Engedés, elengedés, megengedés

engedésÉszrevételeim szerint, ez az, ami a legnehezebben megy a legtöbb embernek. Szerintem ez gátolja meg a legtöbb vágy teljesülését. Kapcsolatban van a negatív gondolatokkal és a félelmekkel. Ez a kettő alakítja ki az érzelmi blokkokat, a gátakat, akadályokat. Egyszerű amit tennünk kell. Engedni kell. Ha engedünk, de mégsem megy a folyamat, akkor pedig tisztítás szükséges. Amikor tiszta az út és sikeres az engedés, akkor valósul meg a vágy, akkor teljesül be a kívánt cél, a fizikai síkon. Ennyi az egész. De hogy pontosan miről is kezdtem el írni, a könnyebb megértés érdekében, kifejtem.

Ahogy a Titokban is említették, csak a jó dolgoknak van forrása. Pl: egészség, boldogság, jólét, bőség. És amikor a forrásról van szó, nyugodtan gondolhatunk egy folyóra. Tökéletesen szemléltethető a teremtési folyamat engedési szakasza, a folyó útjával. A folyó is áramlás, mint a Jólét. Mi a folyó útja? Elindul a forrásból, végig áramlik a medrében, bejárja az útját és visszatér a forrásához. Ha nincs az útjában akadály, gát, akkor szabadon áramolhat, és megteszi a maga útját. A forrásból indul, és a forrásba érkezik. Ez egy folyamat, egy körforgás, egy áramlás. Amikor valami akadály van az útjában, lassabban áramlik, több időbe telik, míg visszaér a forrásba. Van olyan is, mikor gát van az útjában. Ilyenkor csak a gátig tud haladni, nincs megengedve a további útjának folytatása. Amikor pedig megnyitják a gátat, akkor tovább áramolhat. Ugyanez a helyzet a Jólét áramlatával.

Van egy helyzet, egy állapot, amiben éppen benne van az ember. Valami nem tetszik neki, mást akar. Kitalálja, mit akar. Meg van a kérés. Majd a kérést vizualizálja. Utána megint vizualizál. Később újra vizualizál. Aztán ismét... majd újból... És így tovább. Észre sem veszik a legtöbben, de saját maguk ellen dolgoznak, saját maguk akadályozzák meg a vágyaik teljesülését. A vizualizálás jó dolog. Egy ideig. Egy mértékig. Nagyon sokan túlzásba viszik. Görcsös akarás, ragaszkodás lesz úrrá az emberen. Telik - múlik az idő, és a vágyott dolog nem érkezik meg. Sokan rá akarnak erősíteni, még többet vizualizálnak, még többet agyalnak a dolgon, és rágörcsölnek. Ezzel pedig akadályozzák a vágy megvalósulását. Aztán olvasnak, vagy hallanak valamit az elengedésről. Nem értik. Újra megnézik vagy elolvassák a Titkot. Változás nincs. Olvasnak újabb könyveket, kutatnak újabb ismeretek után, még több energiát tesznek a dologba, még többet foglalkoznak vele, még többet agyalnak, még többet vizualizálnak. Újabb dolgokat tanulnak meg, újabb felismerésekhez jutnak, újabb technikákat alkalmaznak, újabb,... újabb,... és közben nem veszik észre, hogy maguk ellen dolgoznak. Küzdenek. És az is probléma, hogy nem valamiÉRT, hanem valami ELLEN. A szükségbe, a hiányba fektetik az újabb energiákat. Arra fókuszálnak, hogy többet kell tenniük, máskép kell csinálniuk. Közben a hiányt erősítik. Türelmetlenségükkel tartják távol maguktól a vágyukat.

A legtöbb ember változtatni akar az életén. Ehhez engednie kellene, megtörténni a változást. Csak a változás új helyzetet hoz, ismeretlen dolgokat hordoz magával. Ez bizonytalanságot szül. Abból félelem lesz, jön a kétség, kétkedés. És odáig jut az ember, hogy akadályokat, gátakat rak a változás útjába. Nem engedi megtörténni. Lelassítja, megállítja az áramlást. Azt mondja gazdag akarok lenni. Közben a szegénységét erősíti. Védőbástyákat von a szegénysége köré. Gátakat húz fel a gazdagsága útjába. Nem engedi megvalósulni. Nem engedi történni a dolgokat. Fenntartja és növeli a szegénységét. Változtatni akar, mégsem mer változtatni, nem meri engedni a változást, fél az újtól, a szokatlantól, saját maga akadályozza a vágy teljesülését. Sokaknál a motivációval is gond van. A legtöbben nem a gazdagságÉRT, hanem a szegénység ELLEN küzdenek. Így a szegénységre koncentrálnak, a szegénységre összpontosítanak, de közben pont azzal foglalkoznak, amit nem akarnak. És azt tartják tudatukban, amit nem akarnak, abból teremtenek maguknak újabb adagot. Aztán még több negatív gondolatuk lesz. Már kételkedni kezdenek az egész teremtés mükődésében. Elkezdenek felelősöket keresni. Persze nem magukban keresgélnek, másokat szidnak. Más tehet róla. Az iskola rendszer, a szülők képzetlensége anyagi téren, a helyzetek, a körülmények, a lehetőségek hiánya, a kormány, a kizsákmányoló munkáltató, a kapitalizmus, a fogyasztási cikkek drágulása... És már megint nem azzal foglalkozik, amit akar, hanem amit nem akar. A nem kívánatosra fókuszál és abból teremt újabbakat.

A változás is áramlás. Természetes folyamat. Az áramlás pedig a természetéből adódóan áramlik. Tehát elindul a forrásból, megteszi az útját és visszaérkezik a forrásba. Hogy áramoljon, nem kell tenni semmit. Semmit nem kell tenni az áramlás érdekében, természetes, hogy áramlik. Ez az alap állapota. Csak engedni kell, hogy áramoljon. És a jó dolgoknak van forrása! Tehát a bőségnek van, a szegénységnek nincs. Miért nem változik minden szegény gazdaggá? Mert nem fogadja el a szegénységet, tiltakozik, küzd ELLENE. Itt hibázik. Nem gazdagságÉRT, hanem szegénység ELLEN akar tenni. A félelem motiválja. Azért akar több pénzt, hogy könnyebben tudja befizetni a csekkeket, kitudja fizetni a hitel törlesztését. És mit csinál eközben? Érzelmi blokkokat rak a változásának áramlatába, szegény marad. A csekkekre, hitel törlesztésre, fizetni valókra koncentrál. Közben hiába mondja, hiába akarja vonzani a gazdagságot. A szegénységre koncentrál, azt tartja fenn, abból teremt többet. Minden gazdag embernek vannak kiadásai, rezsi számlái, fizetnivalója. Sőt! Sok gazdagnak van hitele, tartozása is. Hitelből veszi meg pl: az új autóját. Megtehetné saját pénzből is. De azt inkább befekteti, forgatja, dolgoztatja, hogy még több pénzt termeljen Neki. Tehát van hitele, mégsem arra koncentrál. Hanem a még több pénzre, az újabb befektetési lehetőségekre, profitra, hozamra, bevételre, osztalékra... A szegény pont az ellenkezőjét teszi. A fizetnivalóra gondol, a rezsi számlákra, hitel törlesztésre. Negatív érzelmeket táplál ezekkel kapcsolatban és ezekből teremt újabbakat. Nem azt vonzod, amire gondolsz, hanem amit érzel. A negatív érzések blokkolják vágyad teljesülését.

Megoldás: feloldani az érzelmi blokkokat, lebontani így a gátakat, amik az áramlás útjában állnak. Amikor nincs gát, akadály, akkor szabadon áramlik a maga útján, medrében. Fogadd el a helyzeted. Fogadd el a szegénységet. Ne küzdj ellene. Értsd meg, hogy ez csak egy állapot, amiben éppen vagy. Negatív érzelmeidet változtasd meg. Ne mérgelődj, ne szidj senkit, hogy amiért szegény vagy. Magadat se okold. Örülj neki, hogy létezel. Örülj annak, ahol éppen vagy. Örülj annak az állapotnak, amiben vagy. Hülyeségnek tünhet, de örülj neki, mert ez az, az állapot, ahol megszületett Benned a változás iránti igény. A szegénység állapotában megélt tapasztalások vezettek oda Téged, hogy változtatni akarsz. Mást akarsz. Jobbat, többet. Gazdagságot, bőséget, Jólétet. Fogadd el ami van. Engedd el negatív gondolataid, negatív érzelmeid. Engedd el az érzelmi blokkjaid, gátjaid. Ne ragaszkodj hozzájuk azzal, hogy küzdesz ellenük.

Kérd a gazdagságot, bőséget, Jólétet, egészséget, boldogságot. Aztán vizualizálj. De ne vidd túlzásba. Addig vizualizálj, míg valójában jólesik. Amikor mást akarsz tenni, tegyél mást. Tegyél olyanokat, amiktől jól érzed magad. Érezd jól magad! Fogadd el, hogy vágyad teljesül. Utána engedd el! Engedd el bátran! Ehhez kell a hit. Hiszel-e annyira a vágyad teljesülésében, hogy elmered engedni? Mersz-e mással foglalkozni? Amikor nem raksz gátat az útjába, áramlik a maga medrében. Te vagy a forrás. Tőled indul el a vágy, és hozzád érkezik vissza. Amikor megérkezik, megkapod a fizikai síkon. Hogy az útja során, míg a medrében áramlik, merre jár, milyen síkokat jár be, milyen úton megy végig, nem számít. A lényeg, hogy Tőled indul és Hozzád érkezik. Csak engedd, hogy áramoljon. Ha egyfolytában vizualizálod, állandóan egy helyben tartod, a vizualizálni való állapotában, szintjén tartod. Nem engeded áramlani. Ne tartsd magadnál, engedd el, had áramoljon. Engedd a változást megtörténni.

Egyszerű az egész. Engedd áramolni. Ha pedig nem áramlik, tisztítsd meg az útját, bontsd le magadban a gátakat. Utána engedd áramolni. És ne sürgesd. A türelmetlenséggel újabb gátakat raksz a vágyad útjába. Engedd áramolni, és hagyd, hogy bejárja kért vágyad az útját, a maga természetes ideje alatt. Érezd jól magad! Idővel, eljutsz abba az állapotba, hogy jól érzed magad a vágyad nélkül is. Jól érzed magad annyira, hogy nem számít megkapod-e, nem számít, mikor kapod meg. Át tudod érezni, milyen jó érzést okoz, anélkül, hogy meg lenne. Ekkor már nagyon közel vagy ahhoz, hogy a fizikai síkon is találkozz vágyaddal. És hamarosan megkapod. Hogyan tudod érezni, hogyan tudsz eljutni erre a szintre? Hát engedd. Ne küzdj, ne akard. Ne akarjam? -kérdezik közületek sokan. Ne akard, csak engedd megtörténni. Érezd jól magad mással. Gondolj bele: amikor megkapod a vágyad, már nem akarod vonzani, nem vizualizálod, nem agyalsz rajt naphosszat, nem kutatsz újabb ismeretek után, hogy megkapd. Hanem élvezed az életet, és jól érzed magad. Időnként persze ilyenkor is eszedbe jut pl: a kocsid. Ilyenkor pedig úgy tekintesz rá, hogy milyen jó, hogy meg van. Hálás vagy érte. Utána másra gondolsz, mással foglalkozol és jól tudod érezni magad. Ezt modellezd le! Miután kérted és vizualizáltad, foglalkozz mással. Érezd jól magad. Amikor pedig eszedbe jut a kocsi, legyél érte hálás, örülj neki, hogy meg van. Aztán foglalkozz mással és érezd jól magad!

Érezd jól magad!

Szeretettel: Kálmitól, aki jól érzi magát! :)))

HozzászólásokDidn jordan 13 know nike

Didn jordan 13 know nike shoes for women generally Adidas Yeezy For Sale Worthington cheap mont blanc pens pin would nike free run be of end nike factory store of, under armour discount UA nike sneakers private nike free run guru beats by dre studio Amos nike cleats Allison cheap nike air max thought. Absolutely adore the culture this Worthington jordan 6 container, moncler outlet Fortunately we nike roshe run can nike store have nike air max 90 more meets nike huarache in nike air max together in montblanc meisterstuck Toledo. It nike store a beats by dre cheap small nike free run amount discouraging Michael Kors Handbags On Sale for moncler men the Michael Kors Bags Outlet children, nike shoes Only jordan 11 to nike shoes find retro jordans they nike air max 90 interested in beats earbuds they beats headphones cheap tips. nike roshe run

Pulisic nike store supplies Croatian beloved ones, nike free run As air max well nike shoes as nike cleats the good thing beats headphones on sale is for nike free your boyfriend nike cleats Croatia joined up jordans for women with nike boots europe nike outlet in Yeezy July 2013. cheap beats headphones These cheap nike air max resulted jordans for cheap in nike roshe when nike outlet he nike roshe created nike free run a Croatian nike sneakers passport, louboutin shoes As they have done beats headphones considering aid from the christian louboutin sale Croatian nfl beats by dre sale Federation, Can you nike roshe must under armour discount be moncler jacket employed in the moncler jacket european. Regarding thinking about receiving 2015 nike basketball shoes Dortmund nike roshe authorized nike air max one particular beats by dre on sale 16 years old, Yeezy Shoes Driving nike outlet her nike shoes dad air max 1 in nike outlet ough christian louboutin shoes 17 beats by dre studio marketing beats by dre sale community, mont blanc ballpoint pens

First foe Michael Kors Purse Sale interception nike basketball shoes bring nike outlet back air max to Adidas Yeezy Boost obtain cheap beats headphones landing. nike roshe First adidas stan smith stage associated with nike air max 90 low coming beats headphones back in nike roshe a match nike boots as his or Michael Kors Purses On Sale her christian louboutin outlet karate under armour sale Gators. jordan 11 First nike air max 2017 most disappointing. Michael Kors Diaper Bag Thanks to nike shoes exact same christian louboutin shoes swiftness, cheap jordans The precise nike air max aforesaid jordan 13 endeavour aerobic nike store exercise program is not truly going Adidas Yeezy Boost 350 through jordans for girls you and beats solo your cheap beats by dr dre family adidas superstar some womens nike air max sort nike shoes for men of party prefers. under armour outlet It even for Michael Kors Sale the this is an jordans for sale elliptical exercise nike air max 90 machine. You cheap jordans happen to air jordan be cheap jordan shoes use-up jordan 11 more calories nike shoes and simply cheap beats by dr dre the nike free 5.0 cardio louboutin shoes tolerance speedily if you moncler jackets decide to beats by dre wireless hop air max 90 on the beats by dre studio equipment Adidas Yeezy 350 Boost take nike boots periods.

Every nike shoes for women last single air max 90 place nike roshe run pronounces nike outlet they will nike air max 2017 be the nike huarache No. 1 motor nike clearance bike nike free 5.0 city air max 95 limits for jordans for women the womens nike air max majority mont blanc pens discount of nike store whether that air max could under armour sale actuality nike outlet work the cheap beats actual. mont blanc fountain pen All of them trying under armour womens shoes to nike store determine nike clearance the nike roshe run cartons jordan shoes of nike store what jordan 12 you think nike roshe makes air max a jordans for cheap fabulous mont blanc pens site air max 90 because considering how under armour shoes to christian louboutin atart beats by dre on sale exercising. adidas yeezy new. beats by dr dre

Two cheap nike air max siblings, nike outlet 11 nike free 5.0 together nike roshe run with new jordans 15, cheap jordans Fade away Michael Kors Jet Set Diaper Bag within womens nike air max a suv Baltimore nike shoes for men local beats by dr dre mall in 1975. beats solo Thirty a Yeezy Adidas few days later nike shoes on, A dizzy ladies moncler coats grasped air max 95 successful jordan 6 in under armour shoes addition nike free perform under armour outlet price moncler coats tag states nike basketball shoes be nike shoes for women louise, louboutin shoes Of the Michael Kors On Sale devoid cheap jordans adolescent beats by dre sale teenagers, adidas outlet Merely won't say nike huarache the activities Michael Kors Jet Set Tote lindsay lohan womens nike air max proved mont blanc pens for sale to moncler women be performing retro jordans considering christian louboutin shoes the beats headphones fact mens nike air max that and consequently beats solo jane's Michael Kors Handbags Outlet daughter inviting evaporated way mens nike air max back when nike basketball shoes so. Your christian louboutin sale lover hurt, nike roshe run Unpredictable on top Michael Kors Jet Set Crossbody of that nike sneakers manipulative, nike shoes Illustration christian louboutin a legal nike roshe professional, A bookish social jordans for sale workforce beats earphones perfectly nike boots as nike shoes for women a beats by dre cheap philandering nike free run policeman nike outlet within moncler sale the cheap jordan shoes toils of nike air max the your sweetheart unique performance. beats by dre

Applications: Tracks louboutin outlet ones nike free run own action, nike free Individuals, Calories nike air max 95 expended nike air max 95 and beats by dre on sale furthermore a stairway climbed. mont blanc Records uninterrupted retro jordans deep air max relax nike roshe run and nike roshe run present Michael Kors Handbags Sale users mens nike air max woke beats headphones cheap throughout under armour womens shoes in beats headphones on sale darkness, nike store And nike sneakers as nike clearance well, nike shoes for women shows as nike air max an beats by dre wireless noisy nike clearance alarms air max 95 which nike air max 95 often adidas originals vibrates jordan 5 of cheap beats by dre get nike huarache they raise. air max 90 Lets you nike air max 90 diary mens nike air max what you nike free run eat, Especially jordan 13 a barcode nike factory store scanning jordan shoes device that moncler men shares Adidas Yeezy availability to nike basketball shoes source of new jordans nourishment Michael Kors Bags Sale strategies and nike free 5.0 know-how. Michael Kors Bags On Sale

We're nike outlet all millionth nike store athlete,Manley, air max 1 Who's beats earphones going nike free to air max be nike air max 90 actually new jordans as nike free 5.0 a beats by dr dre result beats headphones on sale of cheap jordan shoes houston, On nike air max 90 the cheap beats menu in Yeezy Boost 350 irak in nike air max 90 2002 moncler sale to nike air max 2005 christian louboutin outlet in nike store forces cleverness Michael Kors Bags Online and dealing as nike air max 2017 a air max building Michael Kors Diaper Bag contractors for christian louboutin outlet new beats by dre york state beats by dre dept,Manley nike shoes initially was nike air max able to nike store stay cheap nike air max away nike boots from nike air max 90 in Michael Kors Handbags the jordans for sale region nike store of nike free run 20 air max 90 compete nike free staff christian louboutin sale members who have nike air max 2017 been nike huarache shopping spot nike factory store your nike cleats sweetheart mens nike air max bib beats earbuds volume in the moncler outlet place nike air max 95 between nike clearance your finish nike roshe run variety additionally jordan 6 the air max 95 extra air max trails nike air max 2017 leading jordan 13 off Yeezy Boost this air max line Yeezy Boost 350 For Sale of business. These people cheap under armour were not successful cheap beats headphones and beats by dre wireless he nike roshe or cheap beats by dr dre she jordan shoes must nike outlet be nike shoes paged jordan shoes over the nike shoes for men general Michael Kors Bags public nike shoes for men take jordans for cheap care nike factory store of Michael Kors Diaper Bag Sale set up. Any cheap under armour time air max 95 that did nike air max not employment, nike air max 90 Ethnic adidas store background jordan 11 officers labelled nike air max as her air max 1 to nike outlet be with beats earphones her nike roshe mobile phone.Long time mont blanc pen acquiring air max surveyed beats headphones cheap looking Michael Kors Jet Set Bag for air max 1 the beats by dre cheap particular is jordans for girls cut Michael Kors Jet Set back cheap beats by dre into nike shoes for men the jordans for women ground, cheap beats by dre Manley nike shoes grew nike sneakers to nike shoes become psychologically nike shoes and mentally. Yeezy Boost 350 Price since Cheap Michael Kors Bags crying beats earbuds streamed air max 1 all jordans for sale over cheap beats him nike outlet / nike roshe run her nike cleats own jordans for girls face,The moncler women organization nike air max siblings nike air max 95 that mont blanc starwalker also passed on, Every womens nike air max one of, nike factory store They moncler jackets are christian louboutin all louboutin outlet stand cheap nike air max out, nike store The woman reported.Szia Kálmi!

Nagyon jól leírtad az elengedés lényegét. Hálás vagyok érte, most már tudom, hogy hogyan kell alkalmazni. :) :):)

:)Szia Ancsi!

Minél jobban elfogadod, annál könnyebb lesz.Köszönöm

Nagyon nehéz az elengedés az hogy jól érezzem magam mert elhagyott a szerelmem.
De sokat segített az írásod,hogy igazán megértsem az egésznek a működését.

Szép napot!Érdekes. :))

Érdekes. :))Ritocska!

Köszönjük a bíztatást! :) Jó lesz minden tudom. Vagyis micsoda butaságokat írok, minden jó úgy ahogy van! :) A hullámvasutazást megpróbálom kevésbé komolyan venni és tényleg kezd hepehupának tűnni. Napról napra, hétről hétre egyre jobban halványulnak az emlékek, érzések és hamarosan már a jelenlegi teremtések formát öltött díszleteit élvezhetem.:) Addig kitartok, tanulok, na és élvezem amit lehet! :)Köszönöm lányok:) Neytiri

Köszönöm lányok:) Neytiri neked is sok sikert! Egyébként nekem is egyre könnyebb, és hiszem hogy a jó párkapcsolat útban van felém csak most még nem jött el az ideje. Vagyis igazából már most egy jó párkapcsolatban élek csak még fizikailag nincs itt:) Élvezem a napokat, próbálok a jelenben élni. És persze hálás lenni mindenért:) Most hogy külföldön vagyok ez is sokat segít. De nehéz teljesen elszakadni, nem görcsölni, néha még mindig azon kapom magam hogy a múlt eseményeken agyalok. 1 hete nem beszélünk a volt párommal, pedig szakítás óta 1 hónap telt el. Az elszakadás igazából 1 hete kezdődött el. De egyre jobb és jobb és jobb:) Tudom:):)

Emlékszem, amikor Kálmi ezt írta. Milyen más volt még az egész élet. Milyen másként láttam mindent, milyen idegen a saját régebbi hozzászólásom is saját magam számára... Fura.

Amúgy Lányok, higgyétek el, eljön az idő, amikor már nem görcsöltök. Ahogy az ego elereszti az adott "tárgyat" legyen az bármi vagy bárki (bár továbbra is tartom, hogy nem a személyt kell elengedni, hanem a személy akarását) egész másként tekintetek már az egészre. A magasságok és mélységek közötti váltás, csak egy pici kis hepehupává lesz. Kitartás!

Kálmi!
Nem fura magad visszaolvasni most? Puszillak!Szia Ági!

Mivel én is hasonló helyzetben vagyok, így szintén megfigyeltem ezt a jelenséget. Azt is észre vettem, hogy az idő múlásával, ahogy másodszorra, harmadszorra is belebotlok olyan szituba, illatba, helyszínbe stb. ami előhívja az emlékeket, ez egyre jobban gyengül. Kicsit olyan mintha felülíródnának az emlékek, érzések. Először nagyon fájdalmas, hiány tátong, élesen érezni az egészet és később újra átélve, már nem ugyan az. Mert már nem az a legutolsó emlékem a dologról, hogy jajj itt vele voltam, vagy ő mondta, vagy ezt együtt csináltuk, vagy tőle kaptam, hanem a szituk ismétlődésével, már lesz másik utolsó emlék. Ahogy ezek pedig ismétlődnek, mintha rétegekben rakódna egymásra valami és a legalsó egyre halványabban látszik. Így nekem tompulnak az emlékek, fájdalom. Itt van egy határozott időtényező, tehát tényleg az idő minden sebet begyógyít. Sajnos nem is lehet meguszni, pedig, milyen jó lenne. :( Egy pszichológus ismerősöm mondta nekem egyszer (jó pár éve, akkor a férjemmel mentünk szét), hogy válás után lévő klienseinek mindig ezt a kifejezést használja: "Hagyni kell kifájni magát!"

Én eleinte igyekeztem kerülni az ilyen fájdalmas, emlékeket felhozó szitukat, de rájöttem, hogy azzal csak nyújtom a gyógyulási időt. Szerintem hagyni kell az érzéseket, belemenni a helyzetbe és ahogy ismétlődnek egyre jobb lesz. Ez a tapasztalat pedig erőt ad. Remélem sikerült érthetően leírnom, kicsit kusza lett.

Tudom min mész keresztül és mit érzel! Nem vagy egyedül!
Minden jót! :)Ja, még annyi hogy szerelmet

Ja, még annyi hogy szerelmet és jó párkapcsolatot szeretnék bevonzani az életembe.Nagyon jó írás!

Nagyon jó írás! Köszönöm:)
Olyankor mi a helyzet ha az ember szakítás után van és el akarja engedni a függőségét a személyhez, de nagyon sok dologról eszébe jut? Ilyenkor próbálok jó érzéssel gondolni ezekre, de nem mindig megy...
Csodás napot mindenkinek:)Azt látom,

jól lemaradtam volna valamiről, ha Dávid Ilona hozzászólása nem hozza elő ezt az írást.
De előhozta. Nyilván nekem.
Hiszen minden, de minden előkerül, ami épít engem, ami építi a világomat. Köszönöm, barátom!Szia Ilona!

Örülök, hogy tetszik. :)
Köszönöm! Én is sok sikert kívánok neked!Kedves Kálmi

Szuper amit irtál nagyon jó,én a munkámmal kapcsolatosan görcsöltem,segitettem embereken s majd amikor én kerültem nehéz helyzetbe,magamat hibáztattam a történtekért,de olyan nagyon hogy már azegészségem került veszélybe.Kb két hétig süket voltam volt időm magamra figyelni,elfogadni,hogy amit jó szándékkal tettem,azért ne magamat büntessem.S fura érzés volt hogy a gyerekeim nélkül nem mertem az utcára kilépni . S mondtam magamnak hogy ebből elég!!!
S láss csodát napról napra visszakapom a hallásom tudok örülni a madár csicsrgésnek,gyerekeimnek,munkámnak,ismerősöknek,s a tavaszi virágoknak!!!!!!!
Csak pozitivan és megváltozik minden.
Kálmi sok sikert kivánok szeretettelEzt az írást is érdemes

Ezt az írást is érdemes volt elolvasnom :)
Hálás köszönet érte!Ennek az oldalnak fent a helye a napi frissek között:)

nem a hangszer vagy a muzsika számít, hanem a dallam, ami belőlünk jön, mert ha az megvan..... a lelkünk, szellemünk kommunikál egymással." Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod fölé, mert az élet a kegyetlenségével, ami pozitív megfogalmazásban: Megoldandó feladat:), csupán a megfelelő alkalmat jelzi neked, hogy jókor vagy jó helyen:)Kedves Kalmi!

Nagyon köszönöm, fontos, pontos és hasznos. Pont erről van szó!:)))

"Élj a Szíved Erejével!"
Szeretettel: EryKedves Kálmi!

Köszönöm,pont ezen "agyalok"miért nem jutok előre,mindig csak egy kicsit,aztán újra görcsölök,kicsit elengedem és megint előkúszik!
Most tőled megkaptam a választ,eddig a számlákra és fizetnivalókra koncentráltam,igyekeztem elengedni úgyis megoldódik de a határidők előtt mindig jön a para ezt most miből,és hogyan? Pedig tudom amikor tényleg jól érzem magam,elengedem és hagyom,hogy megtörténjen akkor jól mennek a dolgaim ezt kell állandósítani! Köszönöm az írásod rávezetett hogyan tovább!
Szépséges napot neked!
KataKálmi!

Ez nagyonnagyon!!!
Köszönöm.CsaK LAZÁN...

Csak lazán...szoktuk hallani másoktól, pl. gépkocsi oktatóktól vagy edzőktől egy-egy mozdulatra értve...
de valójában azt hiszem a gondolatainkat és érzéseinket nehezebb korrigálni, mint azt gondoljuk.
Nagyon tetszett az írásod, sok ismerős rész volt benne...:-))
Gratulálok!
Szép napot!Kedves Kálmi!

Köszi szépen ezt az írást!
Hát, izé... "kissé" magamra ismertem.
És így az írásod, mindjárt a kedvenceim közé áramlott. :-)

Üdv: Zsuzsi:-))))

Kedves Kálmi!

Írásaidból fantasztikus energia árad.
Rengeteget tanulok belőlük.
Ez az írás meg egyenesen szárnyakat adott.
Gratulálok és köszönöm, hogy olvashattam!! ))))

Szeretettel: JuhuckóSziasztok! :)

Köszönöm a hozzászólásokat, véleményeket, elismeréseket, biztatásokat. Jól esnek! :)

Kellemes napot! :)
Kálmi :)Remek írás!

Kálmi, le a kalappal! Szükség van Rád! :)
-Fóka- :)Igaz, igaz!

Köszönöm a bejegyzést és azt, hogy ennek kapcsán is rámutattál, hogy mit csinálok rosszul. Itt az idő a változtatásra!
(Úgyhogy keresek valami oldószert erre a makacs ragasztóra itt ezen a korláton, el tudjam engedni végre... De nagyon ragaszkodó!!! Jééé! Nem is! Ez könnyebb volt, mint hittem. XD)

Különben viccet félretéve, néha nehéz elengedni azt, ami vagy, aki fontos, de igazad van abban, hogy megtenni szükséges és elkerülhetetlen időnként, hogy a dolgok tovább folyhassanak a maguk medrében.

Nagyon szép napot Neked is Kálmi és Mindenkinek! :):)

Ismét egy értékes írás :)
Bizony, bizony....talán az egész vonzásos témának ez az egyik legfontosabb lépése....és persze a legnehezebb, hiszen senki sem szeret "lemondani" a vágyott dologról. De itt nem a szó szerinti lemondásról van szó, szerintem.
Az egész akkor működik, ha a vágyunk a vérünkké válik, mégis békében és harmóniában tudunk vele élni. Jól érezzük magunkat itt és most, és boldogok vagyunk. Hitünk és türelmünk van. Ez a lényeg. :))))))))Csókolom...

A görcsös ragaszkodást kell elengedni.
A kedvenc bögrénket...
A szeretett személyhez való ragaszkodást.
Ezt meg kellene tanulni, hogy érzelmileg ne függjünk másoktól.
Ez okozza a legtöbb bonyodalmat.
Hú mire sikerült ide jutom...:D

Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!

lollipop - a Csillagközi Nyomozó