Könyv ajánló mindenkinek!:)

Joe Vitale:A Kulcs

Van valami, amire vágysz, ám a jelek szerint
képtelen vagy megszerezni, bármily elszántan próbálkozol is?

A Kulcs segítségével leleplezheted azokat a lélektani
és tudat alatti korlátokat, amelyek visszafognak.

Ha tisztában vagy azzal, hogy többre lennél képes, ám mégsem tudod megvalósítani a benned rejlő lehetőségeket, A Kulcs feltárja a hiányzó titkot, amellyel magadhoz vonzhatod a gazdagságot, az egészséget, a sikert, a boldogságot és minden egyebet, amire vágysz. Az író és önfejlesztő-guru Joe Vitale A Titok legmélyére ásva tárja eléd a gyarapodás hatékony és eredményes módszerét, amelyet életed bármely területén alkalmazhatsz.

Azokat a részeket emeli ki, amelyekről a The Secret című kötetben nem, vagy csak kevés szó esett, de kulcsfontossággal bírnak a vonzás törvényének működtetésében. Ha belefáradtál a küzdelembe, és kíváncsi vagy a határtalan siker valódi titkára, akkor A kulcs a lehetőségek egészen új világát fogja megnyitni előtted.

A tudatalattiban "ellenszándékok" munkálnak, amelyek képesek megbénítani, és akadályt gördíteni valódi vágyaid beteljesítésének útjába. Tíz kipróbált módszert kapsz ennek a helyzetnek az orvoslására, hogy tudatos és tudat alatti meggyőződéseid összehangolásával egyszer s mindenkorra ledönthesd az önmagad elé állított korlátokat.

Alkalmazd ezeket a lenyűgöző stratégiákat a benned rejlő titkos kapuk kitárására, és csodálatos, varázslatos események következnek be életed minden területén.

Fordítsd el a kulcsot - tedd meg az első lépést a szabadság és a beteljesedés felé!

A könyvből pár sor:

Az optimista hitvallása

Ígérd meg magadnak, hogy:
Oly erős leszel, hogy semmi sem zavarhatja meg lelki nyugalmadat.
Szavaiddal az egészséget, boldogságot és gyarapodást hirdeted minden embernek, akivel találkozol.
Minden barátoddal érezteted, hogy van bennük valami különleges.
Mindent a derűs oldaláról szemlélsz, és valóra is váltod optimizmusodat.
Csak a legjobb dolgokra gondolsz, csak a legjobb célokért dolgozol, és csak a legjobbat várod.
Éppoly lelkesedéssel fogadod mások sikereit, mint a magadét.
Elfelejted a múlt hibáit, és eltökélten küzdesz a jövő nagyobb teljesítményeiért.
Derűs arckifejezéssel jársz-kelsz mindenkor, és minden teremtett lényt, akivel találkozol, megajándékozol egy mosollyal.
Oly sok időt fordítasz önmagad tökéletesítésére, hogy nem marad időd mások kritizálására.
Túl nagyvonalú leszel az aggodalomhoz, túl nemes lelkű a haraghoz, túl erős a félelemhez, és túl boldog, semhogy megtűrd a gond jelenlétét.
Jó véleményt táplálsz önmagadról, és e tényt tudtára is adod ország-világnak, nem szavakkal, hanem nagy tettekkel.
Abban a hitben élsz, hogy az egész világ a te oldaladon áll mindaddig, míg hű maradsz önmagad legjobb részéhez.

Megjegyzés: �Az optimista hitvallása� először 1912-ben látott napvilágot Christian D. Larson A benned rejlő erők és felhasználásuk módja című könyvében. A hitvallás rövidített változatát használja manapság az Optimist International, egy nemzetközi csoport, amelynek célkitűzése pozitív változást hozni a világba.

*

Előszó

Szeretném, ha elképzelnél egy nagy zárat. Erős zár ez, melyet nagyon nehéz kinyitni. És ott tart téged, ahol egy porcikád sem akar lenni. Úgy tűnik azonban, tisztában vagy vele, hogy a zár egyszer majd ki fog nyílni, és ha ez megtörténik, végre átélheted a szabadság élményét, melyről ez ideig csak olvasni volt módod. Álmaidban ott élsz, ahová vágyaid vonzanak, fenékig üríted az élvezetek serlegét, melyeket osztályrészedül szántak, szert teszel arra a jövedelemre, melynek megszerzésére mélyen legbelül képesnek érzed magad, úgy élsz, ahogyan élni rendeltettél, és megteszed a magadét, amiként lelkiismereted súgja.
Ám ez nagy erejű zár. Míg ki nem nyitják, pszichés börtönbe zárja az embereket � sötét helyre, mely senkire sincs tekintettel, szűkös zárkába, fojtogató tömlöcbe, mely megöli az álmokat és ólomsúllyal húzza le az okos, szerető és törekvő embereket. Valóban egyike ez a legerőteljesebb záraknak. Látod magad előtt? Szerintem igen!
Ez az a zár, mely az ember elméjében rejlik; világnézeti rendszere1.
A könyv, melyet most a kezedben tartasz, a kiutat� a szabadságot jelképezi. Joe Vitale műve, A Kulcs � A hiányzó titok, mellyel tetszésed szerint bármit magadhoz vonzhatsz � lehetőségekkel és ígérettel teli új világot fog megnyitni előtted. Választ fog adni nyugtalanító kérdéseidre azt illetően, hogy miért nem élsz még abban a bőségben, amiről tudod, hogy jól megérdemelt osztályrészed. Ez a könyv komoly, jól bevált és gyakorlati stratégiákkal lát el, melyekkel egyszer s mindenkorra kinyithatod azt a zárat.
Ha olyan könyv után kutatsz, mely elmagyarázza, hogyan hozhatod mozgásba a dolgokat az életedben, és szeretnéd kitágítani tudatosságod határait, akkor azt javaslom, hogy haladéktalanul fogadd el ezt a könyvet új és kedves barátodként. Egy ültő helyedben olvasd el! De ami a legfontosabb, használd fel azoknak a benned rejlő zugoknak a felnyitására, melyek eddig fogságban tartottak!
Jómagam majd negyven esztendeje foglalkozom azzal, hogy szerte a világon segédkezzek egyéneknek és vállalatoknak e titokzatos zár kinyitásában. Könyvek ezreit olvastam e tárgyban, és több mint negyven évet töltöttem annak tanulmányozásával, hogy miért viselkedünk úgy, ahogyan viselkedünk. És mondhatom, ez a könyv feltétlenül kötelező olvasmány � elejétől a végéig!
Tudod, jól ismerem Joe Vitalét. Akkor is ismertem, amikor buzgón kereste a rejtőzködő Kulcsot. Azután végignéztem, ahogyan megtalálta, és láttam, hogy az egész élete és világa megváltozik. Joe felfedezésében az a csodálatos, ahogyan minden egyes lépést feljegyzett. Mint egy nagy csillagász, Joe pontos nyilvántartást vezetett minden mozzanatról, hogy megoszthassa e gyönyörű igazságokat veled és mindazokkal, akik megcsömörlöttek attól a pszichés börtöntől, melyben alkalmasint raboskodnak.
Joe Vitale köztiszteletnek örvendő tanítója a bensődben rejtőző képességek felszabadításának. Én valamennyi könyvét olvastam. Ezt a művét, A Kulcsot, valószínűleg a legjobbjaként fogják számon tartani. Joe olvasmányos stílusában bonyolultnak tűnő témákat boncolgat, s könnyen érthetővé, és ami még fontosabb, könnyen alkalmazhatóvá teszi őket. Könyve kihívás elé fogja állítani a gondolkodásodat; ebben rejlik Joe lényege. Elgondolkodtat, nevetésre és (talán) sírásra késztet, de felvértez, hogy kinyisd végre azt az undok zárat, és kitörj fogságából.
Használd e könyvet, ahogyan javasoltam, és én ígérem neked, hogy különös és csodálatos dolgok kezdenek bekövetkezni életed minden területén következetes rendszerességgel!
Ez az a könyv, mely egészen új világ kapuját tárja ki előtted � hiszen benne rejlik a Kulcs.

Bob Proctor
A Gazdagnak születtél sikerszerzője