A szeretet himnusza

1Kor 13 1Kor 13.1 Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.
1Kor 13.2 Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. 1Kor 13.3 Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
1Kor 13.4 A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély.
1Kor 13.5 Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.
1Kor 13.6 Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli.
1Kor 13.7 Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
1Kor 13.8 S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás végetér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.
1Kor 13.9 Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a prófétálásunk is.
1Kor 13.10 Ha azonban elérkezik a tökéletes, ami töredékes, az véget ér.
1Kor 13.11 Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyerek, úgy gondolkoztam, mint a gyerek, úgy ítéltem, mint a gyerek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyerek szokásait.
1Kor 13.12 Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek. 1Kor 13.13 Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
1Kor 14 1Kor 14.1 Törekedjetek a szeretetre, de igyekezzetek a lelki adományokat is elnyerni, különösen azt, hogy prófétálhassatok.
1Kor 14.2 Aki ugyanis az elragadtatás nyelvén szól, nem emberekhez beszél, hanem az Istenhez. Senki sem érti, hiszen a Lélektől indíttatva titokzatos dolgokat mond.
Szent Pál I. levele Korintusiakhoz

csepp

Címkék:

HozzászólásokHit

A hit rabigájától való megszabadulás élményét Robert G. Ingersoll a következőképpen írta le:

"Amikor meggyőződtem róla, hogy a világegyetem természeti, s az összes szellem és isten mítosz csupán, akkor elmémben, lelkemben, minden csepp véremben szétáradt a szabadság örömteli érzése. Börtönöm falai szétmállottak és ledőltek. Fény árasztotta el a helyiséget, s az összes zár, retesz, rács és bilincs köddé vált. Nem voltam többé sem cseléd, sem rabszolga. Sem itt a földön, sem a végtelen tér mélységeiben nem volt senki, akit parancsolómnak kellett volna tekintenem. Szabadon gondolkodhattam és szabadon fejezhettem ki gondolataimat, szabadon élhettem saját ideáljaim szerint, a magam és szeretteim örömére, szabadon használhattam összes képességeimet, érzékszerveimet, szabadon terjeszthettem ki képzeletem szárnyait, szabadon vizsgálódhattam, találgathattam, álmodozhattam és reménykedhettem, szabadon ítélhettem és dönthettem dolgok felől... SZABAD VOLTAM! Egyenesen és félelem nélkül álltam, vidáman nézve szemközt az egész világgal."

Minden hívő, vagy másként hívő átélheti egyszer ezt a nagyszerű élményt.Szeretni jöttünk...

Szeretni jöttünk...

Szeretni jöttünk széles e világra.
Keresni másban énünk jobb felét.
Örömöt lelni, napról napra várva,
a belső hangot, a misztikus zenét.

Mert a magánynak kongó kapujából,
az élet ösvénye másfelé vezet,
tárd ki szíved, mely börtönödhöz láncol,
s örülj a mának, amíg csak lehet.

Nyisd ki szemed,és a lelkedben érezd,
ami ma gond, az mind megoldható.
Álmodni merj! És sohase fékezd!
Amit csak elképzelsz, valóra váltható.

Szellemedet, ha lehet csillapítsd le,
Érzéseid vezessék léptedet.
Szeretetet, mit mástól kapsz fogadd be,
s hidd, amit akarsz el is érheted.

Érezni fogod, megnő a világod.
Szépség és jóság mind tiéd lehet.
Becsülj meg minden szerető barátot,
s teljessé válik ettől életed.

Aranyosi Ervin Mosolyköltő :))
mosoly.varazs@invitel.huEnti!

Higgy, remélj és szeress saját hited szerint. Én is azt teszem.

Szeretettel cseppSzeretet

1Kor 13.7 Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.

Igen, ezt szeretnék a vallási és a politikai vezetők. Ezt tanították évszázadokon át, hogy uralkodni tudjanak az emberek felett.

Az én reményem, hogy mielöbb megszünjenek a népbutító vallások.Kedves csepp!

Nagyon szépen köszönöm :-)))
Jó olvasni.

Szép napot kívánok!
Jugik