A szeretet három szintje

Mielőtt belekezdenék a szintek ismertetésébe, értelmezésébe, két dolog:
1. A szeretet az EGY. Csak mi érzékeljük különböző szemszögökből. A három szint a három legjellemzőbb halmazt hivatott megjelölni. Az is lehetséges, hogy egy kapcsolat mindhárom szintet megérintse, majd "visszahulljon" egy kezdeti stádiumba.
2. A fájdalomtest mindegyik szintnél jelen lehet, de mindig másképpen, a különböző szinteken.
Elképzelhetünk egy skálát, ahol ha veszünk egy egyént, akkor megnézhetjük a kiinduló szintet (a nullát), ahol az illető még nagyon nem tudatos, így nagyobb részt cselekedeteit inkább az EGO ill. a fájdalomtest szüli. Ebből kifolyólag megtippelhető, hogy főként a félelmei fogják őt vezérelni lelki téren. Az ilyen egyént könnyebben kielemzik és megítélik a pszihológusok, hiszen a pszihológia főként az EGO különböző cselekvési lehetőségeit képes feltérképezni. Az ilyen egyénre rengeteg meglátás igazságként értelmezhető. Ennek oka az, hogy az EGO a logika mentén működik, így megjósolhatók a várható lépések. A fájdalomtest milyenségére is lehet tippelni, lehet a fájdalomtest passzív (áldozat vagyok, valaki erőszakoljon meg, vagy verjen meg, vagy lelkileg taposson el, hogy én mint fájdalomtest, energiaforma, feltöltődjek), ill. aktív (támadó vagyok, valakit megerőszakolok, vagy megverek, vagy a lelkébe taposok, hogy én mint fájdalomtest, energiaforma, feltöltődjek).
A fokozatok igen finomak ezen a skálán, de a pozitív, másik véglet, a tudatos ember (vehetjük a skálán 100-nak), tekinthető egy fajta végpontnak. Persze ez a vég, inkább valami újnak, csodálatosabbnak a kezdete. Írhatnám azt is, hogy a szeretetre tudatos ember, ezen a skálán elhelyezkedhet ezen a 100-on, pozitív végponton. Ezen a szinten a tudatosodás miatt a cselekedetek nagyobb részét inkább a felsőbb ÉN, és a szeretet szüli. Egy ilyen ember tetteit egy másik ember, egy a kapcsolat szempontjából harmadik fél, ha csak nincs ezen a szinten nem biztos, hogy megérti, össze is keverheti a cselekményeket, más cselekményekkel. Mondok egy példát: "A szeretetet választom, ezért mellette maradok lélekben, és meghallgatom, segítem ahol tudom" cselekmény a szemlélő szemszögéből, aki még nincs ebben a tapasztalási nézőpontban így fordítódhat le: "nézd a szerencsétlent, kapcsolatfüggő lett és irányítás alatt áll, ezért választja, amit választ".
Akármilyen szerethalmazba is kerüljön egy kapcsolat, mindíg attól függ, hogy a kapcsolatban levő két ember, tehát 2-2 felső ÉN és fájdalomtest-EGO milyen arányban szerepel. Ezek összessége határozza meg a kapcsolat elegyét. Azt is írhatnám, hogy egy kapcsolatban valójában 4-en vannak.
Végére még egy: ha veszünk egy "legalja" kapcsolatot, ahol biztosan tudott, hogy az erős fájdalomtestek töltekezése hívta életre a kapcsolatot, ott sem szabad feltételezni, hogy nincs szeretet, vagy hogy az nem hasznos mindkét fél számára. A szeretet bárhol, bármilyen formában felütheti, bárkik között a fejét, s a feleket kölcsönösen gyógyító hatása létre is jöhet. Sőt kifejezetten nagy tanulási lehetőség lehet ez annak a bizonyos két embernek.

A szeretet első szintje
Ezen a szinten még igen erősen beleszól a kapcsolat alakulásába az EGO és maga a fájdalomtest. Sokszor inkább az EGO és a fájdalomtest feltöltekezésére van a kapcsolat, mely természetesen, mivel szeretetkapcsolatról is van szó, jelen van a szeretet is. Azonban az EGO és a fájdalomtest könnyen elszabotálhatja a kapcsolatot. Ezen a szinten egy tipikus üzleti, adok-veszek viszony alakul ki. Fontos a birtokviszony, és a szabályok és határok betartása is. Mivel ugye szeretetkapcsolatról van szó, így ezen szabályokat vonatkoztatják a felek magára a szeretetre is. Ezen a szinten még ritkán fordulhat elő, vagy ha igen, nem tartós állapot, hogy a felek teljesen átadják egymást a másiknak, hiszen az rengeteg, úgymond "határsértéssel", és "birtokháborítással" jár. Ezek a leggyakrabban ábrázolt kapcsolatok. Irodalmi alkotások, és a filmek tuccatjai szólnak ehhez hasonló szerelmi kapcsolatokról. Itt alakulhat ki az EGO-nak személyes élménye, képe a szerelemről. Azonban az EGO nehezen, vagy sehogy se (fejlettségi foktól és tapasztalástól függ) tudja megkülönböztetni a szereteten keresztül nyert, ill. a más úton-módon nyert energiát! Így előfordulhat, hogy azt is szeretetnek nevezi, ami függőség, csimpaszkodás, hatalmi harc, stb. Ezen a szeretetmegélési szinten ezek mindennapos jelenségek is lehetnek.

A szeretet második szintje
Ezt a szintet olyan emberek élhetik meg, akik már nem annyira függnek EGO-juktól és fájdalomtestüktől, főként felsőbb Én-jükre támaszkodnak és már ismerik a valódi szabadság élményét, és ezt kívánják nem csak maguknak, de embertársaiknak is. Elindultak már az önfejlődés útján úgy, hogy az EGO-juknak erről van már tudomásuk is. Írhatnám: akarattal választják a fejlődés útját. Az ilyen ember annyira megszokta és szereti a szabadságnak és az önálló(bb) életnek az élményét (ebből fakadóan megszünhet, vagy legalább is csökkenhet a féltékenykedés, birtokviszony), a magasabb rezgésű energiaszintnek a rezgését, hogy fél alá zuhanni. Ezért igaz az, hogy ezen a szinten a szeretetkapcsolat fejlettebbnek mondható, és több mozgástér adódik a szeretet számára, de az előbb említett félelmek megakadályozhatják a feleket abban, hogy a szeretet emelő és segítő szándékát minden élethelyzetben kinyilváníthassák egymás felé. Ha valamelyikük is sértve, vagy féltve érzi saját szárnyalásának szabadságát, akkor a fájdalomtest és az EGO bekapcsolása nyomán az EGO és a fájdalomtest milyenségétől függően szabotálásra kerülhet maga a kapcsolat.
Erre a szintre jellemző, hogy könnyebb az újrakezdés, és biztosabbak lehetünk abban is, hogy az újrakezdésnek segítő és pozitív jellege van, tehát a felső ÉN kezdeményezi az újrakezdést, nem pedig a fájdalomtest, vagy az EGO. Természetesen kivételek mindíg vannak, de az esélyek latolgatása folyamán ez már biztosabb.

A szeretet harmadik szintje
Ezt a szintet olyan emberek élheitk meg, akik már egyrészt nem annyira függnek EGO-juktól és fájdalomtestüktől, másrészt pedig képesek teljes mértékben Önmagukat és a Másikat emelni, minden pillanatban. Mindezt nem valamiféle EGO hízlalás címén teszik, melynek ez lehetne a neve: "én, aki annyira szent vagyok, hogy felemelem béna kedvesem". Ez egyszerűen a szeretet természetéből fakadóan történik. Az ilyen párkapcsolatban már megszünt a birtokviszony, nem is jellemzőek a féltékenykedési jelenetek, és meghagyják a másik életterét, csakúgy, mint a kettes szinten, DE a kettes szinttől eltérően, ha itt emelésre kerülne sor, akkor az illető már NEM fél megtenni a szükséges lépéseket. Az ilyen párkapcsolatban egyáltalán nem baj az un. elszakadás, vagy különút, nem muszáj sűve-főve együtt lenni, és az egész párkapcsolat egy közös szeretettelteli úttá válik, ahol alig várják a felek, hogy pillanatnyilag nem megosztott élményeiket végre átadhassák szavak, vagy más eszközök segítségével Kedvesüknek. Ez a szeretetkapcsolat hasonlít egy társastánchoz, ahol hol közelebb "dörgölőzve" kell táncolni, hol meg három-négy lépés távolságban, akár kontaktus nélkül. Az ilyen kapcsolatban akármit is hozzon az élet a felek számára, képtelenek a drámát választani. Akárhogy legyen, biztos, hogy szeretetben egyeznek meg egy esetleges következő lépésben. Továbbá mindíg fenntartják annak a lehetőségét, hogy döntésüket megváltoztassák, főleg ha az valamiféle szeretettel teli öröm érdekében történik. Az ilyen kapcsolat formája egyáltalán nem biztos, hogy házasság, avagy párkapcsolat. Lehet, hogy egy ideig párkapcsolatban élnek, de az is lehet, hogy az élet úgy hozza, hogy lesznek szakaszok, amiket un. jóbarátságban töltenek. Egy biztos, ha két ember ilyen kapcsolatban van, akkor szeretetük erőssége olyan közös lámpássá növi ki magát, amelynek fénye nem csak akkor gyógyítja a világot, amikor együtt vannak, hanem akkor is, amikor külön, hiszen az Én rengeteget fejlődik és ad tovább környezetének. Ha újra találkoznak, akkor pedig a környezetüktől kapott szeretet-visszajelzések lesznek azok, amik friss új élményt jelentenek ilyenkor. Amennyiben együtt van két ilyen ember, esetleg együtt is laknak, akkor az olyan lesz, mint méz a virágoknak, a lakókörnyezet, barátok, szívesen megfordulnak az ilyen házakban. Az ilyen kapcsolatokról szeret sok spirituális ember írni, ill. Müller Péter is sok szépet írt már az ilyesfajta kapcsolódásokról. Ez a harmadik szint ajánlja a legtisztábban a szeretetet és a szabadságot egyszerre.

A végére annyi: ne engedjünk EGO-nk csábításának. A leegyszerűsítés kedvéért próbáltam úgy fogalmazni, ahogy, de tudni kell, hogy NINCS alávaló kapcsolat, nincs fejletlen buta kapcsolat, pusztán egy állandó mozgásban való fejlődés, lehetőség, és persze a mi döntésünk, hogy milyen irányba mennyünk. Azt javaslom ezt a döntést ne bízzunk senkire se, hanem csak is szívünk belső hangjára!

HozzászólásokZsul...köszönöm..

éppen leültem erről írni, amikor megtaláltam, annyira jó, hogy bele sem kezdek....pont így gondolom..kösz