Ülj le közénk gondolatban, akik a tűz körül ülünk

tűz körülNézz szét nálunk, a honlapunkon; ülj le közénk gondolatban, akik a tűz körül ülünk, és ősi regéinket éljük újra át könnyedén, kötöttségtől mentesen. Hagyd magad mögött a zajt, korunk és az elmúlt ezer év minden bűzös hordalékát. Amit itt találni fogsz, az – valami egészen meglepő módon – nem lesz idegen. Nem lesz idegen számodra, amit itt hallasz, olvasol, hiszen ez a Te örökséged. Az Árpád Rendjének Jogalapja nem egy dogma, nem önjelölt tanítók, televíziós „gyógyítók” elmeszüleménye, nem idegen, sápadt, beteg istenek kultusza – ha ezeket keresed, rossz helyen jársz! Ha viszont az égiek évezredes harsány kacagását akarod meghallani, jó helyen vagy…

Hányan éreztünk már életünk során olyan boldog-szomorú módon a mindennapokban, ahogy Kosztolányi írta:

Mert nincs meg a kincs, mire vágytam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok itt e világban,
s már nem vagyok otthon az égben.”
(Boldog-szomorú dal)

Amit itt nálunk találsz, az a tiszta, ősi tradíció felelevenítése, az útnak, melyet látszólag mindenki elfelejtett már… Az utat mutatjuk meg, mely közös, katartikus felismerésünk szerint a legtermészetesebb, leghitelesebb és legigazabb válaszokat adja valamennyi kérdésedre, melyek Benned a mindennapjaidban felmerülnek. Az utat, mely az élet természetes szemlélete, az utat, melyen annyian jártak már, de melyet kancsal apostolok temettek be porral, hamis utakra terelve az élet néma zarándokait. Azt az utat, amin mi járunk, ami a mi és őseink meggyőződése szerint ahhoz kell, hogy e világban és az égben is otthon legyünk, hogy testünket ne lássuk porhüvelynek, életünket céltalannak vagy valami túlvilági koszos „előszobájának”, az öröklést, a vért érthetetlen, „állati” örökségnek, nyűgnek, a tudást, tudományokat, művészeteket „gyarló földi hívságoknak”. Azt, ami ahhoz kell, hogy ne egy "igaz utas", üdvözüléses, látomásos tévelygésben éljük meg és éljük fel az életet, hanem úgy, annak látva, ami az valójában.

Mindezt úgy, hogy a saját őseink örökségéhez, a régi Rendhez nyúlunk vissza a lehető legtermészetesebb mozdulattal. Ha egy öreg bükk kidől, helyén azonnal gyorsan növő magas kőris, gyertyán, korai juhar csemeték tömege verseng a napfény felé törve, hogy betöltse helyét, magasodva feljebb és feljebb. A bükkös magasságát azonban el nem érhetik, így végül az aljnövényből az árnyékot is jól tűrő bükkcsemete aztán lassú biztonsággal a hirtelen nőtt fák fölé magasodik és visszafoglalja az átmenetileg elhódított területet. Mi ugyanezzel a természetességgel, méltósággal, bizonyossággal vesszük vissza ősi jussunkat, ahogy a bükk szorítja ki az övéitől idegent, birtokba véve az őt megillető tiszta napfényt.

Meggyőződésünk, hogy a régi Rend a hűtlenség ellenére bármikor visszaállítható, ha mi, az örökösök ezt így akarjuk, ha mi újra a Nap felé fordítjuk tekintetünket. A régi Rend és a felső világ – a pogány igazságok – karnyújtásnyira vannak tőlünk.

Nézz szét nálunk és légy részese Te is az eszmélésnek, mely, mint a hajnali napsugár, lomhán nyújtózó évezredes álomból ébreszt bennünket. Hiszen most

Vak ügetését hallani
Eltévedt, hajdani lovasnak,
Volt erdők és ó-nádasok
Láncolt lelkei riadoznak.”
(Ady Endre)

- melynek egyik szellemi atyja és alapító tagja vagyok

Kapcsolódó naplóbejegyzésem:

HozzászólásokTV szereplésünk

Ma este elvállaltam gyakorlásképpen egy TV szerepléses vitát, de nem harangoztam be, mert magam is csak gyakorlásnak szántam.

Az ATV-én nem 08.30-9.30 ig kb és Civilek a pályán műsorban a katolicizmus, vagy pogányság kérdéskörét feszegettük.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Válasz a kaotikusok körlevelére:-)

Az Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház hivatalos álláspontja a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia „Az Egyház élő hitével összhangban” című körlevelére itt olvasható:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Táltosaink jövendölést tettek

5. 2009. szeptember 20-án olvasták fel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelét, amelynek a legfőbb mondanivalójával - talán első hallásra meglepő módon - mi is tökéletesen egyetértünk, noha az iromány tartalma eléggé önellentmondásos és általánosságban kritizálható is. Egyetértünk azzal, hogy a magyarság ősi tradicionális vallását és az attól teljesen idegen katolicizmust nem lehet összevegyíteni. Az általunk ismert -ősmagyar- jellegű vallási közösségek között, sajnos, nem leltünk egyetlen egyet sem, amely ne próbálkozna ezzel. Mint ahogyan egyre több európai országban feléled az ősök és vallásuk tiszteletének a hagyománya, úgy mi is igyekszünk feléleszteni mindazt, amit őseink a katolicizmus egyeduralkodása előtti természetes vallásukban tiszteltek. Más kérdés, hogy ők nem voltak olyan szerencsések, mint az az internacionalista vallás, amely a kommunista-szocialista időszakot is képes volt átvészelni. Ezzel szemben a mi vallásunk egykori intézményrendszerét lerombolták, vagyonát elrabolták, vallásos rituáléit betiltották, papjait legyilkolták, híveit üldözték, ráadásul pedig még a történelmi szerepét és az emlékét is meghamisították. Mindezt egy akkor alig ezeréves múltra visszatekintő, türelmetlen és látomásos vallás nevében követték el a történelemelőtti időkből származó, sok ezer éven átívelő, organikusan felépülő tudásanyag megsemmisítése végett. E rombolás ideológiai alapjait a Római Katolikus Egyház teremtette meg, jórészt a gyakorlatba is átültetve azokat. Táltosaink a vallásuk és szokásaik sárba tiprása láttán jövendölést tettek. Ez volt az úgynevezett turáni "átok", amely szerint mindaddig, amíg idegen vallás uralkodik hazánkban, itt mindig széthúzás és ellenségeskedés lesz magyar és magyar között.

Meggyőződésünk szerint ennek csak akkor lesz vége, ha visszatérünk ősi gyökereinkhez, ismét felfedezzük és birtokba vesszük a -gyökérmetszők- által elfeledésre ítéltetett hagyományainkat, és újra felépítjük azt az organikus társadalmat, amelyet ezer éve leromboltak. Visszaadni a határainkon belül és kívül élő véreinknek az ősidőkben létrejött, az őshazából származó, a sajátos lelki alkatunkat tükröző -magyar vallásunkat-, az igazi nemzeti identitásunkat, és így megszüntetni a széthúzás és az ellenségeskedés okát - ez a legfőbb célunk.

Árpád Rendjének Jogalapja Tradicionális Egyház vezetősége

Árpád Egyház rovata ()

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Köszönöm Silent, de még elferdíthetik a taninkat:-)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.Ige

Ez nagyon szép írás. Gratulálok nektek.Ragyogás ilyen voltam 4-5 éve is, sőt 10 éve is

Az adott írás azon egyik egyháznak a köszöntője, aminek egyik szellemi atyja és alapítója vagyok. Volt, van egy fő szerzője, ami nem én vagyok, de a szellemiségem, gondolataim jelentősen bele lettek szőve. Ezek tehát többünk gondolatai együttesen felvállalva.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
A nevetés a legfőbb szentség.
Micimackó sokkal jobban szeret téged!
A szabad gondolkodás mindenkinek kijár, akárcsak a széles látókör.El vagyok "ájulva" tőled IGE:)

A változás szelei begyúrúztek hozzád, és ez tetszik nagyon:)
/ csak hangot adtam boldogságomnak/

...nem a hangszer vagy a muzsika számít, hanem a dallam, ami belőlünk jön, mert ha az megvan..... a lelkünk, szellemünk kommunikál egymással." Ne hagyd magad legyőzni! Emelkedj sorsod fölé, mert az élet kegyetlensége csupán megfelelő alkalmat jelenti a számodra.