöldellő fa a kietlen pusztaságban.
Ha rendszerbe foglalja nézeteit, és felfogását megpróbálja ráerőszakolni másokra, menekülünk tőle, mint ördög a tömjénfüsttől.

Az ember zsarnoksága könnyebben elviselhető, mint az erkölcsi zsarnokság. Személyi zsarnokság ugyanis tisztán egyéni természetű, míg a morál zsarnoksága egyfajta tökéletesített lelki börtön, amelyből nincs szabadulás senki számára.
Különben is – miért ne mondhatná ki az ember itt és ott azt, amit ő „igaznak „tart, anélkül, hogy valaki máris valamilyen címkét ragasszon rá?
Ha találkozom mélyen erkölcsös emberrel, aki zárva tartja a száját és nem akar engem felemelni az erkölcs magasabb szintjére, feljebb emelkedem, mert jelenléte által erkölcsösebbé válok.

Ám amikor hivatásos erkölcsjavítók vadásznak rám, hogy rábírjanak rendszerük elfogadására, - onnét szököm.

Lehetetlen hibátlanul élni, ezért az a feladatunk, hogy ápoljuk, hirdetjük, növeljük a szeretet, barátság , boldogság , és a béke erejét, hatalmát.. Tanuljunk hibáinkból.Koszonom Admin!

Koszonom a valaszod,komolyan!
Hogy ertsem azt,hogy"de ha lehet mast se!"

Szeretettel,
felebaratez az eddigi legnagyobb

ez az eddigi legnagyobb hülyeség amit olvastam :-) szerintem akárki írta, csak viccnek szánta, vagy ha nem, akkor szegény, beteg... de semmi gond, mert ha kap majd a bőre alá beültetett csippet, akkor fogják tudni kezelni :DDDD

felebarat, szerintem tedd azt, ami jól esik.
ha komoly válaszra vagy kíváncsi, akkor azt mondom, ne vegyél fel dollár hitelt :-) de ha lehet mást se!terra

Koszonom a figyelmeztetest, igen hasznos tudnivaloval lattal el.De a kerdesemre nem valaszoltal!Amolyan hetkoznapi emberi nyelven varok valaszt toled vagy barkitol.
Vagy megvilagosodtam/tunk vagy nem,de az biztos!

Szeretettel,
felebaratFüggőség csapdája

A spirituális kereső- bizonyos nagyszabású élmények és felismerések hatására- könnyen függővé válhat, és észrevétlenül elsétálhat a valódi Igazság mellett, amelyek a drogokhoz hasonló eufóriával töltenek el.
Senki sem tarthatja (igaznak, helyesnek) az általa elmondottakat. Pillanatnyi tapasztalatait keverve a tudásával próbálja a tiszta Igazságot imitálni. (tökéltessek,?- nem vagyunk,- mindannyian éljük az életet), mindannyiunk másképp közelíti meg a dolgokat, és másképpen is értelmezi.

ÉN, élem életemet és a világból próbálgatom a képeket összerakosgatni, mindenből, amit hallok, látok, tanulok a régi és új tapasztalataim segítségével- hasonlóan, mint egy építész ki egy új ház tervrajzát tanulmányozza és, elképzeli vizuálisan hogyan is fog mutatni a ház,- és a környezetét miképp változtatja meg..

Az építész is az adott pillanatban csak találgat, nem tudja milyen hatás lesz a házra a környezete tíz év múlva de, azt sem tudja, hogy milyen környezetváltoztatással lesz a ház környezetére tíz év múlva.

Az elme a spirituális tapasztalatokra is gyakran alkalmazza a hasonló mintát, mint pl: „ Ha sikerülne megőrizni ezt az élményt, az maga lenne a szabadság.”

Sőt úgy gondolja, az élet értelme épp az, hogy az ember folyamatosan ebben a spirituális részegségben lebegjen.
A spirituális tapasztalásnál nem létezik erősebb drog a világon, elhiteti veled, hogy ha ezek a tapasztalatok folyamatosan veled maradnak, akkor a jó érzés, az eufória sem mulhat el. E függőségben szenvedő meg van győződve arról, hogy neki nincs problémája , mivel az ő részegsége különbözik minden egyéb részegségtől.

Vagy megvilágosodtál , vagy nem.

szeretettel , nekedTe kit valasztanal,Lucifert vagy Jezust?

Lehet,hogy ez az iras egy nagy humbuk csak Amcsika ellen,de az is lehet,hogy igaz.
Ha megis igaz lenne, epkezlab otleteket szeretnek arra,hogy hogyan viselkedjunk,ha nem ertunk ezzel egyet es ellene vagyunk, vagy leg. kesleltetni,hatraltatni kivanjuk.Mit tehet az ember a mindennapokban ezert?
Pl.: keruljuk el a nagy bevasarlo kozpontokat ,megha akcioikkal,penzt takarithatunk meg es idovel toket halmozhatunk fel,es inkabb vasaroljunk a kistermeloktol,ostermeloktol,peksegekben,magan kezben mukodo kisvallalkozoknal? Vagy ennek a fennt leirtakhoz semmi koze?
Mit tehetunk?

Szeretettel,
felebarat