Személytelen élet - Gondolat - Teremtés

Már mondtam, hogy az ember nem gondolkodik; hogy ÉN VAGYOK benne aki gondolkodik. Azt is mondtam, hogy az ember csak gondolja hogy gondolkodik. Mivel ez látszólag egy ellentmondás, szükséges hogy kimutatom neked, hogy az ember szokás szerint nem gondolkodik, éppúgy nem mikor mást cselekszik mint amit gondol, hogy cselekszik. Mert ÉN, őbenne cselekszem mindazt , ami ő cselekszik; de ÉN szükségszerűen az ő szervezete az ő személyisége, az ő teste, az ő szelleme és az ő lelke által teszem azt. Megmagyarázom neked hogyan történik ez.
Legelőször igyekezz átélni azt a tudatot, hogy ÉN téged az ÉN hasonlatomra teremtettelek, és hogy az ÉN lényem benned van. Még akkor is ha te ezt még nem tudod elhinni és azt gondolod, hogy ÉN, Isten valahol rajtad kívül VAGYOK és hogy mi egymástól elkülönítve vagyunk, igyekezz akkor elképzelni, hogy ÉN benned VAGYOK.
Vedd utána tudomásul, hogy mikor te gondolkodsz, valójában nem gondolkodsz, mert az nem tudatos gondolkodás; mert nem vagy tudatos Énfelőlem, minden terv, minden felmerülő gondolat sugalmazója és vezetője felől.
Továbbá, mivel ÉN benned Vagyok, és te az ÉN hasonlatom és képmásam vagy, és ezáltal minden tulajdonságomat birtokolod, értsd meg, hogy van hatalmad gondolkodni. De mivel, nem vagy tudatában annak, hogy gondolni annyit jelent mint teremteni, és hogy ez amit te használsz, egyike az ÉN Isteni erőimnek, valóban az egész életeden át gondolkodtál de az mind hiba -gondolat volt, vagy amit te helytelen gondolkodásnak nevezhetnél. És ez a helytelen gondolkodás (ez a tudatlanság afelől, hogy ez az ÉN erőm amivel te ezen a módon visszaéltél), a te tudatodban mindig messzebb és messzebb eltávolított téged Éntőlem. De mégis megfelelt az ÉN szándékomnak, minthogy később ez majd világos lesz neked.
Ennek bizonyítéka az, hogy te gondolod, hogy el vagy választva Éntőlem és egy anyagi világban élsz, ahol az anyagi tested úgy örömet mint fájdalmat tapasztaltat, és hogy egy gonosz befolyás (te azt ördögnek nevezed) az ÉN akaratommal ellenkezve megnyilvánul a világon. Igen te azt gondolod, hogy ezek a dolgok úgy vannak. És neked úgy is vannak azok, mert minden dolog úgy van az emberi tudat részére ahogyan gondolja vagy hiszi hogy van. ÉN azt is létrehoztam, hogy a dolgok az embernek úgy látszanak ahogyan gondolja hogy azok vannak. Az is megegyezik a teremtés törvényeivel és az ÉN szándékommal.

Járjunk utána, hogy ez igaz-e.

Ha te hiszed, hogy valami úgy van ahogyan az neked mutatkozik, nem úgy van az akkor neked ? Nem igaz az hogy valami, ami neked egy valóságnak mutatkozik (úgy mint némelyik úgynevezett "bűn" vagy rossz dolog, szomorúság, gond vagy nehézség) csak azért mert a te gondolatod, vagy meggyőződésed olyasmivé teszi azt ? Mások ugyanazt a dolgot egészen másképen láthatnák és a te szemléletedet bolondságnak találnák. Nem úgy van ez ?
Ha ez igaz, akkor a tested, a személyiséged, a jellemed, a környezeted, a világod, neked azok aminek mutatkoznak, mert te gondoltad azokat a jelen helyzetükbe. Azért, ha nem tetszenek neked, képes vagy azokat ugyanazon folyamat által megváltóztatni. Azokká tudod alakítani amit te akarod hogy legyenek azáltal, hogy te úgy gondolod azokat. Arra csak képes vagy, nem ? De hogyan lehet helyesen gondolkodni, tudatosan gondolkodni, hogy létrehozzuk ezt a váltózást ?
Értsd meg, hogy ÉN, a te valódi Önmagad, szándékosan vezettem figyelmedet azokra a dolgokra, amelyek most annyira undorítanak téged és amelyek azt okozzák, hogy te azt gondolod , hogy azok valóban azok aminek mutatkoznak . Csak ÉN, ÉN VAGYOK az aki téged, az emberi szellemedet így előkészíti. ÉN teszem ezt, mert ÉN téged úgy képesíthetlek hogy láss, mikor te egy tartós hitben és bizalommal befelé fordulsz Énhozzám; úgy hogy a dolgok valósága, amik most annyira elégtelennek mutatkoznak neked, külsőleg is megnyilvánuljanak.
Mert ÉN mindent hozzád hozok, ami a külső megjelenése által az emberi szellemedet vonzani vagy csábítani képes, hogy az tovább menjen a földre irányított kutatásában, hogy így téve megtanuljad milyen megtévesztő az anyagi dolgok minden külső látszata az emberi szellem számára és menyire tévedhet az emberi értelem. Úgy hogy végleg befelé, Énhozzám fogsz fordulni, az ÉN bölcsességemhez, az egyedüli tolmács és kalauzhoz. Mikor így befelé fordultál, Énhozzám, ÉN megnyitom szemeidet és beláttatom veled, hogy az egyedüli út amelyik változáshoz vezethet a következő : váltóztasd meg először a magatartásodat mindazokkal a dolgokkal szemben amiről most gondolod, hogy nem olyanok min amilyennek illik, hogy legyenek.
Ez azt jelenti, hogy mikor azok neked elégtelenek, vagy kellemetlenek és káros befolyásuk van testedre, vagy lelkedet zavarják meg, hagyd akkor abba azt gondolni róluk hogy azok képesek téged úgy befolyásolni, vagy megzavarni.
Ki a mester ? A tested, az elméd, vagy te , az ÉN VAGYOK tebenned ? Miért nem mutatod, hogy te vagy a mester, azáltal hogy a valódi dolgokat gondolod amelyeket a te ÉN VAGYOK-od kívánja, hogy gondold? Csupán azzal, hogy azokat a más dolgokat gondolod, megengeded a helytelen gondolatoknak, hogy rossz befolyásukkal behatoljanak szellemedbe, és úgy nekik adod a hatalmat, hogy téged megzavarjanak. Mikor abbahagyod ezt a hatalmat nekik gondolni és befelé fordulsz Énhozzám, és megengeded, hogy ÉN irányítsam a gondolataidat, azok azonnal elfognak tűnni tudatodból, és felfognak oldódni a semmibe, ahonnan te azokat a gondolataid által teremtetted.
Ha hajlandó vagy így cselekedni, akkor és csak akkor vagy készen arra, hogy az igazságot átvegyed; és a helyes módon, Énáltalam irányítva, tudatosan gondolkodva fogod az igazi és maradandó dolgokat teremteni, amelyeket ÉN tebenned, kívánom, hogy létrehozd. Ha te így megtanultad az igazit a hamistól megkülönböztetni, a valódit a látszattól, akkor a tudatos gondolkodásod képes lesz, minden dogot megteremteni amit kívánsz, úgy mint a múltban a tudat- nélküli gondolataid a dolgokat előalította, amelyeket valaha kívántál, de amiket most kellemetlennek minősítesz. Mert a tudatlan gondolkodásod által - tudatlan a hatalom felől, amelyet vágyaid a teremtő erőidre gyakoroltak - a világod és az életed olyanok lettek mint azokat a múltban kívántad hogy legyenek.
Vizsgáltad és elemezted-e már a szellemed folyamatait és működéseit, mikor abban egy új ötlet, lehetőségekkel ellátva felbukkan? Észrevetted a kapcsolatot egy vágy és egy ilyen ötlet között, és hogyan hozott a gondolat végeredményben gyümölcsöt ? Járjunk ennek a kapcsolatnak és folyamatnak a végére.
Aszerint, amennyire lecsillapodsz és figyelmedet kizárólag arra a tervre irányítod, az elméd minden fáradozásaira csendet parancsolsz, és minden más gondolatot a tudatodból eltávolítasz, azon mértékben felvilágosítom ÉN a szellemedet és kifejtem lelki szemeid előtt a bele foglalt különböző lehetőségeket. Ez azonban idáig a te akaratod közbejövetele nélkül történik, kivéve, hogy a figyelmedet a tervre összpontosítva tartod.
Ha már ÉN egyszer megengedtem az emberi szellemednek hogy egy pillantást vessen a lehetőségeibe és felkeltettem érdeklődésedet, akkor az emberi személyiséged magára vállalja feladatát. Mert ahogyan ÉN az ötletet teremtettem és általa a szellemedet sugalmaztam, úgy gondoskodtam ÉN arról is, hogy ez a terv gyümölcsöt hozott abban és vágyat szült : azt a vágyat, hogy annak minden lehetőségeit külsőleg észrevehetővé tegye. Így válik a vágy az ÉN akaratom anyagi kivitelezőjévé, amelyik a cselekvő erőt szolgáltatja, úgy, mint az emberi személyiség a halandó eszköz, hogy ezeket az erőket meghatározza és irányítja.
Igen, minden terv és vágy tehát tőlem jön. Az ÉN ötleteim és az ÉN vágyaim azok amelyeket én vetettem a te fejedbe és szívedbe, hogy azok általad nyilvánosságra legyenek hozva. Neked saját magadtól nincsenek terveid és lehetetlen, hogy vágyakat táplálj amelyek valami mástól származnának Rajtam kívül, mert ÉN VAGYOK minden ami van. Azért minden vágy jó; és mikor azok így vannak értelmezve, hibátlanul gyors és teljes beteljesülésbe jutnak.
Az ÉN belülről jövő vágyaimat, és sürgős ösztönzéseimet még szándékosan is tolmácsolhatod hibásan és igyekezhetsz azokat a saját önző céljaidra használni. De még akkor is, ha ez meg van engedve, még akkor is az ÉN szándékomat teljesítik. Mert csak azáltal, hogy megengedem neked az ÉN adományaimmal visszaélni és a szenvedés által, amelyet egy olyan visszaélés magával hoz, csak azáltal tudlak ÉN téged alkotni azzá a tiszta önzés nélküli csatornává ami szükséges az ÉN ötletem kifejezésére.

Először tehát van az ötlet a szellemben és utána jön a vágy, azt külső nyilvánosságra hozni. Ez az ami a kapcsolatra vonatkozik. Most a megvalósítás folyamatát vesszük szemügyre.
A vágytól duzzasztott teremtő erő attól függően előremenetelezi a munkát, hogy milyen mértékben ellenőrzi azt a személyiség és a terv képének a szellembe vésett kimondottságától. Ez úgy történik, hogy a vágy serkenti az elmét az elméleti alakokat kigondolni , vagy elképzelni azokat és kimondani az Igét, hogy ezek az ötletek látható beteljesülésre jussanak.
Fontold meg ezt és bizonyítsd be magadnak. Megteheted ezt úgy, hogy egy tetszés szerinti benned felbukkanó ötletet megvalósítasz azáltal, hogy a fent leirt folyamatot teljesen kivitelezed. Vagy visszagondolhatsz egyik cselekedetedre amelyet végbevittél, egy festmény amit alkottál, egy gép amit kitaláltál, valami különleges dolog amit készítettél, vagy egy helyzet amit létrehoztál és ezt kinyomozni egészen az ötletig ahonnan ered. Ez a vázlata és a munkamódszere minden gondolkodásnak és következőleg minden teremtésnek.

Figyelj !

A gondolkodás ezen ereje által, hatalmad van a föld minden királysága fölött; és ez mindig is volt. Ha ebben pillanatban képes vagy ezt belátni, csak gondolnod kell és az igét kimondanod , (a hatalmad és ÉN, Isten, a te mindent tudó, mindenható Önmagad tudatában, aki az eredményeket létrehozza) és a parányi sejtek és minden anyag részecskéinek várakozó tudata, amire figyelmedet és akaratodat rögzíted (ne felejtsd el, hogy ez a várakozó tudat az ÉN tudatom !), azonnal szót fogad és működésbe áll, és éppen azt elintézi ami megegyezik azzal a képpel vagy vázlattal amelyeket te a gondolataiddal előkészítettél. Mert minden dolog az Ige által jött létre; és az Ige nélkül semmi sem jött létre.
Ha már egyszer képes vagy ezt átélni és tudhatod, hogy az ÉN VAGYOK tudat benned azonos minden élőlény és élet nélküli anyag tudatával és annak akarata egy a te akaratoddal, ami az ÉN akaratom, és hogy minden vágyad az ÉN vágyam, akkor kezdesz el Engem benned ismerni és érezni; és el fogod ismerni Hatalmamat és az ÉN tervem dicsőségét és nagyszerűségét amelyik általad örökké személytelenül megnyilvánul.
De előzőleg feltétlen szükséges, hogy megtanulod hogyan kell gondolkodnod, hogyan tudhatod, melyek a te gondolataid, amelyeket ÉN vezetek, ellentétben mások gondolataival. Hogyan kell a gondolataidat vissza vezetni az eredetükhöz és az akaratod segítségével a nem kívánatos gondolatokat kiűzni tudatodból, és végül, hogyan kell a vágyaidat ellenőrizni, és azokat úgy használni, hogy mindig csak téged szolgáljanak, ahelyett, hogy rabszolgájuk legyél.
Minden lehetőség benned van, mert ÉN ott VAGYOK. Az ÉN ötletemnek kifejezésre kell jutni, és létrejönni általad. Az a kifejezés tökéletes lesz, ha megengeded, ha az emberi szellemedet lecsendesíted, ha minden személyes ötletet, meggyőződéseket és véleményeket félreteszel és az ÉN ötletemet engeded beáramlani.
Minden amit tenned kell nem több, mint hogy befelé fordulsz Énhozzám és megengeded, hogy ÉN irányítsam kívánságaidat és gondolataidat. Engedd Énnekem kifejezni azt amit ÉN kifejezni akarok, miközben te személyesen elfogadod és megteszed azt amit ÉN kívánok hogy tegyél. Akkor a vágyaid megvalósulnak, az életed egy tökéletes összhangú egység lesz, világod egy mennyek országává válik a földön és te magad egy leszel ÉNVELEM.
Mikor te ezt kezded felfogni, és legalábbis valamit kóstoltál mindezeknek a belső jelentőségéből, akkor készen vagy arra, hogy a következők nagy fontosságát megértsed.
Szerző: Joseph S. Benner