Landdie: Kétkedő mise a P-DOX katedrálisban

A Szent Kétség és a Szentháromság híveinek buzgó küzdelméről. ///////////- A semmiben sem hívők hatalmas katedrálisa szilárdan állt a Káin anyósáról elnevezett téren. Talán a se nem szent, se nem valós templom déli fala volt a legkülönösebb. Ezt a falat sosem építették fel, így szimbolizálta a semmit, ami persze így ott volt. A történelmi és nem történelmi egyházak zarándokai ima és áldás-kommandóikkal harcoltak a nem létező fal ellen. A bizonyos dolgokban hívők hittek abban, hogy a déli fal ott van a Sátán, Ahriman, Káli, vagy talán Zeusz képében. Szerintük azért nem dőlt össze a katedrális, mert titokzatos erők állottak a fal helyén.

Nullusz Maximusz prédikátor testvér tartotta a mai misét is, kinyújtózott, majd hátát magabiztosan a mögötte álló, nem létező déli falnak vetette, azután hátrazuhant, kiesett a katedrálisból, majd nevetve felkelt, visszalépdelt a szószékhez és a gyülekezet felé fordult.

- Szeretett testvéreim! Látom, egyre kevesebben jöttök ide, és ez azért jó, mert a megvilágosult hívők ismét helyesen nem hittek a kezükön lévő időmérő számlapjában, ezért lekésték a szertartást. Köszöntöm továbbá a kaotikusokat, a transzformátusokat és mindenkit, azokat is, akik a déli fal helyét bálványnak látják. Külön köszöntöm a városunk folyójának szintjét elérő Süllyedő-Híd Gyülekezetét és vezetőjüket, Osztrákh Sándort. Számukra meleg ruhákat és hajszárítókat osztunk. Az a kérésem lenne a déli fal külső oldalán tartózkodó két imakommandóhoz, hogy a fal nem létező köveit ne tapogassák, illetve kegyeleti okok miatt a fal helyére történő kézrátételt és az ördögűzést halkan műveljék a mise alatt.

Az ökumenikus ördögűzésbe hamarosan bekapcsolódott két mosolygó, névtáblával is rendelkező öltönyös fiatalember, akik angolul diskuráltak és a kezükben lévő mormonkannákból valami folyadékot locsoltak a fal helyére. A Süllyedő-Híd Gyülekezetének tagjai megvetéssel nézték a riválisokat, főleg azután, hogy megpillantották a mormonkannákon a Salt Lake City Holy Water feliratot.
Nullusz Maximusz az erősödő, tiltakozó zsivaj miatt bekapcsolta a szószéken álló mikrofont és az erősítőt. Erősen hitt benne, hogy a mise hangosabbá fog válni.

- Kedves testvéreim! Amikor Karakutty rögtön önmaga után megteremtette a kezdetet, nem is gondoltuk volna, hogy az emberek tudata micsoda elszántsággal kezdi el majd gyártani az isteneket. Áldott jó Karakuttynak soha nem volt szándékában megteremteni a végzetet, így a megfoghatatlan kezdet megteremtésével nyitva hagyta a lehetőséget. Kérdem én testvéreim, hogy mi az oka annak, hogy a sok, napjainkban is pusztán híveik által megnyilatkozó isten, feltalálta a „vég”, „világvége” fogalmakat?

A katedrális főbejárata felől nyikorgó hangok törtek elő, hiszen két szerzetes egészen a hátsó padsorok közepéig tolta előre a lapos Könyvjelző Madonna szobrot, melynek külső burkolata nem volt más, mint egy hatalmas csukott Biblia. A nehéz könyvet leemelték a lapos nőt szimbolizáló belső névadóról, majd az egyik szerzetes olvasni kezdett valamit a Máté 19-ből. Csak a mondat végét lehetett jól hallani, de a kis számú P-Doxos hívek megbotránkozva fordultak a hangok irányába.
-….aki beveheti, vegye be.***

Maximus töretlenül folytatta a prédikációt.
- Velünk szemben, itt sok látogató nagyon várja a Világvégét. Egyes vallási körök arra vetemedtek, hogy fugázzák a Siratófalat , ami nem más, mint a Jeruzsálemi III. templom, ahova el kell érkeznie az Antikrisztusnak, mert ő is kell a végső idők kezdetének középső szakaszához. Szerintük. Végső idők. Kik nem ismerik a numerikus billentyűket, azok is nyilván megmosolyogják azokat a kezdetre és a soha nem létező végzetre vonatkozó szánalmas kijelentéseket, mint például: „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.”

- Kedves testvéreim! Láttatok már életetekben lóversenyt? Ha voltatok ilyenen, akkor láttátok, hogy még az egylovas versenyeken is előbb a ló feje érkezik a célba és csak később a hátsó fele, feltéve, ha nem tolat az állat. Első, utolsó, egyetlen, alfa és omega. Ők hárman, szenthárman. Rendkívül szórakoztató dolog.

A katedrális közepén három kaotikus pap füstölő tárgyakat kezdett lóbálni. A levegőt különös bűz töltötte meg, jól látszódott, hogy az igaz semmiben hívőket ez nem nagyon zavarja, hiszen nem hittek sem a tömjén bűzében, sem abban, hogy a füst bármiféle nem létező szellemet elűzhetne ezen a helyen. A prédikátor nem állhatta meg szó nélkül, amikor néhány apáca fagylaltoskanálnak tűnő tárgyakból valami folyadékot locsolt a P-Dox katedrális hívei vagy hitetlenei számára készült ülő alkalmatosságokra.

- Kedves apácák! Kérném, hogy ne öntözzék a padokat, hiszen az önök által kilocsolt folyadék esetleg elvetemíti a deszkákat! Kedves kaotikus testvérek! Vallásunk igazságát támasztja alá az önök füstölgő szertartása. Önök hisznek, mi nem igazán. Mivel ilyen tömeges módon érkeztek ide füstölős, faszenes vasalóikkal, megkérném, hogy a katedrális déli falánál, a Süllyedő-Híd Gyülekezet megszáradt tagjai mellett folytassák a spirituális légvasalást.

A prédikátor a padokban ülő hívek felé fordult.

- Szeretett testvéreim! Most emlékezzünk meg Karakutty nagynénjéről, aki felbátorította az ő unokaöccsét, hogy bátran teremtse meg a kezdetet, minden istengyártás alapját a világmindenség parányi teljességében. Gondoljunk a nagynénire három hangtalan másodpercen át!

Néhány pillanatig csendbe borult a templom, ám újabb szenteltvízszállítmányok érkeztek, amiket mormonkannákból és serlegekből egyaránt hevesen locsolták az ördögűzők. A prédikátor a sok víz láttán megváltoztatta a prédikáció témáját.

- Mindenkit megkérnék, hogy ne nevessétek ki azokat a hívőket, akik afféle dolgokban hisznek, hogy volt a Szárazözön, Éon és az ő transzformátus sivatagi bárkája, melyet oldal irányból tartottak a nagy aszály idején, hogy fel ne dőljön a benne lévő sok víztől. Ez jut eszembe, amikor látom ezt a sok szánalomra méltó embert. Bizonyára észrevettétek, hogy a valamiben hívők itt ácsolják az új Frigyládát, déli faltól mentes katedrálisunk tövében. Halljátok ezeket a kopácsoló hangokat?

A prédikátor megfordult és a nem létező falon keresztül bámulta a legújabb érkezőket. Valakik kürtöket, trombitákat és harsonákat fújtak odakünn. A hatalmas lárma zavarta a környékbelieket is, többen ablakukon kihajolva dühösen rázták öklüket a templomkert irányába. Az egyik Christopher Lambert egyenpólóba öltözött csoport csákányokkal elindult a nyugati fal irányába, közben vadul kiabálták, hogy „csak egy maradhat”. Egy másik vallási közösség, melynek tagjai 143967-144000ig sorszámozott inget viseltek, némán leültek és a „tapodtat sem mozdulunk” mondat ismételgetése közben ütemesen püfölték a kert gyeptégláit. Maximus prédikátor sápadtan bámulta, ahogy a Szentháromság hívei bontani kezdik a P-Dox első számú kültéri ereklyéjét a Szent-Kétség szobrot. A prédikátor ismét tekert az erősítő pótméterén.

- Megérkeztek a Sehova tanúi! Ezek biztos nem mozdulnak innen. Nagy veszély leselkedik reánk, hiszen, sokan nagyon erősen hiszik odakünn, hogy mi valami Sátán nevű isten szolgálatában állunk, akiben persze nem mi, hanem ők hisznek. Egy dolgot viszont látnotok kell semmiben sem hívő testvéreim! A Szentháromságban hívők nem csak a Szent Kétség szobrát szedik szét elvakultságukban. Ezek bontják a katedrális keleti és nyugati falát is, melyben mi is hiszünk. Most azt mondom néktek, gyertek ki a szabadba, hol semmi sincsen, csak a levegő, ha hiszitek azt.

A P-Dox katedrálisnak nem lehetett nyugta, mivel egy történelmietlen egyház részének számított. A kivonuló, valóságban hívő rendőrök megdöbbenve tapasztalták, ahogy a katedrális udvarán álló Szent Kétség szobor mindkét, a Szent Nemet és a Szent Igent ábrázoló részét jézusmintás légkalapáccsal bontja az egykori imakommandó.

A semmiben sem hívők elhagyták a kétség templomát, bár ugyanúgy mint az ideérkezésükben, úgy a saját távozásukban sem igen hittek. Az épület recsegő hangja keveredett a feszültségtől kitörő ablakok csörömpölésével. Sokan kezdtek hinni abban, hogy a katedrális tényleg ott van és mozog. A düledező épület mozgását felekezettől, nemtől nem függetlenül másnak, másnak tulajdonították. Így születtek meg a találgatások, hogy Lucifer, a Sátán vagy a gravitáció kiküszöbölése-e az erő, mely az épületet szilárdan, vagy mozgásban tartja. A Süllyedő-Híd Gyülekezetének tagjai, bontókalapácsaiknak és megfúvott harsonáiknak utolsó szent momentumaként könyvelték el, amikor a keleti fal, mely tényleg ott volt, lassan leomolva betemette őket. Egy utolsót rezdülő, markában szenteltvízosztó fagylaltoskanalat tartó kéz megremegett a romokból kikandikálva. A törmelék alól halk, ámde boldog nyöszörgések törtek elő: Eljött az Úr!

A korábban a szabadba távozó, semmiben sem hívők gondolkoztak néhány másodpercig, hogy léteznek-e a mentők vagy sem, azután úgy döntöttek, hogy tárcsázzák őket. Nem voltak biztosak benne, hogy milyen számot hívnak.

Kép illusztráció:

***
Máté19.11.” Ő pedig monda nékik: Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem a kinek adatott. 12. Mert vannak heréltek, a kik anyjuk méhéből születtek így; és vannak heréltek, a kiket az emberek heréltek ki; és vannak heréltek, a kik maguk herélték ki magukat a mennyeknek országáért. A ki beveheti, vegye be.”

HozzászólásokNullusz Maximusz ???

Jelképünk nekünk ez:

A P-DOX Semmiben Sem Hívők a jelképe egy nulla mindkét függőleges szárán átfonódott végtelen jellel. A semmi és a végtelen logikátlan, vagy más kifejezést használva igazából felfoghatatlan fogalmak az ember számára. (Mi bízunk benne, hogy egyszer megértjük.) A jelkép szimbolikus és misztikus jelentése: A tökéletes semmi az a végtelen, a tökéletes végtelen az a semmi. A tökéletes végtelen és a semmi egymásban hordozzák egymást. Tehát aki semmiben sem hisz, az egyúttal a végtelenben, vagy más néven mindenben (is) hisz.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!Nem reklám, hanem jó szórakozás

Itt sokan ajánlanak vidám filmeket lélekemelőnek. Tehát én ajánlanám landdie parodisztikus írásait nevettetőnek. Sokan túl komolyan veszik a szerelmet és a vallást is. Pedig azokat sem szabad túl komolyan venni. Jobb a lazaság és a kellő irónia.

landdie rovata

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!Ki is Landdie?

Talán úgy sokaknak jelent valamit, hogy az itteni V/6-os MLM FLP ügynök, csillair, azaz Kassai Csilla szerint egy elvetemült sátánista velem együtt, akit be kell perelnie :-)

Persze mi nem hiszünk a Sátánban, a létezését sem tartjuk valószínűbbnek, mint Dart Véderét, vagy Hókuszpókét, de ez agybuggyantaknál nem számító érv:-)

Egyébként amint látszik, saját magunk kiparodizálása is szabad az elveink szerint. A mi vallásunkat is nyugodtan kiröhögheti bárki, megtiszteltetésnek vesszük.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!