Átkok és imádságok - Ez is a Titok!

Szerintem érdekes!

"Az átok, az ima és a szerelmi mágia

Mottó: Ha meg akarjuk ismerni a látszat mögött rejtőző valóságot, meg kell tanulnunk energiákban gondolkodni.
(Kurt Tepperwein)

Ugyan, ki ne gondolt volna már arra, hogy „de jó volna varázsolni”. Nem kell ahhoz parapszichológusnak, boszorkánynak vagy varázslónak lenni, hogy átvigyük az akaratunkat másokra, vagy egyszerűen az akarat erejével elérjük azt, amit szeretnénk. Elég nagyon erősen akarni, és megtörténik.
„Akarom – mindenáron!”- tanítja a vágyak realizálásának legegyszerűbb módszerét a Secret című bestseller. Amióta ez a kis könyv elindult hódító útjára, egyre többen határozzák el: igenis élni fognak a bennük rejlő varázserővel, az akarattal, és elérik legrejtettebb vágyaikat is. És egyre többen tapasztalják azt, hogy „működik”. Mégsem árt az óvatosság.

Egy fiatal lány nagyon-nagyon vágyott már arra, hogy végre a maga ura legyen, ne kelljen a szüleitől függnie. Ne a papától kelljen elkunyerálni az autót, ha kirándulni akar a barátnőjével, vagy egyedül. Sétái közben mindig megállt a domboldalon egy ház előtt, és arra gondolt: én is ilyen szép házat szeretnék!” Minden este úgy hajtotta álomra a fejét, hogy elképzelte: sok pénze van, autója, övé a domboldali ház… „Nekem ez kell! Bármi áron!” És egy év múlva minden kívánsága teljesült. Mégsem tudott örülni a megvalósulásnak. Mert nagy árat fizetett érte. A szüleit egy őrült kamionos lesodorta az autópályáról, a kocsijuk felgyulladt, mindketten azonnal meghaltak. A lány örökölt mindent: házat, autót, bankbetétet… A maga ura lehetett.

A szónak akkor van mágikus ereje, ha felruházzák vele. Ha a kívánsággal negatív energiát (áldás esetében pozitív energiát) sugároznak magukból, maguk köré. Angol és amerikai egyetemi kutatók sok vizsgálódás után hivatalosan is publikálták: „a hit nem csupán az örök kárhozattól véd, de a földi életet is meghosszabbítja”. Mielőtt ezt kijelentették, több ezer betegre kiterjedő felmérést végeztek, ami során egészséges emberek „profi imádkozók, papok, szerzetesek, apácák (imádkoztak egy-egy számukra ismeretlen infarktus utáni állapotban lévő betegért. A kontrollcsoportba pedig ugyanolyan betegek százait sorolták, akikért senki nem imádkozott. És kiderül,t hogy lényegesen kevesebben haltak meg azok közül, akikért imádkoztak. A skót egyetemi klinikán részben olyan idős embereket vizsgáltak, akik soha nem jártak templomba, a kontrollcsoportban azokat figyelték, akik legalább hetente egyszer elmentek imádkozni a misére. És kiderült, hogy a templomba járó vallásos öregek szervezetének ellenálló képessége a fertőzésekkel szemben magasabb volt, mint a nem imádkozóké.

Mi az ima?

A jól megfogalmazott ima valójában pozitív jókívánság. És itt valójában minden szón hangsúly van. Azt ugyanis már tudományos kísérletekkel is sikerült alátámasztani, hogy az akarat ereje csodákra képes. Az ima pedig valójában a koncentrálás egyik nagyon erős formája, amikor csak egy dolog lebeg az imádkozó szeme előtt: az óhajtott cél. Ezt a célt meditálással, erős koncentrálással a nem hívők is elérhetik. A pozitív energia gerjesztése és másokra történő átvitele ugyanis nekik is segít.

A tudósok az ima gyógyító ereje (a ma már mérhető) pozitív energia gerjesztésében rejlik. Az imádkozik helyesen, aki az elérendő célt nagyon pontosan megfogalmazza. „Istenem, add, hogy meggyógyuljak…” Vagy „ Meg kell gyógyulnom… segít a terápia, segítenek az orvosok, segít az akaraterőm, segítenek az égiek…” Viszont aligha hoz gyógyulást, ha valaki azért imádkozik, hogy „Istenem, add, hogy ne haljak meg…” Nem halhatok meg…” A „nem”-szó negatív töltete ugyanis kioltja a pozitív energiákat, ahogy a halál gondolata is.

Amerikai tudósok egyetemi hallgatók körében végeztek felmérést, és kiderült, hogy akik a tétel kihúzása előtt nagyon erősen arra koncentráltak, hogy melyik tételt nem szeretnék kihúzni, mert azt nem igazán tudják – szinte majdnem mindnyájan épp a rettegett tételért nyúltak. Sokkal jobban jártak volna, ha arra koncentrálnak, amit tudnak, és azt akarták volna kihúzni.

Bill Sweet imakutatással foglalkozó szakember szerint az ima révén sokkal könnyebb fájdalmat okozni valakinek, mint segíteni rajta.

Vajon aki egy nős férfiba szerelmes, és azért imádkozik, hogy kedvese hagyja ott a családját a kedvéért, csak a saját boldogságára gondol, eszébe sem jut, hogy ezzel másokat tesz tönkre. Azt pedig elképzelni sem tudja, hogy egyszer majd tőle is „elimádkozza” valaki a végre megszerzett kedvest. Vagy ami talán rosszabb: az egykori feleség átka teszi boldogtalanná az együtt töltött éveket.

Mi az átok?

Nem egyszerűen rossz kívánság. Több annál. Fegyver, amely akár ölni is tud. Alighanem jóval régebbi, mint az ima. Talán mert a rossz szándék is gyakoribb, mint a jó. A kimondott szónak évezredek óta súlya van. A kiszolgáltatott ember csupán a szavak erejében bízhatott. Az átok arra szolgált, hogy félelmet ébresszen és visszatartson valakit egy bizonyos cselekvéstől, viselkedéstől, s ha mégis megteszi, hát maga hívja ki önmaga ellen a sorsot, utoléri az átok.
Az amerikaiak szerint a Kennedy családon például átok ül. Alighanem a hatalomvágya és gátlástalansága miatt mondhatták ki az egyik ősre, s attól kezdve annyi baj érte az utódokat, hogy azt már aligha lehet a véletlennel magyarázni. S különösképpen azokon teljesedett be az átok, akik valami módon kapcsolatba kerültek a hatalommal.

Átkozni lehet szemtől szemben, de lehet úgy is, hogy a rontást adó nem is találkozik „áldozatával”. Ősrégi keleti módszer, hogy az ellenfél viaszból öntött figuráját több helyen is átszúrják tűvel, hogy az elátkozottnak azon a testtájon fájjon. Ma is gyakran használják jósok és mágusok a „fényképes” módszert, amikor az „áldozat” fényképét egy sajátságos oltárra tűzik, és hét egymást követő napon azonos időpontban hét-hét percig meggyújtanak előtte hét fekete gyertyát. Ha az átok működik, akkor a megátkozott akár bele is halhat a frissen szerzett bajába. Az orvostudomány sok olyan esetet feljegyzett, amikor valaki teljesen egészségesen és minden tudományosan értelmezhető ok nélkül ágynak esett, és meghalt. A boncolás sem mutatott ki szervi bajt, viszont az elhunyt környezetében élők tudták: átok ült rajta.

De van ellenpélda is: a pozitív gondolkodás, az erős akarat, az ima fel tudja oldani az átkot. Az észak-amerikai navajo indiánok a még beszélni sem tudó gyermekeiket arra tanítják: „gondolkozz szépen”, „beszélj szépen”, azaz mindig a jót fogalmazd meg, a rosszat szavakban is kerüld. A kutatók mindenesetre elámultak azon, hogy az orvos által végzetesnek diagnosztizált betegségből is képesek meggyógyulni, ha azt az orvos feltételes módban közli velük, ha hagy egy halvány reménysugárt a gyógyulásra. Amikor azt mondta az elég előrehaladott rákos betegnek, hogy „talán még nincs minden veszve… Mindent megteszek, hogy meggyógyuljon!” – a beteg tényleg jobban lett, és az élete évekkel meghosszabbodott. Viszont halálos kimenetele volt olyan betegségeknek, amikből könnyedén meg lehetett volna gyógyulni, csak az orvos rosszul „tálalta”: „a vakbélműtét rutin dolog, de olykor abba is bele lehet halni!”

A szerelmi mágia erősen hasonlít az átok, a rontás rítusához, hiszen egy tőről fakadnak. Fekete mágia ez is, az is. Hiszen beavatkozunk valakinek az energia-rendszerébe és érzelemvilágába, és valami olyanra „kényszerítjük” akaratunkkal, amit ő nem kíván, nem szeretne. A szerelmi kötésnél is szükség van az imádkozáshoz hasonló nagyon erős koncentrálásra, de kell még valami olyan apróság is, ami a vágyott embertől származik. Ez lehet hajszál, körömdarab, egy naponta viselt ruha, vagy kedvenc tárgy. És kell hozzá gyertya is. A láng ugyanis részben elsimítja a csapongó gondolatokat, és segít a koncentrálásban, másrészt felerősíti a rezgéseket. A másik emberre ugyanis csak úgy lehet hatni, ha a saját rezgéseinkkel szinkronba hozzuk az övét.
Mivel a vörös a szenvedély és a vágy színe, szerelmi mágiához leginkább piros gyertyát kell gyújtani. Ha már nem „megszerző+, hanem „megtartó” mágiára van szükség, akkor érdemes inkább sárga vagy rózsaszín gyertya mellett meditálni. Aki kellőképpen erős, határozott egyéniség, arra nem nagyon hat az efféle praktika.

A pszichológusok pszichés nyomással magyarázzák az átok és a szerelmi praktikák hatásmechanizmusát. A parapszichológusok a negatív energiák hatásáról beszélnek. Az átok mágikus cselekvés, és többnyire rossz szándékon, rossz akaraton alapul. De sok esetben lehet öntudatlanul is átkozódni.
Az átok-kutatók szerint a negatív energia nemcsak a tudatunkban rombolhat, hanem bizonyos tárgyak által is. A tárgy ugyanis magába szívja a rosszat, a félelmet, a betegséget, és továbbadja azoknak, akik érintkeznek vele. Lehet, hogy a tárgy eredeti tulajdonosa nem akarattal ruházta fel ártó energiával kedves tárgyát, csupán annyi szenvedése, kínja tapad hozzá, hogy az töltötte fel negatív energiával. (Ezért nem szabad utcán talált ékszert, pénzt azonnal használni. Meg kell előbb „tisztítani” a negatív hatásoktól, azaz le kell venni róla az esetleges átkot).

Védelmező amulettek

Mindennek a fordítottja is működik, azaz vannak tárgyak, amik elhárítják az átkot. Ilyen a legtöbb amulett vagy talizmán. Ezek hatásfoka éppen olyan vitatott, mint az elátkozott tárgyaké. Hiszen nem zárható ki a véletlen szerepe. Ma már egyáltalán nem meglepő, hogyha egy sötét öltönyös, arany szemüveges menedzser egyik karján méregdrága svájci órát hord, a másikon meg citrinből vagy tigrisszemből készült karláncot, hogy a negatív hatásokat távol tartsa magától.
A talizmánok Indiából jutottak először a perzsákhoz, aztán évszázadok során az egész világon elterjed a használatuk. A talizmánnal a jóindulatú, kedvező energiákat lehet magunkhoz vonzani. Az amulettel pedig (ami a talizmánból fejlődött ki, és elsősorban a védelmező istenség képét, jelképét ábrázolja) a negatív energiát lehet távol tartani. De a talizmánokat, amuletteket is „meg kell tisztítani”, ha valaki nem saját maga készíti, ugyanis nem tudhatja, hogy mielőtt hozzá került, milyen energiákkal töltődött fel.
A legegyszerűbb tisztítási módszer: hideg folyó víz alatt kell tartani, majd törlés nélkül ki kell tenni teliholdkor vagy újholdkor az ablakpárkányra, és két nap, két éjjel ott hagyni úgy, hogy a holdfény is, a napfény is érhesse.

Akinek fontos a testi-lelki egészsége, annak meg kell tanulnia a Föld és az Univerzum energiájának felvételét és kiegyenlítését. Erre már évezredekkel ezelőtt rájöttek a kínai bölcsek. Hétezer éve alakult ki a csikung, és ebből az energiagyűjtő módszerből nőtt ki a kung fu, a tajcsi, de a 21. század „modern terápiájának” számító relaxációs módszerek többsége is. A lényege mindnek: a külső-belső harmónia megteremtése, a pozitív gondolkodás. Akinek ez sikerül, annak „imája meghallgattatik”, s nem fog rajta sem átok, sem rontás.

Amulett készítésére, illetve a különféle mágiákra a legalkalmasabb az a nap, amelyben a születési bolygónk uralkodik, vagy amikor a Hold épp a születési jegyünkön vonul át.

Csillagjegy Bolygó Nap
Kos Mars kedd
Bika Vénusz péntek
Ikrek Merkúr szerda
Rák Hold hétfő
Oroszlán Nap vasárnap
Szűz Merkúr szerda
Mérleg Vénusz péntek
Skorpió Plútó kedd
Nyilas Jupiter csütörtök
Bak Szaturnusz szombat
Vízöntő Uránusz szombat
Halak Neptunusz csütörtök

(Részletes holdnaptár a negyedévenként megjelenő Kiskegyed Horoszkóp című kiadványban található.)

Védd magad!
Az átok elsősorban azon fog, akinek gyenge, könnyen sebezhető az aurája, illetve akiben túl sok a negatív energia. A gyenge aura ugyanis nehezen véd meg a külső negatív hatásoktól, akik pedig eleve fel vannak töltődve negatív energiával (haraggal, becsvággyal, irigységgel, bosszúvággyal), azok könnyen magukhoz vonzzák az újabb negatív energiákat. Ezek összeadódnak, és az illető ellen hatnak.
Az erős energiamező, az ép aura, illetve a szeretet, a pozitív gondolkodás olyan, akár egy védőpajzs: lepattan róla a rossz. S ha nap mint nap tudatosan is felépíted önmagad (az otthonod, a szeretteid, esetleg kedves tárgyaid) köré ezt a védőburkot, amelyen nem tud áthatolni a negatív energia, azon nem fog az átok.

Gyakorlat: Gyújts meg egy vagy három fehér gyertyát. A lángot nézve könnyen le tudod nyugtatni az elmédet, és az egész szervezetedet. Gondolataidból száműznöd kell a hétköznapi problémákat, és koncentrálj erősen arra, hogy a lánghoz hasonló áthatolhatatlan fényes burok veszi körül a tested, és mindazt, ami szívednek nagyon fontos.
Tanácsos ezt a gyakorlatot naponta elvégezni, mert nemcsak a belső és külső negatív energiákat lehet távoltartani, de az esetleges energia-tolvajok által elrabolt energia is pótolható általa.

Ez a cikk a Gyöngy című magazinban jelent meg. További érdekes cikkeket, olvasnivalókat, horoszkópokat és játékokat a lapban találsz. Keresd az újságárusoknál!"

FORRÁS:cheap uggs nike

cheap uggs
nike air
abercrombie and fitch store
zapatillas nike baratas
Chaussure Nike Air Max Pas Cher
moncler jacket sale
ADIDAS NMD SALE ON LINE
Toms Outlet Online
Boty Nike Air
Ray-Ban Official Discounted Site
new jordan releases
chaussures nike pas cher
Scarpe Air Max
womens nike air max
Discount Air Max
chaussure Nike homme
The official UGG
chaussure basket homme
Boost Yeezy Sale On Line
Bottes Ugg Femme Pas Cher
scarpe nike
Air Max Kopen
Yeezy Boost Sale Online
longchamp bags on sale
ugg store
Yeezy Black
uggs for women
TOMS SHOES OUTLET
nike sb stefan janoski
Boutique Ugg
Ugg Pas Cher Femme
Nike Pas Cher Femme
retro jordans for cheap
Nike Zapatos
Ugg Pas Cher En France
reebok running shoes
zapatillas running
Jordan Store
nike tn pas cher
Moncler Outlet Online
nike air max running shoes
Nike Shoes Sale Store
Doudoune Moncler Site Officiel
Doudoune Moncler Pas Cher
Jordan Schoenen
prada outlet
Nike Soccer Cleats Boots
pandora jewelry store
günstige nike schuhe
billige nike sko
Nike Air 90
Pandora Store
cheap nike air max
zapatilla adidas
Ray ban sale online
nike sneakers
christian louboutin outlet
Nike Roshe Run Sale
Oakley Sunglasses Cheap
nike schuhe günstig
Vans Black Sneakers
Nike Online Store
Nike Shox Cheap
Nike Air Sneakers
Stone Island Outlet
Michael Kors
Nike Shoes Discount Marketplace
Pandora Official Website
Air Max 90
Michael Kors Outlet
Nike Air Damen
Timberland Outlet
nike mercurial soccer cleats
Moncler Sale
Hogan Outlet
converse store
Canada Goose Womens Coats
adidas outlet
hogan scontate
uggs outlet
nike jordan shoes
pandora beads
canada goose jacket outlet
nike air jordan pas cher
Soccer Boots Outlet nike
Adidas Neo Discount Sale
moncler outlet
nike sportschuhe
Pandora Store
Ugg boots Sale
religion store
Kobe Shoes Nike
Ray Ban Sunglasses Online
new pandora charms
Adidas Shoes Discount Marketplace
Original Ugg Boots
Air Jordan Retro Sale
newest lebron shoes
Canada Goose Outlet
zapatos de futbol nike
Doudoune Moncler Femme Pas Cher
Moncler Outlet Store
Nike Air Huarache For Sale
Nike Store
Adidas Originals Superstar
Air max levně
nike shoes
nike joggesko
louboutin heels
Yeezy Men
goedkope nike air max
air force one pas cher
ugg clearance
Hugo Boss Sale
Descuentos Nike
Adidas Superstar Sale Online
Air Max Pas Cher
Nike Factory Store
vans shoe store
scarpe hogan outlet
cheap uggs for women
Nike Air Max Goedkoop
Canada Goose Outlet
Michael Kors Handbags Discount
Cheap Michael Kors
Canada goose dam
Nike Air Women
Nike Air Jordan 11
Adidas Superstar
fitflops sale uk
Moncler Jackets Discount Marketplace
toms sale
adidas store
canada goose jackets on sale
Adidas Originals Stan Smith
Nike Shox discount Sale
Nike Air Max Cheap
Air max dam
botas de futbol
toms shoes outlet
Uggs For Cheap
ugg factory outlet
huarache sneakers
Jordan Shoes Air
Jordan Sneakers For Sale
official NHL jerseys
Ugg Outlet Online Store
pandora outlet store
coach factory outlet online
Uggs Pas Cher Soldes
Coach Bags On Sale
Air Max Sneakers
Air Max Femme
Negozi Pandora
Air Nike
new yeezy shoes
nfl store

CCMrs 2017.3.11Veszély!

Csak óvatosan!Angyay részéreHanem annak meghagyni szabadon, aki. :)

gondolatok nélküli létezésben megtudod hagyni annak aki, hisz minden hatással van mindenreCsí-bornak

Sokszor esem szerelembe, ha úgy tetszik pillanatokra, egy pillantásra és repülünk tovább, mint két pillangó, akiket ég és föld között a jóságos szellő egymásfelé sodort, találkozunk a mostban. Akkor és most is jó. Gondokra nincs szükség, mely a tett gátja lehet és megfosztja a lelket a boldogságtól, ami mindenkinek megadatott természetesen. Minél jobban szorítjuk a homokot kezeink között, az annál jobban préselődik ki és hullik vissza oda ahová való. Látni akarni a valódiságot, az igazi Lényét, nem szorítani míg sérülten elkúszik. Hanem annak meghagyni szabadon, aki. :)Csokiberki

Oh, szerintem az a legszebb vallomás, mikor a nő ránéz a férfi szemére, melyen arca visszatükröződik. Ez a legszebb szerelmi vallomás...

de nincsenek gondolatai akkor talán így van, mert ha vannak véges minden vallomás és időben vész el minden tett, hisz kényszer szülte, a tettetés és szerzés meg mindeféle ismeretlen szó kifejezésileg.Bari

oda regisztrált személyek tudnak bé menni így fogalmam sincs milyen hangokról beszélsz nincs időm érteni a dolgokat amiket kérdezel (tudod limitált az időm, a nett elött). fény-kapu a legnagyobb dolgom s vele a tér-látás amit mindenki tesz ha tud látni de a térben tudod látni a gondolatodat is egyben mert ha tudod tudsz utazni fizikai testben is a fény-kapun keresztül, ha tudsz térben látni a gondolatodat, nagyképűség igen ha mersz beszélni a titkaidról de kinek hisz oly kevesen vannak kik értik is miről is beszélsz talán ő tudja miről beszélek ().
minden titkom nyilvámnos így nem érti miről kérdezel, az ember mindent megtud teremteni ha tud tér-tlátásban látni a gondolatait mert ez a teremtés helye és ideje, hogy hogyan tudsz ide bekerülni nincs válaszom rá de sok akarással sikerül, a tudatod gyakorlásával mindent tudsz látni és teremtetni, de van képzeleted hozzá ?, ha nincs gyakorolj és gyakorolj. előre elrendelt hogy ismerd fel önmagadat, van lehetőséged ÉLNI VELE, de akarod hisz bármely áramlásba olyan könnyű belefolyni és mindent megtesznek helyetted (tanítások)neked csak kényelmes széken ülsz és figyelsz egérrel a kezedben. minden előre elrendelt hisz vannak kérések amiket te rendeled el vagy én és mindenki, hisz tudok vagyunk még tudatlanul is tudunk elrendelni dolgokat. nincsenek ünnepeim így húsvétom sem. fény benned s veled ki vagyok én ha ellened lennék...... a titok?Köszönöm. :) Szerintem

Köszönöm. :)
Szerintem lehetséges. Hiszen szem a Lélek tükre. :) Isten tudja csak, hogyan lehet vele még játszani, kommunikálni. :) Számomra ez az első, amit megnézek bármi teremtményen. Nem feltétlen árul el mindent, de szeretem a misztikus, rejtelmes "dolgokat". Szeretek belemerülni a tekintetekbe, pillantásokba. Mind egy- egy "világ". :)

József Attila rímei képi révületbe visznek, ezért nagyon kedves a szívemnek. :)

HS7.. tavaly voltam koncerten is. :)

Barinak: tudom nem engem kérdeztél, mégis meg szeretném osztani az érzést, amit keltenek az általad nevezett "titoktudók". Van, hogy megrémiszt(ett) az önzőségük, bár szerintem a közönyösség most jobban ide passzol, és mások elveinek(esetleg személyes vallásának), hiteinek elutasítása, mondván, hogy az nem jó. Úgy vélem ez nem tükrözi azt a feltétlen szeretetet és elfogadást, amit hirdetnek.
Köszönöm, ha olvastál. :)Kedves Angyay

"mint "Tappan" nem hiszek a CSATORNÁZÁSBAN főleg mert pénzben jön elénk, így adhatnak bármely dolgot ott nem hiszem el"

Itt teremtő Jóistennek hiszik magukat a "titoktudók" :)

Szerinted mit tud az ember megteremteni, és mit nem?

Mi az, ami előre elrendelt, és mi az ami nem?

Kérlek a régi barátság kedvéért, bővebben írd meg a véleményedet, a "titokról".

Kellemes Húsvéti ünnepeket :)Oh, szerintem az a legszebb

Oh, szerintem az a legszebb vallomás, mikor a nő ránéz a férfi szemére, melyen arca visszatükröződik. Ez a legszebb szerelmi vallomás...
József? József Attila jut erről eszembe:

VÁGYMAGAM A HOLD ALATT

Be jó az éjben bátoran menni,
Be jó az éjben egyedül lenni;
Bús tavaszi éjjel
S borusan járni szerte-széjjel.

Ha a Hold szunnyad, szellő se rebben,
Virágok nyitnak elfeledetten,
Tüzes, tüskés rózsák,
Ölelik a Föld takaróját.

Elhaló hárfák titkos zenéje
(Ez éj a lelkem örökös éje)
Hűs tavaszi éjjel
Sirat Valakit bús szeszéllyel.

Messze vidéken - ismerős tájon
Éjjel bolyongok. - Senki se szánjon!
Hisz ez az én kertem
S bünhödnöm kell, mert nagyot mertem.

Belépni mertem, szétnézni benne:
Kóborgó Vágyam ha nyugtot lelne!
Szelid, csöndes éjjel.
S bolyongok benne szerte-széjjel.

1921. nov. 26.Kedvesen Bari

mint "Tappan" nem hiszek a CSATORNÁZÁSBAN főleg mert pénzben jön elénk, így adhatnak bármely dolgot ott nem hiszem elKedves Angyay

Mi a véleményed a különleges hangokról amit a oldalon forszíroznak ?

Barátsággal: BariKedves Keisla :)

Bocsáss meg kérlek :(
Azt gondoltam, hogy Angyay beléd zúgott.
A féltékenység beszélt belőlem :)
Gyakorolnom kell még a tisztánlátást.
Angyayról azt gondoltam, hogy jobban veszi a viccet :)))Kedves Enti!:)))

Csak miheztartás végett tudatom Veled, hogy belém nem szokás három napig szerelmesnek lenni. Aki belémszerelmesedik, az belém van szerelmesedve, és eddig még minden kapcsolatból én léptem le:))))

Hogy utálom a vegásokat, az Bari barátunk, vagy barátnőnk (válassza ki, mert én nem tudom) mániája, Te is csatlakozol???:DDDD

Én nem utálok senkit, épp ezért veszem kicsit zokon, amikor valaki kerekperec közli, hogy embernek sem tekint, mert megeszem a húst, ha épp úgy adódik, és mert dohányzom. Kikérem magamnak, hogy valaki ennyiből ítéljen meg engem, vagy akárki mást:) És el lehet gondolkodni, kettőnk közül ki ember, és ki nem:)Enti bátor dolgokat veszel fel''!!!!!

olyan mindent tudó lettél ismertesd a gondolataimat és az érzéseimet bárkivel szemben hogy tudjaK róla én is, hát tévedésben vagy Keislával kapcsolatban és sok más dologgal kapcsolatban, de színjáték minden így belefér eme dolgaid is ide, ha nem tudsz magadról beszélni beszélsz másokról, minden a végére és?
oszt már úgy tetszelegsz mintha kitudja mennyire ismernénk egymást sajna nem sokszori kérdéseimre sem adod MAGADAT, valakit adsz de te lennél?¤

Nekem mindegy milyen nyelven ír Kila :) Tudom mit írt, ill. mit gondolt :)
Ehhez tudni kell a sorok közt olvasni :)

Szép napot :)Kedves Szilvácska :)

Elárulom neked, hogy Angyay, 3 napig Keislába volt szerelmes :)
Tudod, Angyay a Barátom, és mindketten tisztán látók vagyunk. Angyay nálam is tisztábban lát, ráadásul gondolatolvasó, azt is látja amit a magánleveledben írni akarsz. De soha nem élt vissza a látásával.
Mindig segít, mindenkinek, kivétel nélkül.

Szép napot :)

ui. Szerintem azért ábrándul ki Keislából, mert megtudta, hogy Keisla utálja a vegásokat és cigizik.Figyelem

Vannak dolgok, amiről 1/2 barátnak, finoman szólva ...

Ez pedig a FIGYELEM gyakorlat.

A FIGYELEM nem imádkozás, nem meditálás, nem meditáció.

A FIGYELMET lehet és kell is erősíteni.

Az imádkozás, meditálás, meditáció az egó, "én" gyakorlata.

A FIGYELEM a lélek az "ÉN" gyakorlata.beszélgetés

Felebarát! Ezek szerint, te amikor beszélgetsz egy emberrel, úgy teszed, hogy miközben ő beszél, te is beszélsz? Nem hallgatsz el, hogy meghallgasd ő mit mondd, csak mondod és mondod és mondod, miközben ő is mondja a magáét? Jól sejtem?Meditáció

"Meditáció nélkül nincs önismeret, és önismeret nélkül sincs meditáció.
Azzal kell tehát kezdeni, hogy megismerjük önmagunkat, nem csak a felszínen, hanem a belsõ, rejtett öntudatot is.
Ennek ismerete és a feltételektõl való megszabadulás nélkül képtelenek leszünk túllépni az elme korlátain.
Az öntudatosság és önismeret fényében felfedezzük és feldolgozzuk a konfliktusok okait, majd fokozatosan felfedezzük a gondolatok és érzések, vágyak és szavak rejtett okait is.
A nyugodt elme nem vágyik semmilyen tapasztalatra.
Ha pedig nem keresi, teljes nyugalomba kerül, nem jön elõ semmi a múltból, ezért megszabadul az ismerttõl.
A meditációban nincs szükség gondolkodásra, ami azt jelenti, hogy a gondolatoknak be kell fejezõdnie annak ellenére, hogy hajtana elõre a vágy valamilyen eredmény elérésére.
Fölösleges bármilyen hókuszpókusz...
A meditáció nem olyasmi, ami elkülönül az élettõl.
Meditációban teljesen megszabadul az elme mindattól, ami felhalmozódott benne, s rájövünk, hogy van egy különleges hely az elmében, amely nem más, mint a szabadság.
A meditációra tett szándékos erõfeszítés nem meditáció.
Annak magától kell jönnie - hívni, odaszólítani nem lehet.
A meditáció nem az elme játéka, és nem is a vágyakozásé vagy az élvezeté.
A meditációra tett minden igyekezet éppen a meditáció elutasítását jelenti.
Csak légy tudatos abban, amit gondolsz és cselekszel, és semmi mást nem kell tenned."
/Jiddu Krishnamurti/Az ima és a meditáció között a különbség...

"Az ima és a meditáció között a különbség a következő: amikor imádkozunk, azt érezzük, hogy létezésünk egy egycsúcsú felfelé szálló láng. Az ima alapvető természete, hogy Istent felfelé törekedve éri el. Amikor meditálunk, belevetjük magunkat a roppant tágasságba, a béke és üdvösség végtelen tengerébe, vagy magunkba fogadjuk a végtelen Tágasságot.
Az ima és a meditáció olyan, mint az érme a két oldala. Mindkettő nagyon hatásos. Amikor imádkozom, én beszélek, és Isten hallgat. Amikor meditálok, Isten beszél, és én hallgatom. Amikor imádkozunk, mi megyünk fel Istenhez; amikor meditálunk, Isten jön le hozzánk. Végül is a kettő ugyan az. Mindazonáltal tudnunk kell, hogy amikor imádkozunk, úgy érezzük, hogy mi, mint egyének el vagyunk választva Istentől. Úgy érezzük, hogy Ő ott van valahol, mi pedig valahol máshol vagyunk. Feltekintünk Rá, és könyörgünk Hozzá, de nem tudjuk, mikor és milyen mértékben fogja beteljesíteni imáinkat.
A meditáció azt mondja: - Isten nem vak, vagy süket! Tudja, mit kell tennie, hogy bennem és általam beteljesítse Magát. Maradjak csak lélekteljes csendben.
A legmagasabb imát a Megváltó Krisztus mondta: „Legyen meg a Te Akaratod.” Ez az ima a meditáció kezdete is. Ahol az ima utazását befejezi, ott kezdődik a meditáció."

Sri Chinmoy: Az Öröm SzárnyaiEnti

Bekesseg nektek!

Draga Enti,

osszd meg velunk tapasztalataid tanulsagat, kerlek, tisztazd a meditacio es az ima kozotti lenyeges kulonbseget.
Koszonom.

Isten aldasa segitokeszsegedert! :)(Van különbség?)

(Van különbség?)Enti

Bekesseg nektek!

Enti,

mar leirtam.

Meditalsz es imatkozol is. A kulombseget ismerned kellene. Akkor miert "mosod ossze" a kettot?

Bekes estet!:)1/2 Barát részére

Miért változtattál nick nevet?

Szép estét :)

ui. Igen van tapasztalatom mindkettőben. A kéregető ima, nem keverendő össze az áhítat imával :)Enti

Bekesseg nektek!

Enti,

miert miert.........na miert?

Mert egy Forumon se lehet regizni olyan nick-kel, amit mar hasznal vki. Ilyen egyszeru.
Gondoltad volna? :))
A profilomba osszehoztam magamat magammal, lattad?!, igy minden vilagos, sumakolas kikuboszolve. :)

Neked van tapasztalatod imatkozasbol, ugye?, es meditacio ugyben?

Bekes estet!:)1/2 Barát részére

Kedves Barátom :)

Miért nem válaszolsz a kérdésemre?

beküldő: Enti | 2012. február 18. szombat - 08:44
1/2 Barát részére

Kedves felebarat, miért lettél felebaratikerdes?

Kedves Barátom :)

Bevallom őszintén, hogy elfelejtette, hová mentettem a linket.

Kazsutól kaptam, és megtetszett a fiú őszintesége.Enti

Bekesseg nektek!

Enti,

mar ketszer elemtetted azt a videot a halalkozeli elmenyrol.

MIERT?

Mit szeretnel mondani vele?

Bekes estet! :)

U.i.: Az ima es a meditacio kozott van egy pici kulonbseg, ez a lenyeg. :)Szivarvanyvirag

Bekesseg nektek!

Kedves Szivarvanyvirag,

keredeseid koltoiek, de azert koszonom a valaszt. :)

Bekes estet! :)xyz

"A rontas sikerenek elsodleges feltetele, Isten akarata. Mert ugye letezik Oltalom, de csak annak, aki szabad akaratabol igenyli."
Szóval, ha jól értem, meg tudnak átkozni, ha nem igénylem Isten oltalmát?
(Ez is költöi kérdés, lévén, hogy szerintem átok nem létezik, maximum rossz akarat, ami pedig annak okoz kárt, aki azt kinyilvánítja.)

""...az ima meg egy egészen más dolog lehet szerintem, mint szerinted..."-irtad
Erdeklodessel varom a te verziodat?"
Nincs "én verzióm", mert nem tudom meghatározni az imát, mint olyat. Nem tudom belekényszeríteni valamiféle meghatározásba.