A Mindenség megidézése

Óh, Teremtés pillanatában álló s száguldó Jelen!
Egyetlen érzésben
világló értelem,
Végtelen Szerelem!
Örvénylő spiráltengerben
középen álló,
időben nyugvó,
térben rohanó,
világokat nemző,
Mindeneket látó,
örökkévaló
Isten!
Az Istennőben.
Végtelen harmóniában hullámozva...
Egyesülve a lélek-zet körében.
Észak, Kelet, Dél, Nyugatnak iránya!
Földnek, Légnek, Tűznek, Víznek ereje,
Napnak, Holdnak, Csillagoknak fénye,
Mindenség Szívének Dobbanása!
Szent Őseink!
Égi Fény Jóságos Angyalai!
Játékos Tündérek,
Föld pajkos örömei!
Mind ide jöjjetek!
Bennem gyökeret verjetek!
Tiszta forrást fakasszatok, hullámokat gerjesszetek!
Teremtő lángotok, erőm, hitem tüzét szítsátok!
Szívemen át szent szerelmetek fújjátok,
Hangommal énekeljetek, szavammal szóljatok!
Szememmel nézzetek, lássatok!
Ezerszirmú Lótusz nyílik,
Nap-világ-virág fényben fürdik!
Áldás, Béke, Hit, Remény, Szeretet!
A Mindenség bennem.
Én a Mindenségben.
Az Istennő Kulcsával a zárakat megnyitom,
Isteni szerelem fénykardját szívetekbe mártom,
Szemem a szemedben.
Szíved a szívemben.
Lelkem a lelkedben.
Tested a testemben.
Ámen.
Megteremtetett!
Köszönöm, hogy velünk vagytok,
bennünk éltek, velünk léptek,
Minden egyes lélegzetünk
immáron a Tiétek.

Mindennapi jógarutinom, varázserejű megidézés. Már az első alkalom után hihetetlen csodák történtek velem...szeretettel adom át mindazoknak, akik érzik....és használni is fogják.

Hozzászólások????

neked meg mi a bajod?NEM!NEM!NEM!és NEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hagyj békén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!