Carla Galli

Tréning információk: 

Fókuszban a személyiség

Carla Galli - 20 éve az önismeret és az önfejlesztés szolgálatában.

„Hiszem, hogy mindannyinkban lakoznak rejtett energiaforrások. Tudom, hogy az emberek személyiségén keresztül vezet az út a cég sikeréhez. Az elmúlt 20 évben azon munkálkodtam, hogy támogassam ezen rejtett tartalékok felszínre hozását a kreatív – fenomenális – intelligencia fejlesztése révén. A kérdés csupán az, Akar-e Ön Fenom-ÉN lenni? Hiszen végeredményben a „b?ség” is felszabadult energiaforrás következménye.”

Küldetésem, hogy két évtizedes szakmai tapasztalatomat mély elhivatottsággal állítsam az emberek személyes fejl?désének szolgálatába.

A 7 legf?bb ok, amiért a Carla Galli Consultingot érdemes választani:

1. A személyiség-építés leghatékonyabb módszerét alkalmazzuk.
2. Ön hosszú évek tapasztalatára bízhatja rá magát.
3. Carla Galli, aki a ’Consulting’ lelke, a személyiség-építés
nagymestere. Személyiségének védjegye: lelkes,
inspiráló, szórakoztató, bizalmat épít?, áttekint? és belelátó
(amint azt a tréningek résztvev?i is megfogalmazták)
4. Bizalmával er?t ad az újrakezdéshez.
5. Számos szervezetnek és egyénnek adott biztos iránymutatást.
6. A korábbi ügyfelei „visszakövetelik”?t.
7. Ön könnyedén tanul, fejl?dik, anélkül hogy tehernek érezné.

Hitvallásunk: a Self Branding, a magasabb szint? tudatosság elérése, a szervezeti teljesítmény-növelést szolgáló egyéni hatékonyság fejlesztése, a cégek eredményességének fokozása érdekében.

A személyiség középpontba állításával, a gondolati paradigmaváltással, a kreatív intelligencia- és kommunikáció fejlesztésével járulunk hozzá a cégek sikerességéhez.