Nevetni, megérteni, szeretni jöttél

A napokban olvastam el Tatiosz: Nevetni, megérteni, szeretni jöttél c. irását. Bár eddig is ismertem jópár idézetet tőle mégis most döbbentem rá igazán h ő ismerte és tanitotta a titkot. Érdekes volt ókori görög filozófus szájából hallani a tanítást és sok érdekességet tudtam meg ebből az irásból ezért úgy döntöttem veletek is megosztom ezt a "csemegét".

Tatiosz
Nevetni, megérteni, szeretni jöttél…

A búcsúzó Nap a tenger fölött úszott békésen. Sugárzó rózsaszín égbolt borította be a mindenséget. Hirtelen baljóslatú felhők vonultak a hegy fölé, s mintha az istenek könnyeznének bánatukban, villámok, vizek törtek elő a láthatatlan égi birodalom szívéből. Szélvihar tépázta a hegy tetején álló magányos kápolna falait. Földig hajoltak a közeli olajfák, és levelüket hullatták, mikor a sziget partjánál kikötött egy kishajó.
Egy számoszi ember lépett a partra, napokat hajózott a tengeren, hogy találkozzon velem. Arra kért, egy óra alatt tanítsam meg a szeretet tudományára. Zihálva érkezett, még a nevét sem mondta meg, amikor kérdeztem tőle, hogy szólíthatom.
- A nevem nem számít – vágta oda hevesen -, csak a szeret, te nem úgy gondolod, Tatiosz? Taníts meg a szeretetre, de siess, mert nincs sok időm, vissza kell érnem a lányom menyegzőjére. Egy órád van ahhoz, hogy szeretetre méltó embert faragj belőlem. Sok vendéget hívtunk az esküvőre, ám közülük senki nem szeret. Azt akarom, hogy szeressenek.
- Te szereted őket? – kérdeztem segítő szándékkal.
- Gúnyolódsz velem?! – förmedt rám az idegen -, nekem nincs időm a kedveskedésre, folyton dolgoznom kell.
- Akkor menj, és keress másik tanítót.
- Mégis segítened kéne rajtam – váltott enyhébb hangra -, Szinakész a nevem… Most már nyugodtan hozzákezdhetsz a tanításhoz. Mondd meg, mit kell tennem, hogy szeressenek, s ha jó tanácsot adsz, ígérem, megfogadom.
- Szoktál nevetni? – kérdeztem tőle.
- Ugyan mi köze a nevetésnek a szeretethez? Arról beszélj, mit mondjak, és mit tegyek, milyen ruhát és ékszereket öltsek magamra, milyen étellel és itallal kínáljam őket, hogy végre szeressenek… a családom, a szomszédjaim, az ismerőseim és mindenki, aki csak él.
- Szoktál nevetni? – ismételtem meg a kérdést.
Szinakész egyre dühösebb lett, szavaim felkavarták. Felkapott egy kisebb követ, és hozzám vágta. Nyugalmam annyira felingerelte, hogy egyre-másra szedte fel a köveket a földről, kisebbeket-nagyobbakat, de már nem engem, hanem a fákat hajigálta velük.
- Ha tényleg tudni akarod, Tatiosz, bár igen értelmetlen a kérdés, sosem szoktam nevetni, nincs okom a vidámságra. Annyi csapás ért mostanában, hogy dühömet semmi sem képes megfékezni.
- És azt akarod, hogy egy dühös embert szeressenek?
- Nem nagy kérés ez, azt hiszem, mivel az a tudományod, hogy szeretetre méltó embereket faragj a gyűlölt figurákból.
Meg kell tanulnod nevetni, ez az első lépcső a többiek szeretete felé vezető úton, aztán beszélhetünk másról. Ha majd tudsz mosolyogni kívül és belül, akkor gyere vissza hozzám.
Szinakész mérgesen sarkon fordult, ám nem jutott messzire. Ahogy elment, úgy vissza is tért.
- Nem bánom, Tatiosz, akkor taníts meg nevetni. De igyekezz, mert lekésem az esküvőt.
- A nevetés az istenek ajándéka. ÁM ahhoz, hogy ezzel a hatalmas adománnyal megbirkózz, meg kell ismerned a jelentését. Hallottad, hogy a nagy király minek köszönhette szerencsétlenségét?
- Kérlek, Tatiosz, ne pazarold az idődet királyokra, szeretetre vágyom, nem pedig mesékre.
- A király éppúgy sietett, mint te, és hozzád hasonlóan mindenről lekésett. Lassacskán a saját élete is nélküle zajlott, mert nem tudta, mit jelent a nevetés. Ezt akarod te is? – kérdeztem Szinakésztől.
- Kezdd a mesét, Tatiosz, legyünk túl rajta minél hamarabb. Tudod, hogy sietek… - a szava itt elakadt, végül elmosolyodott.
- A király egy napon olyan türelmetlenné és ingerültté vált, hogy mindenki menekült előle, még a felesége és az anyja is kerülte a zord pillantását. Az akarat ezer szállal hálózta be a szívét és minden gondolatát. Keserű, fakó arcára könnyek véstek mély barázdákat. A király soha nem volt boldog. Bölcseket hívatott a palotába, és arról faggatta őket, vajon mi lehet az oka az emberek ellenszenvének.
- Azt akarod, hogy a felhők, amelyek a szemedet fedik, elvonuljanak? – kérdezte Diogenész.
A búskomor király vállat vont.
- Fogadd az embereket mosolyogva. Hallgasd meg a szavukat, és figyeld a tekintetüket. Ha így teszel, nem fognak elfutni előled.
A király felemelte a fejét, de még mindig nem szólt.
- Tudod egyáltalán, mit jelent a nevetés?
- Hogyne tudnám! - csattant fel haragosan Alexandrosz -, jól mulatni mások baján.
- Tévedsz, királyom, a nevetés isteni adomány: mivel te is kaptad, ezért tovább kell adnod. A földön semmi sem lehet örök tulajdonod, legkivált a nevetés nem, szét kell osztanod az emberek között, mint minden mást. A tudással, amelyet magad szereztél az évek alatt, ugyanezt teszed majd: a kormányzásról és a boldog életről szerzett tapasztalataidat is továbbadod egy napon, hogy a földet gazdagabbá tedd. Ám amíg csak akaratod van, és abból juttatsz másoknak is bőven, a te akaratod újabb akaratokat teremt, melyek nehezen férnek meg egymással. Előbb belül kell megváltoznod, hogy kívül is változtathass mindenen. Csupán a szív képes derülni az emberben, belül mosolyogj, úgy, hogy senki se lássa.
- Ugyan, csak a bolondok nevetnek magukban – korholta Alexandrosz a mestert.
- A belső mosoly az elégedettség hegycsúcsa, fénylő erő, amely a világot mozgatja, békés ragyogás, mely lecsöndesíti a háborgó tengert, a tajtékzó hullámokat és az ádáz szeleket. Az önmagát értő és elfogadó ember, nem akar másnak, többnek látszani, mint ami valójában, és nem kíván mások fölé emelkedni sem nem létező erényeivel. Azt tartja magáról, ami a valóság, nem képzel többet, de kevesebbet sem
- A király vagyok, elsők közt is első – utasította rendre Alexandrosz a mestert.
- Nem bánom, ki vagy, de nagy bajban lehetsz, ha értem küldtél. Aki önmagát nem érti, nem érthet meg másokat sem... Csak nyugalom, a megértés a második lépcsőfok, először önmagadnál kell kezdened: meg kell tanulnod belül mosolyogni, s ha már békés derűvel szemléled azt, aki vagy, megértetted és elfogadtad a szerepedet.
- Ez a mosoly, amiről te beszélsz, Diogenész, különleges tudomány lehet. Nekem nem volt időm tanulni, rögtön uralkodnom kellett.
- Minden, de minden, a hatalmas égbolt, a ragyogó Nap, a tündöklő Hold, a szikrázó csillagok, a suhanó felhők, a fénylő sziklák, a végtelenbe ringó erdők s mezők, az égig érő fák, valamennyi pompázó virág, a tenger, a folyók, a hegyi patakok és csermelyek, és az összes ember érted született, ahogy te is miattuk jöttél a földre.
- Ha jól értem, azt tanácsolod, mosolyogjak az égre, a Napra, a Holdra, a kövekre, a csillagokra… Talán ez menni fog. De azt ne kérd, hogy derűvel tekintsek az emberekre, mert felettük uralkodnom kell, hiszen a többi felett úgysincs hatalmam.
- Tévedsz, királyom, neked nem a Napot, a Holdat, a csillagokat, a mindenséget kell elfogadnod, ők ott lesznek akkor is, ha már te nem lehetsz jelen, magaddal kell megbirkóznod, te magad vagy a legnagyobb ellenséged, akit a gőgtől kell eltántorítanod.
- Térdre kényszeríted a királyt? Hát nem ez a legnagyobb gőg, amit valaha ember kieszelhet?
- Van még más is, ami belső derűd útját állja: úgy látom, még nem vagy eléggé tiszta, király…
- A patakhoz küldesz, hogy ruháimat ledobva a vízbe vessem magam?
- Ha neked ehhez patak kell, menj a patakhoz, de mielőtt belépnél a forrás vízébe, dobj ki minden a fejedből, ami tiszta gondolataid útját állja. Vesd le a fejedről a koronát, hajítsd el a nagy király címét, képzeld magadról, hogy egy ember vagy.
- Ember? – ámult el Alexandrosz -, a király nem ember, hanem király, a neve is kötelezi.
- Miért hiszed, hogy neved hatalmasabb bárki nevénél? Amíg nagyobbnak képzeled magad minden embernél, sosem fogsz belül derülni… Mondtam, tisztítsd meg a gondolataidat. A tiszta eszmék és képek nem tűrik a bántó türelmetlenséget, a haragvó gyűlöletet, a féltékeny irigységet, zárd hét ajtó mögé legártóbb szenvedélyeidet.
- Te megfosztanál mindattól, ami a lényegem? Miféle tilalmakat szabsz a királynak, Diogenész?
- Hogy megtanulj nevetni, előbb belül, majd mások felé baráti derűvel, tartsd hét lakat alatt a szenvedélyeidet. Az első lakat mindenek feletti akaratodat zárja el előled, melyet a megértő és együttérző szeretet helyett használsz gyakran. A második a balítéletedtől foszt majd meg, amelyekkel magad felisteníted, a többieket pedig lealacsonyítod.
- Arcátlan vagy, Diogenész, akár abba is hagyhatod, én sohasem tévedek – szakította félbe a királyt.
A bölcs nyugodtan folytatta tovább:
- A harmadik lakat mögött őrizd a bizalmatlanságodat, mely gyanakvásra sarkall mások tisztessége iránt, miközben magadat feddhetetlen erkölcsűnek és megbízhatónak tartod. A negyedik mögé a másoknak szabott feltételeidet és a magadnak tett engedményeket rejtsd. Az ötödik lakat a hűtlenség kínját zárja le: légy hű önmagadhoz, hogy hű lehess másokhoz is, légy az, aki valójában vagy, akkor könnyebb lesz betartanod szavaidat és ígéreteidet. A hatodik bántó, sértő, haragvó és dühös természetedet tartja fogva, a hetedik pedig a hitetlenséget és a reményvesztettséget. Higgy magadban és másokban, remélj szebb napokat, és bizalommal szeress. A valódi szeretet elfogadással és nagylelkűen szeret…
- Mindössze ennyi? – csattant fel a király.
- Van még valami: légy állhatatos a mában, hogy az lehess a jövőben is. Az istenek az emberre mérték a földi időt. Az élet kezdetén szabadon bánhatsz az időddel, ám amikor bűnök terhelik már a lelkedet, megfordul az idő kereke: véget vet a szabadságodnak, és szép sorjában minden baj, amit másoknak okoztál, visszaszáll rád. Bánj az idővel úgy, mintha egyetlen napból állna az élet: ne tegyél mást egyiken sem, mint életed legszebb, legboldogabb napján tetted, bárhogy gyötör a sors bajokkal és kínoz veszedelemmel, bánattal és tengernyi könnyel, tűrd őket, viseld alázatos büszkeséggel valamennyit. Aki tűrni képes, kiállja az Időisten próbáját…
Szinakész hálásan mosolygott rám:
- Most már értem, Tatiosz, végre megértettem mit jelent a nevetés. Többé nem akarom erőszakkal megszerezni senki szeretetét. A nevetés, vagy ahogy te nevezed, a belső derű, bennünk lakozik, még akkor is, hanem adunk otthont a számára. Őt kell felderítenem, és ha megtalálom, közelebbről is meg kell ismerkednem vele. Amit keresek, ami után loholok, az nem mások szeretete, hanem én magam vagyok- mondta a megértés mosolyával arcán.
- Örülök Szinakész, hogy visszajöttél. Ha akkor hajóra szállsz, talán tanúja lehettél volna egy boldog pillanatnak, de most, hogy maradtál, már tudod, hogy a boldogság egyetlen közös út, akár az élet, amelyen mindannyian járunk. Az utak látszólag külön futnak, és folyvást keresztezik egymást. Egy ideig másfelé tartanak, ám egy ponton, egy szerencsés pillanatban találkoznak. Lehet, hogy most lemaradtál a lányod menyegzőjéről, de a boldogságában még részed lehet, és a magadéval még erősebbé teheted.
- Úgy lesz, Tatiosz, ígérem.
- Ám az utakat össze ne keverd: van egy belső út, amelyik belőled indul, és hozzád vezet, a világ megismerésének útjára csupán akkor léphetsz, ha már a saját utad minden zugát ismered. Boldog csak az az ország és család lehet, amelynek legelső embere ismeri a boldogságot, mert maga is boldog.
- Másik út? Milyen útról beszélsz, Tatiosz? – csodálkozott. – Hát nem a boldogság útja az egyetlen út?
- Ne siess úgy, barátom – kértem tőle. – A király is tudni akart mindent: azt kívánta, hogy egyszerre találjon rá a belső derű, a megértés és az szeretet útjára. Ám Diogenész türelemre intett. Most térjünk aludni, holnap folytatjuk – belekaroltam, és a házunkba kísértem.
- Csak annyit árulj el még – nézett rám kérlelően -, hogy a megértés és a szeretet útja rajtam kívül futnak?
- Utad egyetlen út. Tőled indul, és hozzád tér vissza. A belső derű komoly épület, valóságos kis erődítmény, amelyik óv és véd, segíti minden lépésedet. Ezért van nagy szükséged rá mielőtt a világba kilépnél.
Szinakész felsóhajtott.
- Mit kezdenél az ezer színben pompázó emberi gondolkodással, ha még a saját gondolataidat sem érted? Először magadat kell megismerned, és megértened. A magadhoz vezető lépcsősor első foka a belső derű, a felhőtlen mosoly, az isteni nevetés, amelyik megtisztítja szíve3d az ártó dühös és indulatos szándékoktól. Minden gonosz szenvedélytől itt, ezen a lépcsőfokon kell megszabadulnod. Belső szándékaidat a világban fogod megvalósítani, tettekké formálni. Utad következő állomása a világi teremtés lesz. Ám az istenek sohasem hagynak magadra: az a szándékuk, hogy te és a világ ne szakadjatok el egymástól, ezért egy ezüstösen csillogó szállal keresztül-kasul szőtték a bolygót és annak minden teremtményét. Ez a tiszta fény mindenkit átölel. Ebben a fényben találod meg az Élet Törvényeit, melyet mindenkor segítségül hívhatsz utadon.
- Hogyan? – kérdezte ámultan barátom.
- Csupán gondolkodnod kell. Az Élet Törvénye egyetlen nagy törvény, mi neveztük el Szeretetnek. A Szeretet erejénél senki nem ismer nagyobbat. Roppant hatalmánál fogva egyformán érvényes mindenkire.
- A Szeretet mindannyiunk számára közös? – csodálkozott. – Ha te szeretsz engem, és én szeretlek téged, az ugyanaz? Mi volna a közös benne?
- A szabadság: nincs életednek egyetlen pillanata sem, melyben ez a szabadság elhagyna téged.
- Akik szabadok, sohasem szenvednek, márpedig az élet szinte folytonos szenvedéssel telik, ezek szerint senki nem szabad, aki szenved – mondta szomorúan.
- Szabadon dönthetsz a saját életed felett, az igen és a nem közül szabadon választhatsz mindenkor.
- Ma annyit tanultam tőled, Tatiosz, szinte bele sem fér a fejembe. Kérlek, nézd el, hogy csupán egy korlátolt emberi fejjel rendelkezem, úgy sajnálom, hogy nem tudlak követni a csillagokba. Jó éjszakát...

A világ tele van születő csillagokkal. Az egyik szikrázó csillag te magad vagy. Téged is, akár a többi csillagot, egyetlen szép fény ölel körül. Ő a te utad, melynek különböző lépcsőit járod. Hol magad felé billensz, mert feladataid odakötnek, máskor a világ szólít, s te kilépsz a fénylő csillagok közé, hogy egy napon magad is fénycsillag lehess. A csillagok útját járod, melynek célja egy: aki megszületett, a tisztaság fénye felé törekszik.

CsatolmányMéret
A7.JPG411.44 KB


TOMS For Sale Ugg Pas Cher En

TOMS For Sale
Ugg Pas Cher En France
Air Max Kopen
Canada goose dam
Nike Air Women
Pandora Official Website
Nike Soccer Cleats Boots
Cheap Toms Shoes Outlet
Yeezy Boost Sale Online
Vans Black Sneakers
23 IS BACK Store
Scarpe Air Max
Air Max Sneakers
vans shoe store
chaussure Nike homme
cheap uggs for women
Nike Air Max Goedkoop
Pandora Store
pandora outlet store
Uggs Pas Cher Soldes
Timberland Outlet
Moncler Jackets Discount Marketplace
adidas store
Yeezy Shoes Discount Marketplace
nike air max running shoes
nike schuhe günstig
Ugg boots Sale
Soccer Boots Outlet nike
Adidas Superstar Sale Online
Jordan Store
Pandora Store Sale
Canada Goose Outlet
Nike Air Pas Cher
cheap uggs
Nike Store
moncler jacket sale
new yeezy shoes
Yeezy Men
Toms Outlet Online
Canada Goose Womens Coats
TOMS OUTLET
Nike Factory Store
air force one pas cher
Hugo Boss Sale
Adidas Superstar
ugg store
Adidas Shoes Discount Marketplace
Adidas Originals Stan Smith
Air Max 90
Michael Kors Handbags Discount
canada goose jackets on sale
womens nike air max
Nike Shoes Discount Marketplace
Nike Air 90
zapatos de futbol nike
scarpe hogan outlet
zapatillas running
Original Ugg Boots
canada goose jacket outlet
ugg clearance
nfl store
nike mercurial soccer cleats
Yeezy Black
prada outlet
Cheap Michael Kors Tote Bag
Oakley Sunglasses Cheap
Michael Kors Outlet
nike tn pas cher
pandora jewelry store
Nike Air Damen
Boost Yeezy Sale On Line
toms shoes outlet
Ray-Ban Official Discounted Site
pandora beads
Air max dam
Discount TOMS
Descuentos Nike
official NHL jerseys
reebok running shoes
günstige nike schuhe
Cheap Toms Outlet Store
new pandora charms
Nike Shoes Sale Store
Ray Ban Sunglasses Online
UGG BOOTS FOR WOMEN
Cheap Michael Kors
Moncler Outlet Online
Moncler Sale
zapatilla adidas
Discount Air Max
nike sportschuhe
huarache sneakers
Nike Pas Cher Femme
newest lebron shoes
Hogan Outlet
fitflops sale uk
nike sneakers
cheap nike air max
Ugg Outlet Online Store
botas de futbol
Coach Bags On Sale
Boutique Ugg
Jordan Shoes Air
Air Jordan Retro Sale
Nike Air Sneakers
Ray ban sale online
Boty Nike Air
nike jordan shoes
Nike Zapatos
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Toms Factory Outlet
Jordan Sneakers For Sale
abercrombie and fitch store
Moncler Outlet Store
Nike Shox Cheap
Michael Kors Clearance
zapatillas nike baratas
Adidas Neo Discount Sale
nike sb stefan janoski
chaussures nike pas cher
nike air
Jordan Schoenen
coach factory outlet online
Doudoune Moncler Site Officiel
christian louboutin outlet
Doudoune Moncler Pas Cher
Nike Shox discount Sale
louboutin heels
Adidas Originals Superstar
Official Toms Shoes Outlet
nike shoes
Air Nike
Ugg Pas Cher Femme
billige nike sko
Canada Goose Outlet
ADIDAS NMD SALE ON LINE
Cheap Air Max Trainers
toms sale
ugg factory outlet
TOMS SHOES OUTLET
Negozi Pandora
chaussure basket homme
adidas outlet
suivre un envoi
Air Max Pas Cher
new jordan releases
Nike Air Jordan 11
Michael Kors
converse store
scarpe nike
Nike Roshe Run Sale
Uggs For Cheap
Air Max Femme
Nike Tn Requin Pas Cher
Pandora Store
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
Chaussure Air Max
goedkope nike air max
Nike Air Huarache For Sale
retro jordans for cheap
Nike Outlet
Stone Island Outlet
Kobe Shoes Nike
hogan scontate
Nike Air Max Cheap
nike air jordan pas cher
Air max levně
longchamp bags on sale
Nike Online Store

ypMs 2017.4.24MeszyG

Koszonom,hogy olvashattam gondolataidat.
Uditoek!

Szeretettel,
felebarat