Lesz ilyen iskola nálunk is? LESZ:)

Részlet az Oroszország Zengö Cédrusai III
A Szeretet Tere könyvből
Röviddel a tajgából való megérkezésem után újra Gelendzsik városába utaztam, ahol éppen olvasókonferenciára készülődtek. A Krasznodar megye Gelendzsiki járás képviselőjének a helyettese elvitt engem Michail Petrovics Scsetyinyin akadémikus erdei iskolájába.

Vékony, kavicsos út kanyarodott el a főúttól és vezetett az erdőbe a hegyek között megbúvó kisebb völgyhöz. Az útnak gyorsan vége is lett egy különleges kétemeletes ház – kastély előtt. Még nem volt befejezve. Az ablakrámák nélküli nyílásokból orosz népdal áradt. Gyermekhangok énekelték. A ház még a tajgában látott képekből volt, de itt teljesen reális volt.

Senkinek semmit nem szóltam és különböző építkezési anyagokon átugrálva másztam keresztül, hogy az épületet saját kezemmel érintsem meg. Amikor az épülethez jutottam, láttam, ahogy az ide állított korlát nélküli létrán egy tíz év körüli kislány futott le fürgén, egy halom folyami kőhöz ment, válogatni kezdett belőlük és a köveket egy vödörként szolgáló, régi halas konzervdobozba rakta.

Amikor újra a létra felé indult, hogy fölmásszon rajta, én is utána másztam és a csábítóan szép, a házból áradó, hömpölygő dal irányába indultam. A második emeleten gyermekek, hasonló korúak, mint a kislány maga, és picit idősebbecskék is, sima folyami köveket szedtek elő a vederből, és cementes malterrel a falra ragasztgatták őket, így rakva ki belőlük hihetetlenül szép motívumokat.

Két kislány nedves rongyokkal azonnal tisztára törölgetett minden egyes, a falra felhelyezett követ. Nagy odaadással és figyelemmel végezték munkájukat, miközben énekeltek. Felnőtt nem volt közöttük. Majd később megtudtam, hogy az alapokat, de minden egyes téglát ebben a házban gyermekkezek helyeztek el. A terveket is a gyermekek maguk készítették, de minden egyes sarok elrendezését is ők végezték.

A pici iskola-városban nem egyetlen ilyen ház volt. Ebben a meglepetésekkel teli városban a gyermekek maguk építik a házaikat, kis városukat, jövőjüket és közben énekelnek. Itt egy tízéves kislány képes házat építeni, csodálatosan rajzolni, főzni, táncolni és ismeri az orosz harcművészetek fogásait is.

Az erdei iskola növendékei ismerték Anasztáziát. Ők maguk meséltek nekem róla. Ebben az iskolában 300 gyermek tanul és Oroszország különböző vidékeiről érkeztek.

Itt egyetlen év alatt sajátítják el a tízéves iskola matematikai anyagát, miközben három nyelvet tanulnak hozzá. Ide nem csodagyermekeket vesznek fel, és nem is nevelnek az ide járó gyermekekből csodagyermekeket, itt egyszerűen lehetőséget adnak a gyermekeknek arra, hogy az tárulkozzék ki bennük, ami már amúgy is bennük van.

Michail Petrovics Scsetyinyin akadémikus iskolája az Orosz Államszövetség Oktatásügyi Minisztériumához tartozik. Tandíjmentes s jóllehet az iskola nem csinál magának reklámot, még sincs egyetlen szabad helye sem, sőt egyetlen esetlegesen megüresedett szabad helyére két és félezer pályázója van.

Nehéz szavakat találni, melyek képesek lennének leírni az örömtől ragyogó gyermekarcokat. Az iskolába a Gelendzsikben megrendezett olvasókonferencia után, az olvasók egy kisebb csoportjával indultam, akik hallottak készülődésemről.

Az olvasók között volt egy különleges, az ezotérikában rendkívüli módon jártas nő – Natália Szergejevna Bondarcsuk – színésznő, filmrendező, a Rerich Társaság vezetőségi tagja – aki fellépett az olvasókonferencián, a Rerich társaságról és az ezotérikáról beszélt.

Anasztáziáról sokkal érthetőbben beszélt, mint én. Natália Szergejevnával volt tízéves kislánya is, Másenka. A konferencia után Anapy városába filmfesztiválra kellet volna utazniuk, ahol Másenka kedvenc nagymamájának, a nevezetes Inna Makarovának szintén jelen kellett lennie. De Másenka szavai úgy hatottak, mint villámcsapás a derült égből, mely elővetítette az eseményeket: „Anyuci, kérlek, legalább három napra.

Csak három napra! Ameddig te a fesztiválon leszel, kérlek, rendezd úgy el, hogy itt maradhassak ebben az iskolában!” És az elkényeztetett Másenka három napra ebben az iskolában maradhatott, anyja nem kis meglepetésére, aki szomorúan megjegyezte: „Látszik, hogy sok mindent nem adunk meg gyermekeinknek, ráadásul szeretetünk dacára, bár nem tudatosan, mégis meglopjuk őket.“

Natália Szergejevnával volt egy filmoperatőr is, aki filmre vette, amit a gyermekek Anasztáziával való kapcsolatukról meséltek. Arról, hogyan értelmezik életüket. Az alábbiakban bemutatom a gyermekekkel folytatott beszélgetésemet, akik a ház – kastély építésével voltak elfoglalva. A gyermekeknek mi ketten Natália Szergejevnával tettünk fel kérdéseket:

– Az embernek az a benyomása, hogy a házatok mindegyik téglája hatalmas erejű fényes energiával van feltöltve.

– Igen, ez így is van – válaszolta nekünk egy idősebb vörös hajú kislány. – Nagyon sok múlik az embereken, akik megérintik őket. Mi mindezt szeretettel végezzük, igyekeztünk hozzáállásunkkal a jövőbe csak jót, örömtelit vinni.

– Ki az épület tervének a szerzője, az oszlopoké, a rajzoké?

– Mi. Mindnyájan. Ez a mi együttes, közös gondolatunk.

– Ez azt jelenti, hogy mindenki, aki itt dolgozik, az csak látszólag foglalkozik saját dolgával, de lényegében egy közös gondolat megvalósításában vesz részt?

– Igen, minden este összeülünk a tűznél, ahol átgondoljuk, modellezzük a következő napot. Képeket képzelünk el, amelyek a házunkban lesznek.

A nálunk tanulók közül néhányan az építészek szerepét vállalták, ők konkretizálják, egyesítik az együttes, közös munkát.

– Milyen képe van az épületnek, amelyben mi most vagyunk?

– Szvarog képe, a tűzben lángoló égi kezdeté. Ez itt, a burkolóköveken található szimbólumokon látható.

– Lehet közöttetek vezetőt, kapitányfélét találni?

– Van ugyan vezetőnk, de általánosan az együttes, egyetemes gondolat működik itt – a láva, ahogy azt mi nevezzük.

– Jól értettem? A gondolat-láva? Ismételjétek csak el nekem még egyszer!

– Igen, az állapot, hozzáállás, a kép, óhaj.

– Itt nálatok mindenki megelégedettséggel, örömmel dolgozik, mindenki mosolyog, mindenki szeme ragyog, mindenki vidám?

– Igen, a mi életünk ilyen, azért, mert az tesszük, amit akarunk, azt, amit tehetünk, azt, amit szeretünk.

– Azt mondtad, ugye, hogy minden kőnek megvan a maga pulzusa, ritmusa?

– Azt. És a szíve naponta egyszer – egyetlen egyszer dobban.

– Minden kőnél így van, vagy vannak kövek, amelyek szíve kétszer dobban?

– Az összes kő pulzusa ilyen. Szívük naponta egyszer dobban.

– Nem tűnik nektek úgy, hogy a ti házatok olyan, mint a templom?

– A templom – nem forma, hanem állapot. Például a boltozat csak egy bizonyos állapotba segít jutni. A formát az érzés mintázza ki. És nem véletlenül érkezett hozzánk olyan forma, mint a botozat, a kúp – az Ég felé, az Égbe törekvő igyekezet, az Égből alászálló Áldás.

– Tudna ez a ház, ahol minden követ jóságos kezek helyeztek el, gyógyítani?

– Természetesen.

– Valóban gyógyít?

– Igen, valóban.

A kislányokon felejtettem szemem, néztem, néztem őket, akik folyami kövekből egy díszítést raktak ki a terem falára. A kislányok egészen egyszerűen voltak öltözve, régimódi ruhákba, mégis egyfajta rendkívüli, nem mindennapi szépséget sugároztak magukból. Szépek voltak. Ekkor felötlött bennem a gondolat: „Hol ismerkedünk meg jövendőbeli feleségeinkkel? A táncparketten, partikon, fürdőhelyeken.

Eljövendő feleségeinket kicsinosítva, kifestve, divatosan kiöltözve, vonzóknak látjuk, hosszú formás lábak és a test egyéb közszemlére tett részei megszédítenek. Ezt vesszük nőül mind, de amikor nőnk a sminket lemossa arcáról, az ember jobban megnézi, hát bizony látja, hogy a konyhában a madárijesztők leghitványabbika ül, mindenért morog, figyelmet, szerelmet követel, kér számon.

Micsoda szerencse és boldogság egy egész életen át egy madárijesztővel élni, de miről lehet vele beszélni? Az ilyen ráadásul még azt is megköveteli, hogy anyagilag is el legyen látva. Hát igen, nem volt szerencsém, mondaná az ember. De lehet, hogy mi magunk, éppen mi csak ilyeneket érdemlünk?

Természetesen, ilyeneket érdemlünk! Éppen azért, mert olyan tökkelütött idióták vagyunk, hogy a sminket, a szemfestéket és a hosszú formás lábakat vesszük feleségül! De hát kinek lesz olyan szerencséje, hogy olyan nőt vegyen feleségül, mint amilyenek ezek a lányok itt, akik a falat kövekkel díszítik.

Ők szép házat tudnak építeni, szeretettel ételt főzni, idegen nyelveken társalogni, okosak, ügyesek, szépek, és ha majd felnőnek, biztos, hogy kozmetikumok nélkül is szépek lesznek. Biztos, hogy sokaknak lesz kedvük ilyen nőt feleségül venni, de kihez lesznek hajlandók feleségül menni?“ Ilyen egyszerű ruhácskákba öltözött szépségeknek tettem fel a kérdést:

– Mondjátok csak, kihez mennétek ti feleségül, milyennek kell lennie a férjeteknek? Milyen tulajdonságai legyenek?

Az első kislány rögtön, gondolkodás nélkül rávágta:

– Jóság, türelem és olyan legyen, aki szereti a hazáját. Olyan embernek, akinek tisztessége és méltósága van.

– Hogy értelmezitek a tisztességet ti?

– Az én számomra a tisztesség – egyetlen kifejezéssel elmondva: az a tisztesség ért, hogy orosz lehetek.

– De mit jelent az, hogy orosz ember?

– Az egy olyan ember, aki szereti a Hazáját. Ez mindenekelőtt olyan ember, aki szereti a Hazáját, kitart mellette, és soha sem hagyja cserben. Egyetlen pillanatban sem, még a legnehezebben sem. Ő maga Oroszhon részének tartja magát.

– És a ti gyermekeitek a hazáért fognak élni?

– Igen!

– Vagyis a férjeteknek ebben osztoznia kell veletek?

A másik kislány erre így válaszolt:

– Olyan embernek kell lennie, aki képes meleget és fényt adni más embereknek. Ha Fény és melegség árad majd ki belőle, akkor az őt körülvevőknek is jó lesz, a mi családunknak is. Az az ember, akinek szelleme gazdag, egészséges, annak olyan kincse van, mely semmi máshoz nem hasonlítható.

Mivel a legkisebb kislánynak a videokamerával készített felvétel alatt semmilyen kérdést nem tettek fel, neki is feltettem a kérdést és válaszul ezt felelte:

– Lehet, hogy amíg én felnövök, a legjobb férfiak már mind nősek lesznek, de az én férjem úgyis nagyon jó lesz, rendes és boldog, mert én magam teszem majd őt azzá, én majd segítek neki, úgy, mint Anasztázia.

Ekkor láttam és megértettem, hogy Anasztázia megosztja képességeit ezekkel a gyermekekkel. Miért pont a Scsetyinyin iskolájában tanuló gyermekekkel? Hát azért, mert Michail Petrovics Scsetyinyin – maga is egy nagy mágus, aki a Szeretet Terét alkotja, továbbra is kitartóan ezen munkálkodik és ez a Tér egyre nagyobb és nagyobb lesz.

Ezek a vörös hajú Anasztáziák most még picik. De egyszer felnőnek! Elindulnak, hogy máshol a Földön is létrehozzanak ilyen oázisokat, amíg az egész Föld tele nem lesz.

Amikor a különleges ház – kastély első emeletének termében álltam és nézegettem a faldíszítményeket és festményeket, melyeket gyermeki kezek hoztak létre, de amelyek hasonlatosak a nagy mesterek mesterműveihez, olyan érzés ébredt bennem, hogy a Földkerekség legpompásabb, legfényesebb és legjobb szentélyében vagyok.

Ez az érzésem valószínűleg abból ered, hogy a házat, annak minden négyzetmilliméterét gyermeki kezek simogattak végig szeretettel, és ezért határtalanul több fényes energiával van tele, mint bármelyik más templom.

Ekkor ez a gondolat ötlött fel bennem: „Rendbe szedjük, rekonstruáljuk a templomokat és kolostorokat, s hozzá modern módszereket és vasbeton szerkezeteket alkalmazunk. Az egészet manapság már nem is annyira nehéz megtenni, aztán a jól végzett munka érzésével a templomba lépünk és kérni, könyörögni kezdünk: „Uram, áldj meg engem!“

De az Úr nem áld meg bennünket. Azért, mert figyelmét a gyermekeknek szenteli, akik ilyen és hasonló rendkívüli házat – templomot építenek. És azzal fog törődni, hogy a gyermekeknek már nincs több cementjük, hogy nem elég a tégla és a deszka a padlóra. És Isten szeretettel fog áldani minden embert, aki segít nekik.

Én sajnos nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy meg ne mutassam a pici csírákat. Nem álltam ellent, amitől éppen Anasztázia félt. A következő történt:

A kívülre felállított konyhaasztalok között haladtam, amelyek mellett gyermekek dolgoztak, amikor hirtelen lágy melegséget éreztem, mintha hősugárzót irányított volna valaki rám. A melegség érzése hasonlított ahhoz, ami Anasztáziából árad, amikor összpontosít, és tekintetét rám irányítja.

Azzal a különbséggel, hogy ezúttal ez nagyon gyenge volt, mégis megálltam és oldalt pillantottam, hogy megállapítsam, honnan is jön. Egy tizenegy éves kislány ült a szélső asztalnál és rizsszemeket válogatott. Rám nézett és mosolygott. Mellé ültem. A kék fényben égő szempár tekintetének közelségétől még inkább melegem lett. Megkérdeztem tőle:

– Hogy hívnak?

– Jó napot kívánok. Nasztyának.

– Tehát te pillantásoddal fel tudsz másokat melegíteni, ahogy Anasztázia teszi?

– Meg tetszett érezni?

– Igen.

A kis Nasztyenkának ugyan nem olyan mértékben, de hasonló képessége volt, mint Anasztáziának. Másokat pillantásával tudott felmelegíteni. Hozzánk jött és az asztalhoz ült Natália Szergejevna Bondarcsuk is. Az operatőr bekapcsolta a kamerát. Nasztyenka a zavar legkisebb jele nélkül, tovább folytatva munkáját, válaszolni kezdett a kérdésekre.

– Honnan szerzitek tudásotokat, képességeiteket?

– A csillagokból.

– Mit értettél meg azáltal, hogy kapcsolatban vagy a szibériai Anasztáziával?

– Nagyon fontos érteni és szeretni a Hazánkat.

– Miért olyan fontos?

– Azért, mert a Haza – az, amit a mi távoli és közeli szüleink alkottak.

– Kik a te szüleid? Hol dogozik az édesapád?

– Az én papám tanító. Abban az iskolában, ahol ő tanít, szintén jó, de itt jobb.

– Úgy éltek itt, mint egyetlen, boldog, egybeforrott család. Nem felejtitek el a szüleiteket?

– Ellenkezőleg. Egyre jobban és jobban szeretjük szüleinket, jó gondolatokat küldünk nekik, hogy nekik is jó legyen.

A videokamera tovább rögzítette a beszélgetést, én pedig nagyon kívántam, hogy Nasztyenka megmutassa a kétkedőknek, mit jelent a melegítő tekintet. Megkértem tehát:

– Nasztyenka, mutasd meg sok embernek, hogy milyen a másokat felmelegítő tekintet. Ott a kamera, nézz bele az objektívbe, melegítsd fel azokat, akik majd nézni fogják a filmet.

– Egyszerre mindenkit – nagyon nehéz. Lehet, hogy nem sikerül.

De én tovább kérleltem. Megismételtem kérésemet. Ekkor Nasztyenkával pontosan az történt, ami Anasztáziával az erdőben, amikor akarata erejével, sugarával távolra menekített ki egy férfit és egy nőt az őket fogva tartók karmai közül. Ezt a jelenetet az első könyvben írtam le.

Akkor ott Anasztázia rögtön megmondta:

– Erre én képtelen vagyok, mások ezt már korában beprogramozták, ebbe én nem tudok közvetlenül beavatkozni. Ők most erősebbek.

Ennek ellenére azonban, amint kérésem megismételtem, teljesítette óhajomat. Teljesítette, s közben jól tudta, hogy bele is pusztulhat.

A kis Nasztyenka a kérés másodszori kérlelő megismétlése után megpróbálta azt teljesíteni. Nasztyenka kétszer levegőt vett, visszatartotta lélegzetét, egy bizonyos időre lehunyta szemét, majd nyugodtan a kamera objektívjébe kezdett nézni. Erre az operatőr elbűvölten megdermedt. Ekkor Natália Szergejevna Bondarcsuk gyorsan levette fejéről a kendőt és letakarta Nasztyenka arcát. Ő elsőként vette észre, hogy a gyermek teste remegni kezdett és mennyire elsápadt az arca.

Megértettem: nem szabad lett volna megismételnem a kérést. Ezentúl nem érdemes az energiát a hitetlenekre pazarolni. Ez amúgy is csak még inkább növeli haragos, rossz ellenállásukat.

Az ide érkező emberek nem tudták megállni, hogy ne érintsék meg a gyermekeket. Megérintették őket, ölelgették, simogatták, mint a kiscicákat. És minek hoztam magammal a felnőttek egész csoportját? Hiszen tudtam, hogy az iskolába amúgy is sok különböző bizottság, mindenféle szintű küldöttség jár, de egyszerű magánemberek is. Ide járnak nézelődni, kielégíteni kíváncsiságukat, megérinteni az iskola gyermekeiből kiáradó áldásos boldogságot.

És meg is érintik ezt az áldásos boldogságot és ez a boldogság is megérinti őket, és el is veszik azt, s közben érte cserébe saját magukból, saját maguktól semmit sem adnak. Lehet, hogy Anasztáziának igaza van, amikor azt mondja: „Ha szent helyből kiáradó áldásos boldogságot igyekszel befogadni és elvenni, gondolkodj el azon, hogy cserébe érte te magad e helynek mit adhatsz. És ha nem tanultad meg kiárasztani magadból a Fényt, minek fogadnád azt te magad, hiszen akkor azt úgy őriznéd, mint lámpást a sír.“

Én szintén kíváncsiságból jöttem az iskolába. Hála Anasztáziának, fogadott engem Michail Petrovics Scsetyinyin, a gyerekek még az asztalt is bőségesen megterítették és mindenkit, aki velem érkezett, megvendégeltek. Mi itt azonban nem csak felszolgált ételt vettünk el az asztalról. Az eleven gyermeki szemekben égő tűz mérhetetlenül többel ajándékozott meg. De vajon mi érte cserébe mit tudunk nekik adni? Mint pártfogók, megsimogatjuk a buksi fejüket? Annyira haragudtam magamra, hogy otthagytam a látogatók csoportját, egyedül álltam és gondolkodtam.

Egyszerre csak hirtelen a számomra már ismert Lena és Nasztyenka jött oda hozzám.

– Tessék megnyugodni, elengedni magát – mondta csendesen Nasztyenka. – A felnőttek mindig ilyenek. Úgy érzik, meg kell simogatniuk, ölelniük. Azt gondolják, hogy a legfontosabb megölelni. A bácsi pedig ma már kora reggeltől csak idegeskedik. Tessék velünk jönni a tisztásra, ott majd beszélünk Anasztáziáról. Tudom, hogy milyen térben van éppen most.

Amikor a tisztásra érkeztünk, a filmoperatőr, aki csatlakozott hozzánk, megkért:

– Gyerünk, készítsünk a lányokkal még egy interjút! Biztos kitűnő felvételek lesznek, nézd, milyen gyönyörű a táj, sőt, semmi sem zavar.

– Lehet, hogy nem is kell már! Biztosan ki is fárasztották őket a mindenféle kérdések.

– De veled amúgy is szívesen fognak beszélni. A látogatókat, újságírókat nem nagyon engedik be az iskolába. De most kiváló alkalmunk nyílt. Kár lenne kihagyni. Én hivatásos operatőr vagyok, értsd ezt már meg.

Kezembe vettem hát a mikrofont és így szóltam a lányokhoz:

– Interjút kell veletek készítenem. Kérdéseket fogok nektek feltenni, ti pedig válaszoltok a kérdésekre. Nem utasítjátok vissza?

– Ha kell, akkor kell, tessék feltenni a kérdéseket – válaszolta Lena és Nasztyenka még hozzátette: – Hát persze, persze, mi majd válaszolunk.

A lányok sorba álltak, elrendezgették hosszú vörös copfjukat, és figyelmesen várták a kérdést.

Két banális kérdés után elhallgattam, mert rájöttem, hogy hasonló banális, szokványos kérdéseket tesznek nekik fel az ide érkező felnőttek mind, a különféle bizottságok tagjai is, de az újságírók és ők, ezek a gyermekek, képesek bármilyen témáról beszélni, amelyről nem mindegyik élete javát már megélt felnőtt képes. Igaza lehetett annak a kozák polgármesternek, aki ezt mondta:

– Az én fiam még csak három hónapja jár ebbe az iskolába, de máris érzem, hogy nekem magamnak kell még tovább tanulnom, különben mellette bizony tuloknak fogok kinézni.

És különben is, vajon mi mind nem alázzuk-e meg gyermekeinket buta kérdésekkel, amikor tudatosan ugyanezeknek a gyermekeknek azt sugalmazzuk, hogy többre nem képesek? Szótlanul álltam a gyermekek előtt, kezemben a mikrofon és láttam az arcukon, hogy mindezt átérezték velem együtt, megértették, hogy zavarban vagyok, és nem tudom, miről beszéljek velük. Én ezt nekik ott akkor becsületesen be is vallottam.

– Nem is tudom, hogy miről beszélgessek veletek, mit kérdezzek tőletek.

Ekkor egy kiváltképp nevetséges helyzet alakult ki. Ott állunk mi ketten az operatőrrel, két felnőtt férfi, előttünk két lányka, energetikailag egymást támogatva, még egy pillanatra sem habozva, gyorsan igyekeztek nekünk elmagyarázni, hogyan kell interjút készíteni, hogyan kell egy másik emberrel beszélgetni.

– Tessék megnyugodni, tessék magát elengedni, fontos lazítani tudni! A legfontosabb őszintén beszélni. Arról tessék beszélni, ami érdekli.

– Ne tessék ránk gondolni! A másik emberre kell gondolni, amikor vele beszélünk, de a bácsi ne gondoljon rám, ha gondja van. Tessék ellazulni!

– A szívével tessék bennünket kérdezni, mi majd válaszolunk, ne ránk tessék gondolni!

– De ha nem tetszik tudni, akkor esetleg majd mi magunk mesélünk valamit…

Mosolyogva mentek a tisztáson, imitt-amott megérintettek egy-egy növényt és beszéltek. A Világegyetem ismeretének mélysége, a lelkükből áradó tisztaság, a jóságtól ragyogó szemek, a nyugalom és biztonság állapotába juttattak minket. Az operatőr távolról filmezett bennünket, anélkül hogy váltotta volna a képeket.

Később nem egyszer néztem végig Natália Szergejevna jól sikerült videokazettáját. Néztem, hogy mennek a vörös hajú kis fehér mágusok a virágzó réten. Majd megnőnek! Háromszáz van belőlük ebben az iskolában.

Hozzászólásokmt0916 louis vuitton

mt0916
louis vuitton outlet
hermens bags
nfl jerseys wholesale
coach outlet
burberry sale
red bottoms
coach factory outlet
red bottom shoes
coach outlet
michael kors outlet online
mulberry handbags
ugg outlet store
salvatore ferragamo
polo ralph lauren outlet online
ray ban sunglasses
coach factory outlet
coach factory outlet
oakley sunglasses
rayban
burberry outlet
ugg boots
michael kors factory outlet
adidas yeezy
hermes handbags
cheap mlb jerseys
canada goose sale
cheap oakley sunglasses
uggs outlet
mbt shoes
moncler outlet
birkenstocks
coach factory outlet
uggs
polo ralph lauren outlet online
michael kors outlet
ugg boots canada
ugg ustralia
ugg outlet
moncler outlet
michael kors outlet
coach outlet store
polo ralph lauren outlet
cheap jordans
ralph lauren outlet
christian louboutin outlet
canada goose outlet
cheap nfl jerseys
ugg ustralia
ugg outlet store
louis vuitton factory outlet
pandora outlet
ugg boots for women
ugg boots on sale
beats by dr dre
nike outlet
kate spade outlet store
kate spade handbags
michael kors outlet
cheap nfl jerseys wholesale
air max 2018
kate spade handbag
coach outlet
valentino shoes outlet
coach outlet store
ugg outlet
pandora jewelry
toms shoes outlet
pandora charms
ralph lauren outlet
cheap uggs
ugg outlet online
canada goose outlet
coach factory outlet
fred perry polo
canada goose sale
adidas outlet
canada goose
ralph lauren outlet
cheap ray ban sunglasses
christian louboutin outlet
discount oakley sunglasses
polo ralph lauren
coach factory outlet
coach factory outlet
nike shoes
ralph lauren outlet
coach outlet
uggs on sale
beats by dre
michael kors outlet
jordans
ralph lauren outlet
canada goose
ugg outlet
adidas superstar
salvatore ferragamo shoes
ralph lauren outlet
louboutin shoes
cheap ray ban sunglasses
uggs canada
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
timberland boots
ugg outlet
nike outlet online
air jordans
ray ban sunglasses discount
pandora jewelry
burberry handbags
christian louboutin
michael kors outlet
burberry outlet canada
moncler jackets
jordan shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet online
canada goose jackets
cheap jordans
pandora charms uk
adidas yeezy
moncler outlet
yeezy boost
cheap mlb jerseys
ray ban sunglasses discount
ralph lauren sale clearance
air max 2017
coach factory outlet
birkenstock sandals
ralph lauren uk
toms shoes
timberland outlet
ugg boots
yeezy boost 350
michael kors canada
pandora charms
coach outlet store online clearances
louis vuitton outlet
canada goose jackets
birkenstock outlet
jordan retro 11
ray ban sunglasses
ugg boots
christian louboutin
pandora uk
yeezy boost
michael kors outlet store
oakley sunglasses
cheap uggs
rayban
michael kors outlet
ultra boost
ralph lauren uk
pandora jewelry outlet
canada goose jackets
hermes bags
hermes outlet
ugg outlet
oakley sunglasses
superdry
tory burch outlet
michael kors handbags
toms shoes outlet
coach outlet
pandora charms
birkenstocks
pandora jewelry
polo ralph lauren
canada goose jackets
coach outlet
mulberry uk
adidas yeezy
coach outlet
pandora jewelry
pandora jewelry
gucci outlet
mlb jerseys cheap
ralph lauren uk
cheap ugg boots
christian louboutin outlet
coach handbags
jordan retro
ugg sale
cheap jordans free shipping
nike shoes
oakley sunglasses
ralph lauren outlet
ugg boots outlet
north face outlet online
north face outlet
ugg boots on sale
toms outlet
kate spade outlet
christian louboutin
air jordans
nike air max
toms outlet
superdry uk
coach factory outlet
discount ray ban sunglasses
cheap jordans
coach factory outlet
cheap uggs
nike shoes
coach outlet
nike huarache
mulberry outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet online
coach outlet
cheap jordan shoes
yeezy boost 350
coach outlet
ugg slippers
michael kors outlet online
coach outlet
doudoune moncler
moncler
coach outlet
uggs
ugg outlet
oakley sunglasses
hermes birkin
ugg shoes
nmd shoes
yeezy boost
coach outlet
pandora uk
coach outlet store online
coach factorty outlet
ralph lauren sale clearance
ralph lauren sale clearance
adidas nmd
ugg slippers
coach bags
pandora
ugg boots
uggs on sale
michael kors handbags
canada goose outlet
coach canada
cheap ugg boots
pandora charms
ugg outlet
moncler jackets
michael kors outlet store
ugg boots
cheap jordans
canada goose sale
yeezy 350 boost
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
ugg outlet
ugg boots
michael kors outlet clearance
coach outlet store
cheap jerseys
louboutin shoes
coach outlet online
pandora charms sale clearance
polo ralph lauren outlet
adidas outlet
birkenstock sandals
ray ban sunglasses
cheap ray bans
ralph lauren outlet online
pandora jewelry
red bottoms shoes
coach outlet
moncler jackets
michael kors outlet
nike outlet store
toms shoes
coach outlet
michael kors outlet
michael kors outlet store
canada goose outlet
ugg boots
coach factory outlet
ugg boots
polo ralph lauren outlet
michael kors canada
fitflops sale
coach outlet store
pandora outlet
ugg australia
coach factory outlet
ralph lauren outlet
michael kors outlet
kate spade
coach outlet
michael kors outlet
michael kors handbags
ugg outlet
supreme uk
adidas shoes
canada goose outlet
birkenstock sandals
ray ban sunglasses
mulberry bags
pandora charms
coach outlet
longchamp uk
nike cortez
birkenstock sandals
nike shoes for men
adidas yeezy boost
ugg sale
polo ralph lauren outlet online
canada goose outlet
fitflops
ralph lauren outlet online
cheap uggs
ugg outlet
louis vuitton outlet store
harden vol 1
coach outlet
nmd adidas
canada goose sale
louis vuitton outlet online
ugg sandals
ugg outlet
louis vuitton outlet store
adidas nmd
fred perry
cheap oakley sunglasses
pandora charms sale clearance
michael kors outlet clearance
ugg outlet
louis vuitton
christian louboutin outlet
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap mlb jerseys
ugg boots
coach outlet
ralph lauren outlet
ugg sandals
burberry outlet
canada goose uk
coach outlet
birkenstock shoes
polo outlet
mbt shoes
canada goose clothing
longchamp handbags
canada goose outlet
adidas yeezy
coach outlet store
longchamp outlet
michael kors uk
cheap jerseys from china
ray ban sunglasses
nike outlet
adidas outlet
uggs clearance
tory burch outlet
pandora charms sale
coach factory outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren outlet online
cheap jordans
adidas shoes
valentino shoes
tory burch outlet store
nmd adidas
kate spade outlet
ralph lauren outlet online
cheap uggs
ugg outlet store
air jordan shoes
louboutin shoes
canada goose coats
michael kors handbags
mlb jerseys wholesale
polo ralph lauren
longchamp uk
ugg outlet
louis vuitton outlet
kate spade bags
james harden shoes
north face jackets
ugg boots
canada goose
supreme
longchamp handbags
canada goose jackets
moncler outlet
longchamp bags
kate spade
louis vuitton outlet online
ugg shoes
pandora outlet
hermes handbags
adidas nmd
nike store
coach factory outlet
coach factory outlet online
nike air max
hermes handbags
cheap oakley sunglasses
cat boots
ugg boots
burberry sale
michael kors outlet
pandora charms sale
moncler outlet
moncler coats
canada goose coats
adidas yeezy boost
moncler jackets outlet
pandora charms
adidas superstar
coach canada
ralph lauren uk
adidas nmd
adidas shoes
coach outlet
coach outlet
mt0916chenlina20170614 michael kors

chenlina20170614
michael kors väska
thunder jerseys
coach factory outlet
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
toms outlet
mac cosmetics outlet
ralph lauren polo
rolex watch
michael kors outlet
beats by dre
michael kors outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors handbags
oakley canada
michael kors uk
mbt shoes
clarks shoes
michael kors outlet
coach factory outlet
michael kors outlet
prada outlet
michael kors bags
prada bags
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
coach outlet
vans shoes
michael kors handbags
coach factory outlet
michael kors canada
louis vuitton outlet
occhiali ray ban
nfl jerseys wholesale
adidas shoes
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags
coach factory outlet
borse louis vuitton
true religion sale
hermes belt
yeezy 350
burberry outlet
ray ban sunglasses
polo ralph lauren
cleveland cavaliers jerseys
michael kors handbags
cheap mlb jerseys
retro jordans
coach handbags
coach purses
christian louboutin
louis vuitton outlet
ralph lauren polo
abercrombie and fitch
burberry outlet
warriors jerseys
jordan femme pas cher
michael kors outlet
ralph lauren outlet
cheap jerseys
adidas stan smith
burberry outlet
montre rolex
michael kors taschen
ralph lauren uk
rolex watches
adidas yeezy boost 350
ray ban solbriller
adidas stan smith
michael kors taschen
louis vuitton outlet
michael kors taschen
chelsea jersey
kate spade outlet
coach outlet
louboutin pas cher
nike outlet
christian louboutin uk
ray ban sunglasses uk
louis vuitton outlet
coach outlet
lunettes ray ban
ralph lauren outlet
polo ralph lauren
instyler max
nike football boots
louis vuitton outlet
knicks jerseys
polo ralph lauren
louis vuitton outlet
louis vuitton outlet
converse shoes
miami heat jerseys
ray ban canada
louis vuitton outlet stores
vikings jerseys
michael kors outlet
nike roshe run pas cher
coach factory outlet
adidas stan smith shoes
michael kors handbags
cheap basketball shoes
salvatore ferragamo
coach factory outlet
gucci outlet online
longchamp outlet
yeezy boost 350
new balance shoes
omega watches
vans shoes
pandora jewelry
christian louboutin sale
christian louboutin shoes
ray ban zonnebril
birkenstock outlet
michael kors canada
michael kors handbags
cheap nfl jerseys
jordan 8
michael kors väska
jordan 4
ray ban solglasögon
adidas yeezy boost 350 v2
coach outlet
michael kors veske
oakley sunglasses
longchamp pas cher
ugg outlet
adidas yeezy
prada sunglasses
bengals jerseys
adidas yeezy boost 350
timberland boots
chaussures christian louboutin
ralph lauren uk
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
timberland boots
coach outlet
hermes uk
scarpe hogan
vans store
michael kors taschen
fred perry outlet
nike outlet store
columbia sportswear
ugg boots
pandora charms
polo ralph lauren
coach outlet
Ugg støvler
hermes outlet
oakley store
timberland boots uk
lebron shoes
adidas nmd r1
kobe shoes
canada goose sale
mcm outlet
coach outlet
oakley sunglasses wholesale
air jordan 14
michael kors uk
toms outlet
true religion jeans
christian louboutin uk
kate spade outlet
tory burch outlet
adidas football boots
nike soccer shoes
pandora jewelry
ray ban sunglasses
coach outlet
rolex submariner
replica watches
replica rolex watches
ray ban sunglasses
rolex datejust
coach outlet canada
ray ban sunglasses
adidas soccer shoes
christian louboutin outlet
tory burch
ray ban wayfarer
michael kors handbags
gucci handbags
hermes handbags
louboutin outlet
polo ralph lauren
bulls jerseys
manolo blahnik
giuseppe zanotti
christian louboutin shoes
jordan 3
the north face
the north face
michael kors
timberland boots
sac louis vuitton
polo ralph lauren outlet
coach outlet
adidas outlet
gafas ray ban
polo ralph lauren outlet
christian louboutin uk
cheap snapbacks
ray ban sunglasses
burberry outlet online
michael kors outlet
nhl jerseys
kate spade
michael kors handbags
yeezy boost 350 v2
nfl jerseys cheap
ferragamo belt
canada goose jakke
coach factory outlet
cheap ray ban sunglasses
jordan 13
yeezy boost 350
pandora rings
toms wedges
louis vuitton belt
michael kors outlet
salomon shoes
asics shoes
nfl jerseys cheap
north face
clarks shoes
polo ralph lauren
michael kors
louis vuitton purses
mavericks jerseys
coach factory outlet
christian louboutin
adidas neo
spurs jerseys
louis vuitton handbags
yeezy 350
clarks outlet
kate spade outlet
michael kors uk
true religion outlet
patriots jerseys
michael jordan shoes
oakley sunglasses
kate spade outlet
louboutin pas cher
polo ralph lauren
michael kors outlet online
pandora jewelry
louis vuitton
adidas yeezy
louis vuitton outlet online
nike outlet
ralph lauren uk
michael kors handbags
michael kors handbags
sac longchamp
calvin klein jeans
columbia sportswear
ugg boots
jordan retro
oakley vault
seahawks jerseys
the north face
broncos jerseys
clippers jerseys
ray ban eyeglasses
rolex watches for sale
polo ralph lauren
coach outlet
converse shoes
vibram fivefingers
polo ralph lauren
burberry sale
kate spade handbags
prada outlet online
air max
fitflops outlet
christian louboutin shoes
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
nike outlet store
rolex watches
ralph lauren
beats by dr dre
louis vuitton handbags
oakley sunglasses
fitflop sandals
retro jordans
ralph lauren
michael kors outlet
longchamp handbags
nike running
giuseppe zanotti shoes
polo ralph lauren
toms shoes
jordan 6
ralph lauren outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach factory outlet
oakley sunglasses
celine handbags
coach outlet
celine outlet
rolex datejust
nike air max pas cher
ed hardy clothing
timberland outlet
louis vuitton outlet
cheap jordan shoes
the north face jackets
moncler jacke
ray ban sunglasses
wizards jerseys
pittsburgh steelers jerseys
ralph lauren outlet
polo outlet
christian louboutin
michael kors taschen
kobe shoes
michael kors canada
ferragamo shoes
adidas nmd
christian louboutin outlet
adidas yeezy
tommy hilfiger outlet
michael kors tote
supra shoes
oakley sunglasses
fitflops sandals
asics shoes
burberry handbags
adidas yeezy
coach outlet
michael kors
louboutin shoes
michael kors outlet
cheap jordans
ralph lauren
nike outlet
ugg boots
manchester united jersey
coach factory outlet
michael kors handbags
air jordan
christian louboutin outlet
oakley vault
mcm outlet
columbia outlet
oakley sunglasses
mlb jerseys
michael kors outlet
under armour outlet
tory burch outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses
snapbacks wholesale
polo ralph lauren
gucci shoes
retro jordan shoes
fitflop sale
tory burch outlet
seahawks jerseys
kd shoes
boston celtics jerseys
yeezy 350
chenlina20170614