Egy kis "érdekesség (szerintem baromság)

Az univerzum törvényei mindenki számára megadják a jogot, hogy képességeit maximálisan kibontakoztassa, és akaratát szabadon érvényre juttathassa. A képességek maradéktalan kiteljesedésének, az akarat béklyómentes megnyilvánulásának fontos előfeltétele az egészség, így ez a kérés törvényszerűen meghallgatásra talál. Senkinek az egészsége nem ütközik ugyanis az egyetemes törvénnyel.

Elvétve lehetnek ugyan karmikus betegségek, amelyeket előző életünkben elkövetett bűneink miatt rótt ki ránk a sors, de ezek legtöbbje imádsággal, az Úrhoz való fohászkodással előbb-utóbb feloldható. Persze adódhatnak olyan bűnök is, amelyek levezekléséhez egy egész élet végigszenvedése sem elegendő, de az ilyen tehertétel viszonylag ritka. Azonban még az ilyen sorsszerű betegségek esetén sem értelmetlen a próbálkozás. Ha meggyógyítani nem is tudjuk az illetőt, sokszor enyhíthetjük a szenvedéseit.

Amennyiben erkölcsi aggályaink támadnának cseleke­detünk helyességét illetően, akkor gondoljunk arra, hogy nem mindenki volt gonosz, aki a jelen­legi életében szenved. Bizonyos dolgok megtanulásához ugyanis a szenvedé­sen át vezet a leghatékonyabb és a leggyorsabb út. Emberbaráti cselekedeteink, a Jó és a Rossz elbírálása során tehát próbál­junk meg felülemelkedni a közvetlen környezetünkön, és tegyük túl magunkat az előítéleteken.

Ha nagyobb látószögből tekintünk a bennünket körülvevő világra, rájövünk arra, hogy minden emberrel, sőt az univerzum minden egyes élőlényével egyetlen létközösséget alkotunk. Összetartozunk mindannyian, szerves részei vagyunk egymás világának. Ez a magatartásforma, ez a világnézet ma még meglehető­sen idegen számunkra, de a küszöbön álló "new age" korszakban, az emberiség nagy öntudatra ébredése után már általánossá fog válni.

Miután mi is része vagyunk az univerzumnak, nem csak jogunkban áll képességeinket érvényre juttatni, hanem ez egyben kötelességünk is. Sőt minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy legyőzzük az elénk tornyosuló akadályokat. Aki nem tesz meg mindent annak érdekében, hogy áttörje környezete gátjait, aki nem igyekszik minden nehézség ellenére érvényre juttatni jobbító szándékát, az vétkezik az univerzum törvényeivel szemben.

Minél jobb képességeket, minél kiemelkedőbb tehetséget kap valaki az élettől, annál nagyobb felelősséggel tartozik a világegye­temmel szemben. A kiugró képességek ki nem használása bűn, amelyet a Mindenható sohasem fog megbocsátani nekünk. Az univerzum reagál ránk, számon tart minket, fontos alkotóeleme vagyunk a világnak. Mindent el kell követnünk tehát annak érdekében, hogy ellássuk a ránk rótt feladatokat.

Aki nem tesz eleget az elvárásoknak, aki nem teljesíti küldetésének célját, az nem csak önmagának árt, hanem a világegyetem harmonikus fejlődésében is kárt okoz. Földi küldetésünknek magasztos célja van, a végső célt illetően mindnyájan azért létezünk, hogy a teremtést, az egyetemes világ fejlődését szolgáljuk.

Címkék:


Bölcs Néni volt! :))) "Azt

Bölcs Néni volt! :)))
"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"Hát, bizony, anno még egyik barátom édesanyja ...

mondogatta, hogy minden előfordulhat, csak az embernek a segge nem, mert akkor már baj van. :-)Biztos így van.

Bármi lehetséges,és annak az ellenkezője is. :)
"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"Bizony, bizony, Dns00, az ember csak azt érti meg...

amit meg akar érteni. :-) De ha nyitott a szíve, egyre könnyebb. :-) Minél jobban nyílik, annál többet befogad. Szerintem nem bonyolult. :-)
Szerinted? :-)Most már aztán végkép

Most már aztán végkép összezavarodtam :)

"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"Hát, bizony, Dns00, aki így elfogadja a szintek ...

hierarchiáját, az valóban nem túl sokat töri a fejét, de talán a szíve sem egészen nyitott, sajna. :-(
Minden szint és minden szín a Nagy Egész maga, és ebben mi is csak kicsike részek lehetünk, de az egész rendszer pont ettől csodálatos, ha ezek a részek mozognak, találkoznak, elválnak, változnak, örülnek. :-)
Szeretettel írtam Neked. :-)Hú, Miki, egész alakos kép, egyre jobb! :-))))))Sok már az agyalás

Nekem ez már kicsit sok :)
"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"Mindenki ...

...csak a sajat utjan haladva juthat el a teljessegig.Ha azzal akarsz segiteni,hogy minden eddigi megtapasztalasom tevedesnek,rossznak iteled meg,tobbet artasz,mintha semmit nem tettel volna ertem.
Hagyj engem az utamon tovabbhaladni, es segits,ha akarsz,hogy konnyedebben vegyem az akadalyokat.

Szeretettel,
felebaratHú! Simsam, én ezt nem akarom elfelejteni. :-) Egyébként

ezeket már leírta helyetted Martin Heidegger, egzisztencialista filozófus, de mindez nem von le az értékéből. A lét célja a létezés, és ez maga a szabadság! :-) Szép! Isten útja is ugyanez, ha nem bontjuk őt fel jó-gonoszra. :-)Lám lám.

Lám lám.
A neveltetés milyen mélyen gyökerezik a világnézetünkben.
Ez az ő igazsága.
Katolikus, mély vallási háttérből ered az elvárásoknak való megfelelés. Hogyan is mondta a Beszélgetések Istennel?
"Az elvárások nélküli élet, az eredmények hajszolása nélküli élet, az a SZABADSÁG !" Az Univerzum nem terhel meg semmilyen teljesítmény kényszerrel. Ez a Te döntésed, mely minden pillanaban azt fejezi ki, ki vagy Te. Nincs elfecsérelt lehetőség, vagy hiába való megtestesülés. A lényeg, hogy mit jelent Neked vagy másoknak.
Ha Istenként gondolunk rá, Isten nem leselkedik a felhők mögül, és mondja:
- Aha, ejnye bejnye, itt egy fekete pont.!
- Aha, már megint ez a kölyök!
Nem osztogat pontokat.
"Aki nem tesz eleget az elvárásoknak, aki nem teljesíti küldetésének célját"
A cél, a létezés maga. A ráeszmélés lehet cél, de az álomvilág is. Minden pillanat Téged határoz meg. Ez a Te tapasztalatod.
Más oldalról. Az elvárásoknak való megfelelés feltételezi a jót és a rosszat, mert ha nem felelsz meg x elvárásnak, az rossz, ha megfelelsz, az jó. Ergo, ha rossz vagy, bűnös vagy, ha jó vagy, szent. De ki határozza meg végső soron mi a cél, vagy elvárás?
"mindnyájan azért létezünk, hogy a teremtést, az egyetemes világ fejlődését szolgáljuk." Az Univerzumnak mi a fejlődése? Mi a célja? Merre fejlődik? Ki tudja? Merre halad? Mi a csillag születésének célja, milyen fejlődési útnak felel meg, mikor megszületik? Vagy a cédrusnak mikor növekedik? Lehet, hogy soha nem gondolkodott el ezen? Ha elgondolkodna, lehet bele is halna a céltalanságba.
A lehetőségek eszközök önmagunk kifejezésére. Ha nem ragadjuk meg, az a mi problémánk, de mindenképpen megmutatja, hogy hol nem vagyunk készen. Saját magunknak. A saját magunk elvárása szerint. Ha nem fogunk meg egy lehetőséget, azok is mi vagyunk. Csak még nem vagyunk saját magunk felé készen.
A korlátaink felismerése a szabadságunkkal egyenlő. Ha látjuk a korlátainkat, önmagunkat ismerjük meg. Ha nem fogadjuk el, nem veszünk róla tudomást, önmagunkat hozzuk nehéz helyzetbe. A korlátaink határvonalát bővíthetjük, nagyobbíthatjuk, de ehhez bátorság kell, és bizalom. A bátorság és bizalom együtt a hit. A Teremtés mindig segít, ha ki akarjuk terjeszteni határvonalainkat, de ahhoz fontos annak ismerete.
"Emberbaráti cselekedeteink, a Jó és a Rossz elbírálása során tehát próbál­junk meg felülemelkedni a közvetlen környezetünkön, és tegyük túl magunkat az előítéleteken" Ismét. A Jó és Rossz elbírálása. Már megint a fa. Már megint az ítélet. Felül emelkedni közvetlen környezetünkön. Tehát a környezet az rossz. A hiba kint van, nem bent. A környezet, amiben benne vagyunk azon felül kell emelkedni. Pedig a környezetbe mi is benne vagyunk. Mi is alakítjuk. Ahogy más alakítja, az a rossz! Modhatná. "Ember baráti cselkedeteink a Jó és Rossz elbírálása során" Címke. Felcímkézzük a másikat. Biztosan ismerjük a teljes életét, minden pillanatát, azért tehetjük meg. Azt is tudjuk milyen vágyai vannak titkon, vagy mit súg a belső énje.
Erre Saint-Exupéry tudnám ide hozni: "Felebaráti szeretetem abban nyilvánul meg, hogy segítem világra hoznia önmagát."
Ennek ellenére van igazság tartalma számomra. Abban, hogy miben vagyok cinkos. Mi az ami a mérleg két oldalán van? Barátáságom, szeretetem, a segíteni akarás, vagy ami kifejezi ki vagyok én. Az itélet csak magam felé irányulhat, de az igazi az, ha elfogadom önmagam, és nem itélkezem magam felett sem.

Az ember úgy szép, tökéletes, ahogy van. Hiedelmeivel, vágyaival, szeretetétvel, félelmével. A komplex egész maga a tökéletesség, abban, amit képvisel. A maga tudatossága szintjén. Egyszerüen gyönyörű. És ebben nem a környezet a "hibás", ha nem látod, hanem Te magad.

De ezek mind az én igazságaim. Felejsétek el!
SimNéhány szó..

Talán annyiban lehet érthetetlen a könyv,hogy amikor digitalizálták e-book-nak,akkor elég sok szót tévesztettek a könyvben,ez valami program hiba lehet mint amikor a nokia telefon szótára sms írása közben "szék" helyett "szűk"-et ír.Szóval oda kell figyelni rendesen mert sok ilyen tévesztés van a pdf.-ben de ezen felül teljesen érthető,értékes mű a Vörös Oroszlán.
Én már jó pár éve tudok a létezéséről de most jutottam el oda,hogy neki fogjak,amikor néhány napja valaki itt ajánlotta ebben a fórumban.Nem bántam meg,hogy rákerestem és elkezdtem,most járok a 160. oldalon pont a felénél és nagyon tetszik.

"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"Javaslom mielőtt

Javaslom mielőtt véleményezel egy könyvet,talán olvasd végig...
"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"Az a nagy gondom a

Az a nagy gondom a könyvvel,hogy érthetetlenül van leírva a mondanivaló. Komolyan mondom,még Jókai Aranyembere is könnyebben értelmezhető. Szerintem nem lett volnda nehézésg az írónő számára,hogy közérthető módon írja le mondanivalóját. Tisztára eygetemi szinten van leírva. Nem értettem,felhúztam magam rajta és emiatt írtam,azt,amit.Leginkább gyalogolni

Leginkább gyalogolni szoktam km-eket.A sport nem érdekel.Én nem fogok olyant csinálni,amit nem akarok. Én inkább az olvasást részesítem előnyben."Lucifer nagy játékos." És mindenkiben benne él. :-)

Például: "Ne mosolyogj a férgekre, egyszerűen vedd tudomásul, hogy férgek, és lépj túl rajtuk."
" ...azért vannak, hogy Téged visszahúzzannak a szintjükre..."
"A kísértés ott leselkedik minden sarkon,...hogy lent tartson a mocsokban..."
Miki! A lényeg: "Higgy Istenben, mert létezik és gondoskodik az övéiről." Mert MINDEN és MINDENKI hozzá tartozik. :-)
A hatalomra éhes emberekre meg nehogy hallgass! Minden bekerül az életedbe magától, ha jól érzed magad, és ehhez NEM az kell, hogy többnek érezd magad, vagy kiválasztott magas rezgésűnek, csak az, hogy szeress. A Jóisten MINDENKI útját egyengeti. :-)Keresd Richard Bach,Müller

Keresd Richard Bach,Müller Péter,Osho írásait.
Olvasgasd a Bibliát azon belül az újszövetséget.
Légy nyitott és meglátod a válaszok mindig megérkeznek a kérdéseidre,a kétségeidre mindig a legjobbkor fog érkezni megerősítés,biztatás a legváratlanabb helyekről és emberektől.
Légy nyitott,pozitív és figyelj az apró jelekre.
Törekedj arra,hogy minél jobb ember légy.
Ne mosolyogj a férgekre,egyszerűen vedd tudomásul,hogy férgek,és lépj túl rajtuk,azért vannak,hogy téged visszahúzzanak a szintjükre,mert lucifer nagy játékos,látja benned a jóra való fejlődés lehetőségét,hogy nyitottál egy számára gyűlölt dolog felé ezért küldi a katonáit,próbálj törekedni rá,hogy ezek a dolgok ne legyenek rád hatással.Te a szeretet felé fókuszálj és Isten is küldi az Angyalait meglátod.
Nekem is ez a legnehezebb.A kísértés ott leselkedik minden sarkon és a leggyengébb oldaladról fog a szívedbe lopózni,hogy lent tartson a mocsokban,hátráltasson a fejlődésben.
A hit a legfontosabb.Higgy Istenben,mert létezik és gondoskodik az övéiről.Ez a lényeg és ezzel találkozol majd mindenhol ha komolyan beleveted magad a témába.

"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"Kedves Miki. A probléma

Kedves Miki.
A probléma az,hogy nem te reagálsz a hsz.-ekre,hanem a hatalmasra duzzadt egód.
Egyszerűen észre sem veszed amiket írnak neked,csak zúdítod a világra a sérelmeidet.
A vonzás törvénye végtelenül egyszerű és könnyű megérteni.
A hasonló rezgés szintű energiák vonzzák és érzékelik egymást.
Most nézd meg a hozzászólásaidat és döntsd el,azok pozitívak,vagy negatívak,mert azok belőled jönnek és hasonló rezgésszintű energiákkal fogsz találkozni,mivel a hasonlók vonzzák egymást.
Nem érdemlik meg,hogy szeresd őket?
Te először is tanuld meg szeretni saját magadat,foglalkozz olyan dolgokkal amik boldoggá tesznek,aztán ha boldog vagy akkor majd könnyebben,nagylelkűbben fogod osztogatni másoknak is a szeretetedet,még akkor is ha nem mindig érdemlik meg,és miután szeretetet osztogatsz,egyszer csak észre veszed,hogy már te is megérdemled a szeretetet és meg is kapod az élettől.
Amiket pedig neked írnak,azokon egy kicsit gondolkozz el,ízlelgesd a tartalmukat,fordítsd le és próbáld áthelyezni a saját életedbe a mondanivalójukat mert lehet,hogy akad köztük használható dolog is.Már lentebb is felhívtam a figyelmed a hsz.-eim alján lévő idézetre,miszerint azt add a világnak amit szeretnél kapni tőle,és kezdeményezd te a változást,figyelj az apró jelekre és ne a lottó ötösre akard felhasználni a vonzás törvényét.
A legnagyobb probléma pontosan az,hogy materialista emberek elolvasnak pár mondatot egy spirituális dologról és rögtön varázsolni szeretnének.Pedig ez nem erről szól.Nem így.
Például ott a Vörös Oroszlán.300 oldalas könyvet leszóltál pár oldal elolvasása után.Egy olyan ember művét aki évtizedekig foglalkozott ebben az inkarnációjában az általad boncolgatott problémákkal,és komoly útmutatást hagyott hátra a magad,magamfajta útkeresőknek.Nincs benned alázat,ítélkezel számodra ismeretlen dolgokról.Fiatal vagy még és ez a habitus betudható annak.De ha ilyen destruktívan állsz még azokhoz a dolgokhoz is amik a saját bevallásod szerint érdekelnek,akkor mit vársz cserébe?

"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"mikee

"...nem erdemli meg senki,hogy szeressem,..."-ezt ertem.
"...es forditva is igaz:("- ezt kifejtened bovebben,hogy ertsem???

Szeretettel,
felebaratKedves Miki! Majd ha ŐSZINTÉN mosolyogsz valakire,...

és nem féregnek nézed, akkor majd Te is kapsz néhány ŐSZINTE mosolyt, és megérted, mi a szeretet. :-)kedves Lolli :)

pont most, ahogy mostam fel a fürdőszobát, leesett, hogy inkább azt kellene "elemezni", hogy honnan ez a nagy világutálat... :) vagy lehet, hogy csak mi "ugrottunk" rá túlzottan, és annyira azért nem is veszélyes... kis dacoskodás :) bár ebben a korban azért az ember már túl szokott esni ezen, nem? na mindegy, kinek mikor esik jól... :)Miki hazaért az iskolából...

és mániákusan kiönti ide a kritikáit...
Szerintem egy kis sport nem ártana, levezetni a felgyülemlett feszkót. Nem gondolod?
Kívánom neked, hogy a sikerrel kézenfogva járj!

lollipop - a Csillagközi Nyomozóne haragudj, hogy mosolygok :)

mindenki megérdemli, hogy szeressék... mindenki :) persze, nem kell mindenkit szeretni... de attól még mindenkit lehet ;)Szertnék én,ha lenne kit.

Szertnék én,ha lenne kit. nem érdemli meg senki,hogy szeressem,és fordítva is igaz:(Miki enged meg hogy

Miki enged meg hogy kijavítsalak.
Nem 5 ember érti ezt mert a szeretet érzelem.Ésszel ezt nem lehet megérteni.
Mindenki köztük te is képes vagy erre,csak a döntésed az hogy TE nem akarsz szeretni,mert az kockázattal jár...a pofára esés kockázatával

Ha azt mondom a Földön minden élőlény képes a szeretetre akkor mit mondasz rá?

" Életünk minden pillanata kockázat,amelyet a szeretet vagy a félelem vezérel.Ha sikerül a tudatosságot elérni akkor ezek a pillanatok felismerésekben fognak megnyilvánulni.Így minden pillanatban új világok nyílnak meg.Merj kockáztatni."Lehet,hogy nem értem egészen.

Még új vagyok ebben a témában.Szerintem max 5 ember,ha érti az egész lényegét. A VT nem más,mint a szeretet mániákus megnyilvánulása.Én nem fogom

Én nem fogom felidegesíteni magam néhány virtuális akárki miatt. Nem éri meg. Látom,hogy Dns00 csak erre törekszik. Nem fog sikerülni. Vagy ezzel az érdekes hozzászólásaiddal mi volt a célod? Mert ez nem válasz.M az,hogy pökhendi

M az,hogy pökhendi hozzáállás? Szerintem nem avgyok pökhendi. Azért lennék,mert a Vt-t akarom használni a vizsgámhoz? Miért? Használom,ha már létezik.Nem kérek hiába.

Tudom,hogy működik,és adok. Igaz,nem pénzt meg ilyesmi,de mindenki felé mosolygok,még ha az egy féreg is a szememben."Agyában rögtön tüzes

"Agyában rögtön
tüzes gondolatlángokká gyúlt a megfigyelés, és alkotóerejének dús forrása
ellenállhatatlan formába öntötte e gondolatot. Ahová lecsapott tömény szóbombája,
ott robbanás történt, s a torz vadhajtás megsemmisült. Őt azonban már nem tette
boldoggá a siker, nevetés, taps, a tömegember alacsony káröröme. Nyugtalan lett
és elégedetlen. Valójában megértette és sajnálta ellenfelét. A harc győztes
erupciója csömört okozott neki. Tudta, hogy a butaság szánnivaló betegség, s a
gonoszság csak a vak ostobaság ragálytünete. Tudta, hogy az elveszettnek látszó
ember belsejében is felszabadulásra várakozik az Isteni Lényeg, s az egész világot
nehéz álomban botorkáló szerencsétlenek népesítik be."
(A Vörös Oroszlán)

"Azt a változást, amit a világban szeretnél látni, először magadban kell létrehoznod!"