Szeretet Energia

"Bűbájom szétszáll, odalőn,
S ha még maradt csekély erőm,
Az már a magamé csak..."
(Shakespeare - A vihar)

A színpadon ekkor a varázsló leveti maszkját, ledobja jelmezét és így "lecsupaszítva", izzadt arcán a szétfolyt festékkel azt mondja: SZERESSETEK! Ez már nem szerep, ez egy kifosztott emberi arc, esdekel hogy erőt merítsen a szeretetből...

S látjátok az utcán, a tereken, a mozgólépcsőn vagy épp a villamoson utazva mennyi kifosztott emberi arc tűnik elő? Mind-mind szeretet után sóvárogón, mert az emberek a nagy hajszában elfelejtették a szeretetből fakadó boldogságot.

Kedves Te, aki ide betérsz nagy szeretet energiát küldök Feléd, hogy erőt meríts belőle és szeretettel gondolj családodra, barátaidra, szomszédodra és azokra is, akikre ma még tán neheztelsz.
Fairy

Címkék:


Amiről a szeretet jut eszembe...

Először is: köszönöm.
Másodszor: Édesanyámat gyakran megkértem lefekvés előtt olvassa "ezt" fel nekem. Bebújtunk az ágyba, betakaróztunk. Jó közel voltam hozzá, hogy érezzem az illatát. Gyakran a hasára hajtottam a fejem, hogy "jobban" halljam a hangját. Tudom, minden pillanat olyan, amilyennek lennie kell, mégis ez volt mindig -most emlékekben már- a tökéletes pillanat. Idilli, harmonikus, szeretetteljes. És, ami ezt számomra magas szintre emelte:

Arany János

Családi kör

Este van, este van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak,
Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.
Mintha lába kelne valamennyi rögnek,
Lomha földi békák szanaszét görögnek,
Csapong a denevér az ereszt sodorván,
Rikoltoz a bagoly csonka, régi tornyán.
Udvaron fehérlik szőre egy tehénnek:
A gazdasszony épen az imént fejé meg;
Csendesen kérődzik, igen jámbor fajta,
Pedig éhes borja nagyokat döf rajta.
Ballag egy cica is - bogarászni restel -
Óvakodva lépked hosszan elnyult testtel,
Meg-megáll, körűlnéz: most kapja, hirtelen
Egy iramodással a pitvarba terem.

Nyitva áll az ajtó; a tüzelő fénye
Oly hivogatólag süt ki a sövényre.
Ajtó előtt hasal egy kiszolgált kutya,
Küszöbre a lábát, erre állát nyujtja.
Benn a háziasszony elszűri a tejet,
Kérő kis fiának enged inni egyet;
Aztán elvegyűl a gyermektársaságba,
Mint csillagok közé nyájas hold világa.

Egy eladó lyány a tűzre venyigét rak:
Ő a legnagyobb s szebb... a hajnali csillag.
Vasalót tüzesít: új ruhája készen,
Csak vasalás híja,... s reggel ünnep lészen.
Körűl az apróság, vidám mese mellett,
Zörgős héju borsót, vagy babot szemelget,
Héjából időnként tűzre tesznek sokat:
Az világítja meg gömbölyű arcukat.

A legkisebb fiú kenyeret kér s majszol;
Üszköt csóvál néha: tűzkigyókat rajzol.
Olvas a nagyobbik nem ügyelve másra:
E fiúból pap lesz, akárki meglássa!
Legalább így szokta mondani az apjok,
Noha a fiú nem imádságon kapkod:
Jobban kedveli a verseket, nótákat,
Effélét csinálni maga is próbálgat.

Pendül a kapa most, letevé a gazda;
Csíkos tarisznyáját egy szegre akasztja;
Kutat az apró nép, örülne, ha benne
Madárlátta kenyér-darabocskát lelne.
Rettenve sikolt fel, amelyik belényul:
Jaj! valami ördög... vagy ha nem, hát... kis nyúl!
Lesz öröm: alunni se tudnak az éjjel;
Kinálják erősen káposzta-levéllel.

A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,
Homlokát letörli porlepett ingével:
Mélyre van az szántva az élet-ekével.
De amint körülnéz a víg csemetéken,
Sötét arcredői elsimulnak szépen;
Gondüző pipáját a tűzbe meríti;
Nyájas szavu nője mosolyra deríti.

Nem késik azonban a jó háziasszony,
Illő, hogy urának ennivalót hozzon,
Kiteszi középre a nagy asztalszéket,
Arra tálalja fel az egyszerü étket.
Maga evett ő már, a gyerek sem éhes,
De a férj unszolja: „Gyer közelebb, édes!”
Jobb izű a falat, ha mindnyájan esznek, -
Egy-egy szárnyat, combot nyujt a kicsinyeknek.

De vajon ki zörget? „Nézz ki, fiam Sára:
Valami szegény kér helyet éjtszakára:
Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen,
Mennyit szenved úgy is, sok bezárt kilincsen!”
Visszajő a lyánka, az utast behíván.
Béna harcfi lép be, sok jó estét kíván:
„Isten áldja meg a kendtek ételét is,
(Így végezi a szót), meg az emberét is.”

Köszöni a gazda: „Része legyen benne:
Tölts a tálba anyjok, ha elég nem lenne.”
Akkor híja szépen, hogy üljön közelébb -
Rá is áll az könnyen, bár szabódik elébb.
Éhöket a nagy tál kívánatos ízzel,
Szomjukat a korsó csillapítja vízzel;
Szavuk sem igen van azalatt, míg esznek,
Természete már ez magyar embereknek.

De mikor aztán a vacsorának vége,
Nem nehéz helyen áll a koldus beszéde;
Megered lassanként s valamint a patak,
Mennél messzebbre foly, annál inkább dagad.
(1)Beszél a szabadság véres napjairul,
S keble áttüzesül és arca felpirul,
Beszél azokról is - szemei könnyben úsznak -
Kikkel más hazába bujdosott... koldusnak.

Elbeszéli vágyát hona szent földére,
Hosszu terhes útját amíg hazaére.
(2)Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
És mihelyt a koldús megáll a beszédben:
„Meséljen még egyet” - rimánkodik szépen.

„Nem mese az gyermek,” - így feddi az apja,
Rátekint a vándor és tovább folytatja:
Néma kegyelettel függenek a szaván
Mind az egész háznép, de kivált a leány:
Ez, mikor nem hallják, és mikor nem látják,
Pirulva kérdezi tőle... testvérbátyját:
Három éve múlik, hogy utána kérdez,
Még egy esztendőt vár, nem megy addig férjhez.

Este van, este van... a tűz sem világit,
Kezdi hunyorgatni hamvas szempilláit;
A gyermek is álmos, - egy már alszik épen,
Félrebillent fejjel, az anyja ölében.
Gyéren szól a vendég s rá nagyokat gondol;
Közbe-közbe csupán a macska dorombol.
Majd a földre hintik a zizegő szalmát...
S átveszi egy tücsök csendes birodalmát.Kedves Shakti !

Örülök, hogy örömet okozhattam ezzel a idézettel :).Pont ilyet...

Épp' egy ilyen képeslapot vettem a Kedvesemnek kedves Ktiro, aranyos kiskutyákkal. Jó idézet! :-))Kedves Mindenki !

"Az igazi szeretet próbája egyedül az, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt."
(Pilinszky János)

KtiroMINDENKINEK!

"Nekirugaszkodni.
Kitavaszodni.
Friss hajnalokból nagyokat lélegzeni.
A hangszalagokat kacajra stimulálni.
És nem félni.
És nem megállni, csak menni, menni, menni.
És újra megpróbálni...."
/Karácsony Benő/

Szeretettel.

azizamDrága Fairy.....

Erre az oldalra , mindig idejövök.....töltödni.... Megkaptam amit küldtél!! Köszönöm: ágicaDrága :)

megkaptam :) köszönöm :)
Mosolyogj Magyarország :)Működik

Igen, igen, nálam is működik a vonzás törvénye, tapasztaltam és ez annyira felemelő érzés. Jó, jó...
Fénylő energia pontocskákat küldök minden ide térő emberkének. :)
Szeretettel: FairyNemes Nagy Ágnes: Amikor

Amikor én Istent faragtam,
kemény köveket válogattam.
Keményebbeket, mint a testem,
hogyha vigasztal, elhihessem.Fogócska

Egy pillanatra, Uram, Isten,
egy pillanatra engedj pihennem!
Minek e hajszás, szívszorító,
véres játékban benne lennem?
Elfáradtam e nagy fogócskán,
Uram, úgy únok felnőtt lenni,
engedj egy kicsit visszamenni
húsz év előttre, kisgyereknek,
sírni, amin a többi sírhat,
s nevetni, amin ők nevetnek.
Uram lásd, sohse voltam boldog,
nézz le egyszer ezer sebemre,
amit szívem helyében hordok.
Simogass engem síma kézzel
s mert hangom halk s az űrbe vész el,
Te szólj helyettem a fogóknak:
ó Kínom, Könnyem, Kétkedésem,
hajszás Harc és ezernyi Verseny,
gyötrött Dalom, sok véres Versem,
Féltés, Gond, ájult Szerelem,
ne játsszatok többé velem,
nem ér a nevem.
Kiállok a sorból.Drága Fairy :)

Köszi szépen ezeket a csodás történeteket, idézeteket.
Ezt már többször olvastam, de mindig örülök, ha belebotlok.
Nagyon jó, hogy vissza-visszatérsz hozzánk.
Szeretettel: Örökös Boldogság

Mosolyogj Magyarország :)Lábnyomok

Álmomban Mesteremmel
tengerparton jártam, s az életem
nyomai rajzolódtak ki mögöttünk:
két pár lábnyom a parti homokon,
ahogy ő mondta, ott járt énvelem.
De ahogy az út végén visszanéztem,
itt-amott csak egy pár láb nyoma
látszott, éppen ahol az életem
próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.
Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz:
"Amikor életem kezedbe tettem,
s követődnek szegődtem Mesterem,
azt ígérted, soha nem hagysz el engem,
minden nap ott leszel velem.
S, most visszanézve, a legnehezebb
úton, legkínosabb napokon át,
mégsem látom szent lábad nyomát!
Csak egy pár láb nyoma
látszik ott az ösvényen.
Elhagytál a legnagyobb ínségben?"
Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett:
"Gyermekem, sose hagytalak el téged!
Azokon a nehéz napokon át
azért látod csak egy pár láb nyomát,
Mert a legsúlyosabb próbák alatt
Téged vállamon hordoztalak!"Energiát, fényt

Fáradt vagyok,
Hosszú volt ez a nap
Sokszor nem látom
Választott utamat.
A tükörben nézem magam
Egy kicsit torzít
Furcsa az érzés
Legbelül ordít.
Csak egy testet látok
Sehol a lélek;
Mondom magamnak ez a lét nem arra van,
hogy elszúrd és szúrkáld magad.
Hát jöttem ezzel a testtel,
Nézd meg milyen szép.
Olyan régóta vagyok vele,
Hogy elhiszem, hogy õ az én.
Jöttem ezer vággyal,
Feladni nem tudom még
Jöttem ebbe a világba, s
Kaptam hozzá egy új ruhát
A napokat úgy élem benne
Mintha ez lenne a valóság.
Dejavu mutass többet
tudnom azt a mostban mit
tehetek jobban,
Kevés bizonyosság tudni
Voltam itt már embert játszani...Orok energia

Szeretet es a feny, ez az orok energia. Soha nem fogy el, minthogy az energia es a gondolatok se fogynak el soha.Drága Fayri.....

De jó látni ujból soraidat! ne rohanj.... Te drága.... Szereteted feltölt mindenkit.....Ölel : ágica...Kedves Fairy!

Köszönöm ezt a csodás írást, egyik kedvenc jelenetem. Ha jól emlékszem, egy színész épp e szerepben a színpadon halt meg, miután elmondta ezt a mondatot.

És örülök, hogy megint itt jártál, mindig nagy öröm, ha olvashatok tőled valami szépet ;)Szeretet

SZERETET
SZERETET
SZERETET
SZERETET
SZERETET
SZERETET
SZERETET...

minden napraIdő

Úgy szalad, néha megkergetném és rohanok, rohanok, rohanok - pedig előbbre jutnék, ha megállnék néha. Kicsit elhanyagoltam ezt az oldalt, talán éreztem egy pillanatra amíg betérek meg kell álljak. Hogy erőt merítsek..., energiát és újult szeretet energiát indítok útnak újra és újra e sorok által.
Ahogy telik napra nap néha úgy érzem vak vagyok, aki sötétben tapogat. Fény kell, fény, fény - Fény!
Érzem, hogy éget, hogy átjár, így lesz ez már örökké!Szeretem ezt az oldalt......

............Azért ide irok még egy pár sort...Hátha valakin segitek, segitünk..... A mai napom , ha szinekbe akarnám kifejezni az összes szin megtalálható lenne. megtalálva saját magamat olyan boldogságot érzek élményként jelenik meg. Olyan áhitatt, mint mikor eső után kisüt a nap és felragyog életünk egén a szivárvány.....Élvezem a bekövetkezett felszabadultság érzését! / olvastam és tovább adom / Szeretettel ölel benneteket : ÁgicaDrága Frairy!

Hálásan köszönöm válaszodat. Lehet, hogy én ezt nem jól csináltam.....ezért vagyok hálás mindenkinek akitől tanulhatok. Szomoru nem vagyok, csak hiányzik az életem egy darabkája a középsö fiam, és ami még rosszabb igy az ö fia is a pici unokám. Hogy irtál nagyon boldoggá tettél a mai napom ugy látszik már csupa jó történésböl áll. Megfogadom a tanácsod, és kérlek irj többször...Szeretettel őlel . .: Ágica"Kismadár"

Képzelj el egy kismadarat a válladon és kérdezd meg minden nap: Ma fogok meghalni kismadár? Készen állok? Olyan az életem amilyennek akartam? Az vagyok, aki lenni akartam? El kell fogadnunk a tényt, hogy bármikor meghalhatunk ahhoz, hogy változtassunk. Tehát minden nap megkérdezed: Ma van a napja? Ha nincs a kismadár a válladon nem csinálod a dolgokat megfelelően...

Kedves Ágica,
Ugye soraidból nem szomorúságot érzek ki? Mindenesetre Fiad-nak rajtad keresztül is nagy-nagy szeretet energiát küldök. Tegnap beszéltem valakivel, aki azt mondta, hogy a szeretet energiát valóban küldheted, csak el kell képzelned. Ezt magam is tudtam, de én mindig rózsaszínben képzeltem, aztán tegnap azt mondták, hogy a zöld szín magasabb rezgésekkel bír.

Ha szeretet energiát küldök mintegy magam elé vetítem a szeretett személyt, majd elképzelem, ahogy egy zöld színű fény a (Zöld=szívcsakra színe) szívemből kiáramlik, majd az Ő koronacsakráján keresztül egész lényét betölti és a talpától ismét felkúszik a szívéig. Ezt ma minden reggel és este megteszem, mert most bizony az én életemben is van olyan Drága Kincs, aki/ami enélkül talán nem érzi kellőképp a szeretetemet.Vissza- visszatérek.....

erre az oldalra , mert még mindig küldöm a szeretet energiát egy ember felé / A Fiam... aki olvasta tud róla/ De már más érzések kavarognak bennem . "Ha nincs egyettértés a szeretteiddel, tulajdonits jelentőséget a jelen helyzetnek, ne szaggasd fel a múlt sebeit " Csak ennyit akartam még irni !! Szeretettel ölel benneteket : ÁgicaEz gyönyörű írás és mélyen igaz.

"Könnyebb meggyújtani egy gyertyát, mint panaszkodni, hogy sötét van!"
Úgy érzem, mi mind valamennyien ezt tesszük. Egymás szeretete, jó érzése folyamatosan életben tartja és növeli bennünk a szeretet lángját. És ez valami frenetikus élmény. Hálás vagyok Nektek! Köszönöm!
„Semmi sem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, semmi sem túl csodálatos ahhoz, hogy megtörténjen, és semmi sem túl jó ahhoz, hogy örökké tartson, ha a terád váró jóhoz pozitívan állsz hozzá!” Helen Hadsell * Mosolyogj Magyarország! *Szeretet!

kiválaszt , megszólit , megtart és elenged , de soha nem sajátit ki , legfeljebb örömmel elfogadja, ha önként csak neki ajándékozod magad............/Simon A / Szeretettel :ÁgicátólSokáig elmaradtam, sajnos a rohanás magával ránt engem is.

köszönöm Ágica, Yvett és Margita a hozzászólásaitokat. Ebből az oldalból most is erőt merítek, ahogy ide jöttem. :)

Minap azt kérdezte Tőlem egy barátom létezik-e még a mai világban feltétel nélküli szeretet?
Ti tudjátok a választ? Feltétel nélkül szeretni???
Egyáltalán képesek vagyun - úgy szívből, őszintén erre? Én próbáltam érvelni mellette, de ahogy magam köré nézek a nagyvilágban megfulladt szavaim láttam csak erőlködni....

"A szívem hoztam el. Csinálj vele amit akarsz." /József Attilaönmagam és Alexi!

Titeket sem felejtelek el soha. Szeretettel ölel . ÁgicaFairyKedves!

Nem rég még én is lehajtott fejjel, buskomoran jártam az utamat, De éreztem, ez nem én vagyok ! Nagyon sok szenvedést átéltem és persze segitséggel teljesen megváltozott az életem. Azért tudok azokkal az emberekkel is eggyütt érezni akikről irsz, mert sajnos én is benne voltam. Ma már ott tartok, hogy , mosolygok , boldog vagyok és ezt a sok szeretetet , meg tanácsot amit kaptam, kapok megosztanám minden emberrel akik tudják, hogy valami nagyo, de nagyo hiányzik az életükből. Nemtudom, felsoroni a drága segitőimet , mert ezt az egész oldalon iró szerető emberek teszik ki. egy kivitelt csak teszek, Kassai Csillát. Ő isnerte a régi énemet is, ma már nem irnék olyan arogánsan.Yonderboi azis rengeteget segutet, még mindig vissza megyek az oldalára. Ezt a jó érzést tudom nem tanulni kell, nem is lehet csak érezni és mindig utána, csak adni. Persze vissza is kapunk belöle. Most nem irok többet, irjál Te is . Ölel .ÁgicaÁgica!

Köszönöm, hogy gondolataimat támogatod és köszönöm a pozitív energiákat mindenki nevében, azok nevében, akik majd olvassák, megértik és befogadják a szeretet energiáit! :)
További szép napot!
FairySzeretet Energia !

Kedves Fairy! Most olvasom tanolságos beirásod.Igen rengetegen vannak azok az emberek akik el-felejtenek boldognak lenni. Én nem ezek közé az emberek közé tartozom.Én is csatlakozom hozzád és akinek szüksége van, rá én is küldöm feléjük.Szeretetem küldöm feléd . ágicaKedves Yvett és Margitta!

Az energia működik, ahogy soraitokat olvastam akaratlanul is visszakaptam Tőletek.
Köszönöm én is!
További szép napot!

"…mindannyian mondtunk már zokogva ilyesmit: "nem éri meg, hogy ennyit szenvedjek ezért a szerelemért." Szenvedünk, mert úgy érezzük, hogy többet adunk, mint amennyit kapunk. Szenvedünk, mert nem ismerik fel a szeretetünk súlyát. Szenvedünk, mert nem tudjuk a másikkal elfogadtatni a szabályainkat. Mindig találunk valamit, ami miatt szenvedhetünk, holott valójában nincs okunk a szenvedni: mert a szeretetben rejlik a növekedésünk magva."
/Paulo Coelho A Piedra folyó partján ültem és sírtam /

Küldök nagy-nagy fehér fényű szeretet energiát egy kisleánynak, aki szívemnek legédesebb csücske!