"Csak szeretetre taníts, mert szeretet vagy magad is."

csodákAZ EGYETLEN TUDNIVALÓ A SZERETET

Csak egyetlen leckét kell megtanulni. Azt az egyet azonban el lehet mondani sokféleképpen. A sok közül az egyik, amelyet én személy szerint különösen jelentőségteljesnek érzek, a Csodák Könyvéből való, és így hangzik:

"Csak szeretetre taníts, mert szeretet vagy magad is."

Innen:

BEVEZETÉS

Amint elhagyjuk a szülőcsatornát, és belépünk ebbe a világba, mindjárt azzal kezdjük, hogy nekikeseredve küzdünk lélegzetért. Sokan úgy is élik le egész életüket, hogy mindvégig folytatják ezt a küzdelmet, magányosan, szeretetlenül. Túl gyakran vesz rajtunk erőt a félelem. Félünk a betegségtől és a haláltól, félünk Istentől, félünk még attól is, hogy folytassuk tovább az életünket. És sokan hagyják el úgy a világot, ahogy megérkeztek: nekikeseredve küzdenek a lélegzetért. Hiszek abban, hogy másképp is lehet szemlélni az életet: úgy, hogy szeretetben, békében és félelem nélkül járhassunk a világban. Ehhez nincs szükség külső csaták megvívására, csak arra, hogy gyógyítsuk meg önmagunkat. Ezt a folyamatot „attitudinális gyógyítás”-nak nevezem,1 mert belső és alapvetően tudati természetű. Hiszem: helyesen alkalmazva mindenki számára lehetővé teszi, hogy a körülményektől függetlenül élvezze minden pillanat örömét, harmóniáját, és megkezdje utazását a szeretet és a reménység útján.

Az elmét át lehet programozni. Ez a tény a szabadságunkat rejti magában. Mindegy, milyen sokszor éltünk vissza vele mostanáig; az elmét pozitív módon is fel lehet használni, méghozzá minden képzeletet messze meghaladó módon. Igaz, hogy az átprogramozás előtt úgy érezhetjük, elménk szorosan lezárt rekeszekből áll. Érezzük a lehetőségeket, de ezek „zárt ajtók mögött” rejlenek. Együttes utazásunk során észre fogod venni, hogy ezek a rekeszek voltaképpen gyógyításra váró attitűdök, és mivel mi magunk választottuk őket, következésképpen
megváltoztathatók. Minden apró változtatással felpattan egy újabb „ajtó”. Eleinte úgy érezzük, csapdába estünk, képtelenek vagyunk kiszabadulni önnön korlátaink közül, de ahogy mind több terméketlen, segíteni képtelen attitűdöt vetünk félre, annál világosabban látjuk, hogy elménket egyáltalán nem kell rekeszekre osztani. Minden lehetőségünk mindig elérhető volt, hiszen elménk egységes és oszthatatlan. Boldogságunknak csak olyan korlátok állhatnak útjába, amelyeket mi magunk állítunk oda.

Attitűdjeink határozzák meg, hogy békét vagy félelmet élünk-e át, hogy egészségesek vagyunk-e vagy betegek, szabadok-e vagy rabok. Ez a könyv is egy attitűdről szól: a szeretetről, a maga igazi értelmében. A szeretet teljes elfogadás és teljes odaadás - korlátok és kivételek nélkül. A szeretet az egyetlen valóság, ezért nem változtatható át. Csak bővíthető és gyarapítható. Önmagából bomlik ki végtelenül és gyönyörűségesen. A szeretet mindenkit
makulátlannak tekint, mert valamennyiünkben felismeri a fényt. A szeretet a félelem teljes hiánya, és az attitűdgyógyítás alapja.
Ha te is olyan vagy, mint én: ha még mindig küzdesz, igyekszel szabadulni a fájdalomtól, a depressziótól, a szomorúságtól, a szorongástól, hogy megtapasztalhasd a tiszta szeretetet, akkor biztosak lehetünk benne: nem véletlen, hogy most, ezen a könyvön keresztül egymásra találtunk. A következőkben arról a szemléletről fogok írni neked, amelyet mind következetesebben igyekszem megvalósítani a saját életemben. Erre alapítottam a Center for Attitudinal Healing (Az Attitudinális Gyógyítás Központja) nevű intézetemet. Elmesélek néhány esetet arról, hogy az idekerülő gyerekek hogyan tanítottak nekem szeretetet, elmondom, hogy te is, én is a felmerülő nehézségek közepette miként segíthetünk önmagunkon a szeretet által.
1982. május, Tiburon, Kalifornia DR. GERALD G. JAMPOLSKY

1 Az attitűd, azaz „magatartás, viselkedés; szellemi beállítottság, hozzáállás” szóból képzett melléknév. Ennek a módszernek magyar neve még nincs, ezért használjuk ebben a könyvben a latinos változatot. A (ford.)
Megjegyzésem: / én hozzáállásnak ismerem* Anikó /

HozzászólásokÉrtékes gondolatok, nem csak a korban levőknek !

:)Mi mindannyian a határt nem ismerő, Végtelen Élet fia és az Örökkévalóság gyermeke vagyunk.
Hasznos szempontok, csak a korban benne járóóóknak? Á! Mindenkinek.:

1. A türelem, a kedvesség, szeretet, jóakarat, öröm, boldogság, bölcsesség és megértés olyan minőségek, amelyek sohasem öregszenek meg. Ápold és fejleszd őket, és maradj fiatal testben és lélekben!

2. Kutatóorvosok szerint a múló idő hatásai miatti / neurotikus / félelem nagy valószínűséggel kiválthatja korai öregedésünket.

3. Korunk nem azonos a szálló évek múlásával; a kor a bölcsesség hajnala az ember elméjében.

4. A 65-95 év közötti korod könnyen lehet életed legtermékenyebb időszaka.

5. Köszöntsd hát örömmel éveid számának gyarapodását. Növekvő életkorod azt jelenti, hogy egyre magasabbra hágsz az élet végtelen ösvényén.

6. Isten az Élet - a te életed. Az Élet mindig megújítja önmagát, örökké tart és elpusztíthatatlan - az élet mindannyiunk realitása. Örökké élsz, mivel életed Isten élete.

7. Lenyűgöző bizonyítékok szólnak a halál utáni életről. Tanulmányozd városod közkönyvtáraiban ezeket a ( nagy-britanniai és amerikai Pszichikai Kutatások Társasága által kiadott )Közleményeit. Ez a munka, kiemelkedő szakemberek szakadatlanul (több mint 75 éven át) folytatott tevékenységének eredményein alapszik.

8. Elmédet nem láthatod, mégis tudod, hogy van elméd. Szellemedet sem látod, de tudod, hogy a küzdőszellem, az alkotóművész szelleme, a zenész szelleme, a szónok szelleme valóság. Ugyanilyen valóság a szívedben és elmédben létező jóság, igazság, szépség szelleme is. Nem láthatod az életet, s te mégis tudod, hogy élsz.

9. Az öregkor valójában nem más, mint a legemelkedettebb szempontok szerinti elmélkedés Isten igazságairól. Az öregkor teljesebb örömöket kínál, mint a fiatalság. Elmédet szellemi és lelki atlétika foglalkoztatja. A természet lelassította testedet, így alkalmad nyílik, hogy az isteni dolgok felől elmélkedj.

10. Csak akkor számítgatjuk egy ember éveit, ha már semmi másra sem számíthatunk tőle. Az ember hite, meggyőződése sosem pusztul el.

11. Annyi idős vagy, amennyinek érzed magad. Olyan erős vagy, amilyennek hiszed magad. Olyan hasznos vagy, amilyennek tartod magad. Annyira vagy fiatal, amennyire gondolataid fiatalok.

12. Őszülő hajad - érték. Nem ősz hajszálaidat bocsátod áruba. A hosszú évek során felhalmozott tehetségedet, képességeidet, bölcsességedet kínálod .

13. Sem a diéta, sem tornagyakorlatok nem őrzik meg fiatalságodat. Ahogy az ember az ő szívében gondolkodik, olyan ő.

14. A megöregedéstől való félelem fizikai és szellemi leromláshoz vezethet. Amitől legjobban féltem, íme, bekövetkezett.

15. Akkor öregszel meg, ha megszűnnek álmaid, ha elveszíted érdeklődésed az élet iránt. Akkor öregedtél meg igazán, ha ingerlékeny, bogaras, zsémbes, kötözködő vagy. Töltsd meg hát elmédet Isten igazságaival, és sugározd az Ő szeretetének napfényét - ez a fiatalság örök forrásának kútja.

16. Tekints bizakodva előre, hiszen mindenkor az élet végtelenjét furkészed.

17. Nyugdíjazásod új vállalkozásod kezdete. Kezdj friss tanulmányokat, érdeklődj új dolgok iránt!
Megteheted mindazt, amire nem értél rá, mert idődet lekötötték mindennapi megélhetésed gondjai. Szenteld figyelmedet az élet szépségeinek a megélésére!

18. A társadalom hasznos tagja légy, ne a foglya. Ne rejtsd véka alá tehetségedet!
19. A fiatalság titka a szeretet, öröm, a belső béke és nevetés. Teljes öröm van ezekben Őnála.
És nincsen Őbenne semmi sötétség.

20. Szükség van rád. A legnagyobb filozófusok, művészek, tudósok, irók és más hírességek 80 éves koruk után is alkottak, dolgoztak.

21. Az öregkor gyümölcse a szeretet, béke, türelem, gyengédség, jóság, hit, szelídség és mértékletesség.

22. A határt nem ismerő Végtelen Élet fia, az Örökkévalóság gyermeke vagy. Csodálatos vagy!"

Forrás: Imádom. Olyan és annyi élvezetes írás fakad a tollukból:)Szép gondolatiságú vers:)

Ezen a csodaszép oldalon találtam rá, és Facélia a beírója:)

Thalis Silvenier: Neked adom lelkem

Csendes az éj, az égen ezer csillag.
A Hold égi útján felfelé ballag.
Telt arca fentről a Földre mosolyog,
Benéz az ablakon, szeme ránk ragyog.
Hűvös az éj, gyere bújj ide mellém!
Én vigyázom álmod ezen az estén.
Csendes már minden, a nappal véget ért,
Helyét az estnek adta, aludni tért.
Bújj ide hozzám és hunyd le a szemed.
Felejts el mindent, én fogom a kezed.
S ha hallod majd a csengettyűk dallamát,
Feltárom előtted lelkem kapuját.
Valahol messze, egy manó útra kel,
S az Éj-Tündér most csak nekünk énekel.
Hallgasd csak Kedves, milyen szép ez a hang,
Hallod már Te is, hogy cseng a kisharang?
Hát hunyd le szemed, és Te is láthatod
Az előttünk nyíló mesés világot,
Ahol ezer csoda és varázslat vár,
Szoríts magadhoz, gyere, induljunk már.
Nézd csak, ez az a hely, ahol minden más.
Itt nincs Rossz, nincs Harag, semmi rohanás.
Ez egy sziget, a Vágyak Birodalma:
Lelkemnek mélye, az álmok világa.
Ez az a hely, amit magamban hordok.
Ha rád gondolok, mindig itt vagyok.
Együtt veled, mert Rólad szól az álmom,
Náladnál fontosabb nincs e világon!
Senki más nem látja, nem ismerheti,
Álmaim kapuját fel nem törheti.
Mások előtt e helyet zárva tartom,
S a kulcsát most Tenéked átadom.
És lesz egy Hang, mely mindent megmutat,
Segít Neked, hogy megtaláld az utat
Ami elvezet Téged a lelkemhez.
Csak gondolj rám, és szoríts a szívedhez!
Mert Te vagy az, kiről annyit álmodtam!
E mesés világot Neked alkottam.

"Nem az a dicsőség, hogy sohasem bukunk el, hanem az, hogy mindannyiszor felállunk."Édes Kunigunda2!

Jó, és találó a megállapítása Felebarinak.
Én azt az idézetet találtam még ehhez a bloghoz, hogy:
" Könnyű dolog szeretni valakit, mert tökéletes. A szeretet igazi próbája az, ha az illető távol áll életében és cselekedetében attól a tökéletességtől, amelynek lehetőségét mi megláttuk benne. " Pir Vilayat Inayat Khan

Van egy hiutu, amit ma leginkább érvényesnek érzek: Egy pár embertípus: - Aki nem látja a fáktól az erdőt, - Aki nem látja az erdőtől a fákat, - Aki nem látja a fát sem, - Aki látja a fákat, de nem látja, hogy az egy erdő, - Aki látja, hogy erdő, de nem tudja, hogy a fáktól, - Aki látja a fákat, látja az erdőt, de mégsem hisz a szemének, - Aki látja a fáktól az erdőt, az erdőben a fákat, de nem akarja annak látni Köszönöm, hogy segített felismerni és a helyükön kezelni a fákat és az erdőt!