A kételkedés joga

Hogyan tévesztenek meg napjaink
szellemi vezetői?

3/3. rész
A lélek Mekk Elekjei...
...avagy mire képes, aki bármit megígér?

"Egyszer - még régen, az iskolában - felelnem kellett. Nem tudtam megoldani egy matematikapéldát, valami képletet kellett volna használnom, de nem jutott eszembe. Körbelestem, hátha súg valaki - hát súgott is az osztályelső. Azt súgta:
- Gondolkozz!
Hát nem ilyen segítők vagyunk mi is?"
(Popper Péter)

Most érkeztünk el a legnehezebb kérdésekhez. Kinek helyezhetjük kezébe az életünket, s miről ismerhetjük fel a szélhámost? Létezik-e biztos támpont, amely megóv minket attól, hogy bizalmunkat és pénzünket egy csalóra pazaroljuk?

A probléma megközelítéséhez ne menjünk messzebbre a mester szó ipari jelentésénél, és gondoljunk a középkori céhekre, melyek egészen a 19. századig működtek Európában. Ezek a hierarchikus szervezetek kimondták, hogy csak azon mesterek űzhetnek valamely ipari foglalkozást, akik a céh tagjai közé tartoznak. Ide pedig csak a legjobbak kerülhettek be.

"A tiszteletet nem kierőszakolni, hanem megszolgálni kell."
(Gracián)
A mesterré válásnak igen szigorú feltételeket szabtak: a reménybeli jelöltnek a kiképzés után először inaskodnia, majd legénykednie kellett, sőt, hogy tudását tökéletesítse, előírták, hogy vándorlegényként külföldön is tapasztalatot szerezzen. Ezután készítette el az ún. mesterremeket, s ha ez megfelelő minőségű volt, próbaidőre bekerülhetett a céhbe. A megrendelő így biztos lehetett benne, hogy a pénzéért minőségi munkát kap, ha mégsem így történt, az iparos a céhhez tartozását tette kockára.

Voltak tehát egzakt feltételei, sőt garanciái annak, hogy valaki mesternek nevezhesse magát, s nem a laikus megrendelőnek kellett kitalálnia, mi alapján döntse el egy szakember alkalmasságát.
A lélek, a szellem persze jóval bonyolultabb kérdés - egy egyesületi tagság vagy hivatalos minősítés még egyáltalán nem garantálja, hogy jó kezekbe kerülünk. A régi szempontok között akad azonban, amely a mai napig is érvényes és jól alkalmazható. Néhány kulcsszó: BIZONYÍTOTT TUDÁS, TAPASZTALAT, REFERENCIA.

Hogyan fogj hozzá a kereséséhez?

- Ha teheted, első körben ne egy újságban vagy az interneten, hanem ismerőseid körében tájékozódj. Sokkal nagyobb biztonsággal fordulhatsz olyasvalakihez, akit egy barátod vagy munkatársad már kipróbált, és jó szívvel ajánl Neked.

- Ha valaki egy adott terület szaktekintélyeként hirdeti magát, alaposan nézz utána az addigi tevékenységének. Az internet az információk kimeríthetetlen forrása, ha valaki bármiben komoly eredményeket ért el, légy biztos benne, hogy számos oldalon találkozhatsz a nevével. Ha mégsem, nyugodtan elkezdhetsz gyanakodni.

- Látogass az adott témába vágó internetes fórumokat - ezek sokszorosan informatívabbak, mint egy hirdetés vagy akár újságcikk. Főleg a női magazinok fórumai hasznosak, itt a hölgyek egymás között, névtelenül, nagyon őszintén számolnak be személyes tapasztalataikról. Ne légy szemérmes kérdezni! Sorstársaid rengeteg kidobott időt és pénzt spórolhatnak meg Neked.

- Nem biztos, hogy mindig a "sztárok" a leghatékonyabbak, mégis egyfajta garanciát jelent, ha valakinek a neve sokat forog mértékadó tévéműsorokban vagy újságcikkekben.

- Ha az adott tanácsadó vagy mester hirdetésben kínálja szolgáltatásait, fordíts némi figyelmet annak nyelvezetére. A szenzációhajhász, túl sokat és túl gyorsan ígérő szöveg rendszerint semmi jót nem jelent. Az emberi lélek bonyolult, érzékeny szerkezet - hogyan ígérhetné valaki felelősséggel, hogy úgy rázza ki belőle a problémákat, akár egy nejlonzacskóból a szemetet? Bíztató a logikus, tömör, korrekt megfogalmazás és a referenciák.

"Más dolog valakinek megmutatni, hogy téved, és megint más az igazság birtokába juttatni."
(John Locke)
- Noha önmagában sem a diploma, sem annak hiánya nem dönti el, hogy valaki alkalmas-e lelki vezetőnek, azért nem árt, ha mesterünk korábban behatóan foglalkozott választott területének ismereteivel, módszertanával, s nem közvetlenül a motoros fűrész mellett határozta el, hogy holnaptól kezdve tanácsadással foglalkozik.

- Bíztató, ha személyes találkozáskor azonnali ígérgetés és kalkuláció helyett őszintén feltárja, hogyan látja a problémádat, annak megoldásában reálisan mit és mennyi idő alatt lehet elérni. Még bíztatóbb, ha elsősorban a Te teendőidet és nem saját csodálatos képességeit emeli ki.

"Ne félj túlságosan az ellentmondásoktól! Kényelmetlenek, de jótékony hatásúak."
(Martin Du Gard)
- Jó jel, ha a találkozáskor ösztönös rokonszenvet és bizalmat érzel - még az előtt vagy a nélkül, hogy a mester saját képességeinek és eredményeinek legendáriumát ismertette volna veled.

- Nagyobb bizalommal fordulhatsz hozzá, ha meggyőző publikációkat közöl könyvekben, szakfolyóiratokban, újságokban vagy az interneten.

Mikor kezdj el gyanakodni?

"A búzakalász, ami érett, fejét lehajtja. Minden, ami érett, fejét lehajtja. Ha peckesen áll, abból tudhatod, hogy üres, s hamar eltörik a szára."
(Zurab Murvanidze)

- Ha látatlanban vagy az első találkozáskor biztos sikert ígér, aminek érdekében tőled nem vár semmiféle erőfeszítést, csupán a pénzedet.

- Ha a vele való beszélgetés során többször is erőszakkal nyomod el a belső hangot, amely valamiért tiltakozik az együttműködés ellen.

"Az okos százfélét gondol, az ostoba csak egyet."
(Rusztaveli)
- Ha személyiségedtől független, általános, "egyedül üdvözítő" módszert kínál.

- Ha olyan stílusban hirdet egy lelki vagy szellemi fejlődést megcélzó módszert, mint egy kereskedelmi szolgáltatást.

- Ha feltűnően sokat ad a külsőségekre.

- Ha olyan erőszakosan, ellentmondást nem tűrőn vezet a világosság felé, hogy közben tehetetlen, ügyefogyott kiskorúnak érzed magad.

- Ha gyors, könnyű, fájdalommentes eredményekkel kecsegtet.

- Ha kezded úgy érezni, nélküle már nem boldogulnál a világban, ő pedig nem gyengíteni, hanem erősíteni próbálja ezt a meggyőződésedet.

- Ha tevékenységét megpróbálja a titokzatosság ködébe burkolni.

- Ha más módszereket/vallásokat/szellemiségeket nem ismer el, s szavaiból az tűnik ki, hogy ő az igazság egyedüli letéteményese.

- Ha tanfolyamán két hét alatt elsajátítható, amit máshol több év alatt tanítanak meg.

- Ha "nincs múltja", vagyis az első találkozáskor nem mesél saját magáról, a módszeréről, hitéről, lelki-szellemi útjáról, a kérdésekre pedig kitérő vagy homályos válaszokat ad.

- Ha van múltja, de az nem tűnik meggyőzőnek és hitelesnek.

- Ha irreálisan magas összeget vagy egyáltalán kér a segítségért.

- Ha nem ismeri azt a választ, hogy "nem tudom", ha soha nem tépelődik, egyetlen pillanatra sem bizonytalanodik el. Még a nagy próféták és vallásalapítók is küzdöttek olykor kétségekkel - ő volna az egyetlen, aki minden kérdésben tévedhetetlen?

- Ha pátosza mindent beborít, s akár egy bulvármagazin, kizárólag sorstragédiákban és tökéletes harmóniában képes gondolkodni. Nem feltétlenül érzékenyebb vagy hatékonyabb az a segítő, aki minden problémához könnyes szemmel, kenetteljes stílusban közelít.

- Ha viselkedésében nincs alázat, s nem nyilvánvaló, hogy épp annyira nyitott a tanulásra is, mint a tanításra.

És hogy a végén szolgáljunk némi jó hírrel is: ha a fentieket mind figyelembe veszed és betartod, az még nem garantálja, hogy adott esetben nem eshetsz áldozatául egy karizmatikus gazembernek. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy ígérjen bárki bármit, Te mindig tartsd fenn magadnak a kételkedés jogát.

HozzászólásokAllegra, Origami!

Köszönöm!

Unique**
Keep smiling :-)
akiélniakaréséliamiéliőtmesterkurzus

allegra, felteszem az első két részt, mesterkurzus, ingyenes hírlevél....

fényló.lélek nagyszerű írásod, megmutattam a barátaimnak, ha nem bánod :-)

így van origami ...