Tatiosz

Az Ezüstszál tanítása

Bizonyára hallottál már arról, hogy a
szívek összetartoznak. Ha nem így volna,
nem kutatnál szakadatlanul a másik szív után.
Folyvást keresed, miként ő is téged.
Tudod, hogy létezik, földre érkezésed pillanatában,
sőt annál előbb is tudomásod volt róla.
Ugyanolyan ártatlan, mint te,
s nélküled ugyanolyan védtelen,
amilyen te vagy nélküle. Tovább »

ÖRÖMRŐL

"Külön világ minden ember.
Ami összeköt bennünket -az emberség.
Aki bölcsen tud dönteni,mindent egynek lát:a szeretet igazsága magába olvasztja a türelem,
a figyelem,az odaadás és együttérzés,a magasba vágyódás,a felemelkedés és felemelés reményét.
A lehetetlen-méltatlan az emberhez. Tovább »

Címkék:

Találkozás

"Ha valakivel találkozol,gondolj arra,hogy a találkozás mögött ezer és ezeregy ok rejlik.
Minden emberi kapcsolat szent egymásratalálás.
A másik emberben önmagad másik felét ismered fel,minden vonásában saját vonásodat látod meg.
Amit róla gondolsz,magadról gondolod.
Amit vele teszel,magaddal teszed.
Amit róla képzelsz,azt magadról képzeled. Tovább »

Címkék:

A szív meghasonlottjai

szívAzokra gondolok, akik meghasonlottak, mert becsapták, megsértették, hátba támadták őket; és azokra, akik csaltak, sértegettek, rágalmaztak - és ettől meghasonlottak.

Ember vagy, így bármi megtörténhet veled, amit ember elkövetni, vagy eltűrni képes. Amint a tisztaságnak van tudománya, úgy a romlásnak is van. A bölcs, higgadtan fogadja az élet dolgait, az emberi szív kegyetlenségét, a lélek hamisságát is. Tovább »

A szeretet útja

A szeretet egy másik világból érkezik a Földre,mi hozzuk magunkkal a születésünkkor.

A szeretet épp olyan , mint Te vagy.Amiképpen az egész világban minden folyvást változik,veled együtt
szereteted is hullámzik.

A szeretet,nem egy kőszobor,amit kiállítanak a tér közepére.Tekintsd inkább feladatodnak:tegnapi,mai és holnapi
feladatnak,örökös feladatnak. Tovább »

Címkék:

Csillagok találkozása

csillagokSzeretnéd tudni , milyen kapcsolat van az ember és a csillag között?
Csak az az ember emelkedhet csillagmagasságokig, aki szeret, csak az találkozhat csillagtársával, akit szeretnek. Ha két ember egymásra talál, végtelenné tágul a tér, elmosódnak a tengerek, hegyek, sivatagok körvonalai, öröklétnek tűnik az idő, melynek egyetlen valóságos része: a pillanat.

Ugyanazt látják a világból, amit a csillagok a földre tekintve... ha szeretünk és viszontszeretnek: csillagok találkozása... Tovább »