Az önbizalom megszünteti a pénzhiányt

Az önbizalom megszünteti a pénzhiányt

A néhai Dr.Olive Gaze asszony, egykori munkatársam mesélt nekem egy férfiról, aki nagyon haragudott két testvérére, mert azok igen nagy összegű veszteséget okoztak neki valamiféle csalás útján. A férfi meg volt rémülve, mert anyagi helyzete katasztrofálissá vált. Dr.Gaze azt javasolta neki, bízzon az örök Forrásban és szabadítsa fel gyűlölete alól testvéreit a következőképpen:
„Testvéreimet teljességgel Isten kezébe ajánlom. Isten szeretete eltölti lelkemet. Bízom abban, hogy Isten az örök Forrás. Isten békessége átitatja elmémet és szívemet. Teljességgel megbízom Isten útmutatásában, sugalmazásában. Erősen hiszek az Úrban és az Ő mindenható erejében. Isten gazdagsága szabadon és végtelenül áramlik hozzám. Hálát adok isten gazdagságáért. „

Amint a férfi a szeretet és bizalom e magvait elültette elméjében, haragja, keserűsége köddé vált. Már jó ideje a gondját viselte nagyanyjának, aki nagyon öreg és törékeny volt, de nem akarta, hogy otthonba vigyék. A férfi mindennap kétszer meglátogatta, bevásárolt neki, fizette a számláit, vasárnaponként elvitte a templomba; egyáltalán min den tőle telhetőt megtett érte. Pusztán a szeretet vezérelte, mert meg volt győződve róla, hogy nagyanyjának minden jövedelme a kis nyugdíj és a társadalombiztosítás.
Egyik este a nagymama csendesen eltávozott, és a férfi fájdalmánál csak a megdöbbenése volt nagyobb, amikor felhívta a család ügyvédje, mondván, hogy az idős hölgy 100 000 dollárt hagyott szeretett unokájára. Ez az összeg 3-szorosa volt annak, amit a férfitól testvérei kicsaltak. A minden áldás Forrásába helyezetett hite, valamint a belőle áradó szeretet, megbocsátás és jóindulat elhozta számára a gazdagságot.

(Dr Joseph Murphy Tedd magad gazdaggá című könyvéből..)Szeretetem és hitem óriási:)

„Testvéreimet teljességgel Isten kezébe ajánlom. Isten szeretete eltölti lelkemet. Bízom abban, hogy Isten az örök Forrás. Isten békessége átitatja elmémet és szívemet. Teljességgel megbízom Isten útmutatásában, sugalmazásában. Erősen hiszek az Úrban és az Ő mindenható erejében. Isten gazdagsága szabadon és végtelenül áramlik hozzám. Hálát adok isten gazdagságáért. „