Szavak növekvő szellemiségünkhöz

szavakA belső öröm

A valódi öröm valami mélységes és beteljesítő dolog tud lenni.
A belső öröm mindig ritkaság, mert az emberek nem könyörögnek érte, hogy ez a belső öröm beköszöntsön, hogy egyáltalán beköszönthessen életükbe. Hisz legtöbbünk a vágyak világában él, így nincs idő mélyen magunkba merülni.

Ha gyakran érezzük azt, hogy a nap huszonnégy órájából egyetlen percünk sincs arra, hogy magunkba szálljunk és megkapjuk ezt a belső örömöt, épp itt az ideje szembe nézni ezzel, és magunkba szállva kitárni belső Önvalónk kapuit a világosságnak, melyet szellemünk frissen felébresztése ad meg.
Hatalmas, kiaknázatlan mezők vannak bennünk.
És nekünk, mint a földművesnek, fel kell szántanunk ezt a belső mezőt, az után pedig el kell vetni ebbe a megmunkált talajba, a pozitív gondolkodásunk, a törekvés és belső életünkkel való törődés magját.
Ha képesek vagyunk, és őszintén elfogadjuk ezt a csodálatos belső életet, akkor néhány hónap vagy egy év múltán valódi belső örömöt kezdünk érezni. És ez így van. / Megtapasztaltam. Ragyogás:) /

A szenvedés tapasztalata

Ha mélyen magunkba merülünk, észrevesszük, hogy a korlátozott "énünk", az egó az, ami szenved.

A korlátlan "Én", aki a határtalan horizontunkon lakik, nem szenved.

Csak aki meg akarja kötni a valóságot, az szenved. Ám aki fel akarja szabadítani az önmagában rejtező valóságot, az nem fog szenvedni.
Azt is tudnunk kell ehhez, hogy amit mi szenvedésnek nevezünk, az Isten Szemszögéből nézve egyáltalán nem az, hanem leckék sorozata, tapasztalat, amit Ő mibennünk emberekben, és általunk él át.

A szenvedés nem pusztán az az érzés, hogy valami rossz, hogy elveszítettünk valamit vagy valami kellemetlen dolgot tapasztaltunk az életünkben. A valódi szenvedés abban rejlik, hogy tudatosan érezzük Istentől való elválasztottságunkat.

A negatív érzelmek kezelése

Az emberek néha úgy érzik, minél többet gondolnak negatív tulajdonságaikra, annál inkább tudatában vannak azoknak, és annál előbb meg tudnak szabadulni tőlük.

Sajnos ez nem igaz. Minél többet gondolunk negatív tulajdonságainkra, azok annál inkább rabul ejtenek bennünket. Ehelyett inkább hívjuk segítségül pozitív tulajdonságainkat, mert azok megoldják problémáinkat. Ahogyan gondolunk ugyanis magunkra, olyanná válunk.

Tételezzük fel, hogy minduntalan hatalmába kerít minket a harag. Ha magunkban békét tudunk teremteni, akkor nem fogunk haragudni. Hogyan tehetjük ezt meg? Egyáltalán nem gondolunk a haragra. Csak békéért imádkozunk és meditálunk. A békének alapvető természete, hogy terjed. Amikor a béke kitárja bennünk szárnyait, a haragnak mindenképp át kell alakulnia.
Hasonlóan, minden más negatív tulajdonsággal úgy bánhatunk el a legjobban, ha segítségül hívjuk a pozitív tulajdonságokat, amelyek megvilágosítják és átalakítják őket.

A valódi alázat

A valódi alázat: egységérzés.

Az alázat azt jelenti, hogy örömöt szerzünk másoknak. Ha nem hoztad még eddig létre, vagy nem tudod létrehozni belső egységedet másokkal, akkor megpróbálhatod éreztetni azt ővelük, hogy ők éppoly fontosak, mint te, ha nem még fontosabbak.

És, ha éreztetjük másokkal, hogy velünk egyenlő fontosságúak vagy fontosabbak,
azzal valódi alázatunkról adunk tanúbizonyságot.
Azért születtünk a Földre, mert örömre akarunk szert tenni. És, hogy juthatunk örömhöz?

Nem azzal nyerünk örömöt, ha mások elé törünk!!!! Sokkal inkább, ha másokat juttatunk előtérbe. Valódi örömhöz az odaadással juthatunk el, és nem ha birtoklunk, vagy ha felsőbbrendűségünket fitogtatjuk.

Ha engedjük, hogy mások jussanak előbb örömhöz, akkor érezzük, hogy örömünk teljesebb.

Odaadás

Mindennapi életünkben csak úgy lehet több örömünk, kevesebb feszültséggel,
ha az önátadást gyakoroljuk, és nem támasztunk senkivel szemben sem elvárást, sem követeléseket.

És azért keletkezik bennünk a feszültség, mert azt akarjuk, hogy valami a mi elképzelésünk szerint történjen, míg mások azt, hogy az ő akaratuknak megfelelően. Tehát: mindenki mást akar. Innen a feszültség. Uralkodni akarunk egymáson.
Emiatt az értelmünkben keletkező feszültség, mert mi egy adott módon látjuk a fényt, mások pedig másképpen, nincs, és nem is lehet béke. Nincs nyugalom, csak örökös feszültség.

Akkor is feszültség támad, ha egy szempillantás alatt akarunk megtenni valamit, amihez két órára vagy két napra lenne szükség.
Tudnunk kell, hogy Isten ezt nem így gondolta el.
Isten azt akarja, hogy célunkat két óra vagy két nap alatt érjük el. És ha Isten Óráját tartjuk szem előtt, nem pedig a saját óránkat, akkor örömhöz jutunk.

A feszültség akkor hagyja el értelmünket, ha ismerjük az Isten Akaratának való önátadás művészetét, az alázatot.
Észre kell vennünk, hogy Isten nem csak bennünk tevékenykedik, hanem másokban is. Még az úgynevezett ellenségeinkben is Isten ténykedik. És tudnunk kell, ők nem is valódi ellenségeink.

Valódi ellenségeink a bennünk lakozó: kétségünk, félelmünk, szorongásunk és az aggodalmunk.

Ha nem akarunk másokat saját képünkre formálva, tökéletesíteni, csak saját életünket próbáljuk tökéletesebbé tenni, akkor örömöt lelünk abban.
Ha nem várunk el senkitől semmit, hanem mindent csak Istentől várunk, akkor is örömöt, nyugalmat, lelkibékét kapunk.
És, ha már érezni tudjuk, hogy nem vagyunk nélkülözhetetlenek, hogy a világ nélkülünk is tökéletesen jól halad tovább, akkor is örömöt merítünk. Így juthatunk el még életünkben, a bőséghez és az örömhöz. Ez már a mi örömünk lesz.

A valódi boldogság

Most még hamis boldogságot érzünk, érezhetünk testünkben, az életerőnkben, az elménkben és a szívünkben.
Testünk az élvezetek és a tespedtség világában boldog.
Az életerő az erőszak világában boldog.
Az elme akkor boldog, ha kételkedik és gyanakszik.
Szívünk akkor boldog, ha bizonytalanságot táplál.

De eljön az idő, amikor valódi boldogságot, isteni boldogságot érzünk magunkban, és ekkor virrad ránk bölcsességünk hajnalának napja.
Mert akkor a testünket teljesen ébernek érezhetjük, aki és tudatosan felajánlja szolgálatának-fényét, a minket körülvevő életerő dinamikus ritmusát, az elme csendes és nyugodt sugallatait, és szívünk pedig elválaszthatatlan egységet érez a nagyvilággal. Mert Egyek vagyunk.
Ám ma még az illúzórikus, önáltató Májá fátyol eltakarja ezt előlünk. Látásunk tükör által is homályos.

Elme és szív

Két fő működtető erőnk van: az elme és a szív. Elménk elfogadhatatlannak és nehéznek tartja, hogy boldog legyen, mert tudatosan élvezi az elválasztottság érzését.

Mindig bírálja és kétségbe vonja a másokban rejlő valóságot.
Ilyen, mert így működik belénk sulykolt hit-rendszerünkkel, az ember elméje.
Ez a közönséges fizikaiságunk elméje, a földhöz kötött elme játszmája velünk.
És van egy törekvő szívünk is, meg egy szerető szívünk is.

Ez a szerető szív mentes a bizonytalanságtól, mert már létrehozta egységét a nagyvilággal.

Ez a szív az önfelajánlás üzenetét hordozza, az önfelajánlás pedig Isten-felfedezés.

A belső hang

Van rá egy különleges mód, hogy boldogok legyünk. Ha tudjuk, hogyan kövessük a belső útmutatást, akkor igazán boldogok lehetünk.
Ez a vezetés közvetlenül a lélektől ered. Amint üzenetet kapunk a lélektől, vagy meghalljuk a hangját, belső izgalom tölt el minket.
Függetlenül attól, hogy sikerrel járunk, vagy kudarcot szenvedünk, belső örömöt érzünk. Ez az öröm nem késztet arra, hogy uralkodni akarjunk a világon, inkább megérezteti velünk a világgal való egységünket. És!!! Ezzel az örömmel megérinthetjük mások szívét, és segítségükre lehetünk, hogy jobb és emelkedettebb életet élhessenek ők is, velünk együtt.

Teljes elégedettség

Ha vállaljuk a törekvő életet, akkor előbb-utóbb mindenképp eljön a beteljesedés öröme.
Ha a törekvésünk útját követjük, akkor, még ha csak egy szemernyi békét, fényt vagy üdvöt nyerünk is, valódi beteljesedettséget érzünk.

Ahogy belsőleg növekszünk, békénk, fényünk és üdvünk is nő. Ha mindennap edzünk, akkor izmaink fokozatosan fejlődnek, mi pedig erősek, erősebbek, majd még sokkal erősebbek leszünk.
Hasonlóan izmainkhoz, emelnünk kell a tétet, az edzés idejét, eszközünk erejét, ha meg akarjuk erősíteni izmainkat. Ugyanez vonatkozik a bensőnkre is: ha erősítjük törekvésünket – belső erőnket –, eljön az idő, amikor korlátlan mértékű fényhez, békéhez és üdvösséghez jutunk, és teljes elégedettséget és beteljesedettséget érzünk életünkben.

Sri Chinmoy

A valódi Guru nem a kék ég magasságaiban él. Szívünk legmélyén lakik, egy velünk.

Forrás:

Kapcsolódó Oldal ajánlása:

HozzászólásokJoel és Viktória üzenete számunkra

Forrás: Inspiráló üzenetek :
3A00&updated-max=2010-01-01T00%3A00%3A00%2B01%3A00&max-results=25

Kedvesem! Aki olvasod e sorokat, kereső vagy velem együtt. Ülj le, szusszanj, és mélyedj el ezekbe a felemelő sorokba, és az oldalba is. Megéri, neked.

" Isten mindenki szívébe elültetett álmokat és vágyakat. Mindannyiunknak vannak elérendô céljai és olyan szituációi, melyek megváltozásában hiszünk.
Néha úgy tûnik, tovább tart, mint gondoltuk.
Néha nem sikerülnek úgy a dolgok, mint ahogy elterveztük és ilyenkor könnyû elveszíteni a lekesedést. Negatív gondolatok merülnek fel, melyek azt súgják: "Sosem fog ez megváltozni." "Sosem gyógyulsz meg." "Sosem fogsz kimászni a gödörbôl"
Ha nem vigyázunk, akkor elbátortalanodunk és úgy végezzük, hogy leragadunk ott, ahol vagyunk. Az emberek sokszor azért maradnak le az Isten adta legjobbról, mert túl korán feladják. Nem veszik észre, hogy mennyire közel vannak a gyôzelemhez.

Barátom, te ne légy ilyen! Ne add fel, csak azért, mert nehéznek tûnik!
Közelebb vagy, mint gondolnád! Annyit áldoztál már rá és nem tudhatod, talán még néhány nap hit, néhány hét jótétemény, néhány hónap bizakodás és megváltozhatna helyzeted. Ne feledd, Isten a te oldaladon áll!
Maradj talpon és higgyél, mert közelebb vagy, mint gondolnád ahhoz, hogy beteljesíts minden vágyat, mit Ô ültetett el benned! "

" Ragaszkodtál már olyan álomhoz, mely látszólag sokáig tartott?
Ha a dolgok nem terveink szerint alakulnak, csalódottá válhatunk, hajlamosak vagyunk feladni. Isten azonban új életet akar lehelni álmaidba. Új reményt akar lehelni szívedbe. Neked is ki kell azonban venned a részed és le kell ráznod magadról minden negatív, önromboló gondolatot. Ne mondj olyanokat, hogy: "Sosem fogok eljutni odáig"; "Sosem szabadulok meg ettôl a függôségtôl"; "Sosem gyôzöm le ezt a problémát"! Jelentsd ki, hogy: "Közelebb vagyok, mint gondolnám!"; "Tudom, hogy mindent el tudok érni!"; "Le tudom gyôzni ezt a betegséget!"; "Folytatom tovább hittel!".

Arra biztatlak, hogy úgy kelj fel minden reggel, hogy tudod, ez lehet ma áttörésed napja. Ez lehet a nap, amikor megtapasztalod egészséged jobbra fordulását. Ez lehet a nap, amikor gyermeked hazatér.
Ne add most fel, mert Isten természetfölötti ajtókat akar nyitni neked! Higgy tovább, szíveddel és elméddel összpontosíts Rá, és figyeld mit fog tenni a javadra! "Köszönjük!

Köszönjük!Draga Ragyogas!

Egyszer talan eljon annak is az ideje. Csak tartsuk szem elott Isten orajat! :)))Én tartozom köszönettel, Jon kedves :)

És csak az fészkel ilyen sorok olvastán elmémben,
miért nem lehet a "valós", a kinti világ oktatásában fellelni, vagy megmutatni felnövekvő generációinknak ezeket a csodaszép, előrevivő, személyiségünket szépre, szebbé formáló dolgokat?A helyes szavak

Kedves Anikó,

Éjfél van. Soraid olvasásával zártam a pénteki napot, és örülök, hogy ezekkel a gondolatokkal és az általuk ébresztett felemelő érzéssel köszönthetem a szombatot.

Köszönöm szépen!

Jon :)Édes kis Napsugaram, Sugikám 60 :))))))))))))))

Köszönöm szerető méltatásodat !
Hallgasd szeretettel: Vince Viktóriától : Hány éjjel vártam.....

Távollét, Szécsi Páltól :))Ragyogás

TE EGY ANGYAL VAGY.ma megint nagyon sokat tanultam tőled.A gyönyörű versek és minden írásod,gyönyörűséggel tölt el.Csodállak és nagyon szeretlek.Áldott legyen minden perced.napsugi....... Neked adom lelkem..........

Thalis Silvenier: Neked adom lelkem

Csendes az éj, az égen ezer csillag.
A Hold égi útján felfelé ballag.
Telt arca fentről a Földre mosolyog,
Benéz az ablakon, szeme ránk ragyog.
Hűvös az éj, gyere bújj ide mellém!
Én vigyázom álmod ezen az estén.
Csendes már minden, a nappal véget ért,
Helyét az estnek adta, aludni tért.
Bújj ide hozzám és hunyd le a szemed.
Felejts el mindent, én fogom a kezed.
S ha hallod majd a csengettyűk dallamát,
Feltárom előtted lelkem kapuját.
Valahol messze, egy manó útra kel,
Az Éj-Tündér most csak, nekünk énekel.
Hallgasd csak Kedves, milyen szép ez a hang,
Hallod már Te is, hogy cseng a kisharang?
Hát hunyd le szemed, és Te is láthatod
Az előttünk nyíló szép, mesés világot,
Ahol ezer csoda és varázslat vár...
Szoríts magadhoz, gyere, induljunk már.
Nézd csak, ez az a hely, ahol minden más.
Itt nincs Rossz, nincs Harag, semmi rohanás.
Ez egy sziget, a Vágyak Birodalma:
Lelkemnek mélye, az álmok világa.
Ez az a hely, amit magamban hordok.
Ha rád gondolok, mindig itt vagyok.
Együtt veled, mert Rólad szól az álmom,
Náladnál fontosabb nincs is e világon!
Senki más nem látja, nem ismerheti,
Álmaim kapuját fel nem törheti.
Mások előtt e helyet zárva tartom,
S a kulcsát most Tenéked átadom.
És lesz egy Hang, mely mindent megmutat,
Segít Neked, hogy megtaláld az utat
Ami elvezet Téged a lelkemhez.
Csak gondolj rám, és szoríts a szívedhez!
Mert Te vagy az, kiről annyit álmodtam!
E mesés világot Neked alkottam.